Twingly statistik

torsdag 30 april 2015

Ett brev till min mor Torborg år 1946

Ett brev till min mamma Torborg Ericson ifrån hennes väninna i Falköping från år 1946
Sidan ett
Sidan två
Sidan tre


fredag 17 april 2015

Frikänd av Jesus

Det berättas i Bibeln om att människor kom till Jesus med en kvinna som hade brutit sitt äktenskap. På den tiden skulle hon enligt lagen stenas för detta. Eftersom dessa människor ville ha något att anklaga Jesus för, ville de höra hans åsikt om kvinnan.

Det var inte kvinnan man brydde sig så mycket om, utan det var Jesus man ville åt. Jesus var irritationsmomentet och han är det fortfarande.
Människor stöter sig på Jesus, därför att han vill förändra vår livssituation. Om man inte vill att något skall förändras blir man rädd för den som har makt att förändra. Jesus har en sådan makt. Han kan förändra allt i en människas liv.

Han bryr sig inte om vilken sorts människa du är. Om du är homosexuell, heterosexuell, kriminell eller oklanderligt präktig. Vem du är eller vad du har gjort frågar han inte efter. Han är bara intresserad av Dig precis sådan du är och är beredd att gå långa sträckor för att uppsöka Dig och rädda Dig.

Så stor är Jesu kärlek till syndare. Det finns inga grader av storlek på synder. Vi har ingen katalog som säger att det ena är värre än det andra. Alla människor är syndare och ingen går fri från lagen. Ingen. Varken du eller jag kommer undan. Vi är alla skyldiga och syndens lön är döden.

Jesus teg inför deras anklagelser mot kvinnan. Han böjde sig ned och skrev i sanden och när de envisades med sin fråga så reste han sig och sa: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Detta svar var av sådan karaktär att ingen längre kunde vara kvar. De kände troligtvis sin skuld och gick därifrån och Jesus blev ensam kvar med kvinnan. Jesus såg upp på kvinnan och frågade: ”Vart tog de vägen, har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Nej Herre” Jesus sa då till henne: ”Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer!”

Det finns bara en som kan frikänna oss från den skuld som lagen dömer oss till och det är Jesus.
”Nu blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag, som gäller för livet i Kristus Jesus HAR GJORT MIG FRI från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.”
Rom.8:1-3. Det finns en andlig lag som inte dömer. Den frikänner oss ifrån lagens förbannelse. Jesus har instiftat denna lag för att rädda oss, därför att vi annars skulle dömas till att gå evigt förlorade. Han erbjuder oss ett liv som är fullt av nåd och barmhärtighet. ”Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är ifrån väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.”Ps. 103:11-13.


Han ger oss detta om vi vill ta emot det. Han säger kom till mig och jag säger kom till honom, du som törstar och längtar efter allt det underbara som han vill ge till dig. HAN HAR GJORT MIG FRI! HAN VILL GÖRA DIG FRI!!

torsdag 9 april 2015

Sårande och kränkande om homosexualitet

22 pastorer har entydigt uttalat sig om”sin bibliska syn” på homosexualitet, i tidningen Dagen 9 april. De utger sig själva som representanter för Pingströrelsen, vilket jag ifrågasätter, även om några av dem är pastorer i kända pingstförsamlingar. En del av dem representerar stiftelser som inte tillhör Pingströrelsen. De anser sig själva som tolkare av Pingströrelsens teologiska värdegrund och att Bibeln är tydlig när det gäller homosexualitet.

De hänvisar till ett dokument, som är församlingarnas information till den som har vigselrätt. Det är väl känt att inga samkönade par får vigas av en pingstpastor. Därför kan man inte få något stöd för pingstförsamlingarnas syn på homosexualitet just i detta dokument. Jag tror inte att det finns någon kristen gemensam teologisk värdegrund i denna fråga. Just därför är det fritt fram för dem som anser sig vara de rätta tolkarna av den sanning som inte går i takt med tidsandan.

Det finns olika uppfattningar om vårt förhållningssätt till de enskilda bibeltexter i nya testamentet som handlar om homosexuella handlingar. Är det enbart i denna fråga som bibelns texter är normerande? Så är det givetvis inte, inte ens för dem som använder den rena biblicismen eller fundamentalismen vid tolkningen av enskilda bibeltexter. Det blir inkonsekvent när man utesluter andra bibeltexter, som exempelvis synen på slaveriet, kvinnans underordning, demokrati, dödsstraff och krigföring. Kristna kyrkors och människors övertygelser i dessa frågor har ändrat sig under historiens gång. Till och med vår gudsbild har förändrats och vi uppfattar detta som något mycket gott.

I frågan om homosexualitet finns det fortfarande dem som i likhet med dessa 22 författare håller fast vid en gammaldags kränkande och uteslutande uppfattning. De drar upp gränser och utesluter mångfalden. En sådan mångfald är inte möjlig för den som vill ha ett enkelt och entydigt svar på denna fråga.

Påståendet att de homosexuella missar himlen, är mycket osmakligt och kränkande och borde inte få skrivas ens i tidningen Dagen.

En sådan skrivning skapar olust och onödig splittring. Det borde i stället finnas gränser för vad en nödvändig enhet i denna fråga innebär.


Jag misstänker att syftet med de 22 författarnas artikel i stället leder till motsatsen, nämligen oro och förvirring och vem har någon nytta av det?