Twingly statistik

fredag 26 februari 2016

Upprörd i sitt innersta

Det finns många olika saker, som kan göra människor upprörda. Något man läser i tidningen, ser på TV, ja exemplen kunde mångfaldigas. Det ser ut som en del har tagit till sin uppgift att provocera till upprördhet. Exempelvis tidningarnas löpsedlar som ofta innehåller sådant som upprör, för att locka till försäljning. Det finns saker som i högsta grad borde göra oss upprörda, men som i själva verket inte alls får oss att reagera. Jag påstår att vi drabbats av avtrubbning ibland, så att vi inte längre reagerar på sådant, som tidigare satte fart på vår upprördhet. Det finns mekanismer i vår tid som styr i den riktningen. Vi accepterar negativa saker som ett naturligt inslag i livet. Detta sker successivt utan att vi märker det. Vi märker inte att vi förändras och anpassas till vår omgivning. Det som var självklart förr är inte längre självklart.

”Medan Paulus gick och väntade i Athen blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden.” Apg. 17:16

I Athen var man mycket noga med religiösa ting, står det. 17:22 I den gamla bibelöversättningen står det att ”de var ivriga gudsdyrkare.” De var polyteister och i allra högsta grad religiösa. Det som gjorde Paulus så upprörd i sitt innersta var alla de avgudabilder som fyllde staden. Det var inte det konstnärliga värdet av bilderna som gjorde honom upprörd. Dessa gudabilder ansågs vara mästerverken i den antika världen. Vad hjälper det om man är religiös om man ingenting vet om den gud man dyrkar. Så var det i Athen, och det var anledningen till Paulus upprördhet. Hur många av oss är det som är upprörda och som reagerar och agerar på de avgudar som finns hos oss i vår tid. Där i staden hade man rest ”ett altare med inskriften: Åt en okänd gud.” 17:23. Man trodde starkt på något man inte kände till. Man kan säga att det var en religion som sträckte sig mot det okända. Jag tror att Paulus hade respekt för Athenarna och deras ivriga gudstro. Han sökte efter en vänskaplig och kärleksfull relation till dem, utan att slå ner på dem. Han bejakade deras ivriga gudsdyrkan, utan att fördensskull bejaka deras avgudar. Han sa till dem: ”Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.” 17:23 Paulus hade facit på deras tro, det som de dyrkade utan att känna till. Därför säger han också till dem de skall ”söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom- han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever rör oss och är till 17:27-28. Är detta möjligt? Finns det några bevis? Vilka är bevisen? Om du vill veta det så ber jag dig om att fortsätta läsa. För det första så är den Gud jag tror på ingen okänd Gud. Gud har uppenbarat vem han är och visat sig för oss genom sin son Jesus Kristus. Du är genast färdig att avbryta mig och säga: ”Har du sett honom?” Jag svarar då: ”Om jag hade sett Jesus, så vore inte detta beviset för mig.” Beviset för mig, är att Jesus har sett mig. Han har låtit sig finnas av mig, genom att själv söka upp mig. Jag har lärt känna honom och kan säga: ”Han är min och jag är hans.” Det kan du också få säga för han har också sett Dig. Vi tror på att Jesus har uppstått ifrån de döda. ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös....Men nu har Kristus uppstått.” 1.Kor.15:17-20 Vi tror också att hans eviga makt och gudomlighet kan uppfattas i hans verk. Han är närmare dig än du någonsin anar. Du kan också få lära dig att känna honom och hans kraft i ditt liv. Nog är det väl bättre att få tro på en levande Gud som redan bekräftat sin plan för alla människor, än att tro på en okänd Gud. Det var just detta som gjorde Paulus så upprörd i sitt innersta. Han tyckte att det var stor skada att det fanns människor där, som inte kände Jesus. Så var det också för Jesus. Han var så upprörd att han grät över Jerusalem, därför att de inte hade förstått sitt eget bästa. Han visste ju vad som skulle hända med Jerusalem, men människorna där lät sig inte övertygas om sin räddning.. Sådana här grekiska föreställningar som fanns vid denna tid är även vanliga i vår tid. Man tror på stjärnornas gudar inom astrologin, och man tror på horoskop och andra okända krafter. Det är verkligen ingen brist på trosföreställningar i vår tid och man har inte svårt att tro på okända gudar, medan man ger rum för tvivel på den Gud som vill uppenbara sig för oss. I stället för att ge Gud en chans, öppnar man sig för det som är nytt och kontroversiellt. ”Många människor idag tänker sig att händelserna kontrolleras av okända och onämnda krafter - och många gör allt för att anpassa sig till dem eller undvika dem. Men i Kristus sträcker vi oss inte mot en okänd Gud, ännu mindre en Gud, som inte är möjlig att lära känna. Vi sträcker oss inte ut i ett vagt hopp att Gud eventuellt ska handla. Vår tro är ett svar till den Gud som har handlat. Vi relaterar oss i förtröstan till en känd Gud. Vi dyrkar den uppståndne Jesus.” (Citat ur Sverkers teologi av Joseph och Per-Axel Sverker)

Du kanske tänker precis som Epikureanen på sin tid: ”Jag lever ett lugnt och respektabelt liv. Jag stör ingen och ingenting stör mig. Gud är väl inte så engagerad i mitt liv, och jag bryr mig inte om honom. Andra får tro precis på vad de vill, utan att jag bryr mig om det”

Du säger att du inte tror på Gud, men han tror i alla fall på dig. Han har gjort allt för att du ska upptäcka vem han är. Om du vill ta ett enda litet steg för att möta honom, så kommer han att göra sig känd för dig.

Du säger att du är agnostiker, därför att du är ödmjuk och vill lämna en dörr öppen. Eftersom du har uppfattningen att det inte går att veta om Gud finns, så har du inte tagit helt avstånd ifrån tanken.

För mig innebär tron att förstå, att veta och att göra det Gud vill ”Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Så säger Jesus i Joh. 7:17

Gud kallar på dig och han väntar på ditt svar. Du kommer aldrig att ångra Dig om Du tar emot Jesus i Ditt liv. Han älskar Dig mer än någon annan och han vill genom sin gode helige Ande dra dig med sin underbara kärlek, så att du kommer nära honom och får uppleva hans förvandlande kraft i Ditt liv.

Om Du vill ha hjälp och vägledning i det jag här har skrivit och om Du vill veta mera av min tro så är du välkommen. Skriv gärna i kommentarsfältet nedan. Gud välsigne Dig! Han har en plan med Ditt liv, som Du absolut inte får missa.

måndag 22 februari 2016

Försåtliga beskyllningar mot Svenska kyrkan

Mitt samvete förbjuder mig att tiga när jag läser i Dagen och i andra media om de försåtliga och orättvisa beskyllningar som riktas mot Svenska kyrkan, inte bara i debatter där man menar att alla får publicera sina åsikter utan även i tidningens ledare. Jag har till och med funnit att det är en hel del åsikter som inte släpps fram om det strider mot tidningens policy, men trots detta en del av kontroversiellt innehåll. När man skriver att Svenska kyrkan är tysta inför den kristna förföljelsen och inte är solidariska mot de förtryckta kristna, så är detta inte sant. När man dessutom beskyller Svenska kyrkan för att vara antisemitisk och antiisraelisk, så är ju även detta en oförskämd lögn. Att vara propalestinsk behöver ju inte innebära att man inte är proisraelisk. Alla dessa lögner borde dementeras. Jag ser fram emot något liknande, åtminstone i den kristna tidningen Dagen. Alltså ett klart och tydligt avstånd mot alla angrepp på vårt största kristna samfund Svenska kyrkan. Alla sådana angrepp är ett angrepp på kristendomen i vårt land. Jag ställer frågan: ”Håller det på att bildas en Jesusrörelse, som vill hålla sig utanför kristendomen i vårt land?” Splittringsrörelser har funnits som förstört mycket. De är inte ett verk av Gud utan snarare av Guds fiende.”Tjuven kommer bara för att stjäla,slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Joh.10:10

torsdag 18 februari 2016

Judar, kristna och muslimer har samma Gud.

Tidningen Dagen har gjort en enkät till 536 slumpvis utvalda präster i Svenska kyrkan. Av dessa tillfrågade präster svarade 261. I enkäten ställs två påståenden. Det ena: ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud, var och en på sin väg. Svaren varierar, men de flesta av prästerna instämmer i påståendet. Det andra påståendet: ”Gud kan frälsa människor på annat sätt än genom Jesus Kristus”Även här varierar svaren, men de flesta instämmer inte alls i påståendet. Det finns en osäkerhetsfaktor med i båda påståendena, men tyvärr inte så stor som jag hade hoppats, för vad vet vi egentligen om hur det verkligen förhåller sig. Behöver vi verkligen vara så tydliga i våra svar på dessa omöjliga och styrda påståenden, ”Se mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar". Jes. 55:8-9. Det är helt enkelt omöjligt för oss att veta allt om Guds vägar till människor och människors vägar till Gud. Den tvärsäkra attityd som ofta speglar dem som skriver i Dagen bekymrar mig verkligen. Jag efterlyser därför av tidningen Dagen en mycket större försiktighet i skapandet av sådana enkäter.

onsdag 17 februari 2016

Ett avsnitt ur boken jag håller på att skriva

Örjan som var tre år äldre än jag, var under hela sitt liv ensamstående. Han var elev vid Vadstena Folkhögsskola och senare blev han Skötare vid Birgittas sjukhus i Vadstena. Hans sociala liv var tyvärr inte det allra bästa, vilket inte förbättrades av att han blev beroende av alkohol. I perioder led han mycket av ångest och depression. Kanske detta var en av orsakerna till hans spritmissbruk. Han var mycket begåvad på många områden och jag vågar påstå, den mest allmänbildade av oss syskon. Han var en tänkare precis som jag. Jag kan även känna igen mig i en del av hans tvivel. Vi var ju barn av samma totalitära väckelserörelse, med en Gud som krävde total hängivenhet. Jesus skulle ju snart komma tillbaka och döma oss. Detta innebar för Örjan en stor psykisk påfrestning.

Pappa hade hängt upp en plansch i vårt lilla rum som skildrade de sju tidsåldrarna, en eskatologisk och mycket spektakulär plansch med dramatiska bilder, bland annat en bild på helvetets eld, så som man antog att det stod om den i Bibeln. Författaren till denna plansch var en pastor och missionär i Indien som hette C.A. Chader Denna eskatologi, som skapat så mycket förvirring har tyvärr orsakat mycket stor skada, och många är det som genom denna grymma villfarelse blivit skadade i sitt trosliv. Inte nog med detta. Den har också skapat ångestneuroser, ja till och med psykoser hos en del människor, som har anlag för det. Örjan hade läst boken ”Dom över Sverige.”, som sades vara en profetia. Den skildrade en förestående militär invasion. Han blev apatisk och vägrade göra sina läxor. Han sa till sin lärare:

Det är ingen idé, det ska ju bli krig i Sverige.

I vuxen ålder skrev han en del om sina tankar om livet. Örjan trodde på Gud, men han tog avstånd ifrån de gudsbilder som utmålats för honom i hans barndomstid.

Varför vände jag Gud ryggen? Varför trodde jag inte på min barndoms Gud? Varför trodde jag inte på mina föräldrars Gud? Varför trodde jag inte på kyrkans Gud och deras förkunnelse? Var det för att jag tyckte att så många gömde sig bakom sin tro i stället för att leva efter den? (Ur ”Minnen” av Örjan Eriksson) Församlingen sjöng: ”O sällhet stor som Herren ger, ren här på denna jord.” Jag kände ett hål i min själ. Jag grät. Inga tårar. Jag grät inombords. Var är du ”min sällhet stor?” Gud har du glömt bort att jag finns till? Jag har en stor längtan, men jag vet inte vad jag längtar efter. Är det längtan efter att få möta Gud, eller är det längtan efter en slags upplevelse utanför den jordiska tillvaron? (Ur ”Minnen” av Örjan Eriksson) Åren gick vidare. Jag flydde mer och mer. Dränkte min ensamhet, ångest, oro och mina tankar. Många gånger försvann jag in i andra världar. Världar som inte existerar. Världar som endast var fantasifoster av min hjärna. Abstinens efter veckor av drickande. Ur de mörka skuggorna växte skräckbilder fram projicerade av mitt omtöcknade huvud. Delerium. Jag levde i en skrämmande värld. Det var röster som hånfullt skrattade från rummets alla hörn. Du skall aldrig tillhöra de lyckligas skara Paradiset kommer aldrig att bli din arvedel. Lösgjorda figurer ur skuggorna närmade sig. Jag drog filten över huvudet och blundade, men de fanns ändå kvar där i mörkret. De ropade åt mig hånfullt, och jag kunde inte utestänga deras röster. Aldrig ska du få tillhöra de himmelska skarorna. Jo, det ska jag, ropade jag. Aldrig, aldrig, svarade de ur skuggorna, Du tillhör oss. Från rummet hörde jag sånger och röster med ett annat innehåll. Sånger om räddning och frälsning, om det himmelska paradiset, som jag skulle få till arvedel. Alltsammans var så verkligt. En skrämmande mardröm bortom allt sådant som i verkligheten finns. En hallucinatorisk upplevelse, som var så verklig att jag i flera dygn levde i denna skräckfyllda skuggvärld, där jag slets mellan de två värderingar av den andliga världen, som jag byggt upp under mitt liv. (Ur ”Minnen av Örjan Eriksson)

Örjan hade behövt omformulera sin tro på ett nytt sätt och göra sig fri ifrån de religiösa grubblerierna, som han hade fått med sig från sin barndomstid.

måndag 15 februari 2016

Min tro är inte religion, den är relation

” Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.”

Det är inte seendet som gör mig troende. Det är tron som gör mig seende. Min tro på Jesus är inte en religion, så i det avseendet är jag inte religiös. Min tro är en relation, som varje dag är beroende av nära kontakt. En kontakt i bön med honom som jag älskar

tisdag 9 februari 2016

Herrens dag kommer

Det skall komma en dag, inte två, utan en dag. Den dagen kallas i Bibeln för Herrens dag, den dagen kan vara nära. Skapelsen väntar på att den skall komma. Den ropar i födslovåndor. Guds barn väntar också på att Herrens dag skall komma. Det står att vi kan vänta på Guds dag och påskynda dess ankomst. Hur gör vi det? Svaret får vi i Bibeln som säger:

”När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst.” Andra Petrusbrevet 3:10-13

Hur gör vi och vad gör Gud? Vår situation vore hopplös om det inte funnits någon lösning.

”Om du inte fanns till, Ja vad gjorde jag då Nej du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv genom dig, utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste, hur kan du då överge mig, jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns” (Ur ”Kristina från Duvemåla”) Om Gud inte fanns vad gjorde jag då? Jag formulerar min fråga till Gud:

”Gud, varför skapade du människan, till din avbild och tillät oss att förökas och uppfylla jorden, när du visste hur resultatet skulle bli? Hur skall jag, lilla människospillra, kunna förändra situationen? Gud, jag tror att en annan värld är möjlig, redan här på den gamla jorden, trots att vi har fördärvat den. (Another world is possible).Vi måste hjälpas åt att skapa den här på jorden där vi bor. Jag vill inte gömma mig som en fatalist och vänta på att domen skall komma. Jag är trött på alla domedagsprofeter. Gud du kallar mig och oss alla till att arbeta för fred på jorden och protestera mot alla krigshetsare, dem som brukar våld och vapen. Hjälp oss o Gud! Jag söker efter svaret, hör min bön! Amen”

”En annan värld är möjlig, vi måste hjälpa till, att skapa den på jorden där vi bor, Vi bygger den för barnen, vi gör det om du vill, tillsammans här med kärlek hopp och tro. En livsstil att förvalta, ett uppdrag har vi fått, en överlevnadsplan för denna jord. En ny och härlig framtid dit rättvisan har nått. Ett liv som står i samklang med ditt ord. Det är vårt liv, vårt ansvar. Vi måste se vår del, utav det lilla som vi kallar vårt. Nog kan vi dela med oss, så världen kan bli hel, till människor på flykt, som har det svårt.” (RE)

Den nya jorden och de nya himlarna som han har lovat oss, där rättfärdighet bor, den kan bara Gud skapa.

Varför väntar Gud på att uppfylla sitt löfte, när det finns så många som längtar efter dagen då han skall komma? Säger han att det finns någon anledning för uppskov. Ja det gör han.

”Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad, utan att alla skall få tid att omvända sig.” Andra Petrusbrevet 3:9

Gud väntar på ditt svar. Han dröjer för din skull, för att du skall få tid till omvändelse, Bibelns sammanfattade budskap återfinns i dess sista versar där det står:

”Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från herren Jesus åt alla.”Upp. 22:20-21

Har du frågor om det jag skrivit vill jag gärna att du skriver till mig!

måndag 8 februari 2016

Jesus kommer

Upp. 1:7-8 ”Se han kommer med molnen och varje öga skall se honom också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.”
Har vi i Pingstväckelsen en vedertagen eskatologi som är obiblisk?
Jag har inte rättighet att påstå det, men jag har rättighet att ställa frågan. Jag gör det med stor ödmjukhet och respekt inför dem som är mera kunniga om hur det verkligen förhåller sig, och jag skulle bli mycket tacksam om de som kan, ville ge mig det rätta svaret om det är möjligt. Observera jag skriver den som kan, ty jag eftersträvar inte en debatt i ämnet, eftersom det är så allvarligt.
Det har den senaste tiden ibland mina Facebooksvänner uttalats en önskan om bibelstudier i detta ämne från en av våra duktiga äldre pastorer som har lång erfarenhet av pingstväckelsens eskatologi. Jag önskar att denne pastor verkligen skall få bli ledd av Gud till en sund teologi i ämnet.
Det finns en eskatologisk uppfattning som tyvärr fått en stark ställning inom väckelserörelserna i Sverige och som även delvis lever kvar inte minst i pingstväckelsen.. Det är många som anser att den är obiblisk. Den handlar om att Jesus skall komma två gånger. Den första gången kommer han osynligt, då församlingen räddas undan vedermödan. Sedan kommer han ännu en gång. Det blir en synlig tillkommelse. Det är då fridsriket ska upprättas.
Den här obibliska teologin uppstod på 1830-talet av en man som hette John Nelson Darby. Filmen och boken ”Lämnad kvar” bygger på Darbys eskatologi.
Sekter talar om osynliga återkomster men aldrig Bibeln.
Jesus skall komma en gång för alla och då skalla varje öga se honom.
”Varje tunga skall bekänna Jesus som herre. Varje knä skall böjas. Sonen skall upphöjas. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen”