Twingly statistik

torsdag 30 september 2010

Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna

Ifrån Svenska Kyrkans scen "Se människan" vid Bokmässan i Göteborg:Uppsnappat citat: "Jag kan inte vara fundamentalist för jag har ju rätt."

torsdag 23 september 2010

Evangelium enligt.......?

Vi har samtalat i en liten grupp i kyrkan över Jonas Gardells bok ”Om Jesus.” Jag får uppfattningen att Jonas vill bli ifrågasatt lika mycket som han själv ifrågasätter. Han kastar ut kontroversiella påståenden i syfte att få människor att reagera. Avsikten med det han påstår skall inte tolkas bokstavligt, lika litet som han själv utger sig för att vara bokstavstroende

Vi skall ta Jonas Gardell på stort allvar. Han är troende och han har mycket att säga till människor som vanligtvis inte lyssnar till kyrkans folk. Men vi ska väga det han säger och själva bilda oss en uppfattning om vem vi tror på

Ja, vilken Jesus är det egentligen som vi bekänner oss till. ”Vi tror på Jesus, Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus..” Vi tror naturligtvis också på allt det som Jesus gjorde och lärde precis så som evangelisterna beskriver, var och en på sitt sätt. Jesus, mannen från Nasaret hade ett budskap som revolutionerade. Det är detta budskap vi tror på. Ett livsförvandlande och räddande budskap.

Hur Jesus såg ut har underordnad betydelse. Det finns en del forskare som menar att han inte ens dog på ett kors, trots att korset har en central symbolisk plats i kristendomen. Om detta är sant eller inte, spelar ingen roll för mig. Det enda jag vet, det är att han dog och att han uppstod och det tror jag på inte för att Jonas Gardell skriver så utan för att det står i Bibeln.

En bild som alltid tilltalat mig är bilden av den törnekrönte Frälsaren. Denna bild blev jag bekant med redan under min barndomstid. Det var mamma som inpräntade bildens budskap. ”Du förstår Rolf, att när du ser bilden av den lidande och törnekrönte Frälsaren, så skall du komma ihåg att Jesus dog i vårt ställe. Han fick utstå korsets lidande för att vi skulle räddas från en evig död.”
Sedan tog hon fram gitarren och sjöng sången: ”Hela vägen vill jag följa Frälsaren, jag vill gå den stig som han har valt åt mig. Jag vill tjäna honom här, ty min bäste vän han är, hela vägen vill jag följa Frälsaren.” Jag förstod så liten jag var, att tron på Jesus var inte något man begrep utan ett liv i efterföljelse.

Jesus hade verkligen ett budskap som var avsett för mig, precis som han hade ett som var avsett för Jonas Gardell. Hur kan jag påstå detta? Jo, det står att Jesus innan han lämnar sina lärjungar ger dem följande ord: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”

Detta är evangelium enligt Matteus.

Här ett litet klipp med intervju som gjordes i TV med Jonas Gardell:

Jonas menar att man har teologiska idéer om varför Jesus dog för våra synder, men själv har han uppfattningen att de inte stämmer. Självklart är ett sådant påstående kontroversiellt, men håll med om att det är en fördel att alla själva tar reda på vem Jesus är och vad han betyder. Så långt har Jonas Gardell lyckats göra en god insats. Jonas har rätt i att det inte finns någon som har tolkningsföreträde i vad vi vet om Jesus.Han har också rätt i att vi inte kan vara objektiva till Jesus och hans budskap. Vi måste ta ställning för eller emot. Därför angår detta budskap alla människor. BUDSKAPET OM JESUS!

Aktivt troende har rört sig till vänster

Statsvetaren Magnus Hagevi menar att det finns ett begrepp som han kallar för ”religionsröstning” ibland frikyrkliga väljare. Denna stora grupp av väljare skulle i vanliga fall rösta vänster, men har tidigare valt att i stället rösta på Kristdemokraterna eller något annat borgerligt parti, därför att dessa partier ofta profilerat sig som ”kristna” Nu har den här gruppen valt att låta andra saker avgöra vad man röstar på, enligt Hagevi.
Jag tror att detta stämmer och tillhör själv denna grupp som i årets val valt det rödgröna alternativet.
Anledningen till detta är att jag i min kristna övertygelse inser att den politik som representeras av den borgerliga alliansen slår emot de svaga i samhället.

I tidningen Dagen onsdag 23 september har jag hämtat uppgifterna. Där står att alliansen tappade 60000 ”troende” väljare

lördag 11 september 2010

Arbete, rättvisa och välfärd

Jag vill inte ha ett samhälle med ökade klyftor mellan människor, så som det ser ut i dag. Därför vet jag var jag lägger min röst.

Lyssna även till vad en del andra tycker: