Twingly statistik

fredag 31 oktober 2014

Klokt svar till Israels utrikesminister

Israels utrikesministerförsökte vara spydig och säga att Sverige inte fattar något. Freden är inte som en IKEA möbel som ska sättas ihop. Vår utrikesminister svarade att hon gärna skulle skicka ett platt paket från Ikea till honom, så skulle han upptäcka att han behövde både en god partner och en bra manual.
Sverige har valt att stå på fredsprocessens sida genom att erkänna staten Palestina. Palestina är erkänd av 135 av världens stater, men det finns krafter som vill motverka detta: Är du en av dessa?


onsdag 22 oktober 2014

Operation av cancer i prostata

Jag har varit på förundersökning på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Fick träffa sjuksköterskor, inskrivningsläkare, sjukgymnast och narkosläkare och fick den nödvändiga informationen inför min förestående operation, som kommer att ske den 6 november. Jag kommer då att vara inlagd på sjukhuset i tre dagar.

Som jag tidigare har skrivit så kommer man att operera bort hela prostata på grund av prostatacancer. 

tisdag 21 oktober 2014

Jag kan inte tiga om detta

När ska man skriva och när ska man vara tyst? Allt behöver varken sägas eller skrivas, men vissa saker måste till varje pris både syns och höras. Priset blir ofta utanförskap till och med under det paraply där man befinner sig. Ledsen att behöva skriva det till och med till mina kristna vänner. Man tycker att vi som är syskon i Herren skulle ha fördrag med att vi inte är stöpta i samma form, men så är det inte alltid.

När jag tidigare varnat för den s.k. kristna sionismen, så tycker någon att det känns nedvärderande, eftersom man identifierar sig med en del av deras budskap. Man är dessutom rädd för att smittas av antisemitism och vågar därför inte vara tillräckligt kritisk.
I extrema fall stämplas man till och med att vara antikristen om man har en sådan attityd.

När man tolkar de gammaltestamentliga profetiorna om Israel, som om det gällde staten Israel, så legaliserar man deras ockupation. Man glömmer att de Messianska profetiorna handlar om det rike som skall upprättas på ett helt annat sätt.

I den maktkamp som pågår i Mellanöstern finns det inte något rum för eftergifter, eller någon vilja till fredsförhandling från dem som har makten Hamas erkänner inte Staten Israels existensberättigande. Israels målsättning med att ockupera är också klart uttalat fientligt inriktad.

Så här har Överrabbin Ovadi Yosef uttalat sig om denna målsättning. Den målsättningen har varit klart uttalad sedan länge:

”När Israel är starkare, när det inte längre möter verkligt motstånd och riskerar förlust av liv, är det enligt Yosef en plikt att ockupera land, driva ut alla icke-judar, och förstöra alla kristna kyrkor.”

Är det inte motsägelsefullt att kristna sionister ställer upp bakom denna ultraortodoxa inställning.

Så här skriver Marcus Birro i en gästkrönika, men jag är inte säker på om han skulle ställa upp på det som ligger mig varmt om hjärtat:

Jag har beslutat mig för två saker. Jag ska skaffa mig starkare och tuffare rustning. För jag tänker aldrig sluta skriva om det som ligger mig varmt om hjärtat, inte ens när jag vet att det jag skriver kommer väcka mobben. Dels ska jag mot bättre vetande råda andra att också fatta mod.
Vad Sverige behöver är fler röster, inte färre. Vad Sverige behöver är fler samtal förda av fler sorters människor med helt och hållet olika åsikter och helt och hållet olika hjärtan.”
måndag 20 oktober 2014

En av mina sånger som handlar om bönesvar

På den här bloggen kan man bara infoga bilder. Därför måste jag länka till min hemsida. Där har jag lagt in noter och text till sången Bönesvar. Den innehåller två sidor. i pdf.Jag har även spelat in musiken på min Cubasestudio. Den kan användas som playback till sången.


onsdag 15 oktober 2014

En profetia om framtiden, Guds rike och Guds församling

”Det finns ingen Palestinsk stat att erkänna” skriver Claes-Göran Bergstrand i tidningen Dagen tisdag 14 oktober, med anledning av Statsminister Stefan Löfvens uttalande: ”Sverige ska erkänna Palestina som stat.”

”Gud älskar både judar och araber men hans löften till Israel står fast Landet och staden tillhör dem för evig tid.” menar Bergstrand och tolkar bibeltexten i bl.a. i Hesekiel 37:5 f, som om det gällde den nuvarande sekulära staten Israel.

Det är klart att om man har denna uppfattning så kan man inte tänka sig en tvåstatslösning. Då kan man inte heller tänka sig fred och samexistens på jämbördiga villkor mellan dessa två folk. judar och palestinier, eftersom löftena skulle vara knutna enbart till Israel.

Guds löften sträcker sig mycket längre och exkluderar inte så som Bergstrand skriver. Profetian om landet i vilket de skulle få bo är en bild på Guds rikes fulländning.

Hesekiel får se framtiden under bilden av ett nytt land och ett nytt tempel. Det är Guds rike och Guds församling. Det är inte ett land med gränser som man strider om. Det är ett evigt rike som ingår i Guds plan när tiden är inne Guds rikes seger förverkligades genom Jesus. Det Jerusalem, som man nu strider om är ingenting i jämförelse med det nya Jerusalem, den heliga staden, som skall komma ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Landet och staden tillhör dem som bor där och vilka är de? I Uppenbarelseboken kan vi läsa att det är en stor skara av alla folk och stammar och länder och språk. Vem skall regera över dem. I Hesekiel 37:24 står det ”min tjänare David skall vara kung över dem och de skall så alla ha en och samma herde.” Messias beskrivs här som en herde och en konung av Davids stam.

Templet är en bild på Guds församling. ”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grundval och Jesus Kristus till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel.i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.” Ef. 2:20-22..

När Luther tolkar denna syn säger han: ”Denna tempelbyggnad hos Hesekiel är icke att förstå som en ny byggnad i lekamlig utvärtes måtto, utan såsom kerubvagnen i början, så är även denna byggnad i slutet intet annat än Kristi rike och den heliga kyrkan eller kristenheten här på jorden ända till den yttersta dagen.”


Det är mycket ledsamt och oanständigt att vi som har en annan bibeltolkning än Bergstrand och flera andra som förespråkar den kristna sionismen, skall behöva betraktas som påskyndare av en andlig kris i vårt land. Hans retorik känns inte ärlig.

söndag 12 oktober 2014

Vad vet vi om Guds Israel?

Arne Brännström vet hur Guds plan för Mellanöstern ser ut. Han skriver om detta fredagen den 10 oktober i tidningen Dagen. Där tillämpar han de gammaltestamentliga Messiasprofetiorna som om det gällde den nuvarande staten Israel. Han citerar profeten Sakarja och gör där en sådan tolkning

Min och många andras uppfattning av Sakarja är att hans profetior handlar om Messias och hans rikes seger över alla världens makter. ”Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.” Sak.9:9  Det handlar om vår Messias, om Jesus vår Frälsare, och hoppet om hans seger har redan gått i fullbordan.

Han ”är konung”. Det står inte att han”skall bli konung”. Det står att ”han är konung.” ”Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran den eviga makten.” 1.Tim. 6:15-16

Det handlar även om det rike över vilket han skulle bli konung. Inte ett litet fjuttigt rike där inte alla fick plats. Inga skulle heller behöva kastas ut ur det riket. Där skulle finnas plats för alla folk. ”Hans herradöme skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens ändar.”Sak.9:10

Givetvis har Israel och det judiska folket betydelsefull roll i profetian, men då tror jag att det handlar om något helt annat än den nuvarande staten Israel. Mitt citat är ett utdrag ur boken ”Ekumenismen och Bibeln sidan 24 av David Hedegård": ”Nya testamentet lär oss att det finns ett intimt samband mellan det gammaltestamentliga Israel och den nytestamentliga församlingen. De som tror på Kristus kallas nu ”Guds Israel”, Gal.6:16, oavsett om de av födelsen är israeliter eller hedningar. Ty den sanne israeliten är nu den som tror på Kristus. ”Den är inte jude, som är det i utvärtes måtto, nej den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker genom Anden, inte genom bokstaven.” (Rom.2:28) I Rom. 11 säges det, att en hedning, som kommit till tro på Kristus, blivit inympad i Israels ädla olivträd. Den sanne Israeliten är alltså nu den som tror på Kristus, och en hedning, som tror på Kristus har blivit inympad i Israel.”

”Gud har redan fastlagt lösningen för löfteslandet och det judiska folket inklusive deras arabiska grannländer,” menar Arne Brännström.

Jag tror också att Gud har lösningen, men enligt profetian i Sakarja så omfattar den lösningen hela världen. Detta är vårt underbara hopp!


Rolf Ericson Motala

fredag 10 oktober 2014

Sakarja - Hoppets profet

Jag har skrivit nedanstående text på Ökenkällan år 2009. Eftersom innehållet är lika aktuellt i dag fem år senare, så tycker jag om att få låta texten gå i repris

Sakarja - Hoppets profet del 1.

Jag skriver detta med anledning av att man på ett missvisande sätt har tolkat denna text på en blogg jag besökt och jag blir så ledsen över att man vrider och vänder på Guds ord så att det passar ens egna syften vad de nu kan innebära. Min tolkning av nedanstående får naturligtvis även prövas. Det finns utrymme för kommentarer om ni så vill och en fortsättning på detta följer senare.

Profeten Sakarja har blivit kallad hoppets profet, därför att hans profetior handlar om Messias och hans rikes seger över alla världens makter. Sakarja skall inte läsas som en domsbok. Nej det är en tröstebok, som handlar om konungen som kommer. ”Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.” Sak.9:9

Det finns ingen tvekan vem det handlar om. Det handlar om vår Messias, om Jesus vår Frälsare. Dig vi lovsjunger ärar, Jesus de fattigas konung….

Uppfyllelsen av denna profetia har redan skett. Han ”är konung”. Det står inte att han”skall bli konung.”. Det står att ”han är konung.” ”han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran den eviga makten.” 1.Tim. 6:15-16
Det stod redan dessförinnan i Sakarja om det rike över vilket han skulle bli konung. Det var verkligen inget litet fjuttigt rike där inte alla fick plats. Inga skulle heller behöva kastas ut ur det riket. Där skulle finnas plats för alla folk. ”hans herradöme skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens ändar.”Sak.9:10
I denna hoppfulla profetia talas också om ett förbund, om en återupprättelse där fångar skulle släppas fria. Dessutom talas här om ett förbundsblod. Det nya förbundets blod. Det som vi påminner varandra om när vi som kristna firar Herrens heliga nattvard.

”För ditt förbundsblods skull vill jag också släppa dina fångar fria ur gropen där inget vatten finns.” Sak 9:11. 

Vem handlar det om? Kära vänner som läser detta: ”Det handlar faktiskt om oss. Om dig och mig. Vi var tidigare fångar eftersom det gamla förbundet bara gällde judar. Alla hedningar var utanför. ”Men nu tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.” Ef. 2:13
Den konung som vi här och nu får ta emot i våra hjärtan. Redan nu får vi ingå ett förbund med honom. Det är betydelsefullt att vi gör det och att vi blir medvetandegjorda om att han ”är” konung. Han vill ta emot vår hyllning precis som han gjorde med barnen som ropade Hosianna när han kom ridande på en åsna in mot Jerusalem.

Sakarja Hoppets profet del 2.

Låt mig påminna mina läsare om att jag absolut inte gör anspråk på att kunna skriva en uttömmande artikel om profeten Sakarjas bok. Det är bara några reflexioner jag gjort med anledning av de iakttagelser jag gör av den del av denna profetia som kan gälla för vår tid, som vi också brukar kalla den Messianska tiden. Jag har hämtat en del av mina tankar ur Edvin Wirén, När han öppnade boken, men det mesta ur Bibeln där jag tar med olika citat.

 Se din konung kommer. Detta är det stora temat i Sakarja bok. Profetian har gått i uppfyllelse, Guds rike har kommit. Konungen har redan satt sig på högra sidan om den tron där Gud härskar 
”tills han har lagt alla fiender under sina fötter.” 1.Kor.15:25. 

Det pågår ett krig, som vi inte kan se. Det är inget jordiskt krig med nationella gränser. Alla de som tillhör Herren är inblandade i detta krig. 

”Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning..” Ef.6:12
1. Det finns redan ett gudomligt herravälde genom Jesus Kristus och vi uppmanas i Skriften att söka detta rike först av allt. 2. Men profetian syftar också på det rike där Gud skall återta sitt herravälde, som rubbats av ondskans makt. Guds rike är det tillstånd som då upprättas.

Därför beder vi i bönen Fader vår: ”Tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.” 

”Hela skapelsen ropar ännu som i födslovåndor….vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.” I hoppet är vi räddade.” skriver Paulus i Rom. 8:22-24 
Profeterna använder ett språk som visserligen handlar om det nationella Israel, men det är helt klart att profetian syftar på ett andligt Israel, en Guds kyrka och församling som sträcker sig till alla jordens folk.. 

Sak. 14:9 ”Herren skall vara konung över hela jorden, ja på den tiden skall Herren vara en och hans namn ett.”
Det finns ingen anledning till att spekulera om särskilda tidpunkter för detta. Förkunnelsen om Guds rike är däremot mycket viktig. Det står om Jesus att han efter sin uppståndelse under fyrtio dagar visade sig för sina lärjungar och talade med dem om Guds rike. 

”De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt.””
De väntade på ett återupprättat Israel som kungarike, och hade svårt att förstå vad profetian handlade om: nämligen ett rike med helt andra gränser. 

När fariseerna frågade Jesus i Luk. 17:20 

när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: ”Här är det”, eller: ”Där är det”. Nej Guds rike är inom er.”
Om det nu är så som vi har sagt att Jesus Kristus, Messias är konung och att hans herradöme omfattar allt, hur kan det då komma sig att det ser ut som det gör på vår jord?.

Det finns ingen anledning för mig att konstruera ett eget svar på denna fråga. I Bibeln finns så många löften om det som skall ske när Gud återtar sitt herravälde. Det är inga skräckfyllda löften för dem som tagit sin tillflykt hos honom. Det är löften som innehåller tröst, hopp och tillförsikt. 

Ett nyckelord återfinner vi i Första Korinthierbrevets femtonde kapitel: 
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.”
Det står i Hebreerbrevets tolvte kapitel att Jesus sitter nu till höger om Guds tron, och vi uppmanas där att ha blicken fäst på honom. Det är så lätt att vi blir upptagna med det som sker runtomkring honom, men det är bättre att se och förtrösta på honom. Det herravälde som upprättas just nu är det som sker inom oss, när han får bli herre i våra liv.

Gud startar inga krig på jorden. Han sanktionerar inte till våld ockupation hat och förtryck. När Petrus skulle försvara Jesus och högg av örat på översteprästens tjänare så säger Jesus:

”Stick tillbaka ditt svärd, den som griper till svärd skall dödas med svärd..”
Om vi tror att vi kan använda de profetiska skrifterna som verktyg för felaktiga läror om detta så är vi ute på farlig mark. Någon skrev på en blogg. Gud är inte pacifist. Ett sådant påstående ger felaktiga signaler. Var de signalerna kommer ifrån är inte svårt att förstå.

Vi har alla rättighet att ifrågasätta de felsteg som begås inte bara av staten Israel utan också av andra nationer. Låt oss inte blanda in profetiska uttalanden som försvar för våld och förtryck. Det är att missbruka Guds namn

Vi kan inte tolka orden i Sakarja 12 som handlar om hur Jerusalem skall bli gjord till en lyftessten för folken på ett bokstavligt sätt för att försvara sådant som sker i staten Israel i vår tid. Nej som jag har skrivit tidigare handlar profetian om det andliga Israel både här och på andra ställen i Skriften. 

Har jag stöd för detta påstående i Skriften? När det i Gamla testamentet talades om Guds folk, så handlade det om dem som han hade slutit ett förbund med. Vi brukar kalla det för det gamla förbundets folk. Men i den Messianska tiden i vilken vi nu lever talar vi om det nya förbundets folk. Vilka är det? Det är det andliga Israel, alla dem som tillhör Herren Jesus. Dem han har återlöst med sitt eget blod när han gav sitt liv för att rädda oss. Det gamla förbundets folk och det nya förbundets folk är nu ett och samma folk. 
Se Gal 3:26-29
”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.”
Erkännande av Palestina

Erkännande av Palestina - ett steg i rätt riktning

lördag 4 oktober 2014

För den som älskar Gud

”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa” Det är hans favoritvers i Bibeln. Han har vigt sitt liv åt att tjäna Gud, som han älskar. Han anser själv att hans liv är sådant att allt samverkar till det bästa. Det är hans egna ord och han säger det med ett leende. Vi undrar då hur hans liv ser ut? Jo, han är svårt handikappad, rullstolsbunden och beroende av personlig assistans dygnet runt efter en olyckshändelse. Trots detta har han sin glädje i Gud och vi som känner honom vet att han är en duktig Ordets förkunnare, ungdomspastor och att han genom sitt liv får vara till stor välsignelse för både äldre och yngre i vår församling. Han är dagligen uppkopplad inte bara till internet, utan även till en andlig linje där Ordet och bönen har sin betydelsefulla plats. Vi tackar Gud för Mika.

fredag 3 oktober 2014

Till minne av Natanael Claesson

Min käre vän Pastor Natanael Claesson har flyttat till sitt himmelska hem. Han har varit pastor och föreståndare i Pingstväckelsen sedan början av 1950-talet. Platserna där han varit verksam har varit Alfta, Strömbacka, Iggesund, Sågmyra, Kramfors, Virserum, Gnosjö och Holsbybrunn. De senaste åren fram till sin pensionering har han rest över hela landet och i andra delar av världen som representant för Erikshjälpen. Han har även varit en drivande kraft för Världens Barn där han satt Gnosjös namn på kartan för dess verksamhet. Under sin tid som pastor i Gnosjö var han med om att bygga den nya, moderna Pingstkyrkan där.

Mitt första möte med Natanael var nog några år in på 1960 talet, då han besökte sin hustru Wegas föräldrahem Axsjövik. Något år senare vigde han mig med Wegas brorsdotter
Sedan dess har vår vänskap varat i snart 50 år.

Han hade ju erfarenhet av hur det var att vara predikant i Pingströrelsen och som ung evangelist upplevde jag honom som en mentor. Vi hade många förtroendefulla samtal, inte minst de gånger vi fick bo tillsammans hos Wegas syster Rut i Stockholm under predikantveckorna där.

Hans livserfarenhet och generösa inställning till de frågor i livet som inte låter sig besvaras i en hast imponerade på mig. Han var jordnära men hade sitt hjärta i det andliga livets verklighet utan några övertoner.

Dessutom insåg Natanael betydelsen av förändringar utan att fördenskull överge det som har betydelse. Han lät sig inte anpassas efter ett statiskt mönster.

Gud har gett oss mycket genom Natanaels beundransvärda livs engagemang. Hans varma hjärta för andra människor har drivit honom till stora uppoffringar. Han har varit verksam så länge hans krafter räckte till. Allt detta vet jag berodde på hans kärlek till den Herre som gav honom kallelsen att vara hans representant. Herren har välsignat hans livsgärning. Nu får han vila ut. ”Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.”

Rolf Ericson Motala
Wega och Naatanael och brudnäbben Ulla-Britt