Twingly statistik

fredag 28 maj 2010

Öppna mig för din kärlek


När vi engagerar oss för världens nöd, så kan vi lätt frestas till självupptagenhet. Jag menar att det är lätt att tro att de problem som jag inser finns måste lösas med kraftig reaktion mot den orättfärdighet som råder i världen. Visst har vi rättighet att reagera med vrede. Det gjorde Jesus när han drev ut månglarna ur templet. Det står också skrivet att vi får vredgas, men med tillägget, synda inte. Hur ska man uppfatta detta?

Det är nödvändigt att förstå skillnaden mellan vrede och hat. Om jag ger rum för hat så är mina händer knutna och mitt sinne stängt och oemottagligt för Guds kärlek. Därför behöver vi befrias från synd, ty synd är att stänga dörren för kärleken. Om vi säger: ”Jag hatar dig,” så syndar vi. Gud säger aldrig så till oss. Han säger: ”Jag älskar dig”

Han säger inte som Emils pappa. Om vi har Gud till far behöver vi inte en skammens snickerbo

Somliga anser att världen är så beskaffad att man måste hata. Om man anser att andra människor är fiender upplever man dessa som ett hot mot det egna jagreviret. Då är det inte underligt att reaktionerna blir därefter. När rädslan styr människors handlingar leder det ofta till en falsk verklighetsuppfattning.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet..”

Vi är inte skapade för hat utan för kärlek. Vi har själva fått friheten att välja. Synden är att tacka nej till kärleken.

”Öppna mig för din kärlek, världen behöver mig. Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig.”

tisdag 25 maj 2010

Ett ord av tro, hopp och kärlek

Vi har hört våra barns rop. Vi, patriarker och kyrkoledare i Jerusalem, har hört det hoppets rop som våra barn sänt ut i dessa svåra dagar i vilka vi fortsatt lever i detta heliga land. Vi stöder dem och står vid deras sida i deras tro och deras hopp och deras kärlek och deras syn på de händelser som vi upplever. Vi stöder också deras uppmaning, riktad till alla våra troende och till de israeliska och palestinska ledarna och till det internationella samfundet och till världens kyrkor, att påskynda förverkligandet av rättvisa, fred och försoning i detta heliga land. Vi ber Gud för alla våra barn om all välsignelse och ett överflöd av kraft till att delta på ett effektivt sätt i uppbyggandet av ett samhälle där kärlek och lugn och rättvisa och fred råder……………
LÄS MERA HÄR

söndag 23 maj 2010

Pingsthelgshälsningar från Ulla-Britt & Rolf

Magdesjö i Ljungs socken, Östergötland, som brukades av Ulla-Britts farfars far. Resterna finns kvar av boningshus och ladugård. Stället ligger långt från bebyggelse inom Kvarns skjutområde. Därefter åkte vi till Bergs slussar där vi åt medhavda smörgåsar med kaffe och läskedryck. Sedan en stund i skogen där vi hittade liljekonvaljer

fredag 21 maj 2010

Dialog med Maria som är Jehovas vittneJag skrev en artikel för länge sedan som nu har kommenterats av psudonymen Maria.
LÄS DEN FÖRST OCH SEDAN MARIAS KOMMENTAR PÅ DEN HÄR LÄNKEN


Maria: Förundrade mig över att så få vill kommentera vår ordväxling. Det kanske känns svårt om man ej är säker på sin sak. För det är väl fler än jag som läser på Din blogg?

Rolf: Jag bekymrar mig inte så mycket över besöksfrekvensen på min blogg. De bloggar som samlar mest besökare är de som har ett kontroversiellt budskap. Så fort det handlar om spektakulära och mindre trovärdiga utsagor, helst med inslag av fantasieggande och hårresande historier, så får man genast intresserade besökare. Detta intryck får jag när jag besöker en delsajter som har som målsättning att få så många besökare som möjligt. Min målsättning är att vara så öppen och ärlig jag någonsin kan och skriva det jag känner mig manad till av Guds gode helige ande, som är vår hjälpare. (Parakletos)Jag tror i min barnslighet att Gud på detta sätt också kan tala och verka i det fördolda

Maria: Även om vi inte fått samma förstelse för det Bibeln lär, så har vi i alla fall en stark önskan att förmedla det vi tror är rätt, båda två.

Rolf: Jag tycker att det är en bra insikt. Jag tror säkert att vi har mycket mer gemensamt än du kan föreställa dig. Detta är inte så viktigt. Det viktigaste är att vi har frid med Gud och att vi vet på vem vi tror.

Maria: Det finns en blogg med temat dessa mina minsta bröder. Det handlade så mycket om politik så jag ledsnade att läsa.

Rolf: Nej då Egon Berglund i Piteå som skriver denna blogg är en hängiven kristen broder, som har tagit som sin uppgift att sprida information om och väcka debatt i frågor som rör de kristna i Palestina. Det är mycket viktigt att vi inte blundar för de oförrätter som drabbat detta folk. Som du vet är det här en fråga som väcker känslor över hela världen. Det är ett land, men det är två folk som vill ha samma land. Fred och vilja till försoning ser ut att vara svårt. Att inte bry sig, et vill säga att göra som du antyder, ledsna på att engagera sig i denna fråga är det samma som att svika Jesus. Dessa mina minsta bröder är dem som har det svårt i världen. De som förföljs, kastas ut ifrån sina hem och fördrivs ifrån sina boplatser. Dem borde vi bry oss om i allra högsta grad. Så fortsätt du att läsa den bloggen.

Maria: När Jesus nämnde om dessa mina minsta bröder,
var det i sammanhanget att det hade stor betydelse hur vi handlar mot dem!
Men hur skall man kunna göra gott mot dem som man inte vet vilka de är?

Rolf: Det är viktigt att skaffa kunskap och inte tro på allt man hör och se. Att själv välja sanningsenliga källor som man kan tro på och känna förtroende för. Jag håller just nu på att läsa en bok som säkert finns på ditt bibliotek. Den heter Ett land och två folk och författaren heter Sören Wibeck

Maria: Om de som bekänner sig vara kristna inte får rätt vägledning från, eller inte vill ta emot den som ges till Guds husfolk förmedelst Kristi trogna slavklass, då kan de inte få den exakta kunskap som Gud vill att alla skall få!
Enligt 1 Timoteus kapitel 2.

Rolf: Du menar att de som bekänner sig vara kristna inte får rätt vägledning, jag antar att du menar en del kristna. Jag hoppas att du inte menar någon bekännande kristen för i så fall har du inte Guds Ord till stöd för ditt påstående. Du kan läsa i 1. Kor. 12: 3 där det står skrivet: ”Ingen kan säga JESUS ÄR HERRE om han inte är FYLLD AV DEN HELIGE ANDE Om du efter att ha läst detta ord fortfarande påstår att en bekännande kristen inte vill ta emot undervisning från Guds Ord, så motsäger du dig själv. Bli inte förskräckt i så fall, du är inte ensam om att fara vilse i denna fråga.
Maria: Ytterligare några tankar och ord för att visa på att det inte är det lättaste att förstå Guds ord, och utan Guds ande och verksamma kraft är det omöjligt!

Rolf: Märker du själv nu att det här går inte ihop med det förra. Vi behöver alla Hjälparen den helige Ande, men du måste också ha klart för dig att vi trots detta ofta tar fel, men då får vi vila vid vad Herren Jesus har gjort för oss. GUDS ANDE OCH GUDS KRAFT ÄR NÅGOT HELT ANNAT ÄN DE KRAV OCH BÖRDOR SOM MÄNNISKOR LÄGGER PÅ OSS. JESUS SÄGER SJÄLV: ”KOM TILL MIG, ALLA NI SOM ÄR TYNGDA AV BÖRDOR; JAG SKALL SKÄNKA ER VILA…”
Jag vill också att du ska begrunda texten i Svenska psalmboken 288:4 ”Människors krav skall pressa oss, och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen, Låt oss då känna att din kärlek bär oss, Gud, gör oss glada.” Jag ber till Herren för dig att du ska få uppleva den glädjen på ett fullkomligt sätt


Maria:Vi kan så, plantera och vattna men endast Gud kan få det att växa både bokstavligt och andligt!

Rolf: Ja, amen låt oss fortsätta med det. Precis som en frälsningssoldat skrev och citerade en sång som vi sjöng i söndagsskolan: ”Lyse du i din vrå och jag i min.”
.

torsdag 20 maj 2010

Utbult använder lösryckt citat och drar felaktiga slutsatser

Att påstå det Roland Utbult gör i tidningen Dagen är minst sagt osmakligt. Oandlighet besmittar kristenheten i hög grad när man inte är beredd att leva som man lär. Att missförstå är ett valspråk som hör hemma i en del kristna sammanhang tyvärr.Det är verkligen fult att påstå att Kristdemokraterna är det enda parti som bygger på kristen etik. Varför svarar inte Roland Utbult på den kritik han fått?
LÄS DEN HÄR BLOGGEN!!
OCH ABSOLUT DEN HÄR OCKSÅ!!
OCH LÄS ÄVEN DEN HÄR NYA FRÄSCHA BLOGGEN SOM TAR UPP SAMMA FRÅGA

tisdag 18 maj 2010

Kristna nätverket för Palestina

Här länkar jag till Kristna nätverket för Palestina. Det är en relativt nystartad blogg som kommer att innehålla mycket aktuella inlägg ifrån en person som har stor kännedom och stort hjärta för de människor han informerar om. Han vädjar dessutom om kristna människors engagemang i en tid då så mycket snedvriden information desillusionerar både kristna och andra religiösa. Ett kristet nätverk innebär en ökad solidaritet och ett vidgat perspektiv i frågor som kräver stort engagemang.
Jag länkar även till Kairosdokumentet på svenska

onsdag 12 maj 2010

Hälsningar från Sverige till vänner i Nashvill i USA

Med anledning av den naturkatastrof som jag beskrivit i gårdagens inlägg, har jag mailkontakt med min svenske vän som hälsar på sin dotter med familj. Han har beskrivit de chockartade och omtumlande upplevelser de gjort den senaste tiden I dag svensk tid omring klockan 9,45-10.30 var vi samlade till bön i Pingstkyrkan, Borensberg. Jag hade en förnimmelse av Guds tydliga närvaro, som så många gånger förut, i denna krets av vänner. Då jag fick tillfälle lade jag fram dessa vänners nöd inför dem och inför Gud och vi fick en stund av bön och åkallan till Herren. Han har själv sagt i sitt ord att vi får åkalla honom i nöden. Han har dessutom sagt att där två eller tre är samlade i Jesu namn där är han mitt ibland dem, Det finns även många andra löftensom manar oss till iver och uthållighet i vår bön. Ett är visst. Vad som än sker på vår jord, så är Gud den som har omsorg om oss i både liv och död. Detta vill vi förtrösta på när vi nu fortsätter att be för er därborta i Nashvill
kregoraschi nemona la bi reo sento ramatisi halleluja (spontant tungotal, vet inte vad det betyder, kanske endast Herren vet.)

Religionsmöte i Falbygdsrundan

Falbygdsrundan sänder på söndag ANDRA DELEN AV ETT ett reportage från en sammankomst mellan religiösa ledare från tre religioner. Rabbinen Peter Borenstein från Göteborgs judiska församling inledde sin framställning om människans ansvar inför Gud med att framhålla att judisk tro ser på skapelsen och de första människorna som ansvariga för sina handlingar med resurser att välja mellan gott och ont. Det finns ingen lära om arvsynden i judisk tro. Människan kan inte fly från följderna av sina handlingar men har möjlighet att gottgöra och bli förlåten både av medmänniskan och av Gud. Judisk tro tillåter utläggningar och alternativa tolkningar av bibeltexter i en tradition som har pågått i omkring tusen år. Carl-Magnus Adrian är kyrkoherde i sydligaste Västergötland i Göteborgs stift. Han inledde sin framställning med att poängtera Gud uppsökande kärlek och Guds vilja att försonas med människan. Den ansvarslösa livsstilen och tron på den billiga nåden har ingen förespråkare i vår kyrkoherde Adrian. Däremot poängterade han att det är genom Jesus Kristus som människan kan se att Gud vredgas över synden men vill älska syndaren tillbaka till gemenskap med sig själv. Filosofen och pensionerade professorn i islamsk etik Parvez Manzoor instämde i de andras syn på människans ansvar och fortsatte sin framställning med att berätta om den starka vikt som läggs vid att gemensamt be till Gud för hela mänskligheten så som det sker bland de troende vid den stora årliga pilgrimsfärden till Mecka. Därefter följde ett samtal mellan dessa tre lärda män varefter närvarande åhörare fick möjligheten att ställa frågor och kommentera. Så skedde också både från judiska och kristna åhörare. Programmets två delar kommer även att sändas var för sig i juni månad.

Radioprogrammet finns på webben klicka här

.

tisdag 11 maj 2010

Katastrof i Nashvill i USA

Nachville i USA har drabbats av det värsta oväder på över 50 år med regn, översvämningar och tornados. Min sagesman som är på besök hos sin dotter för att hjälpa till med flyttning sitter sedan flera dygn isolerad. Människor har mist sina hem och området är i katastroftillstånd. Jag har fått flera mail ifrån honom där jag förstår att läget är mycket allvarligt. I sitt senaste mail skriver han så här:
"Här är det verkligen katastrof. Vi vet inte om huset som min dotter skulle flytta till finns kvar. Massor av villor/hus inom detta område ligger totalt sönderslagna och alla tillfartsvägar är blockerade av poliser för att förhindra plundring och stölder." Jag har förut meddelat att vi vill hjälpas åt att omsluta dem med våra förböner. I dotterns familj har man dessutom drabbats av ännu en tragedi då mannens svärson blivit svårt skadad och vårdas på sjukhus. Jag förstår att de är i ett chocktillstånd, men att de ändå försöker hålla modet uppe bland annat genom att upprätthålla kontakten via internet. Jag vill uppmana alla mina vänner som tror på förbönens betydelse att åkalla Herrens namn för dessa människor som drabbats så hårt

Motsatsernas teologi

Motsatsen till tro på fred är tro på krig
Motsatsen till tro på kärlek är tro på hat
Motsatsen till tro på Kristus är tro på Antikrist
Motsatsen till tro på global rättvisa är tron på Vilddjurets märke
Motsatsen till fred i Mellanöstern är tron på staten Israels ockupation
Motsatsen till jämlikhet mellan alla människor är tro på antisemitismen och judeförföljelsen
Motsatsen till tron på Guds Ord är bokstavstro på uråldriga profetior som gäller svunnen tid
Motsatsen till kunskap är okunnighet
Motsatsen till filantropi är egoism
Motsatsen till tro på Gud är tro på Djävulen
Motsatsen till tro på Himmelen är tro på Helvetet
Motsatsen till tro på nåden är tro på synden
Motsatsen till tro på befrielse är tro på makt
Motsatsen till tro på vishet är tro på dårskap
Motsatsen till tro på tron är fatalism
Motsatsen till glädjen över att vänta Jesus är rädslan för att möta honom
Motsatsen till beredskapen för att han skall komma är den påstådda beräkningen för hans ankomst. Den som han inte ens själv känner till på grund av att det är en hemlighet som endast Fadern vet. Inte ens änglarna vet det.
Motsatsen till tron på att Gud älskar oss är att Gud kommer att straffa oss. Just därför finns det anledning att dra täcket över huvudet och darra, om det skulle vara sant.
Motsatsen till ödmjukhet är högmod
Motsatsen till uppoffring och kamp för det goda är pengar och makt
Om inte motsatser funnes hade till exempel den här mannen inget att göra.
Jag har mycket att göra för att varna för honom.

En sak är säker Gud är för oss vem kan då vara mot, så står det skriver Holger!
Nästa gång blir det liljekonvaljernas tid tror jag Bekymra er inte. Se på liljorna sa Jesus

söndag 9 maj 2010

Gullvivetid


På min cirka tvåmila cykeltur passerade jag Brunneby utmed cykelvägen längs Göta kanal. Jag hittade gullvivor och kunde inte låta bli att plocka en bukett. Den står nu på bordet. Det är tre blom-måsten jag gärna vill hinna med när det är vår. Först sipporna, sen vivorna och därefter liljekonvaljerna. I dag blev det gullvivornas tur.