Twingly statistik

måndag 31 mars 2014

En ny sång: "För Herrens skull"

Text och melodi med ackordsanalys till sången: "För Herrens skull" i pdf-format

Musikfil i mp3 format

Sångerna får mer än gärna användas med eller utan min tillåtelse, men jag blir mycket glad när jag får veta det på något sätt. Det är min önskan att de ska bli till välsignelse och glädje för andra.

Ljudfil och notutskrifter till min senaste sång

Ljudfil i mp3 format

Text & musik med ackordsanalys notutskrift

Pianoackompanjemang notutskrift i pdf format

Ännu en gång varning för Jukebux.com

Så här ser deras marknadsföring ut:
”Få ett par nya Converse sneakers för endast 19 kr!


Våren och sommaren närmar sig och då ska man ju ha de perfekta skorna. Oavsett om du har hunnit införskaffa dig säsongens hetaste Converse eller inte, så bör du inte missa denna unika möjlighet.


Slå till idag och få ett par superläckra Converse för under 20 kr. Vad väntar du på?

Detta är bluff. Du får inga skor, men du luras att betala med ditt kontokort. Efter 14 dagar dras det 349 kronor från ditt konto för en tjänst du inte har beställt. Jag har skrivit om detta tidigare. Läs gärna Arnes kommentar:

söndag 30 mars 2014

Text och musik till min nyskrivna sång

Ni får gärna kopiera min nyskrivna sång och mer än gärna använda den, men jag blir givetvis glad om ni meddelar detta till mig!

Text och melodi med ackordsanalys

Pianoackompanjemang i pdf.fil

fredag 28 mars 2014

Stjärnkult eller Jesuskult?

I en av mina tidigare blogginlägg skrev jag att Gud är min högsta auktoritet Inte Bibeln, inte kyrkan, inte påven, pastorn eller prästen Förr skulle kristna ha uppfattat dessa som auktoriteter
För mig känns detta mycket viktigt. Det är inte människor jag följer. Det är Jesus som är min ledsagare genom livet. Jesus ger mig mer rörelsefrihet än någon annan. Det är Jesus som har visat mig vägen till Gud. Visserligen har människor också haft sin betydelse i mitt liv, men jag har själv fattat de beslut som har bestämt färdriktningen i Jesu efterföljelse

Ulf Sundkvist, pastor i Pingstförsamlingen i Karlskrona skriver i en gästkrönika i tidningen Dagen:
Att Ulf Ekman valt att konvertera till Katolska kyrkan är hans beslut, även om det kan verka underligt.
För min del vill jag tillhöra en fri församling, som inte är auktoritär. Jag behöver vänners stöd och hjälp under livets påfrestningar. Nu fär jag tillhöra en församling vars motto är: ”att genom kärleksfulla relationer för människor till tro på Jesus.”

Här ett citat:

”Den fria församlingen är ett teologiskt alternativ. Den erbjuder ett annat sätt att se på kyrkans historia och en alternativ vision av vad kyrkan är i da­­g. Det är min övertygelse att det är den fria församlingen och inte den Katolska kyrkan som står för kontinuiteten med urkyrkan. Därför är den fria församlingen ingen historisk parentes”


En av dem som kommenterat artikeln är Olov Sandegård. Han skriver så här:

”Jonas! Du har helt rätt när du skriver att arvet från de historiska (makt)kyrkorna "är inte enbart gott". Men samma sak kan även sägas om frikyrkorna. Inga mänskliga organisationer är "enbart goda". Parollen "Skriften allena" är, måste man nog säga, en av anledningarna till problemen inom frikyrkovärlden. Eftersom skriften är en mänsklig skapelse (om än Guda-inspirerad) kommer en sådan paroll oundvikligen att leda till splittring och sektstrider av olika slag. Bättre paroll är "Lev och verka Kärlek i Kristi efterföljd så gott du förmår!". Detta kan göras på många olika sätt och inom många olika kyrkor/samfund. Den kräver inte att man ska lyda självutnämnda mänskliga auktoriteter, och den kräver inte av oss att vi ska göra våld på vårt sunda förnuft.”

Bra skrivet tycker jag, även om jag har svårt att hålla med om att församlingen är en mänsklig organisation.

Förr sa man om oss som tillhörde Pingströrelsen att vi var ”fria och bibliska”, men ska vi vara riktigt ärliga så har vi nog aldrig varit fullkomligt fria och bibliska. Jag påstår till och med att väl är det. Vi måste nog ödmjukt erkänna att kyrkan är bristfällig och trasig liksom vi alla som tillhör den.


torsdag 27 mars 2014

Blås på mig

Blås på mig skaparvind. En repris från min andra blogg med titel "Blogga med Rolf"

En gudsvind svepte fram över vattnet. Det hände i skapelsens början. Gud hade kontrollen över det som hände. Varje detalj fanns med. Och bland det första som hände var att visheten skapades.
Gud hade således sällskap med visheten när han började sitt skapelseverk. Visheten var som ett barn hos honom och när världen sedan var skapad så fortsatte visheten att leka i Guds värld.
Gud upprättar alltjämt kontrollen genom visheten. En detaljerad kontroll utan vilken vår jord för längesedan varit ödelagd av de kaosmakter som råder.
En gudsvind sveper fram och vi behöver därför inte bekymra oss om utgångsläget. Gud skall segra genom visheten. Det är klokt att inse detta och det är dåraktigt att förneka det.
Den som finner mig säger visheten, finner livet och vinner Herrens välbehag. Jag, visheten, är granne med klokheten, hos mig finnes kunskap och omdöme. Att frukta Herren är att hata det onda. Jag hatar högfärd och övermod, onda handlingar och falska ord. Jag ger råd och skänker framgång, hos mig finns insikt, hos mig finns kraft.
En gudsvind sveper fram i sällskap med visheten. Önskar att den skall blåsa in över dem som har makt och inflytande på vår jord. In i Vita huset, in i Förenta Nationerna, i EU:s parlament och i alla världens regeringar, in i hem och skolor, på arbetsplatser. över vårt lilla avlånga land, ja över hela vår värld och över mig. Visheten skall segra över dårskapen

Blås på mig skaparvind, eviga andedräkt, så att till kropp och själ jag blir renad och hel och läkt. Gud sänder Anden ut. Jorden förnyas då Låt också genom mig i dag, Herre din livsström gå.

fredag 21 mars 2014

Gud är min högsta auktoritet

Inte Bibeln, inte kyrkan, inte påven, pastorn eller prästen Förr skulle kristna ha uppfattat dessa som auktoriteter.
”Som evangelisk kristen ser man fortfarande Bibeln som auktoritet” menar Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och direktor för Credoakademin,  i en intervju i tidningen Dagen
I den katolska kyrkan anser man att bibeln och den kyrkliga traditionen kommer från samma källa som är Guds levande ord, Jesus Kristus.

För min del delar jag uppfattningen om att man i vår tid har en annan syn på vad auktoritet är. Det finns emellertid fortfarande människor som anser att kyrkan och påven har en auktoritär roll. i kristenheten ” vi ser påven som en person som – precis som Petrus – fått i uppgift att hålla ihop en stor och brokig kristenhet”.  Det menar Magnus Nyman som är katolsk präst och professor i idé– och lärdomshistoria, i samma intervju i tidningen Dagen.
Katolska kyrkan betonar den kyrkliga auktoriteten
Läs artikeln med rubriken 
Den handlar bland annat om behovet av ett läroämbete i kyrkan. Behöver vi ett sådant?. ”Behovet av ett sådant läroämbete för alla i pingströrelsen inklusive Livets Ord är stort,” skriver Ulf Ekman

Är det då verkligen meningen att vi skall konvertera till den katolska kyrkan för att uppnå en sådan enhet som det här talas om? Nej skriver Peter Halldorf:

Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor”

Att Ulf och Birgitta Ekman konverterat till den katolska kyrkan innebär ju att de delar de värderingar och trosföreställningar som där finns.

Så här skriver Irene Nordgren påbloggen Katolsk vision om Peter Halldorfs artikel.

 Här ett citat ur artikeln:

”så kvarstår känslan av katolska kyrkans ÖVERSITTARATTITYD gentemot andra kyrkor och samfund samtidigt som det finns ett hukande för katolska kyrkan inom vissa  TVÄRKYRKLIGA falanger och grupperingar som bla gärna vill ha fortsatt stöd för diskriminering av kvinnor och homosexuella.
Ett problem som vore intressant att Peter Halldorf skulle ha gett synpunkter på är all splittring och söndring som finns INOM samfund och kyrkofamiljer och utifrån detta faktum hur man ska se på REPRESENTATION.
Vem ska kunna representera och föra talan för sin kyrka, sitt samfund ?
För katolskt vidkommande är detta särskilt intressant då det inte finns kvinnliga ämbetsbärare inom världens största kristna och religiösa samfund med 1,2 miljarder medlemmar.
Varför vill ingen utomkatolsk  företrädare ta i frågan hur det kan komma sig att Gud säger så olika saker till olika kyrkliga företrädare angående kvinnors roll inom kyrkor och samfund ?
Ett annat problem Peter Halldorf diplomatiskt undviker att kommentera är svensk och internationell TVÄRKYRKLIG alliansbildning kring sk ”familjefrågor ” som döljer infekterade ämnen som abort och homosexuellas likaberättigande.”

”Ingen kyrka kan i dag göra exklusiva anspråk på urkyrkan,” fortsätter Stefan Gustavsson i intervjun. ”Katolska kyrkan har avvikit genom att lägga till läror som inte går att belägga hos apostlarna eller strider mot deras undervisning. Jag skulle säga att evangeliska kyrkor på ett antal punkter står närmre apostlarna än den Katolska kyrkan gör i dag.”

Jag tycker att vi borde tona ner betydelsen av Ekmans konvertering. Det är väl helt upp till dem hur de gör. Att överbetona Ulf Ekmans stora betydelse som ledare för Livets Ord tycker jag är osunt och kan leda till splittring. En sådan splittring är väl motsatsen till den önskan om den kristna kyrkans enhet som han själv gett uttryck för att vara en av orsakerna till deras konvertering.

torsdag 20 mars 2014

Han är tiggare, jag har sett honom flera gånger

"Benen bär honom inte, han drar dem efter sig i bokstavlig mening.
 I ena handen har han en pappersmugg där det ibland ligger ett mynt eller två. Han är tiggare. Jag har sett honom många gånger.

Det kan ta mannen uppemot en timme att ta sig från t-banestationen vid Slussen upp till backens krön vid Götgatan. Sträckan är bara något hundratal meter."  LÄS MERA HÄR!

"Även här i Linköping är det viktigt att inse att tiggarna inte är någon homogen grupp. De kommer från olika länder, talar olika språk och har varierande bakgund. Många är romer, men det betyder inte att de har någon stark samhörighet, romerna är ett splittrat folk." LÄS MERA HÄR!

”Allt vad ni gjort  mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig” säger Jesus.
Låt oss fortsätta att ge så länge vi kan. Man blir glad av att dela med sig.

söndag 16 mars 2014

Varning för Jukebux.com (Observera stavningen)

Jag måste erkänna att jag varit dum och godtrogen, när jag läste att man kunde få ett par Converse-skor för 19 kronor och trodde på det ordagrant.

Det gick till så här. Jag klickade på en länk och fick svara på ett antal frågor. I slutet av frågorna fick jag klicka på en knapp med ordet beställ för att få skorna för 19 kronor.

Jag fick betala med mitt kontokort och tänkte att 19 kronor kunde jag väl offra för att få ett par skor.

Vad jag inte hade observerat var att jag inte betalade för skorna utan för ett abonnemang av Jukebux.com. Skorna var bara ett lockbete för en tjänst som jag inte alls ville ha, ett abonnemang på Jukebux som skulle fortlöpa efter fjorton dagar. Vad man inte informerade om var att det var mycket svårt att hitta en adress för uppsägning av avtalet och det måste ske på engelska.

Efter fjorton dagar upptäckte jag att Jukebux hade dragit av 349 kronor för en ny period utan att avisera detta och utan att jag givit dem löfte att få göra avdrag direkt från mitt konto. Jag ringde omedelbart till min bank och fick mitt kort spärrat så att de inte fortsättningsvis skall kunna göra avdrag för något jag inte har beställt. Jag har dessutom genom banken utfärdat en reklamation och hoppas givetvis att de kommer att betala tillbaka det belopp de olovligen har dragit.

De har inte infriat sitt löfte till mig om de skor de utlovat som välkomstgåva för att man provat Jukebux.com i fjorton dagar

Warning Jukebux.com (note the spelling)

I must admit that I was stupid and gullible , when I read that you could get a pair of Converse shoes for 19 swedish crowns and believed it verbatim.

It went like this. I clicked on a link and had to answer a number of questions . At the end of the questions I had to click a button with the word order to get shoes for 19 crowns.

I paid with my credit card and figured that 19 crowns Could I sacrifice to get a pair of shoes .

What I had not noticed was that I did not pay for the shoes , but for a subscription of Jukebux.com . The shoes were just a decoy for a service that I did not want to have, a subscription to Jukebux that would soon expire after fourteen days. What not informed of was that it was very difficult to find an address for terminating the contract and it must be in English.

After fourteen days , I discovered that Jukebux had deducted 349 dollars for a new period without announcing this, and without that I gave them promise to deduct directly from my account. I immediately called my bank and got my card blocked so they can not continue to be able to deduct something I have not ordered . I have also, with the bank issued a complaint and obviously hope that they will pay back the amount they illegally has drawn .


They have not lived up to his promise to me about the shoes they promised as a welcome gift to man tried Jukebux.com fortnight

Flera artiklar i ämnet här:
http://rolferic.blogspot.se/2014/05/jukebux-har-aterbetalat.html
http://rolferic.blogspot.se/2014/03/annu-en-gang-varning-for-jukebuxcom.html


onsdag 12 mars 2014

Om Ulf Ekmans nyinslagna väg

Förutom min senaste blogg har jag tidigare skrivit och reflekterat över Ulf Ekmans nyinslagna väg. Hans beslut om att konvertera till Katolska kyrkan var inte helt oväntad Jag respekterar Ulf och Birgitta Ekmans beslut. Genom att läsa vad han själv skrivit förstår man lättare anledningen till deras beslut.
I tidskriften Keryx, september 2013 har han skrivit en intressant artikel som ligger till grund för mycket av hans inställning till sin kyrkosyn. Den har rubriken: "Spelar kyrkosyn någon roll":
”Kyrkans uppgift är inte bara evangelisation. Det är också att bevara oss och kontinuerligt ge oss liv. Vi klarar inte detta själva, på egen hand. Vi behöver Kyrkan, i dess enhet, i dess helighet, i dess katolicitet (universalitet, fullhet, allmännerlighet) och i dess apostolicitet. Vi bär inte Kyrkan, tack och lov. Vi konstruerar inte fram den i egen kraft, efter eget tycke. Vi skapar den inte på nytt i varje ny generation. Den bär oss och har gjort det sedan Jesus vandrade på jorden. I och genom den får vi liv, ledning och frälsning. Utan den finns inte frälsningen tillgänglig för oss. Kyrkan är högst nödvändig. Därför måste vi förstå den rätt så att vi kan relatera till den på rätt sätt och få allt som Jesus vill ge oss genom den. Och där den är i sin fullhet, där måste vi vara.
Läshela artikeln i Keryx

Så här skriver han i tidningen Dagen 17 oktober 2013: Artikelns rubrik är: "Församlingen är ingen isolerad ö.":
”Att den fria församlingen är självständig i lärofrågor menar jag är lika problematisk som om varje kristen självständigt skulle ta ansvar för alla lärofrågor,” 

Detta anser Ulf Ekman och det är en av orsakerna till att han nu konverterar till Katolska kyrkan

Ekmans avhopp oroar inte efterträdaren Läs här i tidningen Dagen

Se även de här blogginläggen i Ökenkällan:Livets ords och Ulf Ekmans nyinslagna väg

Även om jag respekterar Ekmans beslut, så delar jag inte uppfattningen att det leder till något positivt. Den splittring han tidigare åstadkommit genom bildandet av Livets Ord har på många sätt varit olycklig. Många har farit illa genom denna verksamhet.

Dessa mina minsta bröder skriver om U.Ekman och Israel.


"Under veckan har Ulf Ekman kommit ut som katolik. Många blev bestörta, inte jag.
Själv har jag aldrig haft något förtroende för Ulf Ekman och den kyrka han byggt upp. En församling vars verksamhet är organiserad i form av en stiftelse med auktoritär styrning, gör att alla mina "varningslamporna” blinkar.

Jag tillhör den Lutheranska kyrkofamiljen och känner mej trygg där, är bekant med en del katoliker har inget problem med att respektera deras tro. *……"….

måndag 10 mars 2014

Respektera Ulf och Birgitta Ekmans beslut

Se här Ulf Ekmans egen förklaring i Livets Ords söndagsgudstjänst den 9 mars 2014. Där berättar han om deras beslut att bli katoliker.
Se videoavsnitt på den här länken. Ulf Ekmans predikan tar cirka 45 minuter i början av klippet.

Se även bloggen Teologisk verkstad
Ekman blir katolik: historia och mening

tisdag 4 mars 2014

Tungotal på Esperanto?

Med risk för att uppfattas som överspänd och konstig ska jag nu dela med mig av en upplevelse som jag gjorde i dag. I mina enskilda bönestunder brukar jag tala i tungor. Om du undrar vad det innebär så hänvisar jag till beskrivningen i Första Korinthiebrevets fjortonde kapitel vers två där det står: ”Ty den som talar med tungor, talar inte till människor utan till Gud, ingen förstår honom i sin ande talar han hemligheter.” fjärde versen: ”Den som talar i tungor bygger upp sig själv.” Detta till skillnad från den som profeterar som bygger upp församlingen.

Tungotalet hör till det enskilda bönelivet. Tungotal är ett härligt bönespråk, som jag använt mig av sedan jag var mycket ung. Hoppas nu inte att någon uppfattar mig som mer andlig för det. Jag vill inte berömma mig av andlighet och fromhet, eftersom jag är en vanlig syndig människa, som är beroende av att leva i förlåtelsen varje dag.

I dag under min enskilda bönestund då jag även mediterade i stilla bön märkte jag att jag upprepade flera ord som jag försökte komma ihåg.

Jag blev nyfiken och undrade om jag kunde identifiera orden på något sätt. I dag finns det ju möjlighet att göra det genom Google translate där det finns en funktion som kan identifiera språk.

Jag loggade in på Google translate och klickade på länken ”identifiera språk” Sedan skrev jag in de aktuella orden och två av dem gick också att översätta till svenska. Språket som identifierades var Esperanto och orden som gick att översätta var ”hjärta” och ”ljud”

Hjärtats ljud tänkte jag. Det är ju faktiskt detta som tungotalet gestaltar. Så här skriver Paulus i Romarbrevets åttonde kapitel och tjugosjätte vers: ”Vi vet ju egentligen inte hur vår bön bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga som Gud vill.”


Om vi inte kan formulera orden i vår bön så kan vi ändå förlita oss på att Gud vet vad som finns i våra hjärtan. Varenda liten suck, vartenda litet obegripligt böneljud antingen på svenska eller Esperanto eller något annat språk känt eller okänt är en kommunikation där jag blir uppbyggd till min inre människa. 

lördag 1 mars 2014

Är Yoga harmlöst eller rentav båg?

Vänta dig inte att jag skall svara på frågan, men läs vad jag skriver här:
På fb skrev hon:  provade jag yoga för första gången. Det gäller att ta hand om sin gamle kropp”
Jag svarade: ”Är tveksam till yoga. Kan det verkligen vara det rätta sättet att ta hand om sin kropp? Var rädd om dig!”
Hennes son skrev: ”Det enda rätta är gym och motion, yoga är båg!”
och dottern: ”Oroa dig inte morfar, jag går yoga varje vecka o det är såå skönt ska du veta, ingen fara alls!” 
Jag skrev så här: ”Yoga är inte båg. Så länge det handlar om en teknik för avslappning och ingenting annat finns ingen anledning till oro, men om man använder Yoga som det ursprungligen var tänkt för att kunna utvecklas andligt och uppnå ett högre medvetande och enhet med Gud, så bör man vara försiktig. Om man däremot använder Yoga som en teknik för avslappning för fysiskt och psykiskt välbefinnande så finns det ingen anledning till oro.”
Jag vet att man i många skolor använder sig av yoga på lektionstid. Med hjälp av en stunds yogaövningar och avslappningsövningar anser man att eleverna blir lugnare och mer koncentrerade
Att använda sig av Yoga uppfattar en del är att föra in hinduismen som religion, eftersom man i Yogan tar kontakt med hinduiska gudar
Skollagen säger att skolan ska vara ”icke-konfessionell”, fri från religionsutövande, men i detta fall gör man tydligen ett undantag 
Jag såg ett videoavsnitt från en yogalektion från en skola där barnen gång på gång upprepade stavelsen Aum
”Det är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, helig även för buddhister. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att "aum" uttalades.” (Wikipedia)
För den som är kristen känns det fel att använda denna stavelse. Det är mera naturligt att öppna sig för Guds Ande genom att använda Jesu namn i den kristna meditationen.
Är det harmlöst att använda sig av yogan enbart som en terapimetod? Jag ställer frågan, men jag har tyvärr inte något tillfredsställande svar för närvarande.
För en kristen bekännare finns fortfarande mycket att lära genom den kristna meditationen
Varför är de österländska religionerna så intressanta när vi har så mycket att hämta i vår egen kristna tradition