Twingly statistik

måndag 2 maj 2011

Jag är ondskevägrare

"Tror du att våldet kommer att öka år 2011?" Frågan ställdes i en kristen dagstidning med anledning av det våld som provoceras fram av den militanta staten Israel. Tron på ondskans eskalering är tydligen större bland de kristna än tron på godheten och humanismen.
Denna ensidiga tro på en rent utomvärldslig religion som framhåller den fullständiga hopplösheten i denna värld leder oss ingen vart. Om vi föreställer oss att Gud skall göra allting, så tror jag att vi har missuppfattat situationens allvar. Så här skrev Martin Luther King i sin bok ”Vägen heter icke våld”:
”….misstaget i att tro, att Gud skall driva ut det onda från världen, även om människan inte gör något annat än sitter vid vägkanten med armarna i kors. Ingen skräckinjagande åskvigg från himlen kommer att förinta ondskan. Ingen mäktig änglahär kommer att stiga ned för att tvinga människorna att göra det deras vilja reser sig mot. Bibeln tecknar inte Gud som någon allsmäktig tsar, som fattar alla beslut för sina undersåtar, eller som någon världsalltets despot, som med gestapoliknande metoder inkräktar på människornas andliga liv, utan snarare som en kärleksfull Fader, som skänker sina barn sådana överflödande välsignelser de är villiga att ta emot. Människan måste alltid göra något. ”Du människobarn” sade Gud till Hesekiel, ”stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig.” Människan är ingen hjälplös invalid nedsjunken i fördärvets träsk, tills Gud drar henne upp. Människan är snarare en välväxt varelse, vars synförmåga har försvagats av syndens starr och vars själ har infekterats av högmodets virus, men det finns tillräcklig synförmåga kvar för att hon skall kunna lyfta sina ögon upp till bergen, och det finns så många drag av gudsbelätet kvar, att hon kan överlåta sitt svaga och av synden härjade liv till den store Läkaren, som kan hela syndasåren.”
Så skrev en man som trodde på att Gud kan verka genom en människa och att principen som öppnar dörren för detta är tron på godheten.
”Att tro är att öppna varje område av sitt liv för gudomligt inflytande.”
Jag vägrar tro att det är rätt att önska en annan människas död, även om den andre skulle vara en jätte som Goliat som föll för den lille Davids slungade sten. Jesusorden gäller för vår tid och det är orden som skapar fred utan våld. Läs gärna den här artikeln.

Jubel i USA efter Usama bin Ladins död

1 kommentar:

  1. Tack Rolf

    Dina tankar är vad världen behöver just nu. Bloggen Kristna nätverket för Palestina "Till minne av Rachel Corrie" ger visserligen ett något annat perspektiv men samtalet behövs. Låt oss bjuda in fler till detta samtal!

    Nils Andreasson

    SvaraRadera