Twingly statistik

torsdag 25 augusti 2011

Vägen heter icke våldBrevsvar till en vän:

Motala 2011-08-25

Käre vän!

När du citerar orden ur Romarbrevet tretton där det står: ”Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; de står ju i Guds tjänst som hämnare för att vreden skall drabba dem som gör det onda..” så menar du att det är legitimt att använda våld för att försvara sig.
Nu tror jag inte att du försvarar det övervåld som sker på båda sidor i denna mycket svåra konflikt, men du anser tydligen att Israel till varje pris måste använda vapen för att försvara sig för sin fortsatta existens.

Nu vill jag att du ska förstå hur jag ser på de argument som försvarar krig och våld som nödvändiga för att uppnå fred. Har ”överheten” verkligen rättighet att bära svärd? Ja, enligt den citerade bibeltexten. Vilken är i så fall Överheten? Historien bekräftar att många övergrepp har skett och sker fortfarande i kristendomens namn eller i skenet av kristendom.
Frågan är bara hur vi då skall reagera mot den aggressivitet som tar sig uttryck i främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism.. Svar: Vi måste ta avstånd ifrån de övergrepp som återges i dessa gamla texter. Det är en trovärdighetsfråga.

”En seriös teolog måste ta ansvar för historiens skräpkammare..” skriver Anna Karin Hammar i senaste Kyrkans Tidning. ”Ibland kan vi svårligen tänka oss att Luther bidrog med mycket förakt för det judiska, att Bernhard av Clairvaux och Hildegard av Bingen stödde korstågen mot muslimer, judar och ortodoxa kristna, Men de gjorde det. Precis som kristna i dag kan förfalla till våldsamheter i abortmotståndets USA” skriver hon vidare

”Om vi förutsätter att mänskligheten har rätt att överleva, måste vi finna ett alternativ till krig och förstörelse I vår tid med rymdfarkoster och fjärrstyrda vapen ligger valet mellan icke-våld och icke-existens”, skrev Martin Luther-King Jr i ”Vägen heter icke-våld ”

Vi glömmer så lätt att ”90% av de revolter som lyckats de senaste 30 åren har varit ickevåldsrevolutioner, det fungerar helt enkelt bättre än våld. Och ju fler som får veta detta desto vanligare kommer de att bli. Jag vet att terroriststämplade grupper som Hizbollah, Hamas och Farc är intresserade av ickevåldets kraft, och det är inte av ideologiska skäl utan för att de sett hur väl det har fungerat.
Trots effektiviteten är ickevåldets segrar varken synliga i skolan eller i medierna och det är lätt att gå hela livet utan att någonsin komma i kontakt med denna kunskap. Det finns också stora luckor i forskningen kring ickevåld, medan den militära forskningen har gott om resurser.
- Det är märkligt att satsningen på och informationen om militären inte ifrågasätts mer med tanke på de svindlande summor som satsas och att det visat sig att ickevåld är både mer effektivt och mer skonsamt, säger Sofia Walan som tillträder som Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare den 19 september. Det är dags att lära av historien och satsa våra resurser där de gör mest nytta.”

Läs hela artikeln här: http://www.krf.se/en-av-ickevaldets-segrar-sovjetunionens-fall

Hälsningar
Din vän Rolf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar