Twingly statistik

torsdag 24 juni 2021

Glad midsommar!Bilden ifrån midsommar 2020

 Nu skall jag sammanfatta den senaste tidens händelser. I dag har jag varit hos min sjukgymnast Torgny. Han är både terapeut, god vän och suverän behandlare. Det var tredje gången jag fick behandling för min högerarm där jag haft ont sedan en tid. Han lovade mig att det skulle bli bättre efter åtminstone femte gången. Han förklarade också vad värken beror på och hur behandlingen kan hjälpa.

I går samtalade jag med läkare på Vårdcentralen om de besvär jag har av den pågående stämbandsinflammationen. Han förklarade för mig att besvären uppstått som en biverkan av den kortisonkur jag tidigare fått. Från och med onsdag kväll påbörjades en ny kur som behandling av svamp som bildats i matstrupen. Jag längtar såå att få min röst tillbaka. Om jag någonsin skall kunna sjunga igen är det nödvändigt att bli helad ifrån denna infektion. Tack Gud för att det kan ske. Det vore ett mirakel!

I tisdags var en tjej ifrån Städarna hemma hos mig och städade. Så skönt att få den hjälpen varannan vecka.

I morgon är det midsommarafton och jag har bjudit min vän Arne på eftermiddagsfika. För övrigt tar jag det mycket lugnt och om jag gör något så sker det i en mycket långsam takt. Jag älskar skuggan och förser mig dagligen med solskyddsfaktor fem

Mina tankar om framtiden har jag lämnat till den som ser och vet allt. Jag har lagt fram en önskan till Gud om ett boende som är lite lättare. Eftersom jag har så stora astmatiska besvär skulle jag vara i behov av en lägenhet utan trädgård. Vi får avvakta och se hur han tänker att vi skall lösa det problemet tillsammans. Ibland blir det ju inte alltid som vi har tänkt oss. Det är spännande att leva. Livspusslet fylls varje dag av nya bitar och det mesta brukar läggas på plats.

Till dig som känner kravet inifrån dig själv och utifrån din omgivning. Jag har känt hur prestationsångesten ibland vill ta stryptag och så har jag jämfört mig med andra och känt mig otillräcklig. Jag börjar mer och mer förstå att mitt liv inte beror på vad jag gör, utan på vad jag är. Har du känt det så också. Kom ihåg en sak. Du duger och du är unik. Det finns ingen annan med den sammansättning som du har.

Här följer en meditationsandakt på 8 minuter inspelad på Youtube

onsdag 23 juni 2021

En psalm och en psalmförfattare

 Fred Kaan som är född 1929 död 2009 var en nederländsk präst .och en av vår tids betydande psalmförfattare.


Hans liv och diktning kom att präglas av hans uppväxt under andra världskriget, då hans familj var aktiv med att hjälpa judar att gömma sig för nazisterna. Han blev en viktig gestalt i den kristna fredsrörelsen. Efter kriget studerade han teologi och flyttade till England där han vigdes till pastor i kongregationalistkyrkan.. En viktig del av hans tjänst handlade om mänskliga rättigheter. Under hela sitt yrkesverksamma liv skrev hans psalmer och flera av hans psalmer finns översatta till svenska.


Han hör till en av mina favoritpsalmförfattare


Smaka på den här som skrevs år 1968. Den översattes 1970 av Britt G.Hallqvist och har nummer 288 i psalmboken där de 325 första psalmerna återfinns i alla kristna samfunds sångböcker


Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar/

ut i en värld där stora risker väntar/

Ett med din värld, så vill du vi skall leva./

Gud gör oss djärva.


Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.

Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.

Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.

Gud gör oss fria.


Ge oss din blick för dolda möjligheter.

Ge fantasi att finna nya medel,

Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla.

Gud gör oss kloka.


Människors krav skall pressa oss, och tvivel/

oro och jäkt skall tynga våra sinnen.

Låt oss då känna att din kärlek bär oss.

Gud gör oss glada


Denna psalm sjunges ofta i Svenska kyrkan, men borde bli lika känd i övriga samfund tycker jag


Mina tankar om psalmen:


Guds hus är vår tillflykt. Där möter vi Gud och varandra. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Till Guds hus får vi komma för att hämta kraft, men där får vi inte stanna. Vi blir kallade att gå vidare ut till en riskfylld värld. Man kan säga att vi lever i två världar. Om vi lever i Guds värld så blir vi ett med honom och på det sättet blir han synlig i den värld i vilken vi lever. Vi behöver mod för att göra detta. Gud gör oss djärva!


Det finns mycket som binder oss vid jaget och hindrar oss att utöva vårt uppdrag. Vi behöver bli lösta och fria ifrån förutfattade meningar. Vår fasad är som ett skal som behöver krossas. Gud gör oss fria!.


Vi lever i en ny tid med nya möjligheter. I vår uppgift behöver vi kreativitet och förmåga att tyda det som sker. Rädsla för allt som är nytt kan vara ett hinder. Nyfikenhet på allt det nya får oss att söka och finna ny kunskap och vara villiga till att hitta nya källor. Gud gör oss kloka!


När vi känner oss pressade av människors krav behöver vi få känna att Guds kärlek nåd och omsorg bär oss. Gud gör oss glada! 

Dokument om samkönade relationer av Björn Cedersjö

 Jag har fått Björn Cedersjös tillåtelse att länka till ett dokument som han har skrivit. Jag anser att han skrivit den på ett allsidigt, ödmjukt och informativt sätt. Alla som arbetar med frågan och särskilt inom frikyrkorna borde ta del av 

detta intressanta dokument om samkönade relationer

Olof Djurfeldt och biblicismen

 

Olof Djurfeldt skriver 22 juni i tidningen Dagen att

det stora lackmustestet på äkta andlighet är att hålla fast vid vad som är skrivet”

Om det är på det sättet så har vi alla misslyckats. Vi håller definitivt inte fast vid allt som är skrivet, och väl är väl det. Om vi gjorde det skulle vi hamna i konflikt med vår egen lagstiftning och det skulle skapa extrema och oönskade effekter. Bibeln är präglad av sin samtids tänkesätt och mot bakgrund av den världsbild som då var aktuell. Vi kan läsa bibeln bokstavligt och ha den som förebild, men vi måste inse att historien innebär förändring och varje tid har sin tolkning.

Martin Luther såg på bibeln utifrån en helhetssyn som präglade hans syn på de enskilda bibelorden. Det var frälsningen genom Jesus Kristus som var kärnan. De bibelställen som inte direkt talade om detta skulle ses och tolkas utifrån denna helhetssyn. Bibeln fick inte läsas dogmatiskt eller som en lagbok. Det handlade om den enskilda människans och mänsklighetens frälsning och inte om att enskilda bibelord kunde tolkas var för sig.

Ett annat sätt är det vi kallar för biblicism. Med biblicism menas att bibelns ord uppfattas bokstavligt. De enskilda bibelorden är norm i sig själva och en grund för tro och liv.

Detta innebär att vi tolkar selektivt, det vill säga vi lyfter ut bibelord och tolkar dem till försvar för sanningar som vi kallar biblicistiska sanningar. Då handlar det inte längre om den helhetssyn som präglade Martin Luther.

Så här skriver Djurfeldt om den biblicism som kännetecknar pingst:

Den klassiska pingstväckelsen var en biblicistisk rörelse som sökte sig tillbaka till urkristendomen som förebild. Den betonar fortfarande det radikala mötet med Jesus som grundläggande för det kristna livet och är centralt evangelisk. Vi tror på Jesus som den korsfäste och uppståndne Frälsaren som förlåter, renar, befriar från synd och ger oss kraft att leva ett liv i hans efterföljd.”

Jag tror att de flesta väckelsekristna samfund som finns i vårt land gärna håller fast vid detta och jag bejakar det av hela mitt hjärta. Tack Olof Djurfeldt för den analysen

Däremot tror jag att det råder skilda uppfattningar hur man tolkar bibeln. Låt oss hålla med om att vi inte är så bokstavstrogna som vi ibland utger oss för att vara och detta behöver inte vara något negativt.

Djurfeldt skriver också något som han uppfattat på nära håll och jag har svårt att förstå vad han syftar på:

Vi har också på nära håll sett vad som händer då ledare hamnar i sexuell lösaktighet och försvarar det med grov vantolkning av Skriften. När människor, som borde vara förebilder för andra, gör sig skyldiga till grova synder, är det en stor tragedi.”


I kristna sammanhang finns det ingen anledning att försvara sexuell lösaktighet, varken med vantolkning av Skriften eller på annat sätt. Det råder stor skillnad mellan sexualitet och promiskuitet. Djurfeldts text antyder även en annan tolkning även om han inte använder orden. Det pågår ju som bekant en debatt just nu som handlar om samkönade relationer, men då måste man komma ihåg att det inte handlar om sexuell lösaktighet.


Jag ser gärna fram emot ett förtydligande för det som Olof Djurfeldt egentligen åsyftar.fredag 18 juni 2021

Regeringskrisen

 

Vi befinner oss just nu i ett allvarligt politiskt läge i vårt land där en regeringskris är närmare än någonsin. De politiker som vill fälla vår statsminister har länge på olika sätt försökt med detta.


Det började med att Vänsterpartiet ville fälla regeringen för ett beslut som regeringen än så länge inte har fattat. Det handlar om beslutet om fria hyresrätter i nyproduktion.


Vänsterpartiet är med denna fråga är beredd att fälla regeringen för något som regeringen inte har gjort. Detta är inte möjligt att göra enbart med Vänsterpartiet. De behöver hjälp ifrån övriga partier. Det har länge pågått ett anfallskrig där man försökt att avsätta regeringen ifrån de partier som befinner sig åt höger på den politiska kartan. Därför har de partierna plötsligt gått Vänsterpartiet till mötes. Dock inte Miljöpartiet och Centerpartiet.


En av partiledarna som inte vill gå dem till mötes är Annie Lööf, centerpartiets ledare. Heder åt henne. Hon anser i stället att svensk politik behöver breda samarbeten i mitten. ”Det går inte att styra Sverige som en lekstuga” säger hon till DN


Regeringskris är en situation när det ifrågasätts att regeringen kan styra landet och regeringen riskerar att avsättas innan mandatperioden har gått ut.

Här är det senaste ifrån Aftonbladet om den pågående regeringskrisen

 Som kristen troende vill jag uppmana alla troende oavsett religiös tillhörighet, att i enlighet med bibelns uppmaning om förbön för dem som leder länder och folk, med allvar bedja till Gud för vårt land och för den uppkomna situationen och framför allt för vår regering och vår statsminister Stefan Löfvén. Låt oss även be för övriga politiker att de må besinna sig och att i stället för misstroende bygga nya broar till samarbete och samförstånd.


Det svenska folket har fortfarande stort förtroende för vår regering och för det socialdemokratiska partiet. Detta rimmar dåligt med den aggressiva ton som finns ibland de som drar åt andra hållonsdag 16 juni 2021

Om kommentarer och moderering.

 Under en lång tid har jag missat läsningen av kommentarer som skickats till mig för moderering. Jag beklagar detta. Om du försökt kommentera utan att se din kommentar så beror det på detta. Jag har nu i efterhand modererat en del, men tyvärr hinner jag inte besvara dem som inte längre är aktuella.

Jag ber om ursäkt för min försummelse, som beror på bristande uppmärksamhet och lovar att bättra mig. Fortsätt gärna att kommentera, men kom ihåg att det inte går att se kommentaren förrän den är modererad av mig.