Twingly statistik

söndag 28 augusti 2011

Kyrkans tydlighet

I senaste numret av Kyrkans tidning skriver Helena Edlund att Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare. Hon menar att ”den riktigt stora faran är när vi börjar glömma vad vi själva står för.” Detta sker ofta i det mångreligiösa och mångkulturella samhälle i vilket vi lever och det är en fara anser debattören.

När man delar upp sig i läger ”Vi” och ”dom” Då blir det viktigare att tydliggöra för andra människor vem man är och vem man skiljer sig ifrån.

Debattören ställer frågan hur Svenska Kyrkan under en och samma vecka kan stödja Pridefestivalen och samtidigt stödja en religion som förespråkar dödsstraff för homosexuella.

Själv ställer jag frågan: Behöver tydlighet och öppenhet vara varandras motsatser? Jag tror att det är viktigt i vår tid att ha en gränsöverskridande attityd. Det behöver inte innebära att vi ger avkall på vår tro i mötet med människor, men det handlar om en ständigt pågående förändringsprocess.

På Seglora tankesmedja kan man läsa mera om detta på följande länkar:

RIKEDOMEN BOR I ÖPPENHETEN

IDENTITETER I FÖRVANDLING

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar