Twingly statistik

onsdag 11 maj 2011

Slag under bältet

TV4 har i sitt program Kalla fakta granskat Frälsningsarmén. Man kan tycka vad man vill om kriminaliseringen av homosexuella, men de arbetsmetoder som Kalla faktas journalister använder mot Frälsningsarmén är ett slag under bältet. När man använder en dold kamera och lurar en förebedjare så tycker jag att man gått för långt. Frälsningsarméns inställning till homosexuella är givetvis problematisk, men trots denna inställning som även råder i många andra frikyrkor, så utför Frälsningsarmén ett beundransvärt arbete. De har även meddelat att de är emot fängelsestraff för homosexuella och att de tar avstånd från sådana extrema uttalanden som gjordes i programmet. Alla är välkomna oavsett religion, sexuell läggning, kön eller samhällsstatus. Som soldat ingår man visserligen en förbindelse om sin livsstil som bland annat gäller äktenskap och sexuell samlevnad.
Detta måste man respektera även om man har en annan inställning i dessa frågor.

Kalla fakta och varma

måndag 9 maj 2011

Älskar du mig?

Det var Jesus som ställde den frågan till lärjungen Simon Petrus. Han upprepade frågan tre gånger, vilket visar hur angelägen han var att få veta svaret.

Mina tankar förflyttas ungefär 33 år tillbaka i tiden. Flickorna var i söndagsskoleåldern och hade lärt sig en sång som de sjöng för full hals medan de gungade högt. ”Jag älskar Jesus och han älskar mig. Det vill jag gärna berätta för dig.”

Observera ordet ”älskar” står i presens, vilket anger att det sker just nu. Orden: ”Jag älskar Jesus” kan bli en klyscha om det inte har fått några konsekvenser i ens liv som verkligen visar att orden är sanna. Men kärleken till Jesus kan också få törnar när man missbrukar användningen av vokabulären. ”Vi som elsket” är titeln på en norsk bok skriven av pastorssonen Anders Torp som menar att han aldrig hittar tillbaka till den kristna tron. Han säger: ”Jag hade aldrig någon tro. Det var något jag påtvingades.”
Kärleken till Jesus måste födas inifrån. Den kan aldrig påtvingas. Den påtvingade kärleken är därför mycket vilseledande. Därför behöver den avslöjas med etiketten "falsk"

Den sanning som gör oss fria tål att ifrågasättas. Anders Torp hamnade i en kristen gemenskap som var extrem och där man inte alls fick ifrågasätta. Många har på liknande sätt påverkats i fel riktning. Det handlar då om en felaktig förkunnelse som ofta har sin grund i bokstavstolkning av Bibeln. Människor har tagit skada av en förkunnelse där man talar mycket om det onda i stället för att tala om att Gud är kärlek. När rädslan för demoner och det destruktiva tar överhanden i religionen så beror det ofta att man har en felaktig gudsbild. ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.” 1.Joh.4:18

Det här är min 250:e blogg på Ökenkällan
Det är en förmån att kunna se, urskilja och förstå precis som Violeta Parra skrev i sången som blev hennes tack till livet. ”Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag får orden för tankarna jag tänker, moder, vän och broder, ljuset som upplyser."
Det är inte alltid så lätt att klä sina tankar i ord, men jag får ofta uppmuntran i mina små försök och av den anledningen tänker jag fortsätta i tro att det jag skriver kan vara till hjälp för andra

Om Jesus skulle ställa samma fråga till mig som han ställde till Simon Petrus, så vill jag svara som han gjorde: ”Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär.” Joh. 21:17

tisdag 3 maj 2011

Vi ska sälja vårt hus
Läs mera här


.......vi flyttar till Motala, beräknat till 1 juli 2011måndag 2 maj 2011

Jag är ondskevägrare

"Tror du att våldet kommer att öka år 2011?" Frågan ställdes i en kristen dagstidning med anledning av det våld som provoceras fram av den militanta staten Israel. Tron på ondskans eskalering är tydligen större bland de kristna än tron på godheten och humanismen.
Denna ensidiga tro på en rent utomvärldslig religion som framhåller den fullständiga hopplösheten i denna värld leder oss ingen vart. Om vi föreställer oss att Gud skall göra allting, så tror jag att vi har missuppfattat situationens allvar. Så här skrev Martin Luther King i sin bok ”Vägen heter icke våld”:
”….misstaget i att tro, att Gud skall driva ut det onda från världen, även om människan inte gör något annat än sitter vid vägkanten med armarna i kors. Ingen skräckinjagande åskvigg från himlen kommer att förinta ondskan. Ingen mäktig änglahär kommer att stiga ned för att tvinga människorna att göra det deras vilja reser sig mot. Bibeln tecknar inte Gud som någon allsmäktig tsar, som fattar alla beslut för sina undersåtar, eller som någon världsalltets despot, som med gestapoliknande metoder inkräktar på människornas andliga liv, utan snarare som en kärleksfull Fader, som skänker sina barn sådana överflödande välsignelser de är villiga att ta emot. Människan måste alltid göra något. ”Du människobarn” sade Gud till Hesekiel, ”stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig.” Människan är ingen hjälplös invalid nedsjunken i fördärvets träsk, tills Gud drar henne upp. Människan är snarare en välväxt varelse, vars synförmåga har försvagats av syndens starr och vars själ har infekterats av högmodets virus, men det finns tillräcklig synförmåga kvar för att hon skall kunna lyfta sina ögon upp till bergen, och det finns så många drag av gudsbelätet kvar, att hon kan överlåta sitt svaga och av synden härjade liv till den store Läkaren, som kan hela syndasåren.”
Så skrev en man som trodde på att Gud kan verka genom en människa och att principen som öppnar dörren för detta är tron på godheten.
”Att tro är att öppna varje område av sitt liv för gudomligt inflytande.”
Jag vägrar tro att det är rätt att önska en annan människas död, även om den andre skulle vara en jätte som Goliat som föll för den lille Davids slungade sten. Jesusorden gäller för vår tid och det är orden som skapar fred utan våld. Läs gärna den här artikeln.

Jubel i USA efter Usama bin Ladins död