Twingly statistik

onsdag 24 december 2014

Karl Bertil Jonsson och flyktingpolitiken

Att ta från de rika och ge åt de fattiga” Karl Bertil Jonssons välgörenhetsmotiv och julens budskap ligger mycket nära ”Det fanns inte rum för dem i härbärget.” Finns det rum för Jesus i dag? Antagligen har vi inte upptäckt att det är han som kommer till oss, hungrig och husvill. När såg vi Dig Jesus i en flykting som liksom Du och Dina föräldrar måste fly för sitt liv?

Jo då, säger en del: ”Vi har nog sett människor som flyr ifrån krig och hungersnöd, men om de inte fortast möjligt etablerar sig i det svenska samhället, så har vi inte råd att ta emot dem. De allra flesta av dem som kommer både vill och kan arbeta. De har för högt bidrag, vilket bidrar till att hindra dem från att söka arbete. Sänk genast bidraget så att de känner av att det är ett straff för att de kommit hit. Det etableringsbidrag vi ger dem tvingar dem helt enkelt ut i arbete antingen de vill eller kan. Sverige behöver ju arbetskraft. Någon arbetslöshet existerar väl inte såvitt vi känner till.”

Tre år är ju en ganska rimlig tid för dem som kommer att etablera sig. Skulle de inte lyckas med det, så är det väl bara att skicka tillbaka dem, varifrån de kommit. Om några till äventyrs varit så duktiga att de lyckats etablera sig i vårt fina svenska samhälle, så har vi gjort en stor samhällsbevarande besparing och vårt land Sverige har lyckats bli ännu rikare än tidigare.”
Jag undrar om det kan vara så att asylen i stället är till för att skydda människor och inte att förse Sverige med arbetskraft.

Så har vi då förslaget på att lista de länder som inte är farliga, för det är väl bara därifrån som nödlidande människor kommer. Tänk så mycket enklare det blir om man slipper pröva enskilda människors rätt till asyl. Vi kan skicka tillbaka minst 8000 människor ifrån sådana ofarliga länder utan någon sådan prövning.”

Det finns bara två partier som har placerat sig längst till höger, i denna och många andra frågor. Det är en dyster utveckling och jag beklagar att många av mina vänner dragits med i detta.

Vad är då alternativet för dem som tänker annorlunda. Det är att göra som Karl Bertil Jonsson. ”Att ta från de rika och ge åt de fattiga.” Vilka är de rika? Det är vi som är rika och vi har råd med att avstå ifrån mycket av vår rikedom. ”När såg vi dig fattig?” Tyko Jonsson:”Jag har närt en kommunist vid min barm.”

Direktör Bergdahl: ”Tack för att vi slapp tavlan med Bodens fästning.” GOD JUL!  

tisdag 23 december 2014

God Jul och Gott Nytt År 2015

Vi vill önska alla våra vänner En God Jul och Ett Gott Nytt År 2015!
Vi har redan firat jul med barn, respektive och barnbarn. Tack Till Susanne och Johan för att vi fick vara hos Er. Vi är så tacksamma för att vi har så goda relationer mellan oss i vår familj. Det är Guds nåd. NU FÅR NI LYSSNA PÅ MIN INSPELNING AV O HELGA NATT SOM JAG GJORDE FÖR NÅGRA ÅR SEDAN. Det kanske tar en stund att ladda ned filen.

torsdag 18 december 2014

Olof Edsingers bibeltolkning om domstexter

Olof Edsinger och domstexterna i Bibeln

Hur kan man ha en så hemsk och fasansfull guds- människo- och bibelsyn, som den teologen och författaren Olof Edsinger ger uttryck för i tidningen Dagen torsdag 18 december. Artikelns rubrik: ”Domtexterna banar väg för korset.” Han skriver ett det ”inte är ett ”vanligt” krig det handlar om, utan Israel får fungera som Guds förlängda arm för att verkställa hans straffdomar.”

Jag anser att Edsinger i och med detta gör sig skyldig till samma tolkning av bibeltexter, som muslimska terrorister tolkar texter i Koranen. Edsinger har alltså uppfattningen att Gud använder människor till att utföra domshandlingar. ”Israel får fungera som Guds förlängda arm” Jag frågar: ”Vem har rättighet att ta sig ett sådant uppdrag?”

Det finns ju också i vår tid en uppfattning om att Israel har rättighet att med våld inta nya områden. Det är en kuslig bibelsyn, men den är tyvärr inte ovanlig. Om kristna tidigare har dödat och torterat människor för att de har fel trosuppfattning eller om de betraktat judarna som ansvariga för Kristi död och därför diskriminerat dem, så måste vi ju betrakta detta som rena skräckexempel, lika förskräckliga som att Isis torterar och mördar människor i vår tid med den muslimska tron som täckmantel.


Det finns förvisso våldstexter i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, men man kan inte tolka dem så som Edsinger gör, ty konsekvensen blir då att vi försvarar det som Jesus varnar för. Pacifismen finns tydligt med i Jesu undervisning om att ingen ska löna ont med ont eller ta hämd. Den dom som Jesus befriar oss ifrån är domen över synden, inte över syndaren. ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus.” Rom.8:1

tisdag 9 december 2014

Besök på Urologiska mottagningen vid US Linköping

Distriktssjuksköterskorna vid Vårdcentralen Lyckorna sköter omläggningen av mitt sårförband på ett mycket bra sätt. Vid senaste besöket tyckte en av sköterskorna att en del spänningar hade uppstått i sårområdet och ville att en läkare skulle bedöma om något skulle göras åt det. Tid beställdes för besök på Urologiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. I dag har jag varit där och jag anlitade sjukhustransporter som går dagliga turer och det sker genom Östgötatrafiken. Resorna kostar 160 kronor tur och retur. Sätena på bussarna är stenhårda och om man är så nyopererad som jag, är det en pina att åka med. Jag jämrade mig högt, men vad hjälpte det. När jag så var framme så var jag beredd på att eventuellt få stanna, men den läkare som undersökte mig tyckte att allt såg bra ut. Så jag fick återvända och gå igenom samma pina på hemresan. Skönt att vara hemma igen. Jag fick veta att jag måste ha hjälp med omläggning i cirka två till tre månader. Suck!

lördag 6 december 2014

Kartan där Israel inte existerar

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), poserar med en karta där Israel inte existerar. Kartan, föreställer de områden som palestinierna har flytt ifrån sedan 1948 och 1967.

Hillevi Larsson har felaktigt anklagats för att stödja terrororganisationen Hamas, som vill se att staten Israel försvinner från Jordens yta. Detta är naturligtvis inte sant, eftersom Hillevi Larsson stödjer en tvåstatslösning och hon tillbakavisar bestämt denna kritik

Jag ställer frågan: ”Vad är det som gör denna karta så kontroversiell?” Före år 1948 existerade inte Staten Israel. Om kartan visar de landområden som fanns vid denna tid, så finns det ingen anledning att tro att den skulle handla om något annat, än att belysa det palestinska folkets flykt ifrån de områden de bebott vid denna tid.

Det finns en förklaring till den bild Hillevi Larsson visar upp. Det är en historisk bild från Nakba 1948. Den 15 maj 1948 utropades staten Israel efter ett inbördeskrig, som av den ena sidan kallas befrielsekrig och av den andra al-Nakba (katastrofen). Katastrofen innebar en massflykt för de palestinska araberna. Detta som en följd av Israels medvetna politik att köra ut araberna från de territorier som Israel tagit över. Uppgifterna om hur många har varit väldigt varierande. Enligt historiken Benny Morris är 700.000 en rimlig uppskattning.


Enligt en gällande FN resolution ska möjligheten att återvända finnas för palestinska flyktingar alternativt att de får ersättning för förlorade egendomar. Det finns ingen anledning att tro att det skulle handla om att ta över Israel.