Twingly statistik

måndag 29 juni 2020

Måndagens kvällsmöte från Lappis

https://www.tbnplay.se/lappis-kvallsmote/videos/lordag-20-00-kvallsmote-fran-harnosand-lappis-2020

Måndagens bibelstudium från Lappis

Jag har sett på bibelstudiet från Lappis den här dagen och kan rekommendera dig att göra det om du är intresserad.


Lappis är en av Norrlands största konferenser inom pingströrelsen i Sverige.
Se allt innehåll på TBN Nordic, när du vill och hur du vill.


söndag 28 juni 2020

Problemen i Knutby

Stefan Gustavsson skriver i Dagen :

"Problemet i Knutby var inte Bibeln som Guds inspirerade och ofelbara ord eller en viss tolkning av den. Problemet var att pastorerna lärde församlingen att tro att deras ord var Guds ord."

Dessa problem finns även i andra kristna sammanhang där människor sätter sig själva och sina egna åsikter i centrum för bibeltolkning.

Därför tycker jag att det blir fel att sopa undan de egna problemen genom att skylla på tragedin i Knutby.

SE ÄVEN VAD JAG SKREV I ARTIKELN OM MAKTMISSBRUK

lördag 27 juni 2020

Två somriga gånglåtar
Datorinspelad musik från mitt Cubase Studio4 program.Finns även i notskrift SE HÄR från ett urval av min egenkomponerade musik


fredag 26 juni 2020

Maktmissbruk och kändiskult

Med anledning av mina senaste inlägg:

 Fundamentalistisk bibelsyn
 Daniel Alm svarar Peter Halldorf
Läs även detta uttalande av Anna Lindman SVT

När man som ledare för en stor folkrörelse glider undan från sitt ansvar att i en ny tid våga stå för banbrytande tankar av rädsla för dem som inte vill se en pragmatisk utveckling, så blir jag förskräckt och inser hur liten människan är. Var finns kuraget och vem vågar bryta mot gamla maktstrukturer?

Vår goa Linnéa fyller 27 år


Här kommer en hälsning ifrån morfar Rolf och mormor Ulla-Britt, och ett stort grattis på födelsedagen i morgon. Vi älskar dig och hoppas att vi snart ses. En liten present skickar vi till dig och vi vill också önska dig Guds välsignelse.

På fotot som är taget i år, tillsammans med mamma Susanne.

Bifogar också en inspelning på Klockaretorpets gånglåt, som är en av morfars egna kompositioner

HÄR KOMMER DEN

torsdag 25 juni 2020

Daniel Alm svarar Peter Halldorf

HÄR ÄR SVARET

Daniel Alm som är ledare för Pingst har naturligtvis den tyngst vägande posten när det gäller att svara på den kritik som finns i Halldorfs artikel. Tyvärr tycker jag att han glider undan ifrån den fråga som borde vara viktigare än frågan om inblandningen av Knutbyskandalen.

Nämligen om en fundamentalistisk bibelsyn fortfarande existerar i Pingst. Jag lyssnade till en session av årets Nyhemsvecka där Daniel Alm uttryckligen menade att Pingströrelsen inte längre försvarar Dispensationalismen. Detta säger inte Daniel Alm någonting om i svaret. Både Daniel Alm och Jack-Tommy Ardenfors är mer kritiska till den uppfattning som Peter Halldorf ger uttryck för, trots att jag tror att tyngdpunkten fokuseras för mycket på Knutby.

Ingen vill träda upp till försvar för P.H. Ardenfors drar sig inte heller för att kalla hans åsikter för oförskämda inslag i stället för att respektera honom som person, trots skilda åsikter. På Ardenfors facebookssida får Halldorf utstå svidande, kärlekslösa tillmälen, som långt ifrån handlar om sakfrågan. Detta är beklagligt.

Jag efterlyser ifrån Pingst ledning en större självinsikt och ödmjukhet, eftersom jag anser att mycket av den analys som Peter Halldorf gör bygger på sanningar som definitivt inte kan sopas under mattan.

Det tvivel jag redogjorde för i min tidigare artikel om att Pingst har övergett en fundamentalistisk bibelsyn måste jag med sorg konstatera var berättigat.

Troligtvis kommer inte någon att reagera på vad jag här har skrivit, eftersom mina åsikter i det här sammanhanget anses vara obekväma och förtjänar att tigas ihjäl

Min förra artikel i ämnet har på bara några dagar fått över 100 besök, men tyvärr inga kommentarer.

onsdag 24 juni 2020

Dear readers in other countries

The latest statistics show that my blog: "Ökenkällan" this week is in nineth place on the blog top list for swedish blogs. I´m really pleased. What I didn´t know however is that my visitors at least half of them are resided in US, according to the statistics.

That is why I now is writing this letter in english and I wonder if there are any of my englishspeaking visitors who, through a comment, want to make themselves known. It would also be fun to receive guest-posts, of course, through a joint agreement on the content.

In this way exchanging thoughts and reflections from peoples in other countries would feel very interesting.

Feel free to contact me, according to the commentfunction below.

måndag 22 juni 2020

Fundamentalistisk bibelsyn


Det finns en del som uppfattar att "fundametalism" är detsamma som "extremism", men detta är inte hela sanningen, eftersom fundamentalism i själva verket är ett återvändande till något som varit själva ursprunget i en lära eller i en ideologi eller religion. I sådana fall handlar återvändandet om ett avståndstagande ifrån kompromisser som är förorsakade av ett modernt tänkande. Då blir fundamentalismen ett konservativt förhållningssätt.

Om man exempelvis har en fundamentalistisk bibelsyn så innebär detta att man har en tro på att varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud och måste läsas och tolkas precis som det står, utan att ifrågasätta något av dess innehåll, eftersom man anser att det inte kan finnas ett enda fel i Bibeln. Så har man ursprungligen trott och så tror man fortfarande, åtminstone i en del andra religioner, där de heliga skrifterna och det skrivna ordet fortfarande betraktas som auktoritärt.

I den här texten vill jag koncentrera mig på det som just nu är aktuellt i en pågående debatt i tidningen Dagen och i andra media, nämligen den bibelsyn som råder i pingströrelsen. Tyvärr drar man ofta paralleller mellan sekterism och fundamentalism, vilket inte känns bra i detta sammanhang.

Det finns en del som menar att pingströrelsen gjort upp med en fundamentalistisk bibelsyn.

Jag har svårt att tro att hela pingströrelsen gjort upp med fundamentalismen, men varje steg i den riktningen är önskvärd.

Richard Dawkins som blivit känd för sin religionskritiska bok "Illusionen om Gud,"menar att han aldrig skulle ha skrivit den boken, där han argumenterar för ateism, om inte alla kristna varit sunda, kritiskt tänkande personer. Anledningen till att han skrev den var de högljudda, högerkristna fundamentalisterna.

Av samma anledning vill jag i denna artikel hävda att det fortfarande lever kvar mycket av den gamla sortens fundamentalism i vår tid.


"Nu ska sägas att stora delar av pingströrelsen långsamt gjort upp med en fundamentalistisk bibelläsning. Såväl Teologiska Nätverket inom Pingst som dess föreståndare Daniel Alm har i skrift förtjänstfullt tagit steg i den riktningen"


Om detta är sant, så innebär det att man i delar av Pingst har en helt annan bibelsyn än tidigare. Jag har tidigare i ett flertal texter skrivit om denna fundamentalism och kallat den förkunnelsen för villfarelse. För detta har jag fått kritik av en del pastorer i Pingst. En av pastorerna menar att om jag kallar Lewi Pethrus för villolärare, så är även han inräknad eftersom han har haft samma undervisning som Pethrus.

År 2010 skrev jag en analys med egna kommentarer av Lewi Pethrus bok "Jesus kommer."

Den innehåller tankar som har sin grund i Darbyismen, som kallas så efter grundaren John Nelson Darby en irländsk bibellärare ifrån 1800-talet. Läran kallas också för dispensationalism. vilket i korthet innebär att Kristus vid två tillfällen skall återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – som är sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person, anti-krist – kommer att bildas. och lär att man bokstavligt och konsekvent skall tolka skrifterna i Bibeln, särskilt Bibelns profetior om händelserna i den yttersta tiden. Den betonar skillnaderna mellan Israel och kyrkan i Guds program Det finns också likheter med millennialismen, som betonar att ett jordiskt fredsrike skall upprättas här på jorden i tusen år och inträffa före det framtida eviga riket som en gång skall komma vid denna tidens slut.

Boken Jesus kommer skrevs år 1910 och den innehåller just denna dispensationalistiska lära. Tankarna som finns i den boken har legat till grund för pingströrelsens eskatologi, (läran om den yttersta tiden).

Men nu hörs andra tongångar om man ska tolka Peter Halldorf rätt.

Jag har ganska länge varnat för dispensationalismen i många texter på min blogg Ökenkällan. Ibland tycker jag att jag fått alltför litet gehör för det jag där har skrivit, men statistiken utvisar att just dessa inlägg ofta varit bland de mest lästa. I dag måndag 22 juni ligger min blogg på nionde plats i blogtopslistan, vilket gläder mig och får mig att tro att många besöker Ökenkällan och läser dess innehåll. Tack till alla som bidrar till den responsen.

I det här sammanhanget vill jag påpeka att det är väldigt olyckligt att jämföra Knutbyförsamlingen med övriga pingstförsamlingar, som görs i Peter Halldorfs analys. Visserligen är det sant som Halldorf skriver:

"Verkligheten är ju att många av de unga kristna som sökte sig till Knutby under 1990-talet kom från en uppväxt i pingstförsamlingar. En tidig andlig formering kan spåras till karismatiska miljöer där en fundamentalistisk läsning av Bibeln byggde in en illusorisk konflikt i unga människors världsbild. Konflikten mellan Gud och världen."

Ja, jag håller med om att det var så, men samtidigt måste vi komma ihåg att det gjordes en total urspårning ifrån allt vad bibeltolkning heter i Knutby. Det går helt enkelt inte att finna något sådant i någon pingstförsamling i Sverige.

I vilket fall som helst tjänar det ingenting till att sopa alla dessa problem som uppstått under mattan, utan att i stället med ärlighet blottlägga det som har gått snett. Halldorf har verkligen rätt i att självkritiken och rannsakan över den egna teologin och andligheten som orsakat denna katastrof behöver komma upp till ytan. Vi har ingen rätt att döma över det som skett eftersom själva roten sitter just i den religiösa fundamentalism som jag här beskriver och som tyvärr varit en av orsakerna till det som skett i Knutby.


Jesus kommer

Anteckningar om innehållet i boken ”Jesus kommer” av Lewi Pethrus tryckt år 1914
(tredje upplagan)
Kommentarerna av Rolf Ericson

INLEDNING:

Den bok jag här vill kommentera är författad år 1912 av Pastor Lewi Pethrus, grundare till den svenska Pingströrelsen. Från ledande håll i Pingströrelsen har jag fått veta att det som format många pingstvänners bibelsyn om den yttersta tiden är just denna bok. Denna bibelsyn bejakas även av Oasrörelsen och andra väckelsekristna rörelser.
Det är ju mycket anmärkningsvärt att en bok skriven under 1900-talets början kan vara vägledande för oss som lever år 2010, då historien har visat oss att så mycket blivit förändrat.

Lewi Pethrus som var född 1884, skrev redan i sitt företal till boken att han varit tveksam till att ge ut den på grund av sin avsaknad av teologisk utbildning, men att hans åhörare enträget uppmanat honom till det.. Han var inte fyllda trettio år när boken skrevs. Vid bedömningen av innehållet måste man förstå att författarens världsbild och teologi präglades av dåtida förhållanden. Han visste troligtvis mycket litet om den katolska och ortodoxa kyrkans skuld till de judeförföljelser som skett i Europas historia. Den förfärliga myten om judarna och deras roll i världshistorien var ännu inte känd. Den skapades först efter Tysklands förnedring efter första världskriget. Adolf Hitler som var född år 1889 hade ännu inte trätt fram på världshistoriens arena.

I denna spektakulära teologi kan man möjligen ana det dilemma som hans senare utveckling sökte finna lösningen på, genom det förhastade och oreserverade stödet till det politiska projekt som blev staten Israel.

Innehållet i boken ”Jesus kommer” är färgat av Darbyismen.  L.P. hade precis som många andra bibellärare över hela västvärlden tagit intryck av denna eskatologi och var således inte ensam om sin uppfattning. .

Darbyismen, en eskatologisk irrlära


Förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse har tyvärr använts på ett felaktigt sätt i västvärldens kristenhet. Många har blivit vilseledda av falska läror, inte bara av rörelser sådana som Jehovas vittnen och Adventisterna, utan även av kända bibellärare i de väckelsekristna samfunden och rörelserna. Förkunnelsen har många gånger skett i välmening och oförstånd, men ibland också med felaktiga motiv, då man utnyttjat människors oro för framtiden på ett spektakulärt sätt.

En av dessa eskatologiska irrläror är ”darbyismen.” Plymouthbrodern John Nelson Darby var denna läras främste talesman. Läran är i korthet följande: Kristus skall vid två tillfällen återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – futtiga sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person (=antikrist) – kommer att bildas.

Detta är en lära som strider emot vad vi läser och tolkar i Guds Ord när det gäller Jesu andra tillkommelse. Att förutsäga tiden när denna skall äga rum är ingenting vi skall ägna oss åt.

Den darbyistiska eskatologin uppstod på 1830-talet inom irvingrörelsen i England genom en kvinna, Margret MacDonald, som fick en uppenbarelse om Jesu återkomst. J.N. Darby (1800-1882) verksam inom Plymothrörelsen tolkade denna uppenbarelse som en tvådelad återkomst och konstruerade den välkända eskatologi som fick en stark ställning inom
väckelserörelserna i Sverige. Genom Darbys besök i USA under 1850-talet etablerades denna lära bland baptisterna. Den övertogs senare av den framväxande pingstväckelsen. Hur kunde denna lära etablera sig så snabbt?

Det finns en historisk förklaring till detta. Baptistevangelisten William Millers budskap om att Jesu återkomst skulle ske 1844 hade innan dess fått ett enormt genomslag i USA. När detta år passerade blev det något av ”bränd mark” att fastställa nya årtal för Jesu återkomst. När då Darby kom och förkunnade att inga mer uträkningar behövs, därför att församlingens uppryckande kan ske när som helst, och att denna återkomst var osynlig för världen, mottogs det med öppna armar. Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Slutförandet av missionsbefallningen förlades till ”vedermödan”, då skulle det bli väckelse
och judarna skulle bli frälsta. På så sätt kringgick man de texter som talade om att uppdraget måste slutföras innan Herren kommer. Darbys förkunnelse passade som hand i handske i tiden efter Millers misslyckande.

Alla fantasifulla skildringar av detta har eggat människor i alla tider till att spekulera i sådant vi inte vet någonting om. Detta är ovärdigt och jag tar bestämt avstånd och varnar för följderna av detta.

Jag efterlyser ett större kurage ibland kristna ledare att stå upp för en sund undervisning i detta och ta avstånd ifrån de irrläror som leder oss bort ifrån den sanna läran. Man kan möjligen säga att denna lära också förändras under historiens gång, vilket innebär att vi får lov att korrigera det som tidigare ansetts vara sant.

Vår uppgift är att ingjuta livsmod och hopp ibland unga människor till att tro på den framtid som de skall vara med om att bygga upp.

Att tro på Gud är att tro på det goda som finns i människan och det förstånd han givit oss för att bruka inte bara för vår egen skull utan för alla våra medmänniskor på denna jord där vi bor, bygger och planerar.(Källa: En del av informationen om Darbyismen har jag hämtat från artiklar av L-O. Tonmyr, samt Stig Åke Gerdvall)

KOMMENTARER TILL BOKEN JESUS KOMMER AV LEWI PETHRUS


(Det som är kursiv stil är citat ur boken)
Kommentarerna av Rolf Ericson

Lewi Pethrus påminner i sin bok om faran att ta bort eller lägga till något till profetians ord.

L.P.:”Så långt det är möjligt vilar framställningen på Guds ords tydliga utsagor och ingen skall behöva ledas in på den mänskliga spekulationens farliga mark”

Kommentar: Det finns nog trots detta mycket av innehållet som gör det vilket jag här skall redovisa. Låt mig då först av allt få betyga min stora vördnad för de goda avsikter författaren haft med denna bok. Jag kan hålla med om mycket av det han skriver, men en del måste jag få lov att ifrågasätta.

Såsom i Lots dagar

(Sidorna 9-20)

Första kapitlet har titeln ”Såsom i Lots dagar”   

L.P.”Lot led i sin rättfärdiga själ av de tygellösas liderliga umgängelse.”  

Kommentar: Tillståndet i Sodom var sådant att den som var rättfärdig inte kunde känna sig hemma där. Det står i Lukasevangeliet: ”Kom ihåg Lots hustru.”  Hon var mera fäst vid Sodom än Lot. Det kanske inte var så underligt med tanke på att det liv hon levde var just på denna plats och vid denna tid. Man färgas av den miljö i vilken man lever. ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar” skriver Paulus i Romarbrevet. Detta är en utmaning även för oss i vår tid. Det handlar om den påverkan vi är utsatta för. Om vi lever i en tygellös värld så behöver vi fördenskull inte vara tygellösa. Gud vill befria människan från det som binder henne vid denna värld, det vill säga synden som skiljer oss från Gud. Om världen i vår tid skulle vara lik den som var i Sodom, så har Gud visat oss genom Jesus Kristus att han vill rädda oss undan denna ondska. Han räddar oss inte ur världen, men ur ondskan i världen. Däri ligger skillnaden. Trots att Lot var rättfärdig och inte kände sig hemma i Sodom måste han leva där ända till den dag då han fick uppmaningen av Gud att lämna Sodom. 

(Sidan 21)
L.P.:”Se vilken stor betydelse en rättfärdig har för ett samhälle.”  

Kommentar: Vi får inte bli så världsfrånvända att vi inte inser vilken betydelse vi har just i den tid vi lever och i den uppgift i vilken vi står.

(Sidan 23)
L.P.: ”Vedermödans dag nalkas.”

Kommentar: (Står här i bestämd form som om det bara skulle finnas en vedermöda. Men så läser vi att: ”innan dess skall Gud leda Lot ut ur Sodom.”
Det har funnits många vedermödor på jorden. Lot hade sin. Vi får säkert möta vedermödor, men att förutse dem är inte vår uppgift. Att vi får en förklaring på vad som skall ske i Upp. 6 har jag mycket svårt att förstå. Det är säkert höjt i dunkel och vi gör väl i att invänta det ljus vi får när eller om det sker. Allt annat är bara spekulation

(Sidan 25)
L.P.: ”En sådan varning sände Gud år 1907…”

Kommentar: Jag tror inte att vi skall tidsbestämma Guds varningar. De har funnits och skall finnas i alla tider så länge tiden består. Endast Gud vet när den sista varningen ljuder

(sidan 26)
L.P.:” När stunden är inne tar Herren oss vid handen……….vilken härlig dag

Kommentar: Med andra ord: Det är han som för oss ut inte vi själva

L.P.: ”Broder och syster, är du redo att följa med?” 

Kommentar: Jag kan inte förstå den ängslighet som ofta ligger i den här frågan. Om vi tror på Jesus och bekänner hans namn så är vi med. Obs ordet står i presens.

(sidan 27)
L.P.: ”Vi få nöja oss med att bli hållna för fantaster.”

Kommentar: Ja inte kan vi räkna med att vi som kristna skall få världens gunst, men vi behöver inte heller eftersträva att bli fantaster. Det finns somliga som gör det och det är till skada för trovärdigheten.

L.P. ” Det kostar allt, vad vi äga, för att bliva räddade ur detta släkte.”

Kommentar: Denna världsfrånvändhet var särskilt tydlig i pingstväckelsens början. Mina föräldrar som var pionjärer var särskilt angelägna om att hålla sig utanför ”världens barn” När jag ser på släktfoton så saknas de ofta just av denna anledning  Numera ser man lite nyktrare på detta. Det är en sak att fly det onda, det ska vi göra, men det är en annan sak att ta vara på det goda som vi kan uppleva också i det skapade. Att tillsammans med Gud få vara medskapare till det vackra på jorden i till exempel, konst och musik


(sidan 28)

L.P.: ” hur många saltstoder ha vi icke i dag bland Guds folk?”


Kommentar: Om detta är sant skall vi inte tala om det och ägna det särskild uppmärksamhet. Det gör vi alldeles för mycket vågar jag påstå och det är både negativt och destruktivt. Det är inför Gud vi skall avlägga räkenskap. Vi skall sluta med att bedöma andra efter moraliska måttstockar. Jesus är ett exempel på detta. Han älskade syndare och åt och drack tillsammans med dem.

(sidan 29)
L.P.:”Vi måste slita banden….vi måste gå ensamma med Herren.”  

Kommentar: Det är sant att vi måste fatta egna beslut, men vi skall inte överge våra närmaste utan be för dem. Om vi tror att vi kan påtvinga dem vår tro så har vi fel. Var och en måste ta ställning och genom bön och helig vandel kan vi få dem att förstå att Gud älskar dem och vill ha dem med. Det står i Guds makt att frälsa dem. De utstötningsmekanismer som fått en del att känna sig utanför har vi ofta själva bidragit med i församlingar där de funnits med. De så kallade avfällingarna. I min barndoms församling fanns det en pastor som offentligt kallade dem för rötägg. På ungefär samma sätt som man ibland bemöter homosexuella i vår tid. De måste överge sin läggning för att bli accepterade. Att öppet visa sig som homosexuellt par i en frikyrka är i dag otänkbart Möjligen kan man börja hoppas på en förändring till det bättre.

(sidan 30)
L.P.:”Släktet är sådant….”

Kommentar: Jag vill gärna tillägga att släktet har varit sådant allt sedan Jesus uttalade orden. Vi lever därför i den tid som kallas den yttersta tiden alltsedan dess. Det är min tro. Men det är ur detta släkte som Herren kallar ofullkomliga syndiga människor att av nåd ta emot Guds gåva, ett evigt barnaskap hos Gud. I gamla förbundets (gamla testamentets tid) tid misslyckades människorna att leva efter lagens och samvetets måttstock. Men så här skriver Paulus:

”Nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud, då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han SYNDEN I MÄNNISKAN ”   Rom 8:1-3. (Observera att det står inte människan i synden utan synden i människan)

Såsom ljungelden


(sidan 30-31)
L.P.:””det är ingen fara, kanske jag aldrig hinner framtill dessa stora motgångar och svårigheter, kanske han hämtar mig innan dess.”

Kommentar: Jag har bokstavligen upplevt och levt efter denna sanning, men numera kan jag inte se det riktigt så. När våra äldsta barn (födda 1966 och 1968) var små brukade min hustru tala med mig om hur det skulle bli när de började i skolan. Jag svarade henne att hon inte skulle bekymra sig för detta, ty då hade Jesus kommit. Det var min absoluta övertygelse. Jag levde bara efter detta att få ta en dag ett ögonblick i sänder. Detta kan i och för sig vara riktigt, men om denna kortsiktiga tanke får dominera vårt liv så blir vi fatalister och förhindras i vår strävan att låta denna vår jord vara platsen för vår verksamhet.  Jag fick rådet att skaffa mig en ordentlig utbildning när jag var ung. För mig var det viktigare att leva kortsiktigt. Mitt kallelsemedvetande var dessutom omgivet av ett slags romantik som var fullständigt avskärmat ifrån denna världen. Jag måste ändå medge att Gud var med trots att jag inte alltid handlade så förståndigt med mitt liv och mina möjligheter. När jag ser tillbaka på mitt liv så gör jag det med tacksamhet. Men jag måste få ifrågasätta det jag nu så här efteråt kan se på med längre perspektiv. Jag skulle inte göra så i dag, men ibland tror jag att Gud kan använda även det som är mindre klokt. Därför vågar jag inte döma andra som gör andra eller samma misstag som jag tidigare har gjort.

L.P.:””Kristi återkomst är en stor och underbar tilldragelse, men konungen själv är större än själva tilldragelsen och det är just hans storhet, hans person, som gör denna tilldragelse så stor.”

Kommentar: Detta vill jag gärna instämma i. Många gånger har vi varit mer upptagna av att spekulera hur tilldragelsen blir än att upptäcka hurudan han är Vilket fatalt misstag.

(Sidan33)
L.P.:”Du säger att det måste vara två olika tillkommelser….två olika stadier.”

Kommentar: I Sakarja 14:9 står det att Herren skall vara konung över hela jorden. Det naturliga Israel uppgår i ett andligt Israel. En Guds kyrka över hela jorden.
Detta ord upprepas i Sakarja 9: 9-10 som handlar om Sions konung. Det är en profetia som till en del har gått i uppfyllelse, eftersom den syftar på vår konung Jesus Kristus. ”Hans välde skall nå från hav till han och från floden till världens ände” skriver profeten Sakarja. Det folk som här avses är det andliga Israel, som är Guds egendomsfolk i det  nya förbundets tid. Jesus är redan konung. Hans seger har redan fullbordats. Striden som utkämpas är andlig, inte mot människor, nej han är fredens konung och är emot allt vad krig och våld heter.

Detta är en annan tolkning som jag ansluter mig till, i stället för den underliga tolkning som talar om två tillkommelser och som jag inte funnit något som helst stöd för i Bibeln.
L.P.:”så gömmer han oss ett ögonblick i sin hydda, sedan kommer han ned på Oljeberget”

Kommentar: Åter igen en Darbyistisk tolkning som inte har stöd i Bibeln.

 

L.P.:”När han har haft oss i sin hydda och skonat oss det korta ögonblick hans vrede varar…”


Kommentar: Detta är så långt jag förstår en farlig teologi.
Talet om Guds vrede har använts på ett mycket felaktigt sätt. Vi skall inte förkunna den. Vi skall förkunna Guds kärlek. Den kärlek som Jesus har gett till oss och den kärlek Gud visade då han utgav sin enfödde son för att rädda världen Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är detta vi skall förkunna, nämligen Guds frälsning, genom Jesu försoningsdöd. Det var inte Gud som behövde försonas på grund av sin vrede, så som man trodde förr. Det var världen (människorna) som behövde försonas med Gud. Detta gjorde Jesus för att vi skall leva tillsammans med honom.

(sidan 34)
L.P.:”Jag tror att hans tillkommelse i viss mån kommer att ske hemligt och i viss mån uppenbart. Den blir först och främst uppenbar för dem som äro frälsta.”

Kommentar: Om det är på det viset är det egoistiskt att tänka att alla vi som är kristna skall få vara med, men de andra blir kvarlämnade. Gud vill att alla skall bli räddade och komma till sanningens kunskap. Vi kan inte nöja oss med mindre än detta. Det är fel att spekulera i andra människors undergång.
Det bästa förhållningssätt vi kan ha är att uppmana våra medmänniskor att söka Gud och leva i gemenskap med honom. Det är vårt uppdrag. Hur det blir vet endast Herren.
Att varje dag veta att Jesus skall komma, men inte när han skall komma..
Det är beredskap, inte beräkning som gäller, att ge akt på tecknen  men inte föra statistik över dem. Jesus kall komma en gång till, absolut inte två gånger till. Så säger Guds Ord

(sidan 37)
L.P.:”Han hade försökt att varna dem för Guds vrede…”

Kommentar: Våra liv i Jesu efterföljelse är viktigare än våra ord. Orden kan få motsatt effekt om de inte är fyllda av kärlek. Vi skall både tala om och leva i Guds kärlek. Det finns många som tagit skada av skräckfyllda predikningar om de domar som skall övergå världen. Filmer, som handlar om detta,  profetior och destruktiva förutsägelser är inte de kristnas uppgift att förmedla. Om det är så man vinner själar så har jag svårt att förstå det.

(sidan 41)
L.P.: ”i ett nu har vedermödans förfärliga flod börjat strömma ner över jordens släkter. O, vilken hemsk och fruktansvärd dag detta skall bli.”

Kommentar: Verkligheten är tillräckligt hemsk. Jag måste erkänna att jag ofta känner mig illamående av att se nyheterna i TV-rutan. Våra hem har blivit skådeplatser för det hemska som varje dag sker i vår värld. Krig, mord, katastrofer och olyckor serveras i medierna. Att vi som är kristna fortsätter i samma stil är ovärdigt.. Du kanske säger. Ja men det står ju i bibeln. Det hjälper inte. Undvik sådana texter. Jag tar avstånd från all sådan ångestskapande förkunnelse.

(sidan 43)      
L.P.:”Gud hjälpe oss, att vi icke bli överraskade.”

Kommentar: Detta är ett ängsligt spörjande. Om vi i vårt kristna liv har bestämt oss för att tro på Jesus så kan vi aldrig bli överraskade. Vi kan aldrig bevara oss syndfria, men han förlåter oss även om vi skulle falla i synd, så länge vår vilja är att leva för honom. Det handlar mer om förhållningssätt än om tillstånd. Han har klätt oss i sin rättfärdighet. Det räcker.

(sidan 44)
L.P.:””Kristus har en härlighet efter sitt lidande….”

Kommentar: Ja, amen, han regerar redan nu, tills alla fiender besegrats, sist blir döden besegrad. Denna härlighet är vår uppgift att förkunna. Vi prisar honom i tro.
Den strid det handlar om som pågår läser vi om på flera ställen i skriften. Det är en andlig strid. Inte mot kött och blod, utan mot andemakter. Jag tror att Gud väntar på att tiden skall vara mogen för olika händelser i hans plan. Vår uppgift är att förkunna hans fullbordade seger och att lita på att han är med oss alla dagar till tidens ände. Något annat skall vi inte förkunna!!

Den första uppståndelsen


(sidan 46)
L.P.:”Den kallas de rättfärdigas uppståndelse.”

Kommentar: Vilka är rättfärdiga? Bibeln säger: ”I Kristus är vi rättfärdiga genom tron, inte genom laggärningar.” Det handlar om dem som aktivt vägrar att ta emot Kristus. En allvarlig fråga ställer jag till mig själv: Kan jag presentera budskapet på ett sådant sätt att en människa tar avstånd i stället för att ta emot Kristus?

(sidan47)
L.P.:”Alla som äro döda i överträdelser och synder lämnas kvar i graven….medan de orättfärdigas uppståndelse kommer att inträffa efter de tusen åren.”

Kommentar: Så tydligt kan man inte utforma en lära av det som Bibeln antyder om detta. Alla har syndat, men alla är inte döda i sina synder. Jesus har försonat världen med Gud. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Guds vrede drabbar synden, men inte syndaren. Guds kärlek bevisas genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

(SIDAN 48 OCH 49)
Kommentar:  Instämmer i denna sköna beskrivning om att vi inte kan förstå, men ändå tro och erfara livets mysterium

(sidan 56)
L.P.:””Den första uppståndelsen fullbordar vår frälsning.”

Kommentar: Nej Jesus har redan fullbordat vår frälsning, men förf. menar naturligtvis att vi i Kristus blir slutfrälsta därför att vi redan här och nu är frälsta genom honom. Något annat kan jag inte hålla med om

(s.58)
L.P.:”Hoppet om den första uppståndelsen har varit den stjärna, som lyst den lidande församlingen genom alla prövningar.”

Kommentar:Med all respekt för dessa ord vill jag ändå värja mig för den inställning som här står och som ofta framskymtar i den kristna förkunnelsen, nämligen att det skulle vara något eftersträvansvärt att utsätta sig för lidande och prövningar. Är inte detta en del av livet både bland kristna och inte kristna, ofta med mycket orättvis fördelning

(sidan 59)
L.P.:”De rättfärdigas uppståndelse har alltid varit drivfjädern till alla sant kristliga handlingar.”

Kommentar: Jag har svårt att förstå det här. Har alltid reagerat emot exempelvis sången ”Skall det bli några stjärnor i kronan jag får?” Om vi känner medlidande med någon här på jorden så måste väl vår empati gälla dem utan tanke på lön i framtiden. Jag beundrade en broders arbete vid en kyrka där han gratis hade lagt ned många timmars arbete, ja nästan hela sin fritid. Jag tyckte att det var en imponerande uppoffring. Jag gör det för att få lön i himlen svarade brodern. Jag suckade inombords. Allt ideellt arbete borde väl ha andra drivkrafter. Det måste vara kärlek och inte rädsla som driver oss att arbeta. I den första uppståndelsen vill jag gärna tro att det är nåden som gäller. ”Att Kristi blod min synd min skuld då täcker.”

Guds gränslösa nåd.

L.P.:”ju mer du lider, ju mer du ger dig ut för Jesus, dess härligare uppståndelse får du.”

Kommentar: Detta förhållningssätt har alltid funnits och finns även nu i olika hög grad. De överdrivna exemplen är talibaner och självmordsbombare. De hyllas av sina släktingar som hjältar Det är här och nu vi lever i både med och motgång, men jag vill gärna leva så att mitt liv får vara i medgång. Motgångar kan komma, men de kommer definitivt inte från Gud.

En stor vedermöda

(sidan 62.)
L.P.:”Gud har många underliga sätt att gå tillväga med människors barn..”

Kommentar: Jag tror inte att vi skall tolka bibeln så att vedermödorna (jag tror inte på en vedermöda, men jag tror på vedermödor) är Guds straffdomar. Skulle det vara Guds sätt att straffa fattiga människor på Haiti, med denna fruktansvärda jordbävning. Någon sådan förklaring skulle aldrig få komma över någon kristen människas läppar. Gud tillåter naturkatastrofer på grund av att den här jorden är så beskaffad att kontinentalplattorna rör på sig, ibland tyvärr med katastrofala följder, men det är absolut inte Gud som gör det. Andra vedermödor som går över jorden, miljöförstöring och krig, våld och andra brott är ett verk av den ondska som vi människor åstadkommer

(sidan 63)
L.P.:”Han slutade där, lade ihop boken och lämnade den åt tjänaren. Han läste icke orden som följa: ”Och en hämndens dag från vår Gud.”

Kommentar: Vi lever nu i nådens tid. Hämnden hör inte hemma i nådens tid. Dessutom säger inte bibeln att hämnden skall drabba människor i första hand. Den hämnd som här omtalas gäller striden mot ondskan. Vilka uttryck den striden tar vet vi inget om, men vi vet att hos Gud finns makten

(sidan 65)
L.P.:”Men den dag skall komma, då han skall trampa fienderna under sina fötter….”

Kommentar: Fienderna som här omtalas är inte människor, men det är ju helt klart att alla människor både de som tillhör Herren och de som inte gör det kommer säkert att bli utsatta, men hämnden gäller inte dem. Allt detta är inte något nytt. Vi är mitt uppe i det som kallas vedermöda. En vedermöda bland de många

(sidan 66)
L.P.:”Det förtjänta straffet skall komma att drabba jordens innebyggare.”

Kommentar: För detta kan jag inte finna något stöd i skriften. Om Gud var som vi skulle det säkert bli så, men pris ske Gud. Han är inte som vi. Han förbarmar sig över människor trots att vi inte förtjänar det. 1 Tess. 5:9 ”Gud har inte bestämt oss till ett offer för vreden.”

(sidan 68)
L.P.:”När Jesus tagit hem sin brud, komma dessa emellertid att söka Gud, och han låter sig finnas även nu..”

Kommentar: Författaren gissar att det blir så, men vad har han för stöd i Skriften(sidan 69)
L.P.:”Då skall Antikrist komma personligen..”

Kommentar: Här har man gissat att det var Hitler, Stalin, Gorbatjov med sitt födelsemärke och nu senast Obama. (Man hade tagit in en bild av honom i tidningen Dagen med Palestinascjal och texten Jewishater. Mycket ovärdigt av en kristen tidning) De som varit särskilt rädda för hans fredssträvanden i Mellanöstern har uttalat sig med hatfulla ord och använt bibelord som framhåller att man önskar honom död. En metodistpastor använde orden ”a lame duck” med avseende på USA:s nye president. Detta är kuslig demagogi

Vi vet inget om den Antikrist som skall dömas, men vårt uppdrag är att avslöja antikrists ande, både inom oss själva och i den omgivning i vilken vi lever. Ty där är antikrists ande verksam.

(sidan 71)
L.P.:””Det gives vissa riktlinjer i skriften….”

Kommentarer: Av dessa riktlinjer har man gjort en lära som fått stor spridning främst genom Darby ( Se inledningen) De här tankarna var inte nya när Lewi Pethrus skrev ned dem, men genom denna bok bekräftade han denna farliga teologi, som skapat så mycket onödig oro och som dessutom legitimerat och fortfarande gör, de orättvisor av våld och förtryck som numera råder i Mellanöstern. Det är en teologi som ger rum för ett farligt politiskt engagemang som kan få katastrofala följder för världsfreden. Om de Sionistiska lobbyisterna får som de vill, ser det ut som att våldet och vapnen är det enda språk som människor förstår och som just nu råder. Detta måste jag få lov att protestera emot och det tänker jag göra.

Beträffande profetian i Daniel om de sjuttio årsveckorna så tror jag på det som redan gått i uppfyllelse av denna profetia, nämligen De sextionio, men jag tror också att en del av de profetior både i Daniel och Uppenbarelseboken är förseglad skrift intill ändens tid. Vi gör väl i att låta dem vara förseglade. När de gå i uppfyllelse kan vi hämta tröst och styrka i Skriften till att våga hoppas på det vi inte ser, utan att förstå.

(sidan 73)
L.P.:”Jag för min del tror att när Israel förkastade Kristus, och den Smorde dödades utan sak,  ingingo hedningarnas tider och då började en ny tideräkning

Kommentar: Om författaren skrivit detta i vår tid skulle han blivit beskylld för antisemitism. Det är mycket ologiskt att påstå att Jesu offerdöd på Golgata kors var ett verk av judarna, ja det är ett avskyvärt påstående. Dessbättre kan vi inte enbart belasta författaren för detta fatala misstag. Detta har jag påpekat i inledningen till detta kompendium. De myter om judars skuld som senare skapats kände författaren troligtvis inte till vid denna tid

Jag tar avstånd från ovanstående påstående.

Det ingick ju i Guds plan att Jesus skulle lida och dö för vår skull. Hedningarnas tider var inte en reservplan. Denna tid som inleddes med Jesus seger på Golgata är den vi lever i nu och som vi skall leva i och tro på så länge vi lever

(sidan 74)
L.P.:”när de förkastade honom, gick frälsningstankarnas bevarande över från judarna till hedningarna.”

Kommentar: Skulle detta inte ha skett om de hade tagit emot Jesus? En underlig tanke Hela försoningsverket gäller ju hela världen. Han har försonat världen med Gud. Det vill säga människorna. De / Vi är försonade. Inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss Halleluja ropar det i mitt hjärta!!

(sidan 75)
L.P.:”gå upp i penningar och affärer – detta är judarnas strävan nu för tiden.”

Kommentar: Detta hade han inte vågat skriva i vår tid. Det hade blivit stora löpsedelsrubriker om påstådd antisemitism, men som jag tidigare skrivit detta var en annan tid Om författaren haft kännedom om vad som senare skulle ske genom Förintelsen, så hade han aldrig valt att skriva just detta.

L.P.:”Då komma de att återuppbygga upp sitt tempel.”

Kommentar: Mycket underligt. Det judiska templet hör till den gammaltestamentliga tiden. I det nya förbundets tid bor inte Gud i tempel som är byggda av människohand.

(sidan 76-79)
L.P.:”vedermödan räcka i sju år.”

Kommentar: Det är ingen som vet något om detta.. Vänta med att pröva det tills det har skettl

Om vi tror på en bestämd vedermöda som skall drabba alla dem som inte tror på Gud på detta sätt, så utesluter vi betydelsen av Guds nåd. Det är inte genom skräckfyllda fantasier och drömmar som människor skall bli omvända. I min barndom hade pappa hängt upp Chaders plansch på väggen. Den ansluter sig till Darbyismen. Förr i tiden reste predikanter runt och visade planscher med påstådda tidsåldrar som man trodde man kunde urskilja i Bibeln. Dessa samlingar var mycket välbesökta eftersom de kittlade fantasin hos många, till att spekulera om framtiden. Det har alltid faschinerat människor att syssla med okända mysterier.Min tre år äldre bror har berättat att han fick ångest när han såg Helvetets lågor. Han var ju den av oss syskon som tänjde på gränserna, men han levde aldrig i harmoni, utan ständigt i skräck för en Gud som han inte förstod sig på. Han tog sin tillflykt till Alkoholen med pappas förmaningar ständigt ringande i sina öron. Jag har läst hans bekännelser efter sin död. Så här skriver han: ”När de andra sjöng O sällhet stor, så grät jag inombords och frågade:. ”Var är du min sällhets Gud.” Han ville så gärna, men han passade inte in i mönstret. Han var ett av de så kallade Guds barnbarn. Men jag tror att han var ett Guds barn trots att han tvivlade och grubblade i hela sitt liv.

Vi skall sluta upp med att bygga upp bokstavstolkningar till läror och göra oss av med alla villoläror.

Låt gärna kyrkan få vara bristfällig, för den är det, men ge utrymme för kärlek och barmhärtighet

Så här skriver Nils Tägt i sin bok: ”När han kommer, en bok om de yttersta tingen.”:

”Jesus Kristus är A och O, begynnelsen och änden. Han är också centrum, ”historiens mitt”. Från honom faller ljus också över ”det yttersta”, över en framtid, som inrymmer hoppets fullbordan. Så binds de två samman: kristologi och eskatologi.

Borensberg 2010-04-11

 Rolf Ericson

söndag 21 juni 2020

Nära livet - nära Gud!

Erik Forslund intervjuas av Linnea Sennehed i en webbsändning från Pingstkyrkan Motalafredag 19 juni 2020

"Hjälp! Jag mår dåligt!" | Sebastian Stakset
SE DENNA LÄNK

Skriv till mig om du vill veta mer. Jag svarar om du vill.

Vi är så tacksamma!

....för midsommar 2020.


.....för att vi älskar och har varandra Ulla-Britt och jag och för varje dag vi får tillsammans.

.....för en församling som prioriterar och praktiserar omsorg och kärlek till de behövande. I går kom ett kort på posten med en hälsning ifrån ungdomarna, där det stod att de tänker på och ber för oss. I dag kom Sollan och Anders, två församlingsmedlemmar, De hade med sig hembakat kaffebröd och midsommarblommor. Det kallar jag för syskonkärlek, eftersom vi är andliga syskon.

....för våra barn med sina respektive, som alltid kommer ihåg oss. I dag kom Johan och han hade med sig ost och färska jordgubbar.

Ja våra hjärtan är fyllda av tacksamhet till Gud först av allt. Han är med oss varje dag och vi ber honom om kraft att möta det som ligger framför. Han har ju sagt att som vår dag är, så skall vår kraft också vara.

måndag 15 juni 2020

Barnens Nyhem

Kolla in på Barnens Nyhem

Nu händer det grejer för alla killar och tjejer. Kolla in på Barnens Nyhem. Jag känner igen flera som är med där. Om det regnar och ni måste va inomhus sätt på datorn och kolla tycker jag Rolf. Tror att det blir nåt nytt varje dag den här veckan.

måndag 8 juni 2020

Vega 5 år ritade en teckning till farmor


Vega ritade en teckning till farmor till hennes födelsedag den 12 maj 2020

söndag 7 juni 2020

Israels ambassadör om Sveriges tystnad


Så här skrev en av mina vänner Bernt Nyman på sin facebooks-sida: 
Mitt svar och även min efterlysning av kommentarer till Bernt Nyman och alla som läser det här:

"Nog är det väl tråkigt att det inte blivit någon dialog efter ditt citat av Israels sverigeambassadör Bernt, lika tråkigt som det är att ingen vill kommentera på min sida som jag nu länkar till dig. Se nedan. Där tas Israelsfrågan upp fastän under en annan infallsvinkel.

Jag skrev på min sida ett inlägg som en reaktion på en artiklar iTittarmagasin, som är en bilaga från Himlen TV7. Det handlade om Israels roll i Guds frälsningsplan och jag meddelade min uppfattning som jag vet att du har svårt att dela. Alltså en teologisk fråga som skiljer sig från den rent politiska. Men tyvärr, än så länge har kommentarerna uteblivit. Facebook är kanske fel forum för sådana debatter, i alla fall om man med debatt menar dialog.

Även Israels ambassadör är irriterad över "den öronbedövande tystnaden från alla de svenskar som under så många år attackerat Israel med folkrätten och mänskliga rättigheter som förevändning."
"Tystnaden är å andra sidan desto mer påfallande ifråga om den ständigt upprepade folkmordsretoriken mot den judiska staten" skriver han. 

Detta är inte alls så svårt att förstå, jag menar tystnaden mot staten Israel. Har de inte tydligt och klart visat att man inte vill bli tillrättavisad av Sverige. Vad har det kostat för Sverige? Den diplomatiska utfrysning som Sverige varit utsatt för, på grund av sin kritik mot Israels ockupation och övergrepp, inte minst i fråga om lika rättigheter för israeler, som för palestinier och att fred endast kan åstadkommas genom en tvåstatslösning. Har vi inte rättighet att predika rätt och moral för Israel? Det verkar inte så som bekant. Detta är kanske en av anledningarna till den tystnad som råder från Sverige. 

Å andra sidan kanske Sverige redan har gett svar på tal tidigare, men Israels ambassadör måste hela tiden använda en sådan retorik för att försvara Israels rätt. Det kan man ju begripa, men det sker på bekostnad av påståendet att Sverige inte kan förstå att Israel har fiender och att den terrorism som de är utsatta för verkligen existerar. En sådan beskyllning är både osann och orättvis. Sverige har alltid stått på Israels sida, men Sverige har också haft anledning att kritisera en hel del av Israels förehavanden.


Predikan om helande


Jag är väldigt tacksam för dagens predikan i Pingstkyrkan Motala. Mika Jurikivi predikar om helande, med utgång ifrån texten i Apostlagärningarna 3 som handlar om den lame mannen vid Sköna porten som genom ett mirakel blir helad. Han berättar också om hur han själv har suttit i rullstol i mer än 30 år och kan relatera sitt liv till denna text. När tiden var inne för mannen i texten att han skulle bli helad, så hände undret. Kanske Jesus gått förbi mannen flera gånger utan att bota honom och Mika har inga svar att ge på orsaken till detta,  men gör antagandet att tiden för mannen att bli botad inte var inne. LYSSNA PÅ PREDIKAN CIRKA 7 MINUTER IN PÅ BANDET.

Det är nog många som kan känna igen sig i detta. Vi kanske ställer frågan: "När ska undret ske? När är tiden inne för det under vi väntar på?" Det är bara Gud som vet svaret tror jag, men Mika ger oss Bibelns svar på att Gud har gett oss Anden och att kraften till det under som kan ske i Jesu namn är lika verksam i dag. Men anledningen till att Gud gör under och helar från sjukdom är i första hand för att Jesus Kristus skall bli förhärligad. En människa har inte rättighet att ta åt sig äran för det under som sker. Jesus är alltid centrum och honom tillhör äran och makten för det han gör. Därför vill jag uppmana oss: "Sluta aldrig önska, sluta aldrig be, sluta aldrig hoppas. Under kan ju ske."


Länk till webbsändning 7 juni 2020 från Pingstkyrkan Motala

LÄNK TILL WEBBSÄNDNING HÄR

fredag 5 juni 2020

Ingen har monopol på sanningen.Jag fick i dag ett magasin som en bilaga till tidningen Dagen med programtips ifrån TV kanalen Himlen 7. Den innehåller tyvärr uppfattningar som gör mig mycket ledsen. Inte enbart för att jag har en annan uppfattning om det som där skrivs, utan mest för den splittring som råder ibland många av oss kristna bekännare där somliga ställer sig på pallisader av tvärsäkra uppfattningar som är långt ifrån den sanning jag läser i min Bibel. Jag skulle vilja kalla det för andligt högmod när man gör dessa tvärsäkra uppfattningar till sanningar och beskyller oss i det andra lägret. 

Vi som exempelvis har en annan eskatologisk syn på det nuvarande Israel blir ofta beskyllda för att vara antisemiter genom olika "politiska" utfall. När man tolkar Bibeln om att Jesus kommer tillbaka till det nuvarande får jag kalla "jordiska" Israel och skriver "tillbaka till Jerusalem i stor härlighet", så sätter man inte sitt hopp till det "himmelska" Jerusalem som Bibeln så tydligt talar om. Ett sådant förrädiskt budskap skapar mycket oro och försvarar den nuvarande Israeliska regimens militära ockupation i ett område där man är beredd att utvidga genom krig och plundring och inte genom att skapa fred. Detta är långt ifrån min bild av Fridens och fredens konung. Jesus fördömer allt vad som hör till krig och våld. 

I detta magasin läser jag också att Birger Skoglund tar upp högaktuella ämnen för vår tid under rubriken: "Profetiska vågskålen" I denna profetia som jag tidigare har läst en del uppfattar jag att vi inte får ha en annan profetisk syn än den som framställes om det nuvarande Jerusalem och om hur vi förbereder oss för Jesu återkomst. Åter igen ett fördömande av oss som tolkar Bibeln på ett helt annat sätt. 

Det värsta av allt är att det jag nu skriver inte blir besvarat. Man vill helt enkelt tysta ner sådana uttalanden som jag här gör. Detta gör mig åter igen mycket bedrövad. Jag skulle önska att jag slapp att skriva så som jag gör, men då blir jag olydig mot den röst som i många år har ropat i mitt inre. Bättre att bli anklagad, än att bli tyst. Bedöm själva om jag har rätt eller fel. Jag vill hellre vara ärlig och uppriktig än att gömma mig bakom ett sken av andlighet. Jag åberopar därför inte mig själv så som varande en profet. Den bedömningen får andra göra. De självutnämnda profeter som är auktoritära vill inte ha någon debatt i detta ämne. Ingen dialog där andra får uttala sig, utan som jag ibland har blivit beskylld för, säga att mitt budskap första av allt är från Gud, vilket jag aldrig har sagt eller skrivit. Mitt budskap såväl som alla andra budskap måste få ifrågasättas och prövas. Sanningen måste få vridas och vändas och ingen har monopol på den.

tisdag 2 juni 2020

Ulla-Britts hjärtsvikt del 11


DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12

JUNI MÅNAD 2020
1 juni 2020. Här ett tillägg till informationen ifrån den 29 maj Följande text från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gäller enligt särskilt dokument:
"Öka personalens kunskap om smittvägar och betydelsen av att följa klädregler och basala hygienrutiner och att använda skyddskläder och rätt skyddsutrustning vid rätt arbetsmoment Den verksamhetsansvariga personen ska se till att personalen är utbildad och har tillräckliga kunskaper i och följsamhet till basala hygienrutiner. Det är också ett krav att personalen har möjlighet till handtvätt och handdesinfektion, har de skyddskläder som behövs och i förekommande fall har tillgång till rätt skyddsutrustning8 . Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har till stöd utarbetat
"Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård och omsorg".9 Kunskap om smittvägar och hur dessa bryts är en grundförutsättning för att uppnå ett generellt smittförebyggande tankesätt i arbetet, och Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg ska tillämpas. Ett syfte är att minska risken för att personalen blir smittad, och ett annat är att minska risken för att omsorgstagare och patienter smittas av personalen, direkt eller indirekt från andra omsorgstagare eller patienter. När det gäller covid-19 handlar det om att reducera risken för dropp- och kontaktsmitta. Socialstyrelsen har för detta ändamål publicerat material som särskilt vänder sig till kommunal vård och omsorg.10 För att öka kunskapen om hur skyddskläder används har Socialstyrelsen också tagit fram information om skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning. 11 Exempel på åtgärder: • Säkerställ att enheten har en kontaktperson (t.ex. en hygienkontaktperson) som förmedlar information från och till smittskydds- och vårdhygienenheter. • Betona vikten av god hand- och hosthygien för personal, boende och eventuella besökare. • Se till att det finns flytande tvål och pappershanddukar samt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel till hands och att de är ändamålsenligt placerade. • Sörj för att personalen har tillgång till skyddskläder och använder ändamålsenlig skyddsutrustning. • Se till att städrutiner följs och är adekvata. Fäst särskild uppmärksamhet på ytor som berörs ofta samt bordsytor och toaletter. Användning av visir eller munskydd på personalen kan, under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de grundläggande och viktigast, övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken för spridning av covid-19 Huvuddelen av smitta sker från personer med symtom, så personalen ska stanna hemma från jobbet även vid lindriga symtom. Det finns dock en möjlighet att personer utan symtom, eller med så milda symtom att de inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta till riskgruppen äldre som behöver mycket vård 9 https://sfvh.se/protokoll-for-vardhygienisk-standard-i-sarskilda-boendeformer 10 Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19. Praktiska förslag till kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst (pdf). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/arbetssatt-kommunal-halso-och-sjukvardcovid19.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev200417&utm_medium=email&utm_source=apsis, accessed 12 Maj 2020. 11 https://www.socialstyrelsen.se/sok/?q=arbetskl procentC3 procentA4der 9 och omsorg. Därför kan man, när övriga åtgärder är vidtagna och spridning pågår ute i samhället, överväga att försöka minska den smittrisk som de äldre utsätts för genom att som en extra smittskyddsåtgärd införa en mekanisk barriär, såsom ett visir eller munskydd, vid moment som innebär att man arbetar nära ansiktet på omsorgstagare och patienter. Visir som kan användas i detta syfte ska täcka ansiktet till nedanför hakan. Som alternativ används munskydd av typerna I (vätskeavvisande eller ej), II eller IIR "
Vi har nu gjort vad vi kan för att informera om vilka riktlinjer som gäller för personal för ATT SKYDDA OSS. Förut gjorde vi allt vad vi kunde för att SKYDDA PERSONAL som kom till oss. Det enda vi nu kan göra i rådande läge är ATT VI SJÄLVA skyddar oss, så mycket som möjligt. För oss som är i en extrem riskgrupp är det nödvändigt. Vi har fått utrustning av goda vänner som vi tänker använda, eftersom vi anser att vi är utsatta. Jag vill göra allt som går för att skydda Ulla-Britt och även mig själv för smitta. Den sjukdomen är förvisso inget bra alternativ för oss. Därför är vi just nu liksom många andra isolerade här i vårt hem tillsvidare och vi hoppas att vi kan hålla smittan borta ifrån vårt hem. Jag vågar inte ta något för givet angående de risker som kan finnas, trots att vi här i Motala tills nu varit skyddade och att inga dödsfall här har rapporterats.
I dag har jag varit hos läkare på vårdcentralen för den astma jag lider av. Han gjorde ett mycket bra arbete och ordinerade cortisontabletter på prov i 5 dagar. EKG och blodprov togs och en del goda råd fick jag för behandling av mina refluxbesvär och mitt eventuella diafragmabrock.
Ulla-Britt har haft besök ifrån LAH. för Furixpump som ges varje måndag och fredag. Vi har redogjort för den goda behandlingen av Imdur och vi fortsätter med detta även denna vecka tills läkare ordinerar något annat.
2 juni 2020. En läkare från LAH ringde och meddelade att en ändring blir gjord i Ulla-Britts medicinlista på blodfettssänkande tablett till en annan sort, eftersom den hon har visar symptom på den värk som hon har i sina ben.
I dag har jag beställt hemleverans ifrån ICA maxi. Varorna kommer till oss i morgon. Vi tycker att detta är bra, men det har tagit ganska lång tid för mig att få allt att fungera. Dels har jag fått lov att beställa mobilt bankid, sen har jag också sett till att jag som ett alternativ kan beställa varor med en särskild kod från ICA. Den koden gäller även för mitt ICA kort.
 5 juni 2020. De senaste två dagarna har Ulla-Britt och jag använt munskydd vid besök utifrån av hemtjänst och personal från LAH, eftersom de själva inte behöver ha detta skydd.
Den positiva erfarenheten av Imdur gör att Ulla-Britt kan andas bättre för det mesta. Hennes panikartade attacker nattetid har försvunnit, vilket vi är mycket tacksamma för. Än så länge står hon kvar på den dos som hon börjat med för att se hur resultatet så småningom kan utvärderas innan läkare eventuellt föreslår en höjning av dosen. Det är viktigt att ha blodtrycket på en acceptabel nivå.
Under två dagar har jag arbetat utomhus med efterblivet arbete på tomten. Jag har bland annat omplanterat en rabatt med vintergröna, en tacksam perenn, som pryder rabatten en stor del av året, ibland med små blåa blommor som liknar blåsippor. Känner mig tillfredsställd med att jag hunnit med detta.
I dag ringde läkare ifrån vårdcentralen Lyckorna för att veta hur den kur av kortison jag fått verkat. Jag har verkligen blivit bättre och behöver inte ta Bricanyl, utan bara innovair tre gånger om dagen. Nu får jag ta kortison till och med 8 juni, eftersom det är en kort tids kur, som man ger när besvären är som värst. Läkaren lovade att jag skulle få höra av mig igen om det blev värre.
Besöken ifrån LAH under måndagar och torsdagar är värdefulla och de som kommer är mycket noga med att kontrollera Ulla-Britts mående med kontroller av olika parametrar. Allt tar emellertid på krafterna och Ulla-Britt är ganska trött efter sådana dagar. Detta får vi acceptera, eftersom deras arbete betyder så mycket för Ulla-Britt.
I dessa coronatider debatteras mycket om palliativ vård. I samband med att äldre som drabbats av covid19 alldeles för lätt blivit ordinerade palliativ vård på äldreboende har den hamnat i vanrykte. Detta är ju inte den sanna bilden av palliativ vård. I dag skriver tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund en ledare med rubriken "Vi behöver mer palliativ vård" Här ett citat: "När palliativ vård bedrivs som den ska bygger det på beslut av läkare som känner patienten väl. Den ska föregås av ett så kallat brytpunktssamtal med den som är sjuk och/ eller de anhöriga där beskedet ges att sjukdomen inte kommer att gå att bota. Alla insatser ska vara individuellt anpassade så att var och en får just den hjälp som behövs mot fysisk och psykisk smärta. Många anhöriga kan berätta om att den sista tiden tack vare den kärleksfulla omsorgen inte bara om den sjuke utan också om de närstående, blev meningsfull och ljus.
Så har det uppenbarligen inte sett ut på äldreboendena. Socialstyrelsens direktiv om att undvika onödiga besök av läkare har tolkats - förhoppningsvis övertolkats - som att läkaren kan ge sina direktiv per telefon, utan att ens ha genomfört en undersökning. De anhöriga har vägrats tillträde och i bästa fall fått ta farväl via mobilen eller surfplattan." (slut citat.)
Vi är så glada för att den palliativa vård som Ulla-Britt får och har fått i snart ett års tid inneburit att hon fått vara i hemmet, med den hjälp som LAH erbjuder och även den kommunala hemtjänsten. Den vården får inte på något sätt klandras, även om det säkert finns en del brister, vilket jag även givit uttryck för ibland.
Som E.S. skriver "att den sista tiden tack vare den kärleksfulla omsorgen inte bara om den sjuke utan också om de närstående, blev meningsfull och ljus." är något vi upplever konkret.
Ulla-Britt har en stark livslust trots sin svåra sjukdom. Vänner ber för henne och vi upplever Guds omsorg om oss på ett påtagligt sätt. Personal som kommer till oss beskriver att de blir berikade av Ulla-Britts glädjeutstrålning. Hon har förmågan att vara glad och förnöjsam trots sitt beroende av andra, eller vågar jag skriva tack vare. Det är både ett givande och ett tagande och vi lär oss hela tiden något nytt genom det vi går igenom.
 8 juni 2020. I dag är det måndag och hemtjänsten har hjälpt Ulla-Britt med att bli duschad. Hon har också fått två besök ifrån LAH, som hjälpt till att sätta in furixpumpen.
I dag har jag tagit mina kortisontabletter för sjunde och sista dagen. Jag känner mig inte längre beroende av Bricanyl och tar nu bara Innovair morgon och kväll. Är fortfarande en aning hes, men den besvärliga astman är inte längre akut. Hoppas att jag skall klara situationen bättre nu utan kortison.
I dag fick jag larma ambulans åt min granne, som troligtvis suttit i solen för länge. Vi iakttog honom från vårt fönster och såg att han for illa. När jag gick ut för att se hur det stod till var det ganska svårt att få kontakt med honom, så jag fick larma ambulans. Jag tog även kontakt med mannens anhöriga. Hoppas att han snart blir bra igen. Han fick följa med i ambulansen och de tog väl hand om honom.
Vi har diskuterat med LAH personalen om eventuellt läkarbesök på deras förslag. En av anledningarna till detta är den astmamedicin som sedan gammalt finns med på Ulla-Britts medicinlista. Dessutom tyckte sköterskorna att det är hög tid att en läkare får samtala med Ulla-Britt innan semestrarna börjar, eftersom det dröjt så länge sedan senaste besöket. Vi är naturligtvis tacksamma för detta och ser fram emot eventuellt besök torsdag förmiddag.
 11 juni 2020 I går onsdag gjorde jag en ganska grundlig städning av vår lägenhet. Jag hade beställt hemleverns av matvaror ifrån ICA maxi för andra gången.
När det gäller min dokumentation om Ulla-Britt, så känns det viktigt för mig att betona, att den handlar inte bara om henne, utan även om mig och den resa vi båda gör tillsammans varje dag, under en rätt så påfrestande period i våra liv. Det finns givetvis gränser för vad man får skriva och jag är mycket noga med att inte lämna ut uppgifter som kan vara till skada för någon. Självklart gäller detta också den sjukvård, som vi får ta emot, där läkare och annan personal ofta är föremål för min analys. Där får ingenting finnas som kan skada den etik som bör råda i sådana sammanhang. Om så skulle vara fallet ber jag vänligen berörda parter att ge sig tillkänna. Jag trodde att det var lovligt att göra ett utdrag ur Ulla-Britts journal ifrån Mina vårdkontakter. Denna journal är offentlig och kan läsas av den patient som vill. Så länge den håller sig inom gränser där inga namn publiceras, tycker jag nog att det borde vara tillåtet att kopiera, men eftersom jag fått veta att det inte är önskvärt, kommer jag i fortsättningen att undvika det. Den skrivna journalanteckning som jag publicerat tidigare är nu borttagen.
Så vill jag ta upp något som jag skrev den 20 maj. Så här skrev jag: "Ulla-Britts hjärtsvikt är nu inne i en fas där kroppen inte längre svarar på den pågående behandlingen på samma sätt som tidigare. "
Detta var en uppfattning som jag fick vid denna tid, eftersom läget just då såg ut så. Jag har nu i efterhand fått veta att Ulla-Britt fortfarande svarar bra på den vätskeutdrivande behandlingen, men att justeringar gjordes vid denna tid då allt såg så kritiskt ut. För mig känns det väldigt bra att kunna gå tillbaka i min dokumentation och få bekräftat sådant som man vanligtvis lätt glömmer. Detta skriver jag för att ni ska förstå hur viktigt det är för oss att dokumentera hela tiden.
Vi fick under torsdagen besök av både läkare och sjuksköterska ifrån LAH och vi att samtalade och fick information om den behandling som Ulla-Britt får. Läkaren ville pröva att utöka Imdur med dubbel dos, eftersom den visat sig vara så bra för Ulla-Britt. Imdur verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete. Jag är förvånad att man inte har försökt att sätta in detta läkemedel tidigare
De prover som togs visar bland annat att njurfunktionen blivit något sämre och därför vill läkaren halvera Enalapril. Läkaren menade även att Metolazon bör minskas efterhand, eftersom även den sänker blodtrycket och påverkar njurarna.

12 juni 2020. Den vikt som noterades denna morgon var den lägsta på länge, vilket talar för att den senaste tidens förändringar blivit till det bättre.
Det är än så länge för tidigt att utvärdera höjningen av Imdur, men efter den första natten har Ulla-Britt varit rejält påverkad med bland annat yrsel och extrem trötthet.

15 juni 2020 LAH har nu övertagit diabeteskontrollen för Ulla-Britt. De senaste dagarna har vi gjort mätningar av blodsockervärden under några tider per dag och fortsätter så i två dagar till. Dessutom har insulindosen sänkts ifrån 32 till 28 enheter. Eftersom höjningen av Imdur inneburit blodtrycksfall har läkaren föreslagit borttagning av Enalapril och sänkning av Metolazon.

16 juni 2020 Vi har fortsatt med blodsockerkontroller och meddelat dagens resultat till LAH nu på morgonen. Läkaren har meddelat att ytterligare sänkning av insulindosen ned till 22 enheter är nödvändig.

20 juni 2020 Blodsockerkontroller har regelbundet gjorts morgon middag kväll till och med 18 juni. Därefter har läkaren meddelat att vi bara ska mäta blodsockret en gång i veckan tillsvidare. Insulindosen är nu sänkt ned till 20 enheter. Enalapril är helt borttaget och Metolazondosen har också minskats för att förhindra att njurvärdena försämras. I torsdags den 18:e föreslog läkaren att furixpump inte behövde installeras och i dag fick vi ta bort Metolazontabletten eftersom morgonens vikt var så låg. Man skulle kunna tro att dessa åtgärder skulle få följden att Ulla-Britts kroppsvikt påverkades och blev högre, men underligt nog, eller kanske jag skulle skriva underbart är att det blivit tvärtom i stället, vilket får oss att känna stor tacksamhet till både Gud och även till läkarna, som funnit nya vägar till behandling. Ulla-Britt väger i dag bara två kilo mer än mig. Hur ska vi kunna tolka det? Ja inte till det sämre för hennes del i alla fall. För att hålla viss kontroll på vad som sker efter de nya direktiv vi fått, har vi uppmanats att rapportera kroppsvikten varje morgon tillsvidare.
Jag har skrivit det förut, men gör det igen. Det är ett under att Ulla-Britt lever. Läkarna hade inte trott det efter förra sommarens händelser. De hade då konstaterat att hon var i mycket dåligt skick och utsikterna för henne såg verkligen dystra ut. Vi fick uppfattningen att hon ganska snart ja redan före jul skulle ha lämnat jordelivet, men så blev det inte. Jag vågar säga, Gud hade andra planer, han som är den som håller i livets trådar, visste att än var inte allting färdigt. Vi vet det även i dag. Helandet är en pågående process och det sker när Guds tid är inne. Som vi sjunger i en av de nyare sångerna: "Allting som han sagt, kommer att ske, förr eller senare..." Det är inte vår sak att veta NÄR det ska ske, men det är möjligt för oss att tro ATT det KAN ske, och det sker då på Guds villkor. Du kanske undrar vilka det är. Jag tror att ett av villkoren är uthållighet. Att aldrig ge upp, men att samtidigt vila vid att det är Gud som gör det och inte tro att vi kan prestera någon sorts tro, som vi har eller inte har. Tron får vi i samma stund som vi behöver den, utan att anstränga oss.
Just nu i denna stund när jag skriver kan jag säga att vår tro hela tiden sätts på prov. Trots de goda värden jag beskrivit i detta inlägg, kan jag samtidigt skriva att Ulla-Britt har haft en mycket jobbig natt med vissa panikattacker och tillfälliga svårigheter att andas. Ulla-Britt beskriver att hon har svårt att koordinera tankar och handlingar. Det blir rörigt när hon ska förklara vad hon känner och hon känner stor frustration över detta. Vi vet så lite vad det är som pågår i hennes kropp, men vi förtröstar på Guds ledning i allt som sker.
I går var det midsommarafton och jag lämnade då följande rapport i ett särskilt inlägg:
Vi är så tacksamma...
...för att vi älskar och har varandra Ulla-Britt och jag och för varje dag vi får tillsammans.

...för en församling som prioriterar och praktiserar omsorg och kärlek till de behövande. I går kom ett kort på posten med en hälsning ifrån ungdomarna, där det stod att de tänker på och ber för oss. I dag kom Sollan och Anders, två församlingsmedlemmar, De hade med sig hembakat kaffebröd och midsommarblommor. Det kallar jag för syskonkärlek, eftersom vi är andliga syskon.

Vi är också tacksamma för våra barn med sina respektive, som alltid kommer ihåg oss. I dag kom Johan och han hade med sig ost och färska jordgubbar.

Ja våra hjärtan är fyllda av tacksamhet till Gud först av allt. Han är med oss varje dag och vi ber honom om kraft att möta det som ligger framför. Han har ju sagt att som vår dag är, så skall vår kraft också vara.


24 juni 2020 I går meddelades att insulindosen skulle höjas igen till 22 enheter. Viktkurvan ligger på acceptabel nivå trots borttagen furixpump i måndags. Tack vare imdur ser det ut som om hjärtat orkar lite mer än tidigare och detta är bra med tanke på att den urindrivande behandlingen frestar mycket på njurarna. Proven har under en lång tid legat på väldigt högs värden.
Ulla-Britt har den senaste tiden haft svårare att kontrollera sina tankar och i vissa stunder känt sig förvirrad. Jag försöker att få henne att förstå hur viktigt det är att hon tar kontroll över tankarna så mycket som möjligt och vägrar att släppa taget.
Hon lider också tidvis av illamående och har svårt att förstå anledningen till det, men efter den information man får när man läser i Fass om Imdur, kan biverkningar förekomma som illamående och yrsel på grund av lågt blodtryck.

25 juni 2020. Det har nu gått fem dagar sedan jag sist skrev. Läget är ganska oförändrat. Vikten håller sig på väldigt låg nivå vilket får anses positivt. En av anledningarna kan vara att Ulla-Britt inte har så bra aptit, mycket på grund av illamåendet, som också kan bero på njurarnas höga värden. Provtagning och blodtryckskontroll görs regelbundet.
Hon har också besvär med att bli låst av tankar och föreställningar vilket påverkar hennes psykiska mående. De tabletter som skrivits ut anser vi inte vara relevanta eftersom de är dämpande. Vi har prövat och funnit att hon blir mer omtöcknad av dessa, och det är inte någon bra hjälp. Just nu vet vi inte riktigt hur detta problem ska kunna lösas. Ulla-Britt har haft några samtalstider med kurator, men just nu känner hon sig inte motiverad för detta. Vi avvaktar och hoppas att hitta nya vägar så att hon ska slippa plågas av dessa tankar. Jag önskar att hon skulle få större stimulering till saker som hon orkar att göra, men min innovationsförmåga är inte så bra just nu. Gud vet allt och vi litar på att han skall hjälpa oss med detta.


DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12