Twingly statistik

lördag 31 december 2011

Familjeinformation

Med anledning av min förestående 70 årsdag den 8 januari vill jag meddela att all eventuell uppvaktning undanbedes vänligt men bestämt

torsdag 29 december 2011

Varför är vi/ni rädda?

Frågan som Jesus ställde till sina lärjungar är lika aktuell i vår tid. Rädslan infinner sig ofta hos oss alla när vi saknar tillit. När vi inte längre kan lita på dem som menar sig ha svaret så infinner sig rädslan. Makthavare har förstått att utnyttja detta hos sina undersåtar. Så länge rädslan behärskar undersåtarna så har makthavarna läget under kontroll. Om vi har en felaktig gudsbild så kan även den kristna förkunnelsen skapa rädsla.

Ordet ”gudsfruktan” har därför ofta blivit missförstått. Därför har alla som förkunnar Guds ord ett stort ansvar. Det är att människor som lyssnar skall bli frimodiga och våga leva i gemenskap med Gud

Det är knappast en relation präglad av rädsla och skräck, snarare en relation präglad av ömsint vördnad, tillitsfull respekt, och hoppfull kärlek

Att frukta Gud är att respektfullt, vördnadsfullt, och ödmjukt förlita sig, stödja sig på, att hålla sig till, lyda, hoppas på och ära Honom. Det är att ha en relation där man litar på den som är stor, mäktig och stark, och att tro att han är värd den respekt och vördnad man känner inför Honom.

Gudsfruktan neutraliserar varje rädsla ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.” 1.Joh.4:18Jesus upprepar ofta meningen ”Var inte rädda.” ”Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen…” Matt. 10:28
Så här skrev Martin Luther King i sin bok ”Vägen heter icke våld”sidan 133:
”Döden är inte det yttersta onda; det yttersta onda är att vara utanför Guds kärlek. Vi behöver inte delta i den vanvettiga rusningen för att köpa ett jordiskt skyddsrum. Gud är vårt eviga skyddsrum. Jesus visste att ingenting kunde skilja människan ifrån Guds kärlek. Lyssna till hans majestätiska ord: ”Frukten alltså icke för dem: ty intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt.Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom, som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna.- Säljas icke två sparvar för en skärv? ch icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja. Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.” Människan är för Jesus inte bara drivande vrakgods på livets ström, utan hon är Guds barn. Är det inte ologiskt att anta, att Gud, vars skapande aktivitet kommer till uttryck i medvetandet om sparvens undergång och antalet hår på människans huvud, skulle utesluta från sin allomfattande kärlek själva människans liv. Vissheten om att Gud bryr sig om individen är av utomordentligt värde vid behandling av fruktans sjukdom, ty den skänker oss en känsla av värde, av tillhörighet, av hemkänsla i universum.”

Jag har försökt att forma en del av dessa tankar i min sång Lita på Gud och hans omsorg. Se högerspalten. Klicka och lyssna!
Någon har tyckt att melodin påminner om rysk folkmelodi. Vet inte var jag fick iden till den.

Vissheten om att Gud bryr sig om individen är naturligtvis bara ena sidan av det tankemönster som kanske uppstår när du läser detta. Det räcker inte med detta. Vi måste även bry oss om det som sker och försöka ta reda på sanningar som vi ofta blundar för. En av dem som bryr sig är Nisse Andreasson. Hans outröttliga kamp för våra kristna bröder och systrar i Palestina är värd att uppmärksammas.
Läs här hans senaste blogginlägg!EN KÄNSLA AV MAKTLÖSHET

Läs även artikeln om KRISTEN SIONISM

"VAD ÄR SANNING?

Sanningen är slagen på fältet och blöder.
Lögnen försvarar orättfärdigheten,
klädd som en ljusets ängel.
Vad är sanning sa Pilatus, förd bakom ljuset
Verkställande domare.

Vad är sanning sa Pilatus,
förd bakom ljuset i maktens korridor.
visste vad han gjorde.
Verkställande domare

2005-02-09 Rolf Ericson"

söndag 25 december 2011

Två starka vittnesbörd om människors personliga upplevelse av Jesus

SE HENRIKS BERÄTTELSE HÄR

DAVIDS BERÄTTELSE HÄR

Fick du eller gav du det du önskade?

Våra julklappar är inte särskilt vidlyftiga, men några paket brukar det bli under julgranen Barnbarnen som inte har någon egen lön får en liten slant i ett kuvert. De minsta får några små paket med enkla leksaker.
I år meddelade jag dem att samma summa som de fick skulle få gå till Afrikas Horn. För varje skänkt hundralapp till Diakonia bidrar SIDA med 900 kronor. Därför kändes det meningsfullt att ge en gåva till Diakonia. Det kan du också göra
Diakonia postgiro 903304-4
Låt oss tacka Gud för möjligheten att kunna ge så länge vi har den!

HÄR ÄR NÅGRA LÄNKTIPS SOM JAG VILL FÖRMEDLA MED EN ÖNSKAN OM EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DEN JULHÖGTID VI FIRAR TILL MINNET AV JESU FÖDELSE.

FÖRST VILL JAG ATT NI BESÖKER PLATSEN DÄR JESUS FÖDDES FÖR 2011 ÅR SEDAN

Läs Åke Bonniers juldagspredikan HÄR!

BESÖK DEN HÄR SIDAN OCH SE PÅ VIDEOAVSNITTET SOM HANDLAR OM ÅRETS JULKLAPP

lördag 3 december 2011

Svenska kyrkan i all sin brist

En artikel jag skrev år 2010
Anledningen till att jag tog fram den här reprisen är det jag läser i Åke Bonniers blogg.
Citat: "När olika röster har höjts i oro över kyrkans profil, vart Svenska kyrkan är på väg, vill jag säga, vis av samtal med både biskopar, präster och lekmän, att kyrkan ÄR på väg och kommer alltid att vara på väg, men så länge vi har ett klart och tydligt centrum i Jesus Kristus – Gud inkarnerad, korsfäst, död och uppstånden, kan vi vara på väg och utvecklas"