Twingly statistik

tisdag 28 februari 2017

Det är Jesus som drar

Se på honom! Visst behöver Du hans kärlek i Ditt liv? Han kan förvandla allt, så att Du blir fullkomligt fri!Många frälsta när Sebbe Stakset predikade i Göteborg

Gudstjänsten i Smyrna

lördag 11 februari 2017

Kommentarer till "Vem ville vårt liv?"

Jag har skapat detta inlägg för att få möjlighet att ta emot kommentarer till

"Vem ville vårt liv?"

Din kommentar kommer inte att synas förrän jag har godkänt den. Du får gärna vara anonym om du vill. Jag är mycket tacksam för synpunkter på innehållet och tar gärna emot både ris och ros.. Jag har flera kapitel färdiga och kommer att publicera dem efterhand.

torsdag 9 februari 2017

Mina hälsokontroller just nu

Skriver detta inlägg som en påminnelse om en del hälsokontroller som är aktuella just nu. Från och med i går onsdag 9 februari har jag i samråd med Psykiatriska öppenvården för äldre här i Motala kommit överens om att halvera dosen av Lyrica som jag under flera år tagit på grund av min generaliserade ångest. Jag kommer att få testa hur detta går en tid och återkommer med rapport om eventuella problem under nertrappningen. I går samma datum besökte jag Öron- näs. halskliniken vid US i Linköping för undersökning av mina stämband med anledning av den heshet och de halsbesvär jag haft. En glipa upptäcktes på bakre delen av mina stämband, som kan vara förklaringen. Orsakerna kan bero på många saker. De orsaker som nämndes var mina refluxbesvär, min astma och den medicin jag bytt för en tid sedan, som mycket väl kan orsaka sådana besvär. Rekommenderades att byta medicin. En annan orsak är att min röst är sliten efter många års flitig användning. Jag kommer att få remiss till logoped här i Motala. Det skulle vara bra om jag kunde träna bort mina besvär, så att jag åter igen kan använda min sångröst. Ni får gärna kommentera detta och ge mig råd hur jag skall göra. Jag känner mig allt för ung för att lägga av. "Sången i mitt liv är Jesus!"

fredag 3 februari 2017

torsdag 2 februari 2017

Vem ville vårt liv kapitel 1 och 2

En biografisk berättelse om mitt och vårt liv tillsammans. Här publiceras de två första kapitlen. Flera finns färdigskrivna och publiceras efter hand om ingen tycker att läsningen är alltför otrevlig.

Första och andra kapitlet

Bilder första och andra kapitlet

onsdag 1 februari 2017

Är mindfulness en religiös villoväg?

Se länk i tidningen Dagen onsdag 1 februari.

Alla måste till varje pris tro att Henry Nordin har rätt när han påstår att Mindfulness är en religiös villoväg. Det anses inte rumsrent att ha en avvikande åsikt om detta i den frikyrkovärld som Nordin har sin hemvist.

"Mindfulness andlige fader är ingen annan än Guds och mänsklighetens ärkefiende."

skriver Nordin. Detta är verkligen kraftord som inte kan uppfattas på annat sätt än en varning för metoden. Min fråga är: Stämmer Henry Nordins beskrivning av mindfulness och yoga? Observera, det är en fråga jag ställer, som jag gärna vill ha ett svar på om det nu finns vilja hos mina läsare att överhuvudtaget reagera utan att fördöma. Jag påstår inte något.

När han skriver att

"begreppet och företeelsen mindfulness som är och förblir ett ur kristet och bibliskt perspektiv totalt främmande element",

så tycker jag faktiskt att han har rätt. Nu är det emellertid så att det inte handlar om en religiös metod, trots att det kommer från buddhismen.

Nordin tar tydligt avstånd från pastorn Daniel Backs positiva upplevelser av mindfulness i den intervju som gjordes i Dagen den 18 januari och beskriver det som

"ett uttryck för ärligt och äkta sökande efter Jesus.",

när det i själva verket rörde sig om den hjälp han fick genom metoden till att komma ner i varv, få en bättre andning och få kroppen att komma till ro. Daniel Back säger också i intervjun att han fortfarande gör övningar för att få kroppen att slappna av.

Det sätt på vilket Henry Nordin bedömer Daniel Backs upplevelser tycker jag är förnedrande. Daniel Back hade nog sin sak klar med Jesus. Den metod han fick hjälp av ledde till att han blev bättre efter den utmattningsdepression som drabbat honom. Vet Nordin något om vad det innebär att vara drabbad av utmattningsdepression? Jag tycker att han alldeles för lättvindigt avfärdar den metod som hjälpt Daniel Back.

Lars Johansson som är lärare vid Örebro teologiska högskola skriver att mindfulness från början har tydliga förankringar i en buddhistisk tolkningsram, men när tekniken lyfts ut ur sin religiösa ram och blir en sekulär metod så händer något. Detta beskrives av Katarina Plank, som utövar buddhistisk meditation
1. Utövarna lär sig uppskatta vardagens små njutningar, vilket kan leda till en upptagenhet av själva upplevelsen.
2. det blir en aktivitet för världsliga mål i stället för andliga mål som i buddhismen
3. Som sekulär metod märks en tendens att bekräfta och cementera självet, något som inte sker i buddhismen, där man i stället vill plocka sönder det.
4. Metoden användes för att öka produktivitet, arbetsglädje, hantera stress, förbättra relationer till patienter, kollegor, vänner och familj.

Flera intressanta och positiva exempel nämnes i denna artikel som finns i tidskriften Nod nr 1 år 2012

Allt detta avfärdar således Henry Nordin och menar att denna teknik som har sitt ursprung i buddhismen, skulle även när den lyfts ur sin religiösa ram och så som den används i vår del av världen, som en sekulär teknik, vara en metod som är en religiös villoväg.

En sådan hållning tycker jag är mycket olycklig, eftersom det finns så många inom sjukvården som måste förhålla sig till både yoga och mindfulness, som en sekulär teknik helt frikopplad från religion.

Jag vet att det finns människor som skrivit om hur de upplevt befrielse genom tron på Jesus från den plåga och bundenhet de upplevt genom dessa metoder. Detta måste man givetvis tro på, men så finns det ju många andra som upplevt raka motsatsen till detta. Även detta måste man kunna respektera och tro att det är sanna vittnesbörd

Nordin med flera upphöjer sig själva till att vara ett slags auktoriteter, och anse sig vara tillräckligt kapabla att bedöma, utan att ta reda på vad man bedömer. Jag anser att det är nödvändigt att reda ut begreppen på ett mycket bättre sätt, utan att fördöma varken mindfulness eller yoga, men som jag sagt tidigare: Min uppfattning är inte rumsren i den frikyrkovärld jag tillhör. Det är nog en del som tycker att jag borde vara tyst, eftersom jag inte ställer upp på mina vänners uppfattningar i detta ämne.