Twingly statistik

tisdag 9 januari 2018

Har jag rätt att ifrågasätta en del av Lewi Pethrus förkunnelse?

Jag har fått mycket stark kritik av en känd pingstpastor, för att jag ifrågasatt en del av innehållet i Lewi Pethrus bok: Jesus kommer, utgiven år 1912. Jag har kallat den darbyistiska uppfattningen som Lewi Pethrus där ger uttryck för för villfarelse. Av den anledningen känner sig även denne pingstpastor anklagad av mig, eftersom han menar att han också har förkunnat på liknande sätt.

LÄS HÄR MINA KOMMENTARER TILL LEWI PETHRUS BOK.

I stället för att gå in i en dialog med mig i detta livsviktiga ämne, som Bibeln talar om, så ger han uttryck för sin egen frustration över att jag vågar ifrågasätta det han förkunnar. Han känner sig kränkt av det jag skrivit i stället för att medge att jag kan ha rätt att ifrågasätta honom. I stället för att försvara sin egen uppfattning, så anser han att jag borde vara försiktig, och uttrycka mig med större ödmjukhet. Så här skriver han i ett mail till mig:

" Konsekvensen av att du dömer L P blir att även jag blir dömd till något så förfärligt som en predikant som står i villfarelsens tjänst."

Broder X, Guds frid! Jag är mycket tacksam för att Du ber mig svara tydligt på frågan om jag anser att Lewi Pethrus förkunnelse i detta ämne var en villfarelse. För det första har jag aldrig varit så kategorisk och uttryckt mig riktigt på det viset. När jag försökt att sätta ord på mina tankar, har jag ofta blivit missförstådd av en del vänner. Jag har dessutom fått en del otrevliga hot och hatfyllda kommentarer av den anledning att jag vågat skriva om ett ämne som tycks vara så känsloladdat för många. En anständig ton är väl nödvändigt att man håller när man skriver om det här. Det känns onekligen lite nervöst att ibland skriva något som man vet att den andre inte kan hålla med om, men om man inte vågar det, så blir det heller ingenting uträttat. Jag uppskattar att bli tillrättavisad när jag har fel och har vid flera tillfällen fått be om förlåtelse för att jag skrivit saker förhastat. Jag förstår att du tycker att jag borde ha varit mer försiktig i mitt ordval, när jag skriver att darbyismen är en villfarelse, men jag är i gott sällskap, av många som på liknande sätt kommit till insikt att vår förkunnelse om detta tidigare saknat stöd i Guds ord. Vi har tagit saker för självklara utan att ta reda på om de är det. Det jag skrivit är en redogörelse för en bok som skrevs år 1912. Det är innehållet i den boken som har format många pingstvänners bibelsyn på den yttersta tidens händelser. Så har sagts till mig bland annat av broder X Det var ju inte bara Lewi Pethrus. som färgades av darbyismen. Vi färgades alla av den, även jag. Pappa hade satt upp Chaders plansch, med de sju tidsåldrarna på väggen i vårt sovrum. Där fanns också den sjuåriga vedermödan med och de två tillfällen då Jesus skulle komma Om jag nu anser att detta är en villfarelse, så måste jag ha rättighet att uttrycka det i både tal och skrift. Tycker du inte det? Jag vet ju inte vad du anser om den kristna sionismen? Där anser man att Israel har en särskild roll i den yttersta tiden. Det är ju ett mirakel att det folket fortfarande existerar, trots den förskingring och utrotning de varit utsatta för. Jag tror att Gud kommer att vaka över dem på grund av sitt löfte. Detta är väl också vad vi förkunnat i Pingst under hela min uppväxt. Vilken roll Israel kommer att ha i framtiden tycker jag är en väldigt svår fråga. "Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt." Gud har utvidgat sitt förbund, så att även vi får tillhöra Guds Israel. Jag har försökt att skriva om detta den senaste tiden i Ökenkällan Min tro på Herrens dag som kommer återfinns bland annat i 2.Petr. 3:1-13 Jag väntar på Guds dag (en händelse). På nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor v. 13 Kan jag bli tydligare än så Tack för denna gång. Gud välsigne dig! Hälsningar Rolf

Broder X Det gläder mig mycket att du över huvud taget bryr dig om mina kommentarer omkring Lewi Pethrus bok: “Jesus kommer” utgiven år 1912. Det visar att du bryr dig om mig och den troskamp jag delar med dig och alla troende. Nog är det en märklig bok, det måste jag få skriva. Visst är det också ett speciellt ämne detta att Jesus skall komma tillbaka. “Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det skall säga: “Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten...”  

Nu ber du mig att kortfattat ge dig svaret om jag anser att Lewi Pethrus i denna bok ger uttryck för en uppfattning som får anses som en villfarelse. Detta har jag ju faktiskt redan gjort i de kommentarer jag publicerat. Nu är ju inte allt som skrivits i boken villfarelse, men det som är mest iögonfallande är ju  uppfattningen att det handlar om två tillkommelser och en mellanperiod som består av 7 år. Dessutom uppfattningen att judarna kommer att återuppbygga sitt tempel. Om detta kommer att ske, så strider det ju mot Bibelns lära. Låt mig få veta om du nu är nöjd med mitt svar och vad som är din avsikt med den önskan du har om detta.  

Hälsningar Rolf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar