Twingly statistik

tisdag 30 augusti 2011

Felaktig information om Kairos Palestine

Artikeln i tidningen Dagen
Israel kan inte ersättas med kyrkan av Sven Nilsson får inte stå oemotsagd.
Åter igen har jag fått bekräftat hur illa det är ställt när jag läser Sven Nilssons insändare i Dagen, tisdag den 30 augusti. Den innehåller både lögner och felstavningar. ”Kronos Palestine” har jag aldrig hört talas om, men mina besökare vet att jag tidigare har skrivit om dokumentet ”Kairos Palestine” I detta dokument förekommer inte något sådant som Sven Nilsson antyder. Det är ren lögn att påstå att dokumentets innebörd skulle vara ”att Israel, politiskt och teologiskt egentligen saknar legitimitet att vara i området.”
Det är dessutom lögn att påstå att dokumentet innehåller ”det som kommit att kallas ersättningsteologi.”
Dokumentet är ett nödrop från ett lidande folk som ropar om rättvisa och jämlikhet mellan folken.
”Vi kristna palestinier förkunnar i detta historiska dokument att den militära
ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och människorna, och att den teologi
som rättfärdigar denna ockupation är en förvirrad teologi mycket långt från de kristna
lärorna. Detta eftersom den sanna kristna teologin är en teologi av kärlek och
solidaritet med den förtryckte och en kallelse till att förverkliga rättvisa och jämlikhet
mellan folken”.

LÄS HELA DOKUMENTET HÄR.
De frågeställningar som Sven Nilsson tar upp förekommer inte alls i Kairosdokumentet utan är hans egen tolkning.
Ordet ”ersättningsteologi” som innebär att Kyrkan har ersatt Israel förekommer inte alls i dokumentet. Var får Sven Nilsson detta ifrån? Jag skulle gärna vilja veta om Sven Nilsson har fog för sitt påstående att John Stott bejakade denna teologi. Det tror jag inte.Det måste vara Nilssons egna fantasier eller förutfattade mening
Ersättningsteologi, vem har uppfunnit det begreppet? Det är alla de som har en föråldrad syn på de frågor som handlar om den yttersta tiden
Gud har utvalt oss alla i Jesus Kristus Att detta ska vara så svårt att förstå. Det finns en slags förvirrad teologi som diskriminerar och utesluter och som tyvärr använder sig av Bibeln på ett ovarsamt sätt. Varför överger vi inte med det snaraste den teologi som utesluter kristna palestinier därför att de inte tillhör det utvalda folket, så som Gamla testamentet beskriver dem. När vi i religionens namn tillåter judars förtryck och vallfärdar till de heliga platserna och glömmer alla de lidande Palestinier; kristna palestinier som där finns så syndar vi verkligen mot Gud och detta kommer vi att få svara för en dag.
Man tror knappt att det är sant när man inser att politiken, det vill säga de högerextremistiska, människofientliga och fundamentalistiska åsikterna har fått så starkt fäste bland bekännande kristna.

söndag 28 augusti 2011

Kyrkans tydlighet

I senaste numret av Kyrkans tidning skriver Helena Edlund att Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare. Hon menar att ”den riktigt stora faran är när vi börjar glömma vad vi själva står för.” Detta sker ofta i det mångreligiösa och mångkulturella samhälle i vilket vi lever och det är en fara anser debattören.

När man delar upp sig i läger ”Vi” och ”dom” Då blir det viktigare att tydliggöra för andra människor vem man är och vem man skiljer sig ifrån.

Debattören ställer frågan hur Svenska Kyrkan under en och samma vecka kan stödja Pridefestivalen och samtidigt stödja en religion som förespråkar dödsstraff för homosexuella.

Själv ställer jag frågan: Behöver tydlighet och öppenhet vara varandras motsatser? Jag tror att det är viktigt i vår tid att ha en gränsöverskridande attityd. Det behöver inte innebära att vi ger avkall på vår tro i mötet med människor, men det handlar om en ständigt pågående förändringsprocess.

På Seglora tankesmedja kan man läsa mera om detta på följande länkar:

RIKEDOMEN BOR I ÖPPENHETEN

IDENTITETER I FÖRVANDLING

torsdag 25 augusti 2011

Vägen heter icke våldBrevsvar till en vän:

Motala 2011-08-25

Käre vän!

När du citerar orden ur Romarbrevet tretton där det står: ”Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; de står ju i Guds tjänst som hämnare för att vreden skall drabba dem som gör det onda..” så menar du att det är legitimt att använda våld för att försvara sig.
Nu tror jag inte att du försvarar det övervåld som sker på båda sidor i denna mycket svåra konflikt, men du anser tydligen att Israel till varje pris måste använda vapen för att försvara sig för sin fortsatta existens.

Nu vill jag att du ska förstå hur jag ser på de argument som försvarar krig och våld som nödvändiga för att uppnå fred. Har ”överheten” verkligen rättighet att bära svärd? Ja, enligt den citerade bibeltexten. Vilken är i så fall Överheten? Historien bekräftar att många övergrepp har skett och sker fortfarande i kristendomens namn eller i skenet av kristendom.
Frågan är bara hur vi då skall reagera mot den aggressivitet som tar sig uttryck i främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism.. Svar: Vi måste ta avstånd ifrån de övergrepp som återges i dessa gamla texter. Det är en trovärdighetsfråga.

”En seriös teolog måste ta ansvar för historiens skräpkammare..” skriver Anna Karin Hammar i senaste Kyrkans Tidning. ”Ibland kan vi svårligen tänka oss att Luther bidrog med mycket förakt för det judiska, att Bernhard av Clairvaux och Hildegard av Bingen stödde korstågen mot muslimer, judar och ortodoxa kristna, Men de gjorde det. Precis som kristna i dag kan förfalla till våldsamheter i abortmotståndets USA” skriver hon vidare

”Om vi förutsätter att mänskligheten har rätt att överleva, måste vi finna ett alternativ till krig och förstörelse I vår tid med rymdfarkoster och fjärrstyrda vapen ligger valet mellan icke-våld och icke-existens”, skrev Martin Luther-King Jr i ”Vägen heter icke-våld ”

Vi glömmer så lätt att ”90% av de revolter som lyckats de senaste 30 åren har varit ickevåldsrevolutioner, det fungerar helt enkelt bättre än våld. Och ju fler som får veta detta desto vanligare kommer de att bli. Jag vet att terroriststämplade grupper som Hizbollah, Hamas och Farc är intresserade av ickevåldets kraft, och det är inte av ideologiska skäl utan för att de sett hur väl det har fungerat.
Trots effektiviteten är ickevåldets segrar varken synliga i skolan eller i medierna och det är lätt att gå hela livet utan att någonsin komma i kontakt med denna kunskap. Det finns också stora luckor i forskningen kring ickevåld, medan den militära forskningen har gott om resurser.
- Det är märkligt att satsningen på och informationen om militären inte ifrågasätts mer med tanke på de svindlande summor som satsas och att det visat sig att ickevåld är både mer effektivt och mer skonsamt, säger Sofia Walan som tillträder som Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare den 19 september. Det är dags att lära av historien och satsa våra resurser där de gör mest nytta.”

Läs hela artikeln här: http://www.krf.se/en-av-ickevaldets-segrar-sovjetunionens-fall

Hälsningar
Din vän Rolf