Twingly statistik

tisdag 30 augusti 2011

Felaktig information om Kairos Palestine

Artikeln i tidningen Dagen
Israel kan inte ersättas med kyrkan av Sven Nilsson får inte stå oemotsagd.
Åter igen har jag fått bekräftat hur illa det är ställt när jag läser Sven Nilssons insändare i Dagen, tisdag den 30 augusti. Den innehåller både lögner och felstavningar. ”Kronos Palestine” har jag aldrig hört talas om, men mina besökare vet att jag tidigare har skrivit om dokumentet ”Kairos Palestine” I detta dokument förekommer inte något sådant som Sven Nilsson antyder. Det är ren lögn att påstå att dokumentets innebörd skulle vara ”att Israel, politiskt och teologiskt egentligen saknar legitimitet att vara i området.”
Det är dessutom lögn att påstå att dokumentet innehåller ”det som kommit att kallas ersättningsteologi.”
Dokumentet är ett nödrop från ett lidande folk som ropar om rättvisa och jämlikhet mellan folken.
”Vi kristna palestinier förkunnar i detta historiska dokument att den militära
ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och människorna, och att den teologi
som rättfärdigar denna ockupation är en förvirrad teologi mycket långt från de kristna
lärorna. Detta eftersom den sanna kristna teologin är en teologi av kärlek och
solidaritet med den förtryckte och en kallelse till att förverkliga rättvisa och jämlikhet
mellan folken”.

LÄS HELA DOKUMENTET HÄR.
De frågeställningar som Sven Nilsson tar upp förekommer inte alls i Kairosdokumentet utan är hans egen tolkning.
Ordet ”ersättningsteologi” som innebär att Kyrkan har ersatt Israel förekommer inte alls i dokumentet. Var får Sven Nilsson detta ifrån? Jag skulle gärna vilja veta om Sven Nilsson har fog för sitt påstående att John Stott bejakade denna teologi. Det tror jag inte.Det måste vara Nilssons egna fantasier eller förutfattade mening
Ersättningsteologi, vem har uppfunnit det begreppet? Det är alla de som har en föråldrad syn på de frågor som handlar om den yttersta tiden
Gud har utvalt oss alla i Jesus Kristus Att detta ska vara så svårt att förstå. Det finns en slags förvirrad teologi som diskriminerar och utesluter och som tyvärr använder sig av Bibeln på ett ovarsamt sätt. Varför överger vi inte med det snaraste den teologi som utesluter kristna palestinier därför att de inte tillhör det utvalda folket, så som Gamla testamentet beskriver dem. När vi i religionens namn tillåter judars förtryck och vallfärdar till de heliga platserna och glömmer alla de lidande Palestinier; kristna palestinier som där finns så syndar vi verkligen mot Gud och detta kommer vi att få svara för en dag.
Man tror knappt att det är sant när man inser att politiken, det vill säga de högerextremistiska, människofientliga och fundamentalistiska åsikterna har fått så starkt fäste bland bekännande kristna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar