Twingly statistik

söndag 29 mars 2015

Du som gick utanför lägret

Text Anders Frostensson Musik: Karl Gösta Lundgren

Inspelad med Cubase Studio 4 och exporterad till audio i mp3 format 
Solosång till eget ack. Rolf Ericson

söndag 22 mars 2015

Falsk propaganda om USA och Israel.

Efter det senaste valet Israel och efter Netanyahus uttalande att han aldrig kommer att erkänna en palestinsk stat, är USA på väg att omvärdera sin inställning till Israel. Detta innebär inte att USA är fiende till Israel, som en del s.k. israelsvänner påstår. De går så långt i sin galenskap att de uppmanar folk att bedja till Gud om att Barack Obama måste avsättas innan hans presidentperiod är slut. Jag har sett en videosekvens om detta och jag vill inte länka till den, utan hoppas i stället att dårskapen tystnar av sig själv. Det är min skyldighet att protestera mot sådan vilseledande information. Tyvärr så märker jag att många av mina vänner har låtit sig duperas, därför att man tror att detta är ett led i ett eskatologiskt perspektiv, men detta är inte sant. Israel har rätt till sin fortsatta existens, men inte till vilket pris som helst. En tvåstatslösning där man även erkänner den Palestinska staten är nödvändig för att det skall bli fred mellan folken. Där har USA fortfarande en betydelsefull roll. Det kan bli mycket farligt med den högerstyrda ”kristna” sionismen och deras falska propaganda.


söndag 15 mars 2015

Staten Israel, välsignelsen och förbannelsen

Detta är ett utdrag ur en brevväxling med en person vars namn jag undviker att publicera.

Bäste Rolf Ericson,
Tack för hälsningen!
Enligt 1.Mos 12 handlar det om Guds avtal med Abram (Abraham). Det handlar om Abrahams kommande släkt genom Isak. Senare lovas Ismael välsignelse genom ängeln som talade med Hagar.

Gud ledde Abraham till Israel vilket lovades av Gud att vara det utlovade landet.
Välsignelsen eller förbannelsen hänger i hop med vårt förhållande till Israel.
Så uppfattar jag det aktuella Bibelordet.

Gud har inte fördenskull glömt vare sig araberna eller hela världen i övrigt?
Ersättningsteologin betyder att den kristna kyrkan har tagit över Israels plats. Detta synsätt har inget stöd i Bibeln.

Bojkott av israeliska produkter drivs av bl a Diakonia, med Svenska Kyrkans stöd . Signalen om ersättningsteologin var tydlig senast under Teologifestivalen.

Till detta vill jag påpeka att jag personligen jobbat mycket både med och för palestinier. Med bl a stöd av rabbiner!

Som du säkert inser är de kristna palestiniernas största problem inte Israel.
Låt oss bedja om frid för Jerusalem.
Vänligen X

Bäste X
Tack för det snabba svaret på mitt meddelande. Jag är inte alls obekant med de bibeltexter du citerar, men jag har inte kommit fram till samma slutsatser som du. Mitt önskemål är att både du och jag kan komma ett steg närmare varandra genom det tankeutbyte jag eftersträvar.

Låt mig först få ta upp det du skriver att välsignelsen och förbannelsen hänger ihop med vårt förhållande till Israel. Hur kan du ha en sådan uppfattning? Du är sorgligt nog inte ensam om liknande uppfattningar. En del går så långt att man påstår att den som har problem med staten Israel har också problem med Gud. Det vill säga man har inte rätt att ifrågasätta det som Staten Israel gör. Detta är hemskt och jag mår så dåligt av att behöva läsa sådant, men du kanske också tar avstånd från liknande avskyvärda påståenden.

Du har rätt i att Gud inte glömt varken palestinier/araber eller judar eller hela världen. Min tro är att Gud inte har anseende till personen. Gud är inte heller nationalist. Det är nationalismen som gör att dessa båda folk krigar mot varandra. Vem är det som står bakom nationalismen i vårt land?

Däremot går sanningen om Jesu försoningsverk för en hel värld som en röd tråd genom hela Bibeln. Judarna har inte något som helst företräde. Du kan inte ge mig ett enda bibelord som bekräftar en sådan uppfattning. ”Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom.” För att återgå till det bibelcitat från 1 Moseboken 12 som du skriver, så står det att alla släkter på jorden ska bli välsignade. Vår uppgift som kristna är att välsigna, inte att förbanna. Vi skall välsigna det judiska folket lika mycket som det palestinska folket.

Så här skrev jag om ersättningsteologin redan år 2010 på min blogg Ökenkällan:

Vad är det som pågår i Pingströrelsen och Livets Ord? Det är en teologisk infiltration som är andligt besmittad. Tro inte att de som vill ha en sund teologi är antisemiter. Det är lögn och ingenting annat. Ersättningsteologi, vem har uppfunnit det begreppet? Det är alla de som har en föråldrad syn på de frågor som handlar om den yttersta tiden. …... Gud har utvalt oss alla i Jesus Kristus Att detta ska vara så svårt att förstå. Varför överger vi inte med det snaraste den teologi som utesluter kristna palestinier därför att de inte tillhör det utvalda folket, så som Gamla testamentet beskriver dem. När vi i religionens namn tillåter judars förtryck och vallfärdar till de heliga platserna och glömmer alla de lidande Palestinier; kristna palestinier som där finns”. 

De kristna har inte tagit över Israels plats. Kristendomen har inte ersatt judendomen. Detta är ett befängt påstående, men det är så man utmålar sina teologiska motståndare i den kristna sionismen Den kristna kyrkan har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten enligt Efesierbrevet 2:20. Om vi läser Romarbrevets elfte kapitel så ser vi att Gud inte har förskjutit sitt folk Israel. Om olivträdet och dess grenar handlar det. Det innebär att vi som hedningar också har blivit inympade i det judiska olivträdet. Jesus har brutit ner skiljemuren mellan judar och hedningar. Detta tror jag säkert att du håller med mig om.

Du skriver att signalen om ersättningsteologin var tydlig under teologifestivalen. Sanningen är den motsatta Under teologifestivalen utmålades den palestinske prästen Mitri Raheb för att ha predikat ersättningsteologi, vilket inte stämde. Han blev förtalad av prästerna Annika Borg och Johanna Andersson som redan innan han kom till Sverige på ett felaktigt sätt svartmålat honom i media Biskop Hans Erik Nordin menade att denna kritik inte alls var sann. Så därför anser jag att du har lyssnat mer till andrahandskällor om detta och på så sätt vilselett dina läsare. Jag tycker att du borde reparera den skadan.

Jag kan inte hålla med dig om att Israel inte är det största problemet för de kristna palestinierna. För palestinska kristna är ockupationen den centrala frågan. Dessutom det oproportionerade och omänskliga svaret på avfyrandet av Hamas raketer ifrån den israeliska militärmakten, som drabbar civila liv, både kvinnor och barn. Hur kan du X mena att inte detta behöver ifrågasättas.

Jag hoppas att du vill svara på det här brevet och möjligen lägga till rätta det jag eventuellt har missuppfattat.

Önskar Dig broder  X Guds välsignelse!

Din broder i Herren Rolf