Twingly statistik

torsdag 18 februari 2016

Judar, kristna och muslimer har samma Gud.

Tidningen Dagen har gjort en enkät till 536 slumpvis utvalda präster i Svenska kyrkan. Av dessa tillfrågade präster svarade 261. I enkäten ställs två påståenden. Det ena: ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud, var och en på sin väg. Svaren varierar, men de flesta av prästerna instämmer i påståendet. Det andra påståendet: ”Gud kan frälsa människor på annat sätt än genom Jesus Kristus”Även här varierar svaren, men de flesta instämmer inte alls i påståendet. Det finns en osäkerhetsfaktor med i båda påståendena, men tyvärr inte så stor som jag hade hoppats, för vad vet vi egentligen om hur det verkligen förhåller sig. Behöver vi verkligen vara så tydliga i våra svar på dessa omöjliga och styrda påståenden, ”Se mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar". Jes. 55:8-9. Det är helt enkelt omöjligt för oss att veta allt om Guds vägar till människor och människors vägar till Gud. Den tvärsäkra attityd som ofta speglar dem som skriver i Dagen bekymrar mig verkligen. Jag efterlyser därför av tidningen Dagen en mycket större försiktighet i skapandet av sådana enkäter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar