Twingly statistik

tisdag 31 oktober 2017

Bönemoln och solstrålar

En vän till mig förmedlade en bild: Mina böner var som ett moln runtomkring mig." Solstrålarna från Gud gick rakt igenom molnen till mig och förvandlade bönemolnen till ett soldis. Soldiset omgav mig och mina böner behövde inte "gå upp" till Gud utan jag fick stå där i Guds solstrålar.

Jag är så tacksam för att jag fick den bilden just då, när jag bäst behövde det. Jag tror inte att det finns en rangskala där man kan placera människor i förhållande till deras böner, men om så vore, så skulle jag känna mig ganska långt ner på den skalan. Nu vet jag ju att det inte beror på mina känslor, inte heller på min svaga tro, utan allt beror på att Gud finns och att han lönar den som söker honom. Kom att tänka på en sång av Nils F. Nygren:

"Har det hänt att du ej orkat tro
eller gå över bönernas bro?
Är din himmel ej blå, bara mulen och grå,
du skall minnas han finns där ändå.

Ja han finns bakom molnen ändå,
ja han finns bakom molnen ändå.
Han dig räcker sin hand, fast du tvivlar ibland,
ty han finns bakom molnen ändå.

Har det hänt att du brutit hans bud
eller kanske vänt ryggen åt Gud?
Var du bitter och vrång, när din tunnel blev lång,
du skall minnas han fanns där ändå.

Har du kanske vräkt allt överbord,
alla löften och trofasthets ord.
Fastän allt var så glatt går det hjälplöst mot natt,
men du skall minnas: han finns där ändå.

onsdag 25 oktober 2017

Lars Adaktusson och Kristdemokraterna

Det finns en trend i europeisk politik, att det är viktigare vem man är än vad man gör. Det skriver Elisabeth Sandlund i sin

ledare i tidningen Dagen 24 oktober 2017.

Hon syftar på valet av Lars Adaktusson till den tredje viktigaste posten i KD efter Ebba Busch- Thor och Jakob Forssmed, vid Kristdemokraternas senaste riksting. Jag tycker inte att han är är det draglok, som KD behöver i sin valrörelse. Det är en klar överdrift. Det sorgliga är ju att han tar platsen som skulle ha tillfallit en verkligt kompetent person i de frågor om vård och omsorg som Kristdemokraterna vill lyfta fram, nämligen Emma Henriksson, som tyvärr måste träda tillbaka. Man kan verkligen tycka att det är underligt att de som väljer Adaktusson frågar mera om vem han är än vad han gör

måndag 9 oktober 2017

Antisemit och ulv i fårakläder?

Jag har blivit anklagad på en facebooks-sida för att min blogg stinker av antisemitism och att jag därför är en ulv i fårakläder. Det handlar om det jag har skrivit om Israel-Palestinakonflikten, där en person menar att jag bara tar ställning för den ena sidan vilket jag aldrig har gjort. Anklagelsen vore sann om det som jag kritiserar vore av andlig karaktär, så som den som skriver tror. Jag förlåter honom. Han tror att han gör rätt när han fördömer mig och har nitälskan för det han tror vara sanningen. Det är bättre att göra så än att gå bakom ryggen med en sådan attityd. Det är till och med bibliskt. Det står skrivet att om du har något emot din broder, gå då först till honom och säg det. Nu gjorde han väl inte riktigt så förstås. Han gick ut offentligt med sin anklagelse mot mig. Det hade varit bättre om han skrivit direkt till mig. Jag har däremot skrivit till honom och önskat honom Guds välsignelse. Hur skulle jag kunna göra det på ett annat sätt tycker ni?

torsdag 5 oktober 2017

Brev till Adaktusson och Dozzi

Bäste Adaktusson och Dozzi

Vem borde be om ursäkt, egentligen? Så här skriver ni i tidningen Dagen.

Ni fortsätter att sprida gång på gång upprepad lögnpropaganda och det är sorgligt att tidningen Dagen tar in en sådan debattartikel som är full av ohederliga osanningar om Sveriges agerande i den israeliska-palestinska konflikten. Ju större en lögn är, desto villigare ser den ut att bli trodd. Den svenska regeringen har aldrig varit fientligt inställd utan för en balanserad politik, som vilar på folkrättens grund. Den har också vid flera tillfällen kritiserat den palestinska sidan. Detta borde Adaktusson ha klart för sig. Det värsta är att han drar med sig en stor del av Dagenläsarna i denna lögnhärva. Israel har ingen anledning att förvänta sig någon ursäkt från den svenska regeringen. Det borde vara tvärtom. Orsaken till de kyliga relationerna mellan Sverige och Israel beror helt och hållet på Israels sätt att reagera. Sverige har aldrig visat någon kyla mot Israel. Sluta upp med dessa dumheter Adaktusson.och Dozzi!

Hälsningar Rolf Ericson

tisdag 3 oktober 2017

Till minnet av Wega och Natanael Claesson

För tre år sedan fick vår käre vän Natanael hembud och för drygt ett och ett halvt år sedan fick vi följa hans hustru Wega till sista vilan. Frid över deras ljusa minne.
NATANAEL IN MEMORIAM

WEGA IN MEMORIAN