Twingly statistik

onsdag 22 november 2023

5 minuter med Gud

 5 minuter med Gud

Om 5 minuter med Gud

“5 minuter med Gud” med Sebastian Stakset och Hanna Simonsson är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

fredag 17 november 2023

Det nya Jerusalem

Nedanstående text är en förkortning av Eskatologi och teologi del 3

Guds löften – det nya Jerusalem.

Bibeln visar oss Guds löften som är uppfyllda och de som kommer att uppfyllas.

Gud har knutit sina löften till ett folk som i Bibeln kallas Guds egendomsfolk. I gamla testamentet är det Israel som är Guds egendomsfolk.

"Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden." 5. Mos. 7:6

Dessa förbund gällde särskilt Israels folk och det gav dem särskilda privilegier vid denna tid.

"De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen." Rom. 9:4-5.

Alla dessa förbund som vi läser om i gamla testamentet kan sammanfattas i ett enda förbund; det gamla förbundet.

"Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som om det gällde många, utan det talas om en enda: och åt din avkomma, och det är Kristus." Gal. 3:16

Alltså löftena i gamla förbundet har redan fått sin uppfyllelse genom Jesus Kristus.

Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. 1.Mos.17:7-8

Det eviga förbund som Gud gav till Abraham gäller oss alla, inte bara Israels barn. Den eviga besittning som han har lovat, Kanaans land är inte ett jordiskt rike, utan det handlar om det himmelska Kanaan som är berett för dem som han har utvalt till att ärva Guds rike.

När Jesus dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull så instiftades ett nytt förbund, som endast kan skrivas i singularis. Inte många förbund utan ett förbund: "Det nya förbundet."

"Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder" Rom 11:27

Detta nya förbund har redan trätt i kraft. Det innebär absolut inte att Gud överger Israels folk. Israels släkt skall finnas och vara ett folk så länge himmel och jord existerar. Gud vakar fortfarande över Israel så som sitt utvalda egendomsfolk.

"Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna." Hebr. 8:13

Varför skulle då det gamla förbundet försvinna? Det var inte längre användbart. När Hebreerbrevet skrevs stod templet ännu kvar och man fortsatte med de gamla ritualerna, men det hus vari Gud skulle bo var bara en tom institution.

Att folket hör samman med Israels land på ett särskilt sätt går inte att förneka rent historiskt, men är en fortsatt expansion verkligen meningen enligt de förutsägelser som finns i Bibeln?

Det löfte som Gud gav till israeliterna om ett särskilt land i gamla testamentet, har redan gått i uppfyllelse under det gamla förbundets tid. Löftet om landet går inte att skilja från Messias. Det handlar inte om ett jordiskt rike, som man erövrar med våld.. Det handlar om ett himmelskt rike där Jesus är kung och där det nya Jerusalem är huvudstad.

"Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud, full av Guds härlighet." Upp.21:10fredag 10 november 2023

Ungdomens kväll i Örebro

Ungdomens kväll var ett kristet radioprogram som sändes från Örebro under åren 1953 till 1967. Programledare var Larseric Janson och några andra av de medverkande var Stanley Sjöberg, Rolf Lundgren, Svante Widén, Lennart Jernestrand och Mani Mattsson.

Den dagliga andakten


I den svenska psalmboken med tillägg finns många goda förslag på hur man kan få struktur på den dagliga andakten för morgonandakt såväl som aftonandakt varje dag i fyra veckors tid. Sidan 1644

1. Andakten inleds med förslag på psalm ur psalmboken. De 325 första är psalmer som finns med i alla samfunds sångböcker. Mitt förslag är att man också som alternativ kan välja en sång ur exempelvis Segertoner eller någon av de övriga kristna samfundens sångböcker.

2. Psaltarpsalm ur bibeln.

3. Skriven bön av olika trosfäder och andliga tänkare.

4. Bibelläsning

5. Skriven bön

6. Herrens bön och välsignelsen

7. Psalmsång ur psalmboken alternativ sånger från den kyrka man tillhör.

Här ett exempel på bön som finns på sidan 1647:

Att göra Guds vilja:

Herre, ofta vet jag precis vad jag borde göra, just i det ögonblicket, och vad det är du begär av mig. Ändå gör jag det inte. En annan gång ser jag klart vad jag inte borde göra, och ändå kan jag inte låta bli. Du ensam känner mina tankar och möjligheter och vet hur ofta jag kommer i frestelse. Hjälp mig då att koncentrera mina tankar på dig, så att det är dig jag säger ja till. Låt mig både vilja och göra det du vill. Stå vid min sida i alla mina frestelser. Du ensam kan rädda mig. (H.May)