Twingly statistik

måndag 8 februari 2016

Jesus kommer

Upp. 1:7-8 ”Se han kommer med molnen och varje öga skall se honom också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.”
Har vi i Pingstväckelsen en vedertagen eskatologi som är obiblisk?
Jag har inte rättighet att påstå det, men jag har rättighet att ställa frågan. Jag gör det med stor ödmjukhet och respekt inför dem som är mera kunniga om hur det verkligen förhåller sig, och jag skulle bli mycket tacksam om de som kan, ville ge mig det rätta svaret om det är möjligt. Observera jag skriver den som kan, ty jag eftersträvar inte en debatt i ämnet, eftersom det är så allvarligt.
Det har den senaste tiden ibland mina Facebooksvänner uttalats en önskan om bibelstudier i detta ämne från en av våra duktiga äldre pastorer som har lång erfarenhet av pingstväckelsens eskatologi. Jag önskar att denne pastor verkligen skall få bli ledd av Gud till en sund teologi i ämnet.
Det finns en eskatologisk uppfattning som tyvärr fått en stark ställning inom väckelserörelserna i Sverige och som även delvis lever kvar inte minst i pingstväckelsen.. Det är många som anser att den är obiblisk. Den handlar om att Jesus skall komma två gånger. Den första gången kommer han osynligt, då församlingen räddas undan vedermödan. Sedan kommer han ännu en gång. Det blir en synlig tillkommelse. Det är då fridsriket ska upprättas.
Den här obibliska teologin uppstod på 1830-talet av en man som hette John Nelson Darby. Filmen och boken ”Lämnad kvar” bygger på Darbys eskatologi.
Sekter talar om osynliga återkomster men aldrig Bibeln.
Jesus skall komma en gång för alla och då skalla varje öga se honom.
”Varje tunga skall bekänna Jesus som herre. Varje knä skall böjas. Sonen skall upphöjas. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar