Twingly statistik

tisdag 5 april 2022

Bunden eller fri

 

Mitt inlägg är en fortsättning på mitt tidigare inlägg med rubriken: 

 ”Att binda och att lösa.”


KOM IHÅG: Den som tillhör Jesus och bekänner sin tro på Gud är inte bunden av några demoner eller makter utan kan frimodigt vända sig direkt till Gud i bönen


"Ge­nom ho­nom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på ho­nom kan vi frimo­digt nal­kas Gud." Ef. 3:20. "Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten." Hebr. 10:22


Det finns en del som menar att även kristna människor kan bli bundna av demoner. De vittnar om att de blivit befriade genom förbön. I sådana fall tror jag inte att det handlar om att de varit bundna av demoner. Det det handlar nog i stället om att de blivit styrkta och tagit sig ut ur kriser antingen genom förbön eller annan personlig själavård. Om någon är deprimerad eller ångestfylld kan tillståndet förvärras om man antyder att personen är bunden av demoner. Den som har rollen att vara andlig vägledare har ett stort ansvar och bör dessutom ha kunskap i psykiatri och vara försiktig i utövandet av sin gärning. I en del fall tror jag också att det är nödvändigt att avstå ifrån uppgiften och hänvisa till psykiatrisk vård. Ångest och depression kan inte alltid lösas genom förbön, även om det sker ibland.


Min facebooksvän Daniel P. skrev:


En kristen kan ju inte vara bunden av demoner, på sin höjd kan man bli angripen, uppleva andlig kamp, eller det är som du beskriver det.  När vi ser sjukdom och helande i bibeln har den tydliga gränser mellan sjukdom och bundenhet


Jag bad Daniel att ge exempel på vad han menade om att sjukdom och helande i bibeln har tydliga gränser mellan sjukdom och bundenhet.


Daniel svarade:


Jag tänkte på att Jesus drev ut demoner vid en del tillfällen men ofta helade han utan att göra detta ”


Jag svarade:


Sjukdom drabbar oss alla och är en del av den förgängelse som vi är utsatta för, så länge sjukdom och död finns kvar i världen.”


Jag tror inte att sjukdom i allmänhet är demonbesättelse.Det är osunt att påstå det. Jag vet att det finns bibeltexter som handlar om att människor på bibelns tid var bundna av sjukdomsandar, men jag tror inte att det är så vanligt i vår tid. Det kan finnas anledning att ta reda på andra orsaker till människors sjukdom. Det är ju i första hand läkarvården som har den uppgiften både när det gäller fysiska och psykiska sjukdomar. Därför tycker jag att de är nödvändigt att skilja på begreppen sjukdom och demonbesättelse. Den som tar på sig uppgiften att vara själavårdare och förebedjare har ett ansvarsfullt uppdrag. Jag vet av erfarenhet att det inte räcker med att ha goda avsikter och empati, när man beder och profeterar över en människa. Ibland borde man i stället råda personen att söka professionell hjälp..

Daniel skrev: 

" Hilding Johansson som var pastor och europamissionär sa ironiskt om sådant "det är inte svårt att driva ut onda andar där det inte finns några"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar