Twingly statistik

lördag 29 januari 2022

Tolkningar och tolkare

 

Lennart Larsson en av mina vänner på fb är förvirrad över att han hör så många tolkningar och teorier när det gäller budskapet om Jesus återkomst. Han menar att dessa tolkare som han lyssnade till i sin ungdom hade antingen rätt eller fel i sin förkunnelse om man jämför med vad som förekommer i vår tid när det gäller detta. Jag tycker inte att man skall dra sådana slutsatser. Varken tolkningar och tolkare skall upphöjas till auktoriteter. Jag har skrivit om detta tidigare och kopierar och dessutom länkar till en sida jag skrev 21 juli 2015 med rubriken:

STJÄRNKULTOCH AUKTORITETSTRO

Det finns inget som är så sorgligt, som när människor vänder sig bort ifrån Jesus, och följer andra auktoriteter. Jesus fick uppleva detta under sitt liv på jorden. Det fanns människor, som följde honom till att börja med, men de trodde inte på honom. De drog sig tillbaka och ville inte följa honom. Detta trots att de hade sett vad Jesus gjorde. Jesus visste vilka det var som trodde på honom. De hade fått tron som en gåva. Det står att många av hans lärjungar drog sig tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus säger då till de tolv: ”Inte vill väl också ni gå er väg?” Simon Petrus gör sig själv till talesman för de tolv när han säger: ”Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att Du är Guds helige.” Jesus visste att det också i den skaran fanns en som inte trodde, som senare skulle förråda honom.

För mig finns det bara en auktoritet. Det är Jesus. Det är honom jag tror på, och jag är så tacksam att jag redan i min tidiga barndom fick lära känna Jesus, och bestämde mig för att följa honom. Jesus är min enda stjärna. ”Jag vet vem jag tror på”, skriver Paulus till Timoteus, och jag vill gärna instämma i denna trosbekännelse. Så här skrev jag för mer än ett år sedan i Ökenkällan:

Det är Jesus som är min ledsagare genom livet. Jesus ger mig mer rörelsefrihet än någon annan. Det är Jesus som har visat mig vägen till Gud. Visserligen har människor också haft sin betydelse i mitt liv, men jag har själv fattat de beslut som har bestämt färdriktningen i Jesu efterföljelse.”

Det finns inga andra stjärnor bredvid Jesus, men tyvärr så finns det en stjärnkult, som är osund. Det är när människor upphöjer sig själva och gör sig till auktoriteter. Ofta känner man igen dem på att de skryter om sig själva och helt oförblommerat talar vitt och brett om vad de uträttar. Allt för att människorna skall lägga märke till dem. Detta har vi inte rättighet att göra, eftersom det är Gud som skall ha äran för det han gör. Det är inte vi som skall ha framgång med det vi gör för Herren Jesus. Det är Guds ord som skall ha framgång. Om detta står det i Jesaja 55:11: ”Ordet som utgår ur min mun, det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.”

När Jesus sände ut sina lärjungar så gav han dem makt att driva ut demoner i sitt namn. Glädjen hade berusat dem över sin makt och de frestades att tänka stort om sig själva. Jesus varnade dem och sa till dem att de inte skulle glädja sig över denna förmåga. ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.”

När Jesus ger oss uppdraget att tjäna honom, så vill han själv stå i centrum eftersom detta är Guds vilja. Det är så det ska vara. Om vi placerar oss själva i centrum för vår verksamhet, så går det galet förr eller senare. Det finns anledning för oss alla som vill tjäna Gud att fråga: ”Vem är det jag sätter i centrum? Är det mig själv eller är det Jesus?”

Det berättas om en man som i ett möte skulle avlägga sitt vittnesbörd. Han gick upp till estraden med högt buret huvud, med stor självsäkerhet och med brist på ödmjukhet. Väl framme vid talarstolen började han stort, men efter en stund tappade han målföret och kände sig fullständigt misslyckad när han lämnade podiet. Mötesledaren kommenterade: ”Om den här mannen hade gått upp till estraden, så som han gick ner, så tror jag att han hade fått gå ner så som han gick upp.”

Så här skrev Peter Stenumsgaard i en artikel i tidningen Dagen:

Jesus var särskilt noga med att betona det kritiska tänkandet i religiösa spörsmål så att man inte lät sig luras av självutnämnda profeter som med dogmatiska ordalag gjorde anspråk på blind auktoritetstro av sina efterföljare. Jesus själv uppmanar således människor att ha ett kritiskt förhållningssätt och noga pröva olika budskap som framförs. Detta för att människan inte ska bli fången i auktoritetstro och därmed missa den frihet som varje människa är ämnad att finna.

Idoldyrkan är väldigt vanlig i vår tid. Vi hyllar ofta människor i stället för att låta Jesus vara vår lysande stjärna.

Att stjärnkulten finns i den profana världen är inte något som vi kan göra något åt. Det hör till att man höjer människorna till skyarna, men när idoldyrkan tränger sig in i Guds församling, då är det fara på färde.

När vi utväljer vissa människor, som vi tycker har karisma, som förebilder och auktoriteter, exempelvis i media, då finns det anledning att höja på ögonbrynen. Om en sådan människa råkar falla i synd, eller på annat sätt visar sin mänskliga svaghet, så är allmänheten färdiga att riva ner personen ifrån sin höga piedestal. Det är mycket sällan vi låter nåd gå före rätt för den människan, som vi själva varit med om att höja till skyarna. Här ser vi alltså exempel på hur farligt det är med stjärnkulten i Guds församling. Jesus har sagt att ”den som är störst bland er skall vara den andres tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”
torsdag 27 januari 2022

Påminnelse om ett profetiskt tilltal

 

Här följer ett inlägg av Harry Andersson publicerat på Facebook den 22 januari 2022 ”PÅMINNELSE OM ETT TILLTAL SOM DELADES FÖR ETT ÅR SEDAN av Magnus Axelsson: (Inlägget kompletteras med ärliga frågor av mig Rolf Ericson skrivna i kursiv stil.)

01 Efter att ha sökt Herren mer fokuserat och prioriterat i början av 2021

❤

Ärliga frågor 01: ”Handlar det om din merit och att den skulle vara knuten till ditt fokus just vid denna tid. Jag frågar om det är möjligt att Herren talar även när vi inte är så fokuserade, som du beskriver att du var? Är din som jag här kallar merit mera värdefull en uppdraget och i så fall en förevändning till att vi borde lyssna ännu mer på grund av detta.”

har detta ord kommit till mig.

02 Jag upplever att det är ett tilltal från Herren och att Han vill att det ska talas ut. Jag vill helst slippa debatter eller diskussioner, men om du har ärliga och uppriktiga frågor om tilltalet så vill jag gärna försöka svara.

Ärliga frågor 02:”Om det är ett tilltal ifrån Herren, så frågar jag varför vi inte skulle ha rättighet att pröva talet på det sätt som står skrivet, ja till och med att få ifrågasätta profeterna. Det står ju att profeternas andar är profeterna underdåniga”

Låt oss vara bedjande och sökande efter Herrens hjärta i den här tiden. Gud välsigne dig "Jag talar till er i denna tid, jag vill komma till mitt folk och uppenbara mig själv för er. Jag vill visa er vem jag verkligen är och hur mina planer ser ut för min församling i Sverige och hur mina planer ser ut för Sverig

Ärliga frågor 02b: Jag tror att många människor gör detta också i vår tid. Sökandet efter Gud finns där vi minst anar det, men jag ställer frågan: "Kan det möjligen vara så att Gud talar på många sätt så som det också står i Hebreerbrevets första kapitel? Är det också så att vi kan och får ha skilda uppfattningar om vad det är Gud verkligen vill säga och vad han menar? Detta  måste få höra till vår brustenhet och att vi ännu inte kan förstå det som fortfarande är dolt . Vi kan bara se konturerna av det som en gång kommer att uppenbaras.

Tiden är mycket kort och jag kallar på mitt folk att öppna sina hjärtan, söka mitt ansikte och lyssna till min röst. Jag talar allvarsamt och kärleksfullt till mitt folk. Det måste komma förändringar.

03 Mitt folk har anpassat sig till den här världen, även om jag redan i mitt ord har varnat för det.

Ärliga frågor 03: ”Det är sant att Guds ord varnar för att låta oss anpassas till den här världen. Jesus uppmanar oss att inte leva av världen, men det innebär att vi också måste leva i den här världen. Jag frågar ändå om det inte är nödvändigt att i viss mån anpassa oss till den tid vi nu befinner oss i. Om vi jämför med det sätt på vilket vi förr har tolkat Guds ord, så måste vi erkänna att vi har anpassat oss och att det inte enbart har varit negativt, utan ett utslag av mognad och insikt om det som är rätt och rättfärdigt.”

04 Det har gjort att ni inte längre kan skilja mellan det som är gott och det som är ont, vad som är välbehagligt för mig, och inte. Ni kallar det som är ont för gott, och det som är gott för ont.

Ärliga frågor 04: ”Är denna fullständiga inkompetens något som kännetecknar kyrkan i Sverige i dag så är det mycket allvarligt och anmärkningsvärt. Det är dessutom en negativ och kritisk beskrivning om ett destruktivt tillstånd. Jag vägrar att tro på att beskrivningen är fullständigt sann, trots de höga anspråken på profetiskt tal Det finns som väl är många som fortfarande ber och söker Gud och som också kan skilja mellan gott och ont. Denna urskiljningsförmåga innebär också att kunna avslöja falska profeter, som uppträder med höga anspråk och bristande ödmjukhet.”

05.Ni har tillåtit en religiös andemakt omsnärja era hjärtan och era sinnen så att ni inte längre ser klart, därför är det inte längre någon skillnad mellan mitt folk och denna världens tankesätt. Denna religiösa andemakt är i uppror mot mig säger HERREN och den har nästlat sig in bland mina heliga och förstört så mycket.

Ärliga frågor 05:”Har jag fel när jag upplever att den religiösa andemakten som förvirrar och snärjer hjärta och sinne ofta är förklädd i egenrättfärdighetens och ljusets mantel”

06 Den har hindrat människor att komma till mig, den har försvagat min församling och den har besudlat härligheten och auktoriteten i mitt hus.

Ärliga frågor 06: ”Kan vi komma överens om att Gud är den enda auktoriteten som står över allt och alla andra auktoriteter både skrivna och oskrivna. Är det så enkelt?” Eller har vi konstruerat egna läror och gjort dem till auktoriteter? Observera det är en fråga, inte ett påstående?”

Det råder mycket förvirring och rädsla i landet, och detta mörker har också fått sitt grepp om mitt folk, men har jag någonsin sagt till er att vara förvirrade eller rädda? Nej, jag har sagt att ni ska vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Jag har sagt att JAG ska vara med er ALLA dagar intill tidens ände.

Mitt hjärta gråter över den otro och fruktan som har fått ett fäste bland er, varför vill ni inte förtrösta på mig i de omständigheter som råder på jorden? Jag är ju densamme igår, idag och i all evighet, så kom, kom, kom till mig i denna stund. Lämna det som har försökt binda er och hindra er från att komma till mig. Använd det svärd jag har gett er som en del av den andliga rustningen och hugg ner allt som hindrar er att komma till mig. Jag finns här och har alltid funnits här för de som åkallar mitt namn i uppriktighet och ärlighet, och jag vill möta er med allt vad jag ÄR. Jag säger till mitt folk, sluta med att försöka tänka ut med era hjärnor på vilket sätt landet ska kunna bli förvandlat, SÖK MITT ANSIKTE, SÖK MIN NÄRVARO, FÖR I MIN NÄRVARO FINNS ALLT NI NÅGONSIN KOMMER ATT BEHÖVA FÖR ATT ERT LAND SKA BLI FÖRVANDLAT.

Under lång tid har mänskliga och onda krafter fått tillåtelse att snärja min församling i landet.

07. Det har börjat med de som jag i unga år kallade till att leda min församling. Fienden har på ett slugt och lögnaktigt sätt fått ett fäste i deras liv, men nu går jag till rätta med det. Herren säger, ni som har ett sken av gudsfruktan men som inte vill veta av kraften i att frukta mitt namn, jag kallar ut er på en öppen plats på samma sätt som Elia på mitt uppdrag gjorde med folket. Jag frågar er, vem vill ni egentligen tjäna, vem vill ni egentligen lyda och vilket budskap vill ni predika? Jag ger er en chans till omvändelse och om ni ödmjukar er, så ska jag återigen resa er upp inför mig och inför mycket folk, för jag har kallat er till tjänst. Men om ni inte vänder om till mig så kan jag inte längre använda er och jag kommer inte heller att välsigna era händers verk. Ni får då själva ta konsekvenserna av att jag tar bort mina välsignande händer från er och ert arbete.

Ärliga frågor 07: ”Jag måste vara ärlig och erkänna att jag känner mig träffad, eftersom jag väl kan anses tillhöra just den gruppen av människor som i unga år fick kallelsen till arbete i Guds församling, MEN jag kan ändå inte inse att den fördömelse som ligger i orden gäller mig. Jag har alltid trots egen svaghet haft goda uppsåt och låter mig inte nedslås av fiendens anklagelser. Ty jag tror att även vår fiende vill anklaga och fördöma och han kommer ofta förklädd i fårakläder och använder en religiös vokabulär för att förvirra och skapa oro ibland kristna som söker leva för Gud,, inte med ett sken av gudsfruktan, men med en ödmjuk insikt om beroendet av Gud och hans kraft”

Ni ropar till mig om väckelse, men jag säger er, ni vet inte vad MIN väckelse är, och ni måste först själva bli väckta för att kunna ta emot skörden. Var ska skörden ta vägen när mitt hus och mina lador ligger nedrivna. Jag har sagt att mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk, men ni har gjort det till en rövarkula. Herren säger att ni har använt mitt hus för era egna syften och ni har sysslat med sådant som jag aldrig någonsin har bett er göra. Nej säger Herren, det kommer ingen väckelse över landet förrän jag har fått rensa mitt hus från allt som ni tillåtit komma in och det kommer ingen väckelse över landet förrän ni mitt eget folk först har blivit väckta och vänt om från era onda vägar. Därför talar jag till er i denna tid, vänd om, vänd om till mig, vänd om från ert eget och kom till mig.

Ni ropar till mig om en ny regering, men för att det ska kunna ske måste jag först bli Kung i era egna hjärtan.

08 Ni ropar till mig om att Sveriges nation ska börja välsigna Israel, men först måste ni mitt folk i Sverige börja välsigna Israel.

Ärliga frågor 08 : ”Jag har mycket svårt att förstå att vi skall välsigna den jordiska staten Israel. Är inte Guds Israel någonting helt annat. När jag läser rätt i Guds ord, så är det varken jude eller grek utan Guds församling bestående av både judar och hedningar, som Gud vill att vi skall välsigna

09. Ni ropar till mig om ett slut på pandemin så ni kan återgå till era kyrkor och gudstjänster igen. Men jag frågar er, vad är det ni vill återgå till egentligen? Var är era hjärtan, hos er själva eller hos mig?

Ärliga frågor 09: ”Detta är hårt. Har inte kyrkor och gudstjänster längre någon betydelse Menar Gud verkligen att vi skall lägga ner allt bara för att vi inte är tillräckligt överlåtna. Det vägrar jag att tro på, och jag vill betona att jag känner stor oro inför sådana appeller. De åstadkommer inte något konstruktivt utan vållar bitterhet och ovänskap i stället för frid och harmoni.”

Till sist säger jag detta. Kom till mig, tillbe mig och älska mig av hela ditt hjärta. Be för alla människor, både vänner och ovänner, be för all överhet, lyft dina händer i bön och i frid, utan att strida och debattera med människor. Låt ingen förakta dig för att du älskar mig säger Herren, för jag är din försvarare inför människor. Det kommer snart att bli tydligt och synligt att det är skillnad på de som fruktar Gud och de som inte fruktar Gud. Du är en älskad son och en älskad dotter. Jesus säger, ni mitt folk, min församling som jag har köpt med mitt eget blod, jag längtar så efter att uppenbara min härlighet ibland er, låt mig göra det i denna tid säger Herren."

(Delat av Magnus Axelsson 30/1 2021)

ÄRLIGA FRÅGOR TILL SIST: ”Budskapet som förmedlas av Magnus Axelsson och som återges på facebook av Harry Andersson är i sitt anspråk av att vara Guds tilltal svårt att därför diskutera, men jag ifrågasätter detta och vet att även jag kan ha Guds tilltal.”

onsdag 26 januari 2022

Iden om uppryckandet

 SE BILD PÅ LÖPSEDEL PUBLICERAD PÅ FACEBOOK

Just nu pågår, ännu en gång, en debatt på Facebook där Joel Halldorf publicerat en bild på en inofficiell löpsedel ifrån år 1972.:

”YTTERSTA DAGEN ORÄKNELIGA TRAGEDIER, Milliontals människor försvann i luften. JAG VÅGAR INTE TRO VAD JAG SÅG! Ögonvittnen chockades.”

Joel skriver:

När Expressen gjorde ett löp på Jesus återkomst utifrån darbyistisk millennialism (idén om uppryckandet) Bakgrunden var en pingstvän som jobbade på redaktionen & hade ett bibelstudium för kollegorna. Dålig teologi, men kul grej. (Såklart intern, inte publicerad.)

Han tillägger i en kommentar att darbyismen ställt till det med många själavårdsproblem och att alla pingstvänner på 1970-talet var darbyister.”

Detta var en av de anledningar som fick mig att lämna min pastorstjänst i Pingst år 1976. för att utbilda mig till kantorstjänst i Svenska kyrkan.

Jag vill dock poängtera att vi aldrig bör sluta att förkunna Jesu tillkommelse på ett sunt och värdigt sätt, med bibeln som vägvisare. Det beror på hur vi förkunnar och inte att vi gör det

För den som är intresserad hänvisar jag till vad jag tidigare skrev om Darbyismen i artikeln

JESUS KOMMER

Den bok jag här vill kommentera är författad år 1912 av Pastor Lewi Pethrus, grundare till den svenska Pingströrelsen. Från ledande håll i Pingströrelsen har jag fått veta att det som format många pingstvänners bibelsyn om den yttersta tiden är just denna bok. Denna bibelsyn bejakas även av Oasrörelsen och andra väckelsekristna rörelser.

Det är ju mycket anmärkningsvärt att en bok skriven under 1900-talets början kan vara vägledande för oss som lever år 2010, då historien har visat oss att så mycket blivit förändrat.

Lewi Pethrus som var född 1884, skrev redan i sitt företal till boken att han varit tveksam till att ge ut den på grund av sin avsaknad av teologisk utbildning, men att hans åhörare enträget uppmanat honom till det.. Han var inte fyllda trettio år när boken skrevs. Vid bedömningen av innehållet måste man förstå att författarens världsbild och teologi präglades av dåtida förhållanden. Han visste troligtvis mycket litet om den katolska och ortodoxa kyrkans skuld till de judeförföljelser som skett i Europas historia. Den förfärliga myten om judarna och deras roll i världshistorien var ännu inte känd. Den skapades först efter Tysklands förnedring efter första världskriget. Adolf Hitler som var född år 1889 hade ännu inte trätt fram på världshistoriens arena.

I denna spektakulära teologi kan man möjligen ana det dilemma som hans senare utveckling sökte finna lösningen på, genom det förhastade och oreserverade stödet till det politiska projekt som blev staten Israel.

Innehållet i boken ”Jesus kommer” är färgat av Darbyismen.  L.P. hade precis som många andra bibellärare över hela västvärlden tagit intryck av denna eskatologi och var således inte ensam om sin uppfattning. .

Förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse har tyvärr använts på ett felaktigt sätt i västvärldens kristenhet. Många har blivit vilseledda av falska läror, inte bara av rörelser sådana som Jehovas vittnen och Adventisterna, utan även av kända bibellärare i de väckelsekristna samfunden och rörelserna. Förkunnelsen har många gånger skett i välmening och oförstånd, men ibland också med felaktiga motiv, då man utnyttjat människors oro för framtiden på ett spektakulärt sätt.

En av dessa eskatologiska irrläror är ”darbyismen.” Plymouthbrodern John Nelson Darby var denna läras främste talesman. Läran är i korthet följande: Kristus skall vid två tillfällen återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – futtiga sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person (=antikrist) – kommer att bildas.

Detta är en lära som strider emot vad vi läser och tolkar i Guds Ord när det gäller Jesu andra tillkommelse. Att förutsäga tiden när denna skall äga rum är ingenting vi skall ägna oss åt.

Den darbyistiska eskatologin uppstod på 1830-talet inom irvingrörelsen i England genom en kvinna, Margret MacDonald, som fick en uppenbarelse om Jesu återkomst. J.N. Darby (1800-1882) verksam inom Plymothrörelsen tolkade denna uppenbarelse som en tvådelad återkomst och konstruerade den välkända eskatologi som fick en stark ställning inom

väckelserörelserna i Sverige. Genom Darbys besök i USA under 1850-talet etablerades denna lära bland baptisterna. Den övertogs senare av den framväxande pingstväckelsen. Hur kunde denna lära etablera sig så snabbt?

Det finns en historisk förklaring till detta. Baptistevangelisten William Millers budskap om att Jesu återkomst skulle ske 1844 hade innan dess fått ett enormt genomslag i USA. När detta år passerade blev det något av ”bränd mark” att fastställa nya årtal för Jesu återkomst. När då Darby kom och förkunnade att inga mer uträkningar behövs, därför att församlingens uppryckande kan ske när som helst, och att denna återkomst var osynlig för världen, mottogs det med öppna armar. Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Slutförandet av missionsbefallningen förlades till ”vedermödan”, då skulle det bli väckelse

och judarna skulle bli frälsta. På så sätt kringgick man de texter som talade om att uppdraget måste slutföras innan Herren kommer. Darbys förkunnelse passade som hand i handske i tiden efter Millers misslyckande.

Alla fantasifulla skildringar av detta har eggat människor i alla tider till att spekulera i sådant vi inte vet någonting om. Detta är ovärdigt och jag tar bestämt avstånd och varnar för följderna av detta.

Jag efterlyser ett större kurage ibland kristna ledare att stå upp för en sund undervisning i detta och ta avstånd ifrån de irrläror som leder oss bort ifrån den sanna läran. Man kan möjligen säga att denna lära också förändras under historiens gång, vilket innebär att vi får lov att korrigera det som tidigare ansetts vara sant.

Vår uppgift är att ingjuta livsmod och hopp ibland unga människor till att tro på den framtid som de skall vara med om att bygga upp.

Att tro på Gud är att tro på det goda som finns i människan och det förstånd han givit oss för att bruka inte bara för vår egen skull utan för alla våra medmänniskor på denna jord där vi bor, bygger och planerar.
måndag 24 januari 2022

En av min farfars systrar och hennes familj

Min farfars syster Augusta Amanda Ericson gifte sig med Johan August Andersson och de emigrerade till Amerika år 1881. Här ett foto på familjen


 Övre raden Reuben, Judith, Esther Nedre raden Augusta, Ruth, John

Vår familj har god kontakt med ättlingar i Amerika och har tidigare haft flera besök av dem  hos oss i Sverige. 

Jag har redogjort för deras familjehistoria på min hemsida och informerar här något i korthet om farfars syster. Syskonen Ericson var 11 till antalet.

Johan August Andersson

 Föddes i Hållsköp i Hällestad 10 januari 1856 och blev först Skräddare som sin far  

Emigrerade till Amerika 1881, där han blev Metodistpastor. Kom först till Chicago mellan åren 1881-1883

Sedan till Minneapolis 1883-1887. Fr. 1889 Litchfield, Atwater, Rosendale, Clear Lake, Lafayette, Duluth, Midway, St.Paul. i Minnesota 1908-1914 i Lake Superiordistriktet. Marinette Wisc.

Död 7 april 1935

Augusta Amanda Ericson

Föddes i Grytgöl, Hällestad 16 augusti 1857

Flyttade ifrån Regna 1876 till Melhult i Hällestad där hon arbetade som piga hos Skogvaktare Gustaf Petersson.

Kom tillsammans med sin make pastor Johan August Andersson till Amerika år 1881 Först till Chicago, sedan till Minneapolis 1885.

Hon var pastorsfru på följande platser: Litchfield, Atwater, Lafayette, Duluth, Marinette, Wis., St. Paul.

Hon lämnade det jordiska i en ålder av 86 år, 5 mån. och 19 dagar.


söndag 23 januari 2022

Jag älskar livet


Jag älskar livet och tror på framtiden.

Det kan helt enkelt bara bli bättre sett ur min synvinkel .

You may say I´m a dreamer. But I´m not the only one. I hope some day you´ll join us And the world will be as one”

Med detta vill jag inte påstå att allt står bra till och att det inte existerar några problem, men allt var absolut inte bättre förr. Allt är inte heller så dåligt som vi ibland får det att låta.

Another world is possible. En annan värld är inte bara möjlig. Den är på väg och den världen ska se sin framtid här på jorden så länge vi lever och andas. Det är min absoluta övertygelse.

På detta tema skrev jag en sång som jag bifogar efter den här texten.

Den värld som vi måste leva i är inte en moraliskt ren värld. Den världen har aldrig existerat efter det som Bibeln beskriver som syndafallet. Antingen vi tror eller inte tror på det som står skrivet där, så kan vi konstatera att både det onda och det goda existerar. Vi kan inte isolera oss och tro att vi skulle kunna frigöra oss ifrån syndafallets skada, men vi kan medverka till att allt kan bli bättre.

Ingenting kan bli bättre om vi sätter oss i sista vagnen på det förarlösa tåget och beklagar oss över att det inte finns någon förare. Det är på dig och mig det beror om vi ska vända utvecklingen åt rätt håll. Gud har överlämnat uppdraget åt oss till att förvalta jordens resurser. Kverulanterna är förlorare. Jesus uppmanade lärjungarna att inte känna någon oro för utvecklingen. Han garanterade att framtiden skulle bli ljus så länge jorden består och även därefter.

Jag vet att det finns en stor uppgivenhet och oro ibland människor i vår tid. Man beklagar sig och säger: ”Tyvärr så har allt blivit sämre” Men jag vägrar att hålla med dem som anser att allt är hopplöst. Jag älskar livet och tror på framtiden för barnens skull. Du må anse att jag är en drömmare, men jag är inte den enda. En dag kommer alla inse hur det är och hur det har varit. Ingen vet när den dagen är inne och vi ska inte heller spekulera om det.

En annan värld är möjlig

Text 2009, bearbetad 2015 av Rolf Ericson


En annan värld är möjlig. Vi måste hjälpa till,

att skapa den på jorden där vi bo.

Vi bygger den för barnen. Vi gör det om du vill.

Tillsammans här med kärlek , hopp och tro.


En livsstil att förvalta, ett uppdrag har vi fått:

En överlevnadsplan för denna jord.

En ny och härlig framtid dit rättvisan har nått

Ett liv som står i samklang med Ditt ord


Det är vårt liv, vårt ansvar, vi måste se vår del,

utav det lilla, som vi kallar vårt.

Nog kan vi dela med oss, så världen kan bli hel

Till människor på flykt, som har det svårt


Se konungarnas hjärtan de är i Herrens hand,

som vattenbäckar leder han dem rätt.

När fredens duva flyger till folk i varje land,

är räddningstimman här som Gud berett


Så bygg en värld, en framtid, som går att leva i

Ja börja där du lever, nu i dag

En annan värld är möjlig, som är i harmoni

Den bygger vi tillsammans, du och jag!

lördag 22 januari 2022

Heja Kalle

 

Teckningen ritad av Kalles syster Konstnär Isabelle

KALLE, Axel, Oliver upp på pallen kliver.

Heja Kalle och hurra på din födelsedag.

Du har talang, det vet vi, även i rollen 

på fotbollsplan,

har du kontrollen på bollen,

och även ibland de stora grabbarna i stan.

Du är duktig i skolan som få,

och bra tror jag också det kommer att gå.

När du siktar på nya segrar att vinna. 

kan det då möjligen finnas en ung och söt liten kvinna.

Följ då ditt hjärta bara.

Lyssna på inre rösten den klara.

Ta inte något hur det än ser ut för givet.

LÅT GUD FÅ LEDA DINA STEG HÄR I LIVET.

Sikta på målet och pallen. När du övar på vallen


GRATTIS KALLE FRÅN MORFAR

torsdag 20 januari 2022

Det är din dag i morgon, Susanne!

 SUSANNE, du är som ditt namn en LILJA så skön

med ögon stora och blå.

Kanhända ej längre så ung och grön,

men moget vacker ändå.

För mej en hjälpsam dotter du är

och för din familj så innerligt kär.                                        

För barnen era en mamma så god,                                     

som inspirerar och ger dem mod.

För syskon och syskonbarn i vardag och fest

och nu när ditt liv är som bäst.

så har du ju Johan och katten Smilla.

De ä ju inte heller så illa.

På rektorsutbildningen bra ska det gå.

På jobbet med ansvar för stora och små

På födelsedagen hipp, hipp, hurra.

Ja må du leva länge du ska.

onsdag 19 januari 2022

About Justanswer


To everyone's knowledge about Justanswer!
I have never approved any order from you but you have stoled money from my conto. 
You must pay back this money if you are a seriously company. I want to hear from you again 
and how to get my money back again. I have no membership in justanswer  
I need help getting my money back. 
On 14 January 2022 10 Swedish kronor and 
on 17 January 422 + 358 Swedish kronor. 
A total of SEK 790 in Swedish currency. 
Announce immediately how you will perform this
TODAY 2022-01-22 IS ALL MY MONEY BACK AGAIN ON MY CONTO BUT I HAVE LEARNED THAT I NEVER WILL 
USE CONTOCARD ON INTERNET

måndag 17 januari 2022

Vega en stjärna


 Det finns stjärnor som syns bäst på kvällen.

På himlen de lyser på olika ställen

Sirius, Canopus och VEGA är,

stjärnor och solar som lyser där,

högt upp i rymden den klara.

Du Vega får också en stjärna vara.

Tillsammans med lillasyster Iris den rara

Du ska ju bli artist.

Sälja blommor på torget

och stå på scenen

Det vet vi ju visst,

För det har du sagt och det tror jag du minns,

och alla möjligheter på jorden finns.

Ta för dig av livet

och ta nästa klivet

nu när du fyller sju år

Med sånger och spel och danser

kommer du få många chanser

Du kanske hyllas med kranser

och får många fanser

Nu får du lysa för oss alla här,

som den stjärna du redan är.

Vi som älskar dej och står dig så nära

alla vi, dina nära och kära

Älskar dig högt, precis som du är.

Låt Gud få välsigna dig nu och här!


GRATTIS VEGA FRÅN FARFAR


 

söndag 9 januari 2022

Åttioåringen tackar

 Ellen och Vega (Se bifogad video inspelad av Anna)

Grattis Emmy!

                                                    I dag är det Emmys tur att fylla år

                                                 den nionde januari hon i centrum står.

                                                    Vårt tredje januaribarn hon är

                                                        och för oss alla mycket kär.

                                                    För sina barn, de söta flickor små

                                                är hon en förebild det kan vi nog förstå.

                                              Och för sin man och för oss alla i vår släkt

                                                har hon fört med sig himmelrikets fläkt.

                                                Nu hurrar vi och ropar allesamman

                                                Hurra, hurra och leve tvåbarnsmamman.

                                                Stort grattis på din födelsedag Emmy

                                                        ifrån svärfar/ farfar Rolf

fredag 7 januari 2022

En bön om upprättelse

 


Det har gått sju år sedan jag skrev nedanstående text. När jag tänker efter så måste jag säga att behovet av en andlig förnyelse fortfarande är så sort att det borde värka i våra hjärtan av längtan efter det som jag vill kalla för "Andens vingslag." Det som förr i tiden fick folk att kalla oss för svärmare och dårar, men som resulterade i att tusentals människor fick sina liv förvandlade. Jag skrev att vi inte kan åstadkomma detta själva och det är sant, men vi kan i alla fall påverka så att det sker eller också förhindra att det sker, vilket jag hoppas att Gud förbjuder. "Låt det ske, o Gud vi bedja, sänd oss nådens strömmar du. Se vi bida, se vi bida. Visa oss din frälsning NU!"" Lyft oss, o Gud ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska. Gud gör oss fria." Varför har vi blivit så välregisserade och rädda? Är det Knutbysyndromet eller något annat som hindrar oss ifrån att öppna oss för det jag tror att Gud vill göra i dag..

Psaltaren 126 En bön om upprättelse.
”När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedningarna: ”Herren har gjort stora ting med dem.” Ja Herren hade gjort stora ting med oss, över det var vi glada. Herre upprätta oss igen, så som du återför bäckarna i Sydlandet. De som sår med tårar skall skörda med jubel. De går ut gråtande och bär sitt utsäde, de kommer åter med jubel och bär sina kärvar.”
Jag längtar efter en tid då Herren får återupprätta oss på nytt, som han gjort så många gånger i historien.

Jag vill återge ett stycke ur Pastor T.B.Barratts självbiografi som handlar om den väckelse som utbröt i Kristiania Norge under året 1907. Denna väckelse började bland de kristna, som så ofta sker när Guds kraft blir verksam.
Så här beskriver han det som skedde:
”Alltifrån första mötet har en mäktig kraft vilat över hjärtana- den helige Andes kraft. Vi våga ej föreskriva Honom någon förordning för de möten, som hållas. Vi ha inget bestämt program, Anden själv får bestämma det. Ibland sjunga vi en unison sång, sedan blir det kanske tungotal eller ett profetiskt tal eller en andlig undervisning. Sång, vittnesbörd och bön ingripa ofta i vartannat. Ibland kan en mäktig stillhet lägga sig över mötet, då ingen öppnar sin mun men då Herrens röst talar kraftigt i stillheten. Denna kan avbrytas av en sång i tungor, eller av ett vittnesbörd eller av något annat; men man kan aldrig få något begrepp om ett sådant möte, förrän man själv varit närvarande.”
Min pappa Arthur Ericson tillhörde i sin ungdom Betaniaförsamlingen i Grytgöl, även kallad Hällestad första baptistförsamling, en av landets äldsta frikyrkoförsamlingar.
Så här skriver Arthur:
"Det var som femtonåring jag kom i kontakt med den väckelse som berörde min hembygd under åren 1916-1923. Två stora dopförrättningar hölls under vintern och sommaren 1918, då jag som 16 åring, tillsammans med min syster Gerda 18 år blev döpt tillsammans med en rad vänner.
Bland ungdom, men även bland en del äldre fanns vid denna tid en längtan att få uppleva och ta emot "kraften ifrån höjden". Det var förkunnelsen om Andens dop, som tog sig uttryck i denna längtan. Man gick långa vägar för att få vara med där man samlades till bön. Detta gjorde man därför att det inte fanns förståelse för ungdomens längtan i församlingen. Höstkonferenserna i Filadelfiaförsamlingen i Örebro hörde vid denna tid till de stora uppbyggelsehögtiderna. Jag besökte denna konferens hösten 1918. År 1920 var jag med i Pastor John Ongmans bibelskola ”


Betaniaförsamlingen i Grytgöl


                                                Ongmans Bibelskola i Örebro

Jag (Rolf) har upplevt tider i våra församlingar då Anden har varit utgjuten på ett sådant sätt att människor har talat i tungor, profeterat, sjungit i Anden med äkta hänförelse. Tider då vår mun blev uppfylld med glädje och vår tunga av jubel. Då man har sagt: ”Herren har gjort stora ting med dem.” Jag frågar: "Varför är detta så sällsynt i vår tid?"
Detta kan vi inte åstadkomma själva, men vi kan be om det och längta efter det under det nya år som nu ligger framför.
HERRE SÄND EN VÄCKELSE/FÖRNYELSE, OCH BÖRJA MED MIG.
Elisabeth Lindholm, Jack-Tommy Ardenfors och 3 andra
2 kommentarer
1 delning
Gilla
Kommentera
Dela

2 kommentarer

 • Owe Karlsson
  Tack broder Rolf för dina ord om förnyelse och väckelse! Jag håller helt med dig att detta bör vara vårt stora böneämme år 2015. Förnyelse och väckelse är vårt stora behov detta nya år!! Och även jag ber:"Herre sänd en väckelse och börja med mig.!"
  Din broder i Herren
  Owe Karlsson
  1
 • Rolf Ericson
  Det har gått sju år sedan jag skrev denna text. När jag tänker efter så måste jag säga att behovet av en andlig förnyelse fortfarande är så sort att det borde värka i våra hjärtan av längtan efter det som jag vill kalla för "Andens vingslag." Det som förr i tiden fick folk att kalla oss för svärmare och dårar, men som resulterade i att tusentals människor fick sina liv förvandlade. Jag skrev att vi inte kan åstadkomma detta själva och det är sant, men vi kan i alla fall påverka så att det sker eller också förhindra att det sker, vilket jag hoppas att Gud förbjuder. "Låt det ske, o Gud vi bedja, sänd oss nådens strömmar du. Se vi bida, se vi bida. Visa oss din frälsning NU!"" Lyft oss, o Gud ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska. Gud gör oss fria." Varför har vi blivit så välregisserade och rädda? Är det Knutbysyndromet eller något annat som hindrar oss ifrån att öppna oss för det jag tror att Gud vill göra i dag..