Twingly statistik

tisdag 27 maj 2014

Vår frihet är inte självklar.

Det blåser högerextremistiska vindar över Europa. I en tid som denna är det frestande att resignera och tro att vi ingenting kan uträtta. Ingenting är så fel som detta. När vår frihet är hotad är det vår skyldighet att stå upp för de värden som är det liberala samhällets ideal.


”Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra något av, som ej är tomhet, men en rymd för drömmar, en jord där träd och blommor kan slå rot.” Sv.ps. 289


lördag 24 maj 2014

En bild från 1960-talet. (1963?)

En utfärd med buss med församlingens äldre i Sionförsamlingen Norrköping, min hemförsamling där jag då var anställd som medarbetare.

Från vänster Rolf Ericson, Karin Larsson, Helge Wåhlberg, Einar Stafström, Ingvar Nilsson, Lennart Magnusson, Simon Gustafsson med sin hustru Greta, Harald Lantz och Karl Ternlund

torsdag 22 maj 2014

Min upplevelse av andedopet (andeuppfyllelsen)

Jag har vandrat med Jesus i hela mitt liv, genom växlande dagar och år. Och när allt kring mig skiftar han bliver ändå. lika trofast i dag som i går. Det är lycka och frid, ja en underbar frid, som jag har när med Jesus jag går, och när allt kring mig skiftar han bliver ändå, lika trofast i dag som i går.
Någon ber mig berätta om mitt andedop och jag gör det gärna. Jag börjar med att säga att jag tillhört Jesus i hela mitt liv. Det är svårt att veta exakt när jag blev född på nytt, så som vi läser i Johannes evangeliums tredje kapitel, men jag vet att jag är det och jag bekänner att Jesus, Kristus är min herre och frälsare.
Visserligen kommer jag ihåg vad som hände 24 mars 1949, då jag böjde mina knän tillsammans med min söndagsskollärare och bjöd Jesus att komma in i mitt liv. Om det var då eller tidigare som jag blev frälst vet jag inte och det tycker jag inte heller är nödvändigt att veta. Det enda viktiga för mig är att veta att det har skett och att det skett med min vilja.

Den ande som fyllde mig då jag blev frälst var Guds ande. Därefter började min vandring med Jesus och den har fortsatt intill denna dag. Jag har fått uppleva vad det innebär att bära den korsmärkta dräkten. Det innebar redan tidigt både hån och förakt, men det innebar också gemenskap med mina kristna vänner i en skyddad värld. Jag föredrog detta i stället för världsliga nöjen och så är det fortfarande. Församlingen har varit och är också nu mitt andliga hem.

Jag blev döpt i vatten den 16 april 1950, åtta år gammal och redan då hade jag bestämt mig att följa Jesus.

Frälsning, dop i vatten och andedop hör samman. Som jagskrivit tidigare så vill jag hellre använda ordet andeuppfyllelse i stället för andedop.. Vi sjunger i en sång: ”Han skall fylla dig så att det flödar över med den helge Andes kraft” Jag längtade efter detta i min ungdom och jag fortsätter än i dag att längta efter att mer och mer bli fylld med den helige Andes kraft. Jag ville bli beroende av detta. Denna upplevelse av andeuppfyllelse.

Jag såg hur många gjorde väldigt starka upplevelser och längtade efter något liknande. I församlingen upplevde vi en ungdomsväckelse under 1950-talet. Många ungdomar i min ålder utrustades med andliga nådegåvor. De stod upp i mötena och profeterade med tungotal och uttydning. Ja det var vid den tiden en stark andlig förnyelsetid i församlingen På våra ungdomsveckor förekom mycket jubel och lovprisning med både tungotal och bönesorl. Längtande ungdomar låg på knä och bad och kämpade för att få uppleva andeuppfyllelsen. Ortens befolkning kunde inte förstå det som pågick. De tyckte säkert att dessa bönemöten var underliga. För oss som var med var det inte underligt utan underbart och härligt, ty Gud var nära och mötte oss i vår längtan. Polis tillkallades och man försökte ingripa och stoppa de känslofyllda mötena. Jag minns att polisen svarade att de här ungdomarna kommer inte att bli några problem för samhället. Så vi fortsatte, bad, ropade, längtade och Anden föll över oss.

Ibland frestades jag att tänka att det var något fel på mig eftersom jag inte kunde uppleva samma känslostorm som en del andra. En dag frågade jag en av pastorerna och han var väldigt klok i sitt omdöme. Han sa till mig att alla kan uppleva det på olika sätt och man kan inte säga att det ena sättet är bättre än det andra. Jag blev lugn vid hans ord och kunde lita på att även min upplevelse var äkta

Jag kan inte minnas någon särskild dag när jag blev andedöpt, men jag vet att jag blivit utrustad med kraft i den tjänst jag haft under alla år både som predikant och sångare. Det började i min ungdom då jag brottades med kallelsen att bli ett Herrens vittne och vandringen har fortsatt sedan dess under skiftande dagar och år. Trots alla mina fobier och ångestneuroser har Herren hjälpt mig och gett mig kraft och inspiration. I detta har jag lärt mig att förtrösta på Hjälparen, den helige Ande. Jag tror att även sången och musiken kan bli profetisk. Det är en gåva jag fått som jag får förvalta.

Skrivandet är också en andlig gåva. Det är därför jag använder mig av min blogg för att kunna skriva ned de tankar som Herren ger mig. Jag har verkligen lust att få skriva inspirerad av Anden.

En del säger att tungotalet är tecknet på att man blivit andedöpt, men så är det inte. Jag minns inte när jag första gången talade i tungor, men jag har succesivt upplevt att detta är ett underbart sätt att få kommunicera med Gud, ett sätt på vilket jag uppbygger mig själv och får uppleva en större frimodighet att leva ut min kristna tro.

Pröva själv och tala i tro med de ord som kommer till dig. Det är Anden som ger dig dessa ord och du kan ha fullt förtroende för att det är rätt. Det kan helt enkelt inte bli fel. Var frimodig. Våga lita på att det är Gud som genom sin Ande ger dig de rätta orden.

Vi kan be om att bli uppfyllda av Ande, men vi kan inte veta på vilket sätt Gud svarar. På något sätt märker man att det sker något, när vi längtar efter att få uppleva detta. En del får tydliga tecken genom tungotal, andra får en ny glädje och frimodighet i tron.
Jag vill uppmana dig som läser detta: ”Var inte fixerad vid tungotalet, men var ivrig att bli uppfylld av Anden.”. Det handlar om en process och den får inte avta för att vi en gång har upplevt detta.
”Om du längtar efter fullhet utav Herrens ljuvlighet att din själ må bliva mätt, tag din Fader då på orden och kom fram i barnslig tro på de gamlas kända sätt. Han skall fylla dig så att det flödar över. Herren kallar kom till mig och tag alla kärl med dig. Han skall fylla dig så att det flödar över, med den helge Andes kraft.” (Segertoner 383)


söndag 18 maj 2014

Aktiv vecka i församlingen

Den här veckan har jag varit mycket aktiv i min församlings verksamhet och jag är så glad att jag har orkat detta utan prestationsångest. Glad också att jag fortfarande har något att ge med min sång och musik. Det är min önskan att få ställa dessa gåvor som Gud gett mig till hans ära. Det ger mig stor tillfredsställelse och det är en tacksam uppgift. Den medicin jag blivit ordinerad för mitt välbefinnande hjälper mig också att fungera normalt.

På måndagen medverkade jag i en begravningsgudstjänst med orgel och solosång. På onsdagen var vi med på RPG:s resa till Bergslagen och jag fick hjälpa till med dragspel och sång i bussen. På fredagseftermiddagen spelade och sjöng vi på äldreboendet i Strömsborg och i dag, söndag fick jag förmånen att spela i inledningen av gudstjänsten. Det var terminsavslutning för barn och ungdomsarbetet i församlingen. Två gånger har jag denna vecka fått framföra Torgnys gånglåt. Den kallas så efter min sjukgymnast Torgny H.

Jesu tillkommelse är inget svärmiskt mål

När slavarna i Amerika förr i tiden sjöng sina negro spirituals, så handlade det om himlen, där ingen sorg eller nöd skulle finnas. Dessa sånger hjälpte dem att uthärda lidandet. Hoppet om ett annat och bättre liv bar dem och stärkte dem i deras kristna tro.

Hur är det för oss som lever i dag? Ser vi himlens skönhet som ett mål för vår livsvandring? Jesus uppmanar oss i sin bergspredikan att samla oss skatter i himlen. Detta kan vi inte göra när vi är framme vid målet. Det måste ske här och nu. Om vi gräver ner oss i materialistiska omsorger så ser vi inte himlens skönhet. Det finns inga hållbara garantier för skydd av jordiska tillgångar, men himmelska skatter är väl förvarade.

Vårt liv på jorden är kort, men det borde innehålla mer av himmel redan här. I en sång sjunger vi: ”jag blir ju här på jorden bekant med himmelen”

Det handlar inte om verklighetsflykt. Tron på himlen är jordnära. Jag älskar mitt liv och vill göra någonting av det medan det är tid. ”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.” Lämna den väg som leder bort ifrån målet.


Jesus skall komma tillbaka. Ingen vet varken tid eller stund när det skall ske. Ingen vet heller hur det skall ske, men vi vet att det skall ske. Detta är det enda nödvändiga. Sanningen om Jesu tillkommelse är inget svärmiskt mål. Hur skall vi förhålla oss till den? Vi skall leva som vanligt och vår huvuduppgift är att medverka till att göra den här jorden till en bättre plats att leva på. Plantera ett träd kanske. 

tisdag 13 maj 2014

Att bli uppfylld av Anden

Om att bli döpt i den helige Ande.

I stället för att använda ordet ”döpt”, så vill jag hellre använda ordet ”uppfylld” Man sa förr i tiden att Anden faller på blodets grund. När man säger blodets grund, så menar man det som Jesus Kristus har gjort för oss när han gav sitt liv och dog på korset. Blodet, det vill säga Kristi blod, renar oss från all orättfärdighet och synd. När vi blivit renade kan Anden, Den Helige Ande falla över våra liv, ja vi blir då uppfyllda av Ande. ”Låt er uppfyllas av ande”, skriver aposteln Paulus i Ef. 5:18.
Detta är en personlig upplevelse och den sker ofta genom bön och handpåläggning.  Det står ofta i nya testamentet talas om att det sker på det sättet. Ofta, men inte alltid åtföljs andeuppfyllelsen av tungotal. Man kan vara uppfylld av Anden utan att man talar i tungor.

Jag tror att man skall skilja på detta. Tungotalet är inte ett tecken på att man är andeuppfylld, men jag tror att man kan tala i tungor när man är andeuppfylld. På sätt och vis handlar det om att vi genom Andens ingivelse kan lära oss tungotalet. Tungotalet är till för att vi själva ska uppbyggas i vårt andliga liv. Det är ett bönespråk. Den som talar tungor talar hemlighetsfulla ord som bara Gud förstår. Det finns även ett annat tungotal. Det är detta som åtföljs av uttydning. Denna form av tungotal sker för att en hel församling genom det profetiska talet skall bli uppbyggd.
Vi kan be om att bli uppfyllda av Ande, men vi kan inte veta på vilket sätt Gud svarar. På något sätt märker man att det sker något, när vi längtar efter att få uppleva detta. En del får tydliga tecken genom tungotal, andra får en ny glädje och frimodighet i tron.

Jag vill uppmana dig som läser detta: ”Var inte fixerad vid tungotalet”, men var ivrig att bli uppfylld av Anden. Det handlar om en process och den får inte avta för att vi en gång har upplevt detta.

Detta är inte något vi själva kan prestera. Det är Gud som utför verket. Ibland sker det genom tydliga manifestationer, men lika ofta i stillhet och utan särskild känslostorm.

Andeuppfyllelsen är ingen merit. Vi går inte omkring med medaljer som bekräftar vad vi upplevt. Det handlar inte om ett utanpå verk med stora åthävor och yviga beteendemönster, Det som behagar Gud är den inre dolda människan, med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.


Till sist vill jag dela en länk till Alvar Henningsson, som är en av mina facebooksvänner. Han skriver om en upplevelse som han gjorde på 1950-talet. Den handlar om hur en människa genom Guds kraft fick uppleva Andeuppfyllelsen och tungotalet. Alvar Henningsson har jag lärt känna som en mycket trovärdig Herrens tjänare. Jag läser ofta hans inlägg på Facebook:

MIRAKEL SKER

1954-1956 var jag pastor i PINGST Karlskrona på dess utpost Fabbemåla.
Bilderna 1 kapellet i Fabbemåla 2 Sångarna i Fabbemåla.
Det jag skall berätta hände en vanlig lördagskväll i Fabbemåla.
Vi hade sångare som sjöng och i slutet av mötet hade vi bön på knä (vanligt på den tiden) Då upplevde jag att skulle gå fram i gången till talarstolen (med ryggen vänd mot den) fast detta är 60 år sen det hände minns jag än detaljer och mina känslor
och de var varför ska jag gå fram och stå där. När jag kom fram fick jag en profetisk hälsning som löd så här:"Jag vet din längtan och jag möter dig just nu" När jag uttalade de orden gick Guds kraft genom min kropp och ut genom min vänstra hand
och där vid första bänken till vänster låg David sångledaren på knä. Hand slogs till golvet raklång och talade i tungor. Vi hade bett mycket för David att han skulle bli andedöpt och få tala i tungor men det hade dröjt. Vad jag inte visste då, det berättade David efteråt i mötet hade han gjort upp följande plan. Efter mötet ska jag be Alvar följa med mig hem och be till dess jag blir andedöpt.MEN KOM FÖRE DAVIDS PLAN. Det jag berättar om här kanske är främmande för en del av mina läsare. Apostlagärningarna 2 berättar om första pingstdagen och hur lärjungarna fick uppleva den Helige Ande och talade andra språk Det är det jag här kallar TUNGOTAL.

söndag 11 maj 2014

Ökenkällan statistik

Sidvyer, idag
72
Sidvyer, igår
108
Sidvyer, senaste månaden
2 345
Sidvyer, all historik
43 624


Jukebux har återbetalat

Jukebux,com har nu återbetalat de 349 kronor de stulit från mitt konto, Det har tyvärr tagit väldigt mycket av min tid och energi att äntligen få dem till detta. Nu uppmanar jag alla som råkat ut för deras bedrägliga marknadsföring att på liknande sätt påverka. Detta sker genom att ni vänder er till den bank där den otillåtna transaktionen har gjorts. Om det inte lyckas första gången så uppmanar jag er att överklaga. Banken måste ta hänsyn till sina kunder och kan absolut inte finna sig i att deras kunder på detta sätt förlorar förtroendet för dem.

onsdag 7 maj 2014

Torgnys gånglåt

Ulla-Britts och min sjukgymnast Torgny H. är mycket duktig och vi har fått mycket hjälp och behandling av honom. Han är också en god vän och samtalspartner,. För ett par år sedan när jag hade tappat lust för sådant som jag tidigare varit intresserad av lyckades han uppmuntra mig till att börja komponera musik igen. År 2011 påbörjade jag den gånglåt som jag nu år 2014 har bearbetat. Det är musik som kan vara lämplig som bröllopsmarsch. Jag kallar den Torgnys gånglåt. Håll till godo. Här kan du lyssna på musiken och dessutom läsa noterna.

Noterna finns dessutom som partitur i fyra separata stämmor för exempelvis två fioler, cello och kontrabas.


tisdag 6 maj 2014

Det är inte för sent eller hopplöst

Evangelium – det goda och kärleksfulla budskapet – är motsatsen till hopplöshetens budskap. Somliga har tagit som uppgift att använda och analysera det hopplösa i tillvaron, men deras syften är enbart skumma. Vad har vi för nytta av att veta att läget är hopplöst, även om det vore det? Resultatet av en sådan analys gör oss passiva och handlingsförlamade. Den bild som media ger av den påstådda verkligheten är ofta skrämmande. Löpsedlar som har negativa och destruktiva rubriker lockar människor att köpa tidningen och ta del av innehållet.
Bibeln lär oss att Gud är möjligheternas Gud. Hopplösheten finns inte på hans agenda. Vi har fått redskap till att förvandla vår värld till det bättre. Det är nu och här det skall ske.


söndag 4 maj 2014

Förkunnelsen om att Jesus kommer

Om en förkunnelse som innehåller påstådda sanningar skapar ångest och får dig att må dåligt psykiskt eller fysiskt, så anser jag att du har rätt att ifrågasätta den. En sådan förkunnelse förekommer och jag menar att vi måste pröva om den är falsk eller äkta. Evangelium är glädjens budskap, så är även sanningen om att Jesus skall komma tillbaka för att hämta dem som tror. Det budskapet skapar inte någon ångest om det förkunnas så som Bibeln lär och utan spekulationer om hur det skall ske. Jag hänvisar här till några tidigare artiklar i detta ämne:


fredag 2 maj 2014

Lugna hamn

Jag skulle gärna vilja publicera min egen grammofoninspelning av denna sång, som jag har gjort om till en mp3 fil, men tyvärr har jag inte rättighet att göra det pga upphovsrätten, men jag publicerar en youtubeinspelning av ett lyckat "Minns du sången" program för många år sedan. Många av dem som medverkar har redan nått den lugna hamnen.

Varning nu igen för Jukebuks.com

Varning för adressen Nya skor, vilket är ett nytt falskt namn på Jukebuks, som jag tidigare har varnat för.

Det här meddelandet kom i dag som ett SMS meddelande:

”Hurra, ditt nummer kom upp i dragningen och du får ett par sneakers ifrån Converse värda 589 kronor Besök xxxxxx så skickar vi skorna redan i dag”


När man besöker denna adress så får man veta att det är Jukebox som ligger bakom meddelandet som kom som ett SMS i min mobiltelefon. Kom ihåg! Man får inte ett par Converseskor gratis. När man klickar på länken som finns på sidan har man redan godkänt villkoren som är förbockade. Efter fjorton dagar så drar Jukebuks 349 kronor från det konto som du måste uppge för att få skorna för en krona. Du måste skriva ett meddelande på engelska för att säga upp det ab. som du blir påtvingad för att få skorna. För egen del fick jag lov att spärra mitt kort. Min bank kommer att hjälpa mig att få dem att återbetala de 349 kronor de dragit, men det kan ta lång tid. Fortsättning följer….Jag begär dessutom att de ger sig till känna med namn och tydlig adress och att de ber om ursäkt för att de lurar och kränker godtrogna människor