Twingly statistik

onsdag 19 juni 2024

Återbesök på Hörselvården

 I dag har jag lämnat tillbaka min hörapparat i samråd med audionomen på Hörselvården. Under provtiden har jag inte varit nöjd av olika skäl. Hon bedömde att mina hörselproblem inte var så oroväckande, och efter några tester visade det sig att jag hörde lika bra med eller utan hörapparaten.

tisdag 18 juni 2024

Rättighet att ha absolut rätt.

Absolut rätt?

Att vara klarsynt är inte detsamma som att vara kategorisk. Om någon säger att jag är klarsynt, så tar jag det som en komplimang, men om någon i all välmening tycker att jag är kategorisk vill jag gärna veta på vilket sätt jag är det. Jag tror inte att man kan vara både klarsynt och kategorisk. Antingen är jag det ena eller också det andra. Vad innebär det då att vara kategorisk? Det innebär att man har absolut rätt. Vem kan göra sådana anspråk i en värld som är utan absoluta sanningar?

I en av mina texter i Ökenkällan från år 2013 har jag skrivit:

https://rolferic.blogspot.com/2013/02/tro-utan-att-se.html

Tron på Gud handlar inte om bevisade slutledningar eller allmänt observerbara fakta. Man kan inte tvärsäkert bevisa att ens egen övertygelse är den enda tänkbara. Det är en personlig erfarenhet, en subjektiv upplevelse, som man visserligen kan dela med sig av, men den är omöjlig att fullständigt förklara………….Jag tror att den absoluta sanningen finns, men vi har bara sett skymten av den. Ibland kanske den finns där vi minst anar. Jesus som en gång sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet” visade oss människor en skymt av den absoluta sanning som ingen kan se. ”Den som har sett mig har sett Fadern”, sa han till sina lärjungar.

Som kristen bekännare av tro på Gud har jag accepterat denna del av sanningen och den ger mitt sinne en stark förtröstan på att jag är på rätt väg. Jag kan på sätt och vis påstå att jag är salig i denna tro, men måste samtidigt inse att det finns en mångfald av trosuppfattningar och religioner som vi måste respektera och absolut inte nedvärdera. Om vi hävdar att det bara är genom kristendomen som vi finner Gud, så isolerar vi oss och hemfaller till introspektiv och exklusiv tro. Detta bidrar till att öka klyftorna i världen och det kan aldrig vara Guds vilja.”

Så jag vill inte vara kategorisk. Man kan frestas till att bli det om man tar sig själv på allt för stort allvar. Gud hjälp mig att inte göra det, utan i stället att akta andra högre än mig själv, så som Bibeln lär.lördag 15 juni 2024

Sticker ut hakan

 

De säger att jag sticker ut hakan när jag säger min mening. Därför får jag räkna med att bli slagen på käften. Det kostar på att säga sin mening. Det har du naturligtvis rättighet till, brukar de säga, men då får du också skylla dig själv om du får stryk. Kanske vill de mitt bästa, eller också är de rädda för att någon skall lyssna på mig. Det händer visserligen att en del gillar mina bloggar. Det är verkligen uppmuntrande att ibland bli bekräftad.

Det började när jag var barn. Den där ska vi täppa till truten på, sa killarna i skolan. De ställde mig mot väggen och kastade stenar på mig. I kyrkan sa man till mig att jag skulle tacka Gud för att jag fick lida för min tro på Jesus. Se där kommer Jesus, skanderade man på gatorna i stan och på skolgården. Välsigna stenarna sa de hänsynslösa mobbarna.

Min barndomsvärld var svart och vit. En del var frälsta. Dem skulle man hålla sig till. De ofrälsta tillhörde världen och representerade den svarta sidan. Man skulle ta avstånd ifrån dem och inte beblanda sig med dem. Gå inte i ok med dem som inte tror. Ja så står det ju skrivet. Hur skulle man tolka detta? Det fanns mycket tydliga gränsdragningar i den kyrka jag tillhörde och man uteslöt dem som inte levde upp till det mönster som gällde för den bibliska församlingen. Syftet var att hålla församlingen ren och obesmittad av världen och jag tycker nog att syftet i sig var gott, men jag har senare förstått att det inte finns någon församling som kan leva upp till detta ideal.

Jag kände mig i alla fall hemma i församlingen jag tillhörde och hade inte några problem med att anpassa mig. I min barndoms kyrka fanns möjlighet för mig att växa i min tro på Gud. Där fick jag lära mig att sjunga, spela och vittna om min kristna tro. Självklart fick detta konsekvenser, när jag inte kunde hålla detta för mig själv. Jag blev hånad och utfryst i skolan och på gården och gatan där jag bodde.

Nu är läget annorlunda. Världen är inte längre svart eller vit. Livet innehåller många nyanser. Jag kan vittna om Jesus och bli respekterad av dem som inte tillhör någon kyrka eller har en kristen trosbekännelse. Allt har förändrats och ser annorlunda ut. Detta gör mig taggad. Nu försöker jag använda min förmåga till att uttrycka vad jag tror på, bland annat genom min blogg. Det är nog sant som en del av mina troende vänner säger till mig, att jag får räkna med stryk när jag sticker ut hakan, men som jag sa till en vän häromdagen: Jag är den jag är och det tänker jag fortsätta med och hoppas att ni står ut med mig, även när jag ibland sticker ut hakan.

fredag 7 juni 2024

Val till Europaparlamentet 9 juni 2024

 

Den 9 juni är sista chansen att rösta till Europaparlamentet. Den chansen vill jag absolut inte missa. Jag är fullständigt viss om var jag lägger min röst. För att få den vissheten bekräftad gjorde jag valbarometern och mina svar låg helt i linje med en av kandidaterna för det partiet som får min röst. Om jag inte vore så övertygad som jag är, så vet jag att jag skulle akta mig för att lägga min röst på de partier som allierar sig med Sverigedemokraterna. Tänk på det om du känner tvekan om var du ska lägga din röst.

torsdag 6 juni 2024

6 juni 2024

 


6 juni 2024 

I dag firar vi Sveriges nationaldag. Vi gratulerar också Rosmarie som fyller år.
Grattis Kalle och hans flickvän Moa som har tagit studenten. Jag tar mig friheten att kopiera några bilder ifrån Stockholm där de firats.

söndag 12 maj 2024

12 maj 2024


I dag skulle Ulla-Britt ha fyllt 81 år.
Bilden har jag lånat av Susanne. Den är tagen i dag 12 maj 2024.

 

tisdag 7 maj 2024

Jag tror också på att bibeln är Guds ord

 

Jag fortsätter här med några tidigare inlägg som handlar om min bibelsyn, som jag gärna önskade skulle delas med alla kristna, men så är det inte och det måste jag givetvis respektera. Men det innebär också att de som har en annan bibelsyn också måste bemöta min med samma respekt.


måndag 22 juni 2020

Fundamentalistisk bibelsynDet finns en del som uppfattar att "fundametalism" är detsamma som "extremism", men detta är inte hela sanningen, eftersom fundamentalism i själva verket är ett återvändande till något som varit själva ursprunget i en lära eller i en ideologi eller religion. I sådana fall handlar återvändandet om ett avståndstagande ifrån kompromisser som är förorsakade av ett modernt tänkande. Då blir fundamentalismen ett konservativt förhållningssätt.


Om man exempelvis har en fundamentalistisk bibelsyn så innebär detta att man har en tro på att varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud och måste läsas och tolkas precis som det står, utan att ifrågasätta något av dess innehåll, eftersom man anser att det inte kan finnas ett enda fel i Bibeln. Så har man ursprungligen trott och så tror man fortfarande, åtminstone i en del andra religioner, där de heliga skrifterna och det skrivna ordet fortfarande betraktas som auktoritärt.


I den här texten vill jag koncentrera mig på det som just nu är aktuellt i en pågående debatt i tidningen Dagen och i andra media, nämligen den bibelsyn som råder i pingströrelsen. Tyvärr drar man ofta paralleller mellan sekterism och fundamentalism, vilket inte känns bra i detta sammanhang.


Det finns en del som menar att pingströrelsen gjort upp med en fundamentalistisk bibelsyn.


Jag har svårt att tro att hela pingströrelsen gjort upp med fundamentalismen, men varje steg i den riktningen är önskvärd.


Richard Dawkins som blivit känd för sin religionskritiska bok "Illusionen om Gud,"menar att han aldrig skulle ha skrivit den boken, där han argumenterar för ateism, om inte alla kristna varit sunda, kritiskt tänkande personer. Anledningen till att han skrev den var de högljudda, högerkristna fundamentalisterna.


Av samma anledning vill jag i denna artikel hävda att det fortfarande lever kvar mycket av den gamla sortens fundamentalism i vår tid.


Peter Halldorf, teolog och bibellärarehar i tidningen Dagen skrivit:


"Nu ska sägas att stora delar av pingströrelsen långsamt gjort upp med en fundamentalistisk bibelläsning. Såväl Teologiska Nätverket inom Pingst som dess föreståndare Daniel Alm har i skrift förtjänstfullt tagit steg i den riktningen"
Om detta är sant, så innebär det att man i delar av Pingst har en helt annan bibelsyn än tidigare. Jag har tidigare i ett flertal texter skrivit om denna fundamentalism och kallat den förkunnelsen för villfarelse. För detta har jag fått kritik av en del pastorer i Pingst. En av pastorerna menar att om jag kallar Lewi Pethrus för villolärare, så är även han inräknad eftersom han har haft samma undervisning som Pethrus.


År 2010 skrev jag en analys med egna kommentarer av Lewi Pethrus bok "Jesus kommer."

KANLÄSAS HÄR. Den innehåller tankar som har sin grund i Darbyismen, som kallas så efter grundaren John Nelson Darby en irländsk bibellärare ifrån 1800-talet. Läran kallas också för dispensationalism. vilket i korthet innebär att Kristus vid två tillfällen skall återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – som är sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person, anti-krist – kommer att bildas. och lär att man bokstavligt och konsekvent skall tolka skrifterna i Bibeln, särskilt Bibelns profetior om händelserna i den yttersta tiden. Den betonar skillnaderna mellan Israel och kyrkan i Guds program Det finns också likheter med millennialismen, som betonar att ett jordiskt fredsrike skall upprättas här på jorden i tusen år och inträffa före det framtida eviga riket som en gång skall komma vid denna tidens slut.


Boken Jesus kommer skrevs år 1910 och den innehåller just denna dispensationalistiska lära. Tankarna som finns i den boken har legat till grund för pingströrelsens eskatologi, (läran om den yttersta tiden).


Men nu hörs andra tongångar om man ska tolka Peter Halldorf rätt.


Jag har ganska länge varnat för dispensationalismen i många texter på min blogg Ökenkällan. Ibland tycker jag att jag fått alltför litet gehör för det jag där har skrivit, men statistiken utvisar att just dessa inlägg ofta varit bland de mest lästa. I dag måndag 22 juni ligger min blogg på nionde plats i blogtopslistan, vilket gläder mig och får mig att tro att många besöker Ökenkällan och läser dess innehåll. Tack till alla som bidrar till den responsen.


I det här sammanhanget vill jag påpeka att det är väldigt olyckligt att jämföra Knutbyförsamlingen med övriga pingstförsamlingar, som görs i Peter Halldorfs analys. Visserligen är det sant som Halldorf skriver:


"Verkligheten är ju att många av de unga kristna som sökte sig till Knutby under 1990-talet kom från en uppväxt i pingstförsamlingar. En tidig andlig formering kan spåras till karismatiska miljöer där en fundamentalistisk läsning av Bibeln byggde in en illusorisk konflikt i unga människors världsbild. Konflikten mellan Gud och världen."


Ja, jag håller med om att det var så, men samtidigt måste vi komma ihåg att det gjordes en total urspårning ifrån allt vad bibeltolkning heter i Knutby. Det går helt enkelt inte att finna något sådant i någon pingstförsamling i Sverige.


I vilket fall som helst tjänar det ingenting till att sopa alla dessa problem som uppstått under mattan, utan att i stället med ärlighet blottlägga det som har gått snett. Halldorf har verkligen rätt i att självkritiken och rannsakan över den egna teologin och andligheten som orsakat denna katastrof behöver komma upp till ytan. Vi har ingen rätt att döma över det som skett eftersom själva roten sitter just i den religiösa fundamentalism som jag här beskriver och som tyvärr varit en av orsakerna till det som skett i Knutby.


SE ÄVEN DENNA LÄNK OM DET PROFETISKA ORDET OCH ISRAEL SOM JAG SKREV ÅR 2009Upplagd av Rolf Bertil Ericsons Blogg kl.17.26 6/22/2020   

Etiketter: fundamentalism; darbyism; dispensationalism; millenialism; pingströrelsen; knutby; bibeltolkning

2 kommentarer:

 1. Rolf Bertil Ericsons Blogg23 juni 2020 kl. 19:02

  Jag skulle gärna vilja ha ett svar av någon som vet, på frågan om Pingst har övergett en fundamentalistisk bibelsyn och hur man ställer sig till dispesationalismen. Det vore ett hälsotecken anser jag. Jag vet att många har läst mitt inlägg det senaste dygnet, men tyvärr har ingen vågat att reagera.

  Svara

  Svar

  1. micael grenholm24 juni 2020 kl. 15:51

   Jag och Sarah intervjuade Daniel Alm tidigare idag och då sa han att han själv var 25 % darbyist (vad gäller uppryckandet). Det är med tanke på historien en ganska stor distansering!