Twingly statistik

tisdag 12 april 2022

Våga att vara den du är.

 Våga att vara den du är och våga att lita på att du kan förbli den du är. Den som Gud har skapat. Det är inte din läggning som bestämmer vem du är. Din identitet är mycket mera än så. Du får vara Guds barn och är älskad med alla de anlag du bär på. Du och jag har fått frihet att välja vem vi vill tillhöra. 

Våga vara den du i Kristus är, den i hans tanke, den i hans kärlek, den i hans ögas eviga ljus du är.

Skuld och rädsla trycker dig inte mer. Nu är du fri att älska och tjäna dem som du möter, Jesus som bor i dem (Sv.ps87:1,3) Text Anders Frostenson

måndag 11 april 2022

Kalla fakta i TV4 "Syndarna"

 "SYNDARNA" Kalla fakta TV4    Klicka på länken till vänster!


De föddes in i pingstkyrkans gemenskap, men kyrkans budskap bidrog till psykisk ohälsa och de försökte ignorera sin sexuella läggning. John och Amanda möter pastorer inom pingstkyrkan och uttrycker det de velat säga under många år.


Säkerligen kan dokumentären väcka olika känslor i olika grupper. Men Kalla fakta gör ett försök att lyssna in både de unga vuxna, som tidigare har brottats med självmordstankar, samt frikyrkorepresentanternas försök att få förståelse för sin syn på sexualitet, äktenskap, Bibeln och människan.

Åsiktsmässigt kvarstår skillnaderna, men tittaren får en god inblick i bemötande och argument under dialogenfredag 8 april 2022

Jag är barn hos Gud

 Text & musik: Rolf Ericson  (3 sidor i JPG)


onsdag 6 april 2022

Åter en tur till Tranås ögonklinik

 Efter hemkomsten i går då jag opererades för grå starr märkte jag att synen blev dimmig på mitt opererade öga. Jag tänkte först att det var normalt efter en operation, men för säkerhets skull ringde jag och fick besked om att om det inte var bättre till dagen därpå skulle jag ringa igen.

När jag vaknade på morgonen var det lika dimmigt och till och med lite sämre. Jag tänkte att det kanske blir bättre om jag vilar mig lite. Efter några timmar ringde jag åter till ögonkliniken i Tranås och fick en ny tid redan i dag klockan 13. Åter igen fick jag hjälp av Arne som skjutsade mig.

Vid undersökningen visade det sig att min försämring berodde på ökat tryck som uppstått i samband med operationen. Nu har jag fått även andra ögondroppar, som skall minska trycket. Så blir det några turer till för att allt ska bli bra. Arne tyckte precis som jag att Tranås är en trevlig stad. Det är lätt att parkera och man  parkerar gratis med hjälp av p-skiva, något som Motala kunde ta efter i stället för att krångla till det med en massa tekniskt trams där man hela tiden måste skaffa ny information för att kunna parkera sin bil i centrum.

tisdag 5 april 2022

Bunden eller fri

 

Mitt inlägg är en fortsättning på mitt tidigare inlägg med rubriken: 

 ”Att binda och att lösa.”


KOM IHÅG: Den som tillhör Jesus och bekänner sin tro på Gud är inte bunden av några demoner eller makter utan kan frimodigt vända sig direkt till Gud i bönen


"Ge­nom ho­nom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på ho­nom kan vi frimo­digt nal­kas Gud." Ef. 3:20. "Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten." Hebr. 10:22


Det finns en del som menar att även kristna människor kan bli bundna av demoner. De vittnar om att de blivit befriade genom förbön. I sådana fall tror jag inte att det handlar om att de varit bundna av demoner. Det det handlar nog i stället om att de blivit styrkta och tagit sig ut ur kriser antingen genom förbön eller annan personlig själavård. Om någon är deprimerad eller ångestfylld kan tillståndet förvärras om man antyder att personen är bunden av demoner. Den som har rollen att vara andlig vägledare har ett stort ansvar och bör dessutom ha kunskap i psykiatri och vara försiktig i utövandet av sin gärning. I en del fall tror jag också att det är nödvändigt att avstå ifrån uppgiften och hänvisa till psykiatrisk vård. Ångest och depression kan inte alltid lösas genom förbön, även om det sker ibland.


Min facebooksvän Daniel P. skrev:


En kristen kan ju inte vara bunden av demoner, på sin höjd kan man bli angripen, uppleva andlig kamp, eller det är som du beskriver det.  När vi ser sjukdom och helande i bibeln har den tydliga gränser mellan sjukdom och bundenhet


Jag bad Daniel att ge exempel på vad han menade om att sjukdom och helande i bibeln har tydliga gränser mellan sjukdom och bundenhet.


Daniel svarade:


Jag tänkte på att Jesus drev ut demoner vid en del tillfällen men ofta helade han utan att göra detta ”


Jag svarade:


Sjukdom drabbar oss alla och är en del av den förgängelse som vi är utsatta för, så länge sjukdom och död finns kvar i världen.”


Jag tror inte att sjukdom i allmänhet är demonbesättelse.Det är osunt att påstå det. Jag vet att det finns bibeltexter som handlar om att människor på bibelns tid var bundna av sjukdomsandar, men jag tror inte att det är så vanligt i vår tid. Det kan finnas anledning att ta reda på andra orsaker till människors sjukdom. Det är ju i första hand läkarvården som har den uppgiften både när det gäller fysiska och psykiska sjukdomar. Därför tycker jag att de är nödvändigt att skilja på begreppen sjukdom och demonbesättelse. Den som tar på sig uppgiften att vara själavårdare och förebedjare har ett ansvarsfullt uppdrag. Jag vet av erfarenhet att det inte räcker med att ha goda avsikter och empati, när man beder och profeterar över en människa. Ibland borde man i stället råda personen att söka professionell hjälp..

Daniel skrev: 

" Hilding Johansson som var pastor och europamissionär sa ironiskt om sådant "det är inte svårt att driva ut onda andar där det inte finns några"

Höger öga

 

                                                                  👀

Mitt högra öga har i dag opererats för gråstarr. Operationen har gått bra och nu väntar jag på att bli helt återställd. Det ska bli skönt att åter kunna se bra. Det räcker inte med att se bra ut.😀 Arne skjutsade mig till Tranås och på återvägen stannade vi i närheten av sjön Sommen. Arne bjöd mig på fikabröd och kaffe, som han hade tagit med. Han är verkligen en god kamrat.söndag 3 april 2022

Besked om hälsotillstånd

 Som jag tidigare meddelat pågår behandling av min ämnesomsättning med läkemedlet Levaxin. Vid den senaste undersökningen visade mina blodvärden att doseringen av Levaxin måste fördubblas och att jag efter sex veckor får göra en ny kontroll. Det känns betryggande att få vara under uppsikt av sjukvården och den läkare som har hand om mig för detta är verkligen noggrann och bemöter mig väldigt bra.

I veckan som kommer har Arne, min gode vän lovat att skjutsa mig till Tranås ögonklinik där jag kommer att opereras i mitt högra öga för grå starr. Jag hoppas att det kommer att gå lika bra som när jag opererades i mitt vänstra öga.. Det ska bli så skönt när jag så småningom om kan beställa nya glasögon. Kanske det blir i början av maj månad förhoppningsvis.

Som ni förstår använder jag min blogg delvis som en dagbok på särskilda händelser, som kanske är ointressanta för andra än mig själv och mina nära och kära.

I dag var jag på gudstjänst i Pingstkyrkan och lyssnade till god förkunnelse av Pingstpastorn ifrån Mjölby Daniel Röjås Det var mycket folk i kyrkan med anledning av den ungdomshelg som hållits under detta veckoslut. Det är verkligen roligt att se att det finns så många fina ungdomar som engageras i kyrkorna i Motala. Roligt var det också att få kännedom om att Terese Carlsen, en av församlingens egna medlemmar kommer att sändas ut som missionär. Hon berättade om detta och om det ungdomsteam hon kommer att arbeta tillsammans med i Italien.

lördag 2 april 2022

Niklas Piensoho predikar med rubrik: Vad skulle Jesus säga till president Putin?

 SE DENNA LÄNK

Niklas Pensioho är en av de bästa förkunnare i vårt land som jag känner till. Lyssna till detta och tyck gärna till!

När den helige Ande görs osund

 Länk till artikeln

"Det var som att det var en nöd som kom, som jag inte upplevt tidigare en syndanöd över församlingen och att jag var med i en osund rörelse. Gud kom med överbevisning och han pekade på något som jag redan visste - att det hade varit mycket psykisk ohälsa inom rörelsen. Det var då Gud kom och pekade på att “du har ju varit med om samma sak”, det blev väldigt starkt och jag förstår att det var den heliga Ande. 

På Arken undervisar man om att kasta ut onda andar ur sig själv för att bli fri. Men Bibeln säger: “Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.” Gud visade mig "

fredag 1 april 2022

Att binda och att lösa

 

Matteus 28:18-20 

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden. 19Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 20lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.”


Det var Jesus som talade om sin makt i himmelen och på jorden. På grund av att Jesus har all makt i himmelen och på jorden kan han sända ut lärjungar, till att predika och döpa människor, och lära dem att hålla allt vad han befallt, alla dagar intill tidens ände.


Jesus markerade med dessa ord, som kallats för missionsbefallningen, att en ny tid var inne. En tid då ondskans makt är bruten. Jesus proklamerade denna seger som gäller en gång för alla. Den segern är redan vunnen. Det står skrivet i Hebreerbrevet 9:12 att Jesus trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesu kropp blev offrad en gång för alla. Jesus ensam är den som äger denna fullkomliga makt över himmel och jord. Han ensam kommer att stå som slutsegrare vid tidens ände, då döden slutligen blir honom underlagd.


Nu finns det några som har missförstått de här orden och menar att det är vi som har makt, men detta finns inget stöd för i Skriften. När Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar så säger han att det skall ske i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.


Att påstå att vi skulle ha samma makt som Jesus kan inte vara i överensstämmelse med vad Bibeln lär. De som hävdar detta tar ofta ord från olika ställen i Skriften och menar att det är vårt uppdrag att uppträda med samma auktoritet som Jesus. Då tar man ofta fram ett bibelord i Matt 18:18 där det står: Amen: säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Det finns en del som menar att vi skall binda demoner och Satan, men en sådan auktoritet finner jag inte något stöd för i Skriften.. För detta varnas det för bland annat i Judasbrevet vers 9.


Nu tror jag emellertid att även vi kan binda och lösa, men det är inte vårt uppdrag. Det finns en sådan mekanism som ofta uppträder ibland oss, där vi utövar ett kontrollbehov över varandra, men detta är andligt högmod och ingenting som befrämjar Guds rikes tillväxt.

Tillägg: "Den som tillhör Jesus och bekänner sin tro på Gud är inte bunden av några demoner eller makter utan kan frimodigt nalkas Gud. "Ge­nom ho­nom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på ho­nom kan vi frimo­digt nal­kas Gud." Ef. 3:20. "Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten." Hebr. 10:22"