Twingly statistik

måndag 9 maj 2011

Älskar du mig?

Det var Jesus som ställde den frågan till lärjungen Simon Petrus. Han upprepade frågan tre gånger, vilket visar hur angelägen han var att få veta svaret.

Mina tankar förflyttas ungefär 33 år tillbaka i tiden. Flickorna var i söndagsskoleåldern och hade lärt sig en sång som de sjöng för full hals medan de gungade högt. ”Jag älskar Jesus och han älskar mig. Det vill jag gärna berätta för dig.”

Observera ordet ”älskar” står i presens, vilket anger att det sker just nu. Orden: ”Jag älskar Jesus” kan bli en klyscha om det inte har fått några konsekvenser i ens liv som verkligen visar att orden är sanna. Men kärleken till Jesus kan också få törnar när man missbrukar användningen av vokabulären. ”Vi som elsket” är titeln på en norsk bok skriven av pastorssonen Anders Torp som menar att han aldrig hittar tillbaka till den kristna tron. Han säger: ”Jag hade aldrig någon tro. Det var något jag påtvingades.”
Kärleken till Jesus måste födas inifrån. Den kan aldrig påtvingas. Den påtvingade kärleken är därför mycket vilseledande. Därför behöver den avslöjas med etiketten "falsk"

Den sanning som gör oss fria tål att ifrågasättas. Anders Torp hamnade i en kristen gemenskap som var extrem och där man inte alls fick ifrågasätta. Många har på liknande sätt påverkats i fel riktning. Det handlar då om en felaktig förkunnelse som ofta har sin grund i bokstavstolkning av Bibeln. Människor har tagit skada av en förkunnelse där man talar mycket om det onda i stället för att tala om att Gud är kärlek. När rädslan för demoner och det destruktiva tar överhanden i religionen så beror det ofta att man har en felaktig gudsbild. ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.” 1.Joh.4:18

Det här är min 250:e blogg på Ökenkällan
Det är en förmån att kunna se, urskilja och förstå precis som Violeta Parra skrev i sången som blev hennes tack till livet. ”Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag får orden för tankarna jag tänker, moder, vän och broder, ljuset som upplyser."
Det är inte alltid så lätt att klä sina tankar i ord, men jag får ofta uppmuntran i mina små försök och av den anledningen tänker jag fortsätta i tro att det jag skriver kan vara till hjälp för andra

Om Jesus skulle ställa samma fråga till mig som han ställde till Simon Petrus, så vill jag svara som han gjorde: ”Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär.” Joh. 21:17

3 kommentarer:

 1. Grattis till 250:e bloggartikeln försätt så Rolf

  SvaraRadera
 2. Tack du gode vän! För mig skapade det en trygg klarhet att läsa bibelordet från fjärde kapitlet i Johannes första brev: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.” 1.Joh.4:18

  Du liksom jag blygs inte för att vidkännas svårigheterna i att klä sina tankar med de rätta orden. Bland det värdefullaste en människa kan få är uppmuntran. När vi får ta emot detta är det lätt att fortsätta skriva så att det kan vara till hjälp för andra.

  Nils Andreasson

  SvaraRadera
 3. Tack för dessa vänliga kommentarer. Jag vill tillägga att man aldrig får använda Bibeln för att diskriminera människor. Av denna anledning har jag övergett den syn jag tidigare haft angående "bokstavstolkningen" av Bibeln. Jesus har visat oss hur vi ska vara mot andra människor.

  SvaraRadera