Twingly statistik

torsdag 24 november 2011

Folkkyrkan som fredsbyggare

Läs här ifrån Kyrkans tidning!

Brevet ifrån Abrahams stad

LÄS DET HÄR!
Citat ur Nisse Andreassons rundbrev: "Den judiska religiösa gruppen Rabbis for Human Rights i Israel som uthålligt och hängivet har kämpat för mänskliga rättigheter i decennier engagerar sig just nu för den palestinska familjen Sumarin som hotas av israeliska myndigheter redan på måndag med att få sitt hem i Silwan tvångsrivet. Jag tror att ni kära läsare är allt för väl bekanta med den politik för successiv etnisk rensning som äger rum i Jerusalem för att behöva fler detaljer från mig. Mina skäl att förmedla rabbi Aschermans vädjan är att än en gång betona att det är oförsvarligt att lägga skuld på judar i allmänhet eller på den judiska religionen för vad den israeliska regeringen företar sig. Avståndstaganden av judar jorden runt från den israeliska ockupationspolitiken och våldspolitiken har pågått i decennier och borde förmedlas av samtliga media i vårt land och där inte förvisas till den minsta notisformen."
Min (Rolfs) kommentar: "Det borde vara en självklarhet för alla att ta avstånd ifrån den israeliska ockupations och våldspolitiken. Det är inte det judiska folket som skall skuldbeläggas för vad dess regering gör. Hur är det möjligt att detta kan få fortsätta utan nämnvärda reaktioner? Vi syndar emot Gud när vi tiger om detta. Det är vår skyldighet att se sanningen och reagera på allt det som länge varit uppenbart.Alla kristna i vårt land måste förstå att Gud vänder sitt ansikte bort ifrån oss när vi inte träder upp till försvar för de som är förtryckta. Vi kan inte tro på några andliga segrar om vi inte visar på vilken sida vi skall stå."

söndag 20 november 2011

Talet om det övernaturliga

Kolportören i kolumnen till höger reflekterar över frågan om hur vi ska ställa oss till talet om det "övernaturliga" Jag kommenterade med att citera från en av mina tidigare blogginlägg:
""Lita på Gud ty han gör det omöjliga”, sjöngs i en gammal sång. I samma sång sjöngs att vägen kan spärras av väldiga skyhöga berg.

Gud ändrar inte på naturlagarna, men han använder dem till vårt bästa när vi litar på honom och lägger våra liv under hans ledning. Jag tror inte att han gör det omöjliga, men han gör det som är möjligt. Våra möjligheter är Guds hjärtefrågor.

Det finns en del som använder sig av ett slarvigt språkbruk när man talar om detta. Man kan missbruka vittnesbördet genom att fantisera om sådant som Gud inte gör. Detta skadar i längden trovärdigheten för det han gör. Tro inte att jag förnekar att Gud kan göra under. Det gör jag inte, men om vi kallar omöjliga under för underverk, så ljuger vi. Gud gör aldrig det omöjliga. Det är oss människor han använder och vi är ställda under naturlagarna. Vi kan inte alltid förklara det som sker, men vi kan lita på att det sker för vårt bästa.

Det är viktigt att i detta sammanhang påminna om skillnaden mellan orden omöjlig och oförklarlig, även om det som kan se oförklarligt ut ibland går att förklara.

Jag har varit med om en del händelser där Gud på ett oförklarligt sätt gripit in. Om jag hade behövt en förklaring hade jag säkert kunnat få det. När man lär sig köra bil är det många färdigheter som måste sätta sig i ryggmärgen. Jag tror att det är på samma sätt när man litar på Gud. Man får då gå på förberedda vägar och kan i efterhand säga: ”Det var Gud som var med mig.” Jag är tacksam. Han använde det möjliga och gjorde det möjligt för mig. En del säger: ”Du hade verkligen tur.” Jag säger: ”Det var ett underverk.” "

Gud ingriper när vi handlar efter de riktlinjer han anger i sitt ord. Så har jag sett många exempel på förbönens betydelse. När vi exempelvis ber för någon som är sjuk, eller någon som står i en valsituation där läget är problematiskt. Vid sådana tillfällen i andras eller vårt eget liv har vi sett hur Gud gripit in som svar på bön. Det vore väl konstigt om vi under en lång livsvandring i Guds sällskap inte hade upptäckt detta. På ett ställe i Jakobs brev står det att den som är sjuk får tillkalla förebedjare som skall smörja den sjuke med olja och det står att "DERAS BÖNER I TRO SKALL RÄDDA DEN SJUKE."Detta är något som borde praktiseras mera, men det bör ske på ett värdigt sätt.

lördag 19 november 2011

Frågan om helvetet

Här är en länk som jag rekommenderar till läsning
Torsten Åhman ger här en trovärdig och för mig begriplig förklaring.
I min mormors konfirmationsbibel finns orden från Romarbrevet 6:23 citerade på första bladet: "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."

onsdag 16 november 2011

Kristen meditation

Jag har kopierat nedanstående text ifrån den här länken

Vad menas med kristen meditation? Finns det något stöd för det i Bibeln?
Ordet meditation kan betyda olika saker. Inom New Age och andra riktningar som är inspirerade av österländsk religiositet (hinduism) betyder det att med olika tekniker tömma sitt sinne på allt som har med ord, tankar eller omvärlden att göra. Syftet är att komma bortom alla de distinktioner mellan jaget och omvärlden som vi vanligen gör för att i stället uppleva en total enhet med alltet, den enhet där alla skillnader är upphävda och där jaget smälter samman med världsalltet och det gudomliga varat. I synnerhet gäller det att komma bortom orden eftersom det är med våra ord (och ordbaserade tankar) som vi gör alla distinktioner. Grundsynen på tillvaron är ju där att egentligen är allting ett, att vi upplever saker (och individer) som åtskilda är bara en illusion som det gäller att bli fri ifrån.
Kristen tro har ett helt annat sätt att se på tillvaron: Skapelseberättelsen i 1 Mos 1 visar en Gud som har skapat himmel och jord med en mångfald av ting och egenskaper ("Gud skilde ljuset från mörkret” etc) och en mångfald av varelser ("efter deras arter"). Ingen människa är identisk med någon annan och ingen är identisk med något annat i skapelsen. Till människans storhet och uppgift hör bl a att göra skillnad mellan människa och ting (människan får uppgiften att råda över skapelsen), mellan människa och djur (människan namnger djuren) och mellan människa och Gud (människan är Guds avbild). För en kristen kan det därför aldrig bli tal om att gå den österländska vägen och det finns inte heller i Bibeln något stöd för den typen av meditation.
I kristen tradition har man med meditation oftast menat något annat: Att bli stilla inför någon händelse eller person som Bibeln berättar om, försöka leva sig in i den situation texten beskriver, och därigenom möta den Gud som texten uppenbarar. I Bibeln finns på flera ställen uppmaningar att komma ihåg vad Gud har gjort i tidigare generationer (t ex 2 Mos 13:3, 5 Mos 9:7, Ps 103:2, 1 Kor 15:1) och om Jesus mor Maria står det att hon “tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det”. I all synnerhet gäller det att minnas det ord som Gud har talat. Med denna definition av “meditation” finns det all anledning för en kristen att “meditera”.
Den österländska meditationstraditionen har en hel del effektiva tekniker för att koppla bort allt det som vanligen rör sig inom oss, tankar, oro etc. I vår stressade tid finns det ett stort behov av stillhet och eftertanke och då har sådana tekniker blivit populära, även bland kristna. Det gäller bara att komma i håg att för en kristen är syftet ett annat och att fokus för en kristen inte ligger på ens eget inre utan på en Gud utanför människan.

Torkel Lindahl

tisdag 15 november 2011

Ett livsavgörande möte

Var möter vi Jesus frågar Åke Bonnier i sitt senaste blogginlägg och ger några intressanta svar på frågan. Vill gärna fortsätta med ännu en fråga. Vad får detta möte för betydelse i mitt liv? För min del har mötet med Jesus fått en avgörande betydelse. Denna avgörelse betyder inte att jag går fri från lidande genom livet. Långt därifrån. Just nu går jag igenom en period av depression och ångest, men samtidigt har jag tron att Gud går med mig under denna period och ger mig kraft dels att hålla fast vid min tro, men också att förlita mig på de mediciner jag får ta. Mötet med Jesus fick en avgörande betydelse redan när jag var barn. Läs här om detta!
I sången "Bara hos Gud finner jag ro", (se högerspalten) har jag hämtat texten från en psaltarpsalm. Verserna handlar om den uthålliga bönens betydelse. Texten där syftar även på handlingen vi läser om i Jobs bok i Bibeln. Job hade hört talas om Gud och levt med denna begränsade gudsbild under större delen av sitt liv, men först i slutet av sitt liv fick han en helt annan uppfattning om Gud efter att han själv fått möta Gud. Jag vill gärna tro att detta handlar om att vi alltid skall söka Gud och aldrig tröttna i vår iver att finna honom som är vägen, sanningen och livet

söndag 13 november 2011

Mina blogglänkar

Om jag inte orkar skriva så mycket nu för tiden så har det sina skäl. Den som vill kan i stället läsa mina blogglänkar i högerspalten. Den senaste tillagda är Domprost Åke Bonniers blogg. Se videoavsnittet med panelsamtalet från Elimkyrkan i Stockholm med Åke Bonnier och Ulf Ekman. Mycket intressant.
Inspelningen är lite amatörmässig. Jag föreslår att den som vill komma in i själva samtalet spolar fram bildspelaren.