Twingly statistik

lördag 22 april 2023

onsdag 5 april 2023

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

 I dag har jag varit hos astmasköterskan vid Vårdcentralen Lyckorna här i Motala för så kallad spirometri, vilket innebär att min lungfunktion mätes. Under flera års tid har jag utvecklat en kronisk obstruktiv lungsjukdom blandad med astma. Ibland har det hänt att jag haft exacerbation, vilket innebär att en försämring sker på grund av inflammation. Vid sådana tillfällen är det viktigt att behandla sjukdomen akut. Sjuksköterskan skulle diskutera med läkare vilka nya åtgärder som kan tänkas.

Detta är ju ingenting nytt, men jag har för vana att dokumentera alla mina besök hos vårdcentralen. Det är därför jag skriver detta. Jag är tacksam för råd och synpunkter ifrån dem som har erfarenhet av KOL