Twingly statistik

lördag 19 november 2022

Min upplevelse av sömnparalys.

 SÖMNPARALYS

Sömnparalys innebär att man är förlamad i några sekunder eller minuter, i ett halvvaket tillstånd. Det inträffar oftast när man håller på att somna eller vakna.  Förutom förlamning kan man samtidigt uppleva: hallucinationer, till exempel att man upplever att någon är i rummet fastän man är ensam, att man inte kan prata, en känsla av inte kunna andas,

rädsla och panik. Sömnparalys kan drabba vem som helst och behöver inte vara tecken på någon sjukdom.


Jag får ofta sådana obehagliga upplevelser när jag håller på att vakna, eller när jag vill vakna och inte kan det. Jag har vid flera tillfällen ramlat ur sängen och numera ställer jag alltid en säng bredvid min, som ett skydd. Jag har upplevt att någon befinner sig i samma rum, fast jag är ensam och ibland har jag till och med försökt att tilltala den upplevda personen. Det sker ofta efter att jag haft någon mardröm.


fredag 11 november 2022

Olof Edsinger om församlingstukt

 

Olof Edsinger reflekterar över begreppet församlingstukt

med anledning av Niklas Piensohos senaste bibelstudier ifrån Filadelfia i Stockholm om homosexualitet, som jag tidigare publicerat och har länkat till.


Han ställer frågan om församlingstukten så som den omtalas i bibeln har någon plats i dagens frikyrka och anser att vi befinner oss långt bort ifrån det bibliska idealet. Detta tycker jag att vi har anledning att vara tacksamma för. Jag minns hur det var för länge sedan långt innan Olof var född. Då trodde man att man praktiserade biblisk församlingstukt, och det skriver han också i sina reflexioner att de i verkligheten agerade ”obibliskt” och gjorde den så kallade församlingstukten till ”bränd mark” i stora delar av väckelserörelsen. Detta har han fullständigt rätt i. Men vad menar han egentligen när han skriver att det är rimligt att ledarskapet i församlingen förkroppsligar den bibliska standarden? Vill han vrida tiden bakåt igen och ställa orimliga krav där de ”icke perfekta” får plats? Han menar i sina reflexioner att man banar väg för en identitetskris om inte ledarskapet kan leva efter nya testamentets standard för ett kristet liv. Att vi har ett ansvar för vår sexualitet homo- eller hetero är väl inget som vi ska deklarera som ett bevis för att vi passar in i den kristna gemenskapen.


Läs även: En församling öppen för alla


Homosexualitet i Sodom och Gomorra.

Homosexualiteten i Romarbrevet 1

 

lördag 5 november 2022

Teologi och naturvetenskap

 Påven Johannes Paulus II (1920-2005) 

fick en gång frågan vad naturvetenskap och religion respektive teologi kan göra för varandra. Hans optimistiska svar var att

  naturvetenskapen kan rena religionen från villfarelse och vidskepelse och att religionen kan rena naturvetenskapen från avgudadyrkan och falska absolutifieringar. De kan dra varandra in i en större värld, en värd där båda kan blomstra, 

sade han  (Gud är större sidan 51, av Antje Jackelén)

Till minnet av kära Ulla-Britt

 


I dag tänker vi på alla våra kära som vilar och har gått före till himlen. Jag tänker särskilt på Ulla-Britt, min hustru som slutade sitt jordeliv i juli månad 2020.

Jag besökte kyrkogården i går och lade ner en liten krans. Bilden har Susanne tagit.