Twingly statistik

söndag 26 juni 2022

Vi hör inte till dem som drar sig undan

 

I dag har jag varit på ekumenisk gudstjänst i Furulid i den nya kyrkan. Där fick jag lyssna till predikan av Mia Gyllgård och sång och musik av Gunilla och Per-Erik Djärf. Denna gudstjänst var gemensam för Equmenia, Baptist och Pingstkyrkan.


När jag lyssnade till den underbara musiken, sången och predikan, blev jag väldigt glad. Jag får vara med i ett sammanhang där erfarenheten av Guds närvaro kan förnimmas mer eller mindre varje gång jag är med.


Det händer något med oss när vi kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Vi växer när ordet får tränga ner i våra hjärtan. Vår tro får liv och vi mognar för någonting större som ligger framför oss. Det kan ta tid för en växt att mogna och ibland krävs det både uthållighet och tålamod. Så är det också med vårt andliga liv.


Det tog tid för Johannes döparen att bli förberedd för sin uppgift att bereda väg för Jesus och det tog tid för Jesus, innan han kunde träda träda fram just när tiden var mogen.


Det kan ta tid för oss att mogna i vår uppgift, men det är värt att hålla ut och inte ge upp.


Vi behöver växtplatser och tack och lov, de finns här i Motala och på många andra platser i vårt land. Även om jag inte längre orkar att vara med som förr, så har jag en längtan att få vara med ibland dem som växer och mognar. Därför vill jag uppmana dig som tänkt att dra dig undan på grund av att du av någon anledning är missnöjd. Detta är en frestelse som kan drabba oss när vi råkar ut för andlig torka. Vi kan inte skylla på någon annan om vi förtorkar invärtes, vilket kan ske om vi drar oss undan. Ordet som predikas behöver en god jordmån för att växa.


I Hebreerbrevet står det: ”Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.”


Observera att det står ”sina själar”. Vi är ofta upptagna med ”andras själar”, när det i stället borde handla om att se om sitt eget hus.


Det finns en del som har uppfattningen att den egna församlingen inte duger. Kanske just därför att man har haft felaktiga föreställningar om dess karaktär. Man har inte blivit tillräckligt sedd eller hörd för att den egna församlingen skall duga. När man inte själv får stå i centrum och lysa med sin begåvning så tror man att det är fel på församlingen. Detta är en sorglig missuppfattning.


Ett av de argument jag möter när jag hör människor som har denna inställning är: ”Det är inte tillräckligt andligt och gräset är inte tillräckligt grönt därför vill jag inte längre vara med.” Om du som läser detta känner igen dig, så vill jag att du ska veta. Det blir aldrig andligare och gräset blir aldrig grönare om du lämnar den gemenskap som du har eller har haft.


Frestelsen att själv stå i centrum mötte även Jesus och det hade kunnat få förödande konsekvenser om han fallit för den. Jag vill därför förmana dig som har denna inställning. Det får förödande konsekvenser om du tror att du kan vinna något genom att ställa dig själv i centrum. Gud har aldrig, nej aldrig sagt, att du ska lämna den gemenskap som du har i din församling. Det kommer att få förödande konsekvenser för dig och ditt andliga liv.


Min församling är inte en församling där man delar varandras åsikter och trosuppfattningar, men det är en församling där man kan växa och mogna för större uppgifter och en plats där en kärleksfull gemenskap råder.


tisdag 21 juni 2022

Jag har tackat nej till ett lägenhetserbjudande

 Jag har i dag varit på lägenhetsvisning på Gustavsviksvägen 20 D. Tyvärr måste jag meddela att jag tackat nej på grund av att den inte är tillräckligt bättre för mina önskemål. Av den anledningen är jag fortfarande intresserad om nya möjligheter skulle dyka upp. Känner verkligen att det inte finns någon anledning att förhasta sig. Jag har räknat på skillnaderna mellan min nuvarande lägenhet och den visade och kommit underfund med att hyreskostnaderna inte skiljer sig tillräckligt mycket om man räknar på att bostadstillägget blir lägre för den visade lägenheten. Preliminärt uträknat rör sig skillnaden om cirka 855 kronor. 

Hur kunde det gå så här långt?


Jag läser en bok just nu, som borde läsas av alla. Vi lever i en tid som präglas av konspirationsteorier. Då krävs det kunskap och insikt i frågor som berör inte bara kristna människor, utan också människor i allmänhet. Jag upplever att många av mina vänner i kristna kyrkor är påverkade av dessa konspirationsteorier och har lätt för att anamma dem. Därför rekommenderar jag denna bok till att läsas av alla. Det är ingen bok som man snabbläser, men det är en bok som upplyser och får en att tänka i nya banor på ett nyktert sätt. Jag önskar att boken också kunde läsas av mina amerikanska vänner och släktingar, ty den berör även bakgrunden till det som sker och har skett i USA.I´m reading a book right now, which should be read by everyone. We are living in a time marked by conspiracy theories. This requires knowledge and insight into issues that affect not only Christians, but also people in general. I find that many of my friends in Christian churches are influensed by these conspiracy theories and find it easy to embrace them. Therefore I recommend this book to be read by everyone. It is not a book that you read fast, but it is a book that enlightens and makes you to think in new directions in a sober way I hope this book will be translated into english, to be read by my American friends and relatives, because it also touches on the background to what is happened and has happened in the United States.söndag 19 juni 2022

Hur jag förstår amillenialismen

 

Jag tror på amillenialismen. Den börjar vid korset och beskriver vår tid fram till Jesu återkomst som en andlig tusenårsperiod.

Låt mig först presentera några eskatologiska begrepp och termer:

Ersättningsteologi innebär att kyrkan skulle ha ersatt Israel som arvtagare till Gamla testamentet med dess historia och dess löften. Kyrkan betraktar sig då själv som det nya Israel i stället för det gammaltestamentliga som är ett avslutat kapitel. Det innebär dessutom att det gammaltestamentliga judiska Israel nu är förkastat och att den kristna kyrkan har trätt i dess ställe. Denna så kallade ersättningsteologi ger upphov till antisemitism. Låt oss i stället förkunna att Gud är både judars och kristnas Gud. Kristendomen har inte ersatt judendomen. Jesus som var jude firade de judiska högtiderna under sin levnad på jorden. Därför måste jag få lov att ta avstånd ifrån ersättningsteologin. Detta innebär inte att jag anser den nuvarande staten Israel vara densamma som Guds egendomsfolk vilket jag här skall förklara.


Kristus har kommit och fullbordat sitt verk här på jorden och nu är frågan vad som sker med det utvalda folket efter detta. Dessutom frågar vi: "Vilket är det utvalda folket?" Guds folk är för Paulus enligt Gal. 6:16 "Guds Israel". Det är de som tror på Kristus. Det är de kristna, vare sig de varit judar eller hedningar före sin omvändelse. Omvändelsen har i nya testamentet en stor betydelse.

.
Ett alternativ till ersättningsteologin är den så kallade tvåvägsteologin, vilket innebär att judendom och kristendom har olika vägar till Gud. Det skulle innebära att det förbund som Gud slöt med Noa gäller hela mänskligheten medan förbundet med Abraham och förbundet vid Sinai ger Israels folk en särställning. Ett sådant förhållningssätt är också problematiskt att förena med en del av det som står i Nya testamentet. Frågan om Jesus Kristus som alla människors frälsare lämnas obesvarad. En fråga som för den som är kristen är viktig och grundläggande


En annan teologi är den som kallas för dispensationalism. Den lär att det finns två folk som är Guds folk nämligen: Israel och Kyrkan (församlingen) Historien indelas i sju tidsperioder. De troende skall tas upp till himmelen genom "uppryckandet" när Jesus kommer tillbaka. Därefter följer vedermödans tid på jorden. Efter denna tid kommer Jesus tillbaka till jorden ännu en gång tillsammans med kyrkan (församlingen) och tusenårsriket börjar.
Även de kristna sionisterna har denna uppfattning och de tror att det judiska folket måste återvända till Israel för att Jesus skall kunna komma tillbaka. Det finns inget stöd i Bibeln för en sådan tanke, men uppfattningen är ändå vedertagen. Det dröjde länge innan jag förstod att denna lära inte stämde.


Om darbyismen har jag tidigare skrivit i Ökenkällan:

Det profetiska ordet och Israel

Förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse har tyvärr använts på ett felaktigt sätt i västvärldens kristenhet. Många har blivit vilseledda av falska läror, inte bara av rörelser sådana som Jehovas vittnen och Adventisterna, utan även av kända bibellärare i de väckelsekristna samfunden och rörelserna. Förkunnelsen har många gånger skett i välmening och oförstånd, men ibland också med felaktiga motiv, då man utnyttjat människors oro för framtiden på ett spektakulärt sätt.
En av dessa eskatologiska irrläror är darbyismen. Plymouthbrodern John Nelson Darby var denna läras främste talesman. Läran är i korthet följande: Kristus skall vid två tillfällen återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – futtiga sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person (=antikrist) – kommer att bildas.

Den darbyistiska eskatologin uppstod på 1830-talet inom irvingrörelsen i England genom en kvinna, Margret MacDonald, som fick en uppenbarelse om Jesu återkomst. J.N. Darby (1800-1882) verksam inom Plymothrörelsen tolkade denna uppenbarelse  som en tvådelad återkomst och konstruerade den välkända eskatologi som fick en stark ställning inom väckelserörelserna i Sverige. Genom Darbys besök i USA under 1850-talet etablerades denna lära bland baptisterna. Den övertogs senare av den framväxande pingstväckelsen. Hur kunde denna lära etablera sig så snabbt? 
Det finns en historisk förklaring till detta. Baptistevangelisten William Millers budskap om att Jesu återkomst skulle ske 1844 hade innan dess fått ett enormt genomslag i USA. När detta år passerade blev det något av ”bränd mark” att fastställa nya årtal för Jesu återkomst. När då Darby kom och förkunnade att inga mer uträkningar behövs, därför att församlingens uppryckande kan ske när som helst, och att denna återkomst var osynlig för världen, mottogs det med öppna armar. Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Slutförandet av missionsbefallningen förlades till ”vedermödan”, då skulle det bli väckelse och judarna skulle bli frälsta. På så sätt kringgick man de texter som talade om att uppdraget måste slutföras innan Herren kommer. Darbys förkunnelse passade som hand i handske i tiden efter Millers misslyckande. 
Alla fantasifulla skildringar av detta har eggat människor i alla tider till att spekulera i sådant vi inte vet någonting om. Detta är ovärdigt och jag tar bestämt avstånd och varnar för följderna av detta. 

Tillägg den 19 juni 2022:

Jag har själv levt i denna villfarelse, eftersom jag är uppvuxen i Pingst och i många år hört denna förkunnelse och okritiskt anammat den. Det tog lång tid innan jag förstod helheten i den eskatologiska teologi jag prioriterar i dag. Nu har jag upptäckt att det finns många andra förkunnare som också tagit avstånd ifrån dispensionalismen och vi är som väl är på väg emot en sundare beskrivning av den yttersta tiden. Jag vet att jag inte är ensam om denna tolkning som kallas amillenialism (kommer från ordet millenium som betyder tusen år.) Den brukar också kallas den kyrkohistoriska tolkningen. Kyrkofadern Augustinus daterade tusenårsrikets början till Jesu fullbordade frälsningsverk, vilket betecknar Jesu seger över Satan, alltså den kristna eran från Jesu tid och fram till hans återkomst. Det är den tid vi nu lever i, då Jesus sitter på Faderns högra sida och regerar. Satan är bunden genom Jesu seger på Golgata. Missionsbefallningen är Guds stora offensiv över hela den värld som tidigare varit bunden i den ondes våld. Nu väntar Jesus på att alla fiender skall läggas under hans fötter.

Amellennialismen menar att Kristi regeringstid under denna tid är andlig. När Jesus kommer i slutet av denna tid kommer en permanent regering att upprättas i den nya himlen och på den nya jorden..

fredag 17 juni 2022

Vem vill byta lägenhet med mig?


 Min lägenhet på 3 rum och kök med adress Granitvägen 16 B hör till de mest attraktiva inom det här området i Västra Bråstorp. Av följande skäl vill jag byta till annan lämplig lägenhet.

1. Min hustru avled för två år sedan och jag bor numera ensam, så jag söker en 2 rums lägenhet eller en 3 rums lägenhet med något billigare hyra. Jag betalar 7655 kronor i månaden i hyra och 320 kronor för garage.

2. Till min lägenhet har jag utomhustomt både på ena och andra sidan. Det blir för tungt för mig att klara av de nödvändiga uppgifter som måste utföras och jag har den senaste tiden fått lov att anlita hjälp för detta.

Jag söker lägenhet hos bostadsstiftelsen Platen där jag under lång tid stått i kö.

Om Platen godkänner vill jag gärna byta med någon som vill ha min lägenhet. Mina önskemål är att få en lägenhet där jag slipper att sköta utomhusarbete, gräsklippning osv. Dessutom vill jag ha en lägenhet i hus med hiss eller med bottenplanVår moderna och traditionella människosyn

 Vilken människosyn kommer att på sikt få ta över i församlingen

frågar Stefan Gustavsson i tidningen Världen i dag 17 juni 2022. Frågan är berättigad eftersom den handlar om mina relationer till mina medmänniskor både i och utanför församlingen

Min kristna tro är inte grundad på en gammaltestamentlig bibelsyn, som ofta är människofientlig. Nej den är grundad i kärleken och kärlekens relationer till allt och alla. Detta utesluter inte min trohet till vad Gud egentligen har sagt i sitt ord, men den prioriterar min människosyn före min bibelsyn. "Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom."

Stefan Gustavsson menar att kyrkan öppnar sig för två olika synsätt som han anser vara oförenliga, där det ena synsättet på sikt kommer att ta över..

Det ena är att i kyrkorna står frågan om homosexuella relationer i centrum skriver Gustavsson och menar att den kommer att utformas utifrån den nya ideologi som redan gäller i Svenska kyrkan och som nu diskuteras i EFK.

Det andra synsättet är det traditionella att Gud har skapat oss till sin avbild till man och till kvinna.

Han menar också att det är naivt att tro att lösningen går att finna i en kompromiss där kyrkan öppnar sig för dessa två olika synsätt.

Jag har svårt att förstå varför dessa frågor ska få stjäla så mycket energi ifrån oss, när det borde vara självklart att prioritera vår människosyn som är grundad i kärleken och kärlekens relationertorsdag 9 juni 2022

Isabelle studentexamen 2022

 Isabelle och morfar tisdag den 7 juni 2022 vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm


Några tillbakablickar ifrån år 2009 och 2010:

På besök i Borensberg sommaren 2009:Isabelle 6 år konstnärligt begåvad här en teckning från 2009:


En av Isabelles tavlor fotograferad av mig 2022:
Foto ifrån Borensberg år 2010 med Isabelle och hennes bror Kalle

fredag 3 juni 2022

Min församling är ingen amöba

 

Min församling är inte en åsiktsgemenskap där exempelvis Hbtq-frågan är den fråga som skulle kunna leda till splittring, men jag tror inte att jag behöver vara orolig om steg skulle tas för att välkomna samkönade par i församlingarna. Det finns ingen anledning för mig att tro att min församling i så fall skulle överge den klassiska synen på äktenskap mellan man och kvinna. De skulle samtidigt acceptera att det finns medlemmar i församlingen som är av en annan uppfattning och som lever sina liv i enlighet med den, utan att fördenskull anse sig vara syndfria.


Min församling är en kärleksgemenskap där trösklarna är låga och där syndare får plats och frihet utan rädsla för att bli uteslutna.


Min församling är en plats där hbtq-frågan inte är den hetaste frågan. I min församling bryr man sig om varandra och uppbygger varandra med kärlek och goda gärningar.


I min församling är Gud auktoriteten och Anden; vägledaren, som skall hjälpa oss i sökandet efter sanningen. För oss har bibeln inte blivit en avgud utan en kompass som visar oss färdriktningen.


Det finns en del röster i vårt land som vill se en delning i kristenheten hellre än ett enande. Dessa röster anser sig ha bibeln som högsta auktoritet och menar att svaren på vår tids frågor tydligt går att utläsa där. I fördömande ord anser de att svensk kristenhet är på fel väg när de förordar behovet av tolerans och att en del frågor är teologiskt oklara och bara kan ses i en grumlig spegelbild.


En sådan delning har tidigare lett till förbränd mark. Människor har tagit skada av att lämna den trygga inhägnaden i tro på att gräset är grönare på den andra sidan. Det som kännetecknat dessa förrädiska röster är desamma som nu. Splittring, missnöjesyttringar, hat och fördömelse. Det har sagts om dessa rörelsers sätt att föröka sig är detsamma som det lilla encelliga djuret amöba. Det förökar sig genom delning.
onsdag 1 juni 2022

Fotvagga till salu

                                 Nästan ny fotvagga till salu pris 450 kronor Ring 070-1706912


JÄMFÖR MED DENNA SIDA DÄR NYPRISET ÄR 990 KRONOR