Twingly statistik

onsdag 16 november 2011

Kristen meditation

Jag har kopierat nedanstående text ifrån den här länken

Vad menas med kristen meditation? Finns det något stöd för det i Bibeln?
Ordet meditation kan betyda olika saker. Inom New Age och andra riktningar som är inspirerade av österländsk religiositet (hinduism) betyder det att med olika tekniker tömma sitt sinne på allt som har med ord, tankar eller omvärlden att göra. Syftet är att komma bortom alla de distinktioner mellan jaget och omvärlden som vi vanligen gör för att i stället uppleva en total enhet med alltet, den enhet där alla skillnader är upphävda och där jaget smälter samman med världsalltet och det gudomliga varat. I synnerhet gäller det att komma bortom orden eftersom det är med våra ord (och ordbaserade tankar) som vi gör alla distinktioner. Grundsynen på tillvaron är ju där att egentligen är allting ett, att vi upplever saker (och individer) som åtskilda är bara en illusion som det gäller att bli fri ifrån.
Kristen tro har ett helt annat sätt att se på tillvaron: Skapelseberättelsen i 1 Mos 1 visar en Gud som har skapat himmel och jord med en mångfald av ting och egenskaper ("Gud skilde ljuset från mörkret” etc) och en mångfald av varelser ("efter deras arter"). Ingen människa är identisk med någon annan och ingen är identisk med något annat i skapelsen. Till människans storhet och uppgift hör bl a att göra skillnad mellan människa och ting (människan får uppgiften att råda över skapelsen), mellan människa och djur (människan namnger djuren) och mellan människa och Gud (människan är Guds avbild). För en kristen kan det därför aldrig bli tal om att gå den österländska vägen och det finns inte heller i Bibeln något stöd för den typen av meditation.
I kristen tradition har man med meditation oftast menat något annat: Att bli stilla inför någon händelse eller person som Bibeln berättar om, försöka leva sig in i den situation texten beskriver, och därigenom möta den Gud som texten uppenbarar. I Bibeln finns på flera ställen uppmaningar att komma ihåg vad Gud har gjort i tidigare generationer (t ex 2 Mos 13:3, 5 Mos 9:7, Ps 103:2, 1 Kor 15:1) och om Jesus mor Maria står det att hon “tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det”. I all synnerhet gäller det att minnas det ord som Gud har talat. Med denna definition av “meditation” finns det all anledning för en kristen att “meditera”.
Den österländska meditationstraditionen har en hel del effektiva tekniker för att koppla bort allt det som vanligen rör sig inom oss, tankar, oro etc. I vår stressade tid finns det ett stort behov av stillhet och eftertanke och då har sådana tekniker blivit populära, även bland kristna. Det gäller bara att komma i håg att för en kristen är syftet ett annat och att fokus för en kristen inte ligger på ens eget inre utan på en Gud utanför människan.

Torkel Lindahl

1 kommentar:

  1. Det är mycket välgörande att påminnas om Torkels ord, CITAT: om Jesus mor Maria står det att hon “tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det”. I all synnerhet gäller det att minnas det ord som Gud har talat. Med denna definition av “meditation” finns det all anledning för en kristen att “meditera”. SLUT CITAT
    Att meditera över enskilda Gudsord berikar mitt vardagsliv, ger mig närhelst jag behöver det Guds närhet.
    Nils Andreasson

    SvaraRadera