Twingly statistik

tisdag 23 maj 2023

Vinden blåser vart den vill. Det gör jag också

 


Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.«. Joh. 3:8


Så här skriver Gunnar Götborg på Facebook:


Vid hög ålder inser jag nu, att jag har haft, och har, problem med att anpassa mig. Det har fått till följd att jag ganska ofta framtonat på ett annorlunda sätt än vad folk förväntat sig. Den strömlinjeformade attityden är ju den förväntade, dvs. ett beteende som skapar minst motstånd och underlättar framkomligheten, karriären.

Att sluta protestera mot det som hindrar utveckling och förändring upplever jag som en frukt av resignation och jag har en kraftig motvilja mot att resignera. Kanske beror det på att jag sett en flik av Guds rike. Jag gillar inte uppmaningen: Lämna det du inte kan göra något åt! Vem bestämmer vad gränsen går för mina möjligheter? Kan jag bestämma dem själv? Jag vill inte det. Maningen: Anpassa dig och njut! har för mig ingen lockton.”


Det är så skönt att läsa vad Gunnar skriver. Jag känner igen mig själv i dessa ord. En del vänner har uppmanat mig att bespara mig de problem som uppstår när man vägrar att anpassa sig. Det var någon som sa: ”Du kanske borde sluta med att skriva när du är så känslig” Naturligtvis var det sagt i all välmening, men jag kan inte följa det rådet, så länge jag lever och kan tänka klart.


Häromdagen blev jag utsatt för ett korsförhör, där jag fick veta att mina tankar inte är tillräckligt logiska. Den mannen menade att man måste ha en uppfattning. Ett färdigt svar. Man får inte ha några obesvarade frågor. Jag hade själv ett sådant synsätt när jag var ung och omogen. På den tiden ville jag ha ett färdigt svar, när jag blev utsatt. Numera förstår jag att ärlighet varar längre än färdigbyggda svar.


Min blogg Ökenkällan har länge legat på bloggtoppslistan. Det säger mig att många läser det jag skriver. Trots detta är det också många som tiger. De tror att tigandet kan få mig att vara tyst och lämna det som jag inte kan göra något åt. Jag vägrar att göra detta, eftersom jag inser mina rättigheter och skyldigheter. Ingen får bestämma var gränsen går för mina möjligheter. Jag tänker inte anpassa mig och resignera när jag möter motstånd och tråkiga beskyllningar.


lördag 20 maj 2023

Kraften ifrån höjden

 


Betaniaförsamlingen i Grytgöl, en av Sveriges första baptistförsamlingar.

Här ett avsnitt ur mitt pågående bokmanusarbete:

Kraften ifrån höjden


I sin ungdom tillhörde min far Arthur Betaniaförsamlingen i Grytgöl, även kallad Hällestad första baptistförsamling, en av landets äldsta baptistförsamlingar.

Arthur har berättat:

"Det var som femtonåring jag kom i kontakt med den väckelse som berörde min hembygd under åren nittonhundrasexton till nittonhundratjugotre. Två stora dopförrättningar hölls under vintern och sommaren nittonhundraarton, då jag som sextonåring, tillsammans med min syster Gerda som var arton år blev döpt med en rad vänner.”

Bland ungdom, men även bland en del äldre fanns vid denna tid en längtan att få uppleva och ta emot "kraften ifrån höjden". Det var upplevelsen av Andens dop, som tog sig uttryck i denna längtan. Man gick långa vägar för att få vara med där man samlades till bön. Detta gjorde man därför att det inte fanns förståelse för ungdomens längtan i församlingen.”

- Ibland cyklade vi till Örmon och hälsade på i den lilla församling som fanns där.

Höstkonferenserna i Filadelfiaförsamlingen i Örebro hörde vid denna tid till de stora uppbyggelsehögtiderna. Arthur besökte denna konferens hösten nittonhundraarton.

- ”År nittonhundratjugo var jag med i Pastor John Ongmans bibelskola.”
Det fanns en pingstförsamling i Örebro, som Arthur besökte. Han började att läsa tidningen Evangeli Härold, samt Lewi Pethrus bok "De kristnas enhet" och fick mer och mer förståelse för "fria" icke samfundsbundna pingstvänner. Det ryktades om att "fria församlingar" bildats i Finspång och Norrköping.

Visst var vi vänner av pingsten även om vi var baptister.”

Lewi Pethrus talade ofta om att Pingstväckelsen är en lekmannarörelse. Vid denna tid fanns det inte några predikantskolor i Pingstväckelsen.

Pingstväckelsen är ingen kyrka eller ens ett kyrkosamfund. Den vill inte vara det. Den är en folkrörelse, som alla andliga väckelser ursprungligen varit, och det är denna karaktär rörelsen är mycket mån om att behålla. Intill nu har församlingarna inte fordrat någon predikantskoleutbildning av sina föreståndare. De ser på deras duglighet från andra synpunkter. De flesta har dock god

intellektuell utbildning genom andra skolor.”

Han sade också att ”frihet var pingstväckelsens adelsmärke” Denna frihet innebar att varje församling var självständig.

Denna frihet har skapat en atmosfär av kärlek mellan de andefyllda kristna, som är något sällsamt. Det är ett överflödande liv i gemenskap, som tar sig uttryck på detta sätt. En frihet och gemenskap, som är starkare än varje annat föreningsband.”


I Johannes evangelium 7:38-39 står det:

Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”

Detta var en förutsägelse om det som skulle ske på den första pingstdagen i Jerusalem efter Jesus himmelsfärd. Det återberättas i Apostlagärningarnas andra kapitel:

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Det första mötet med tungotal i Sverige
Pastor Carl Vidmark född 1887 i Skövde, som också en tid var pastor i Pingstförsamlingen i Motala, den församling jag nu tillhör har berättat om det första mötet med tungotal i Sverige:

Redan år nittonhundrasex på julafton, hörde jag för första gången i mitt liv en broder tala i tungor. Mitt första intryck av denna Andens yttring var ej så gynnsamt. Jag kände mig mera besvärad och förskräckt än välsignad av den våldsamma kraft, som förnams i detta första bönemöte tillsammans med en andedöpt. Men Gud vare evigt lov, ljuset hade kommit; behovet efter mera av Gud var väckt, och den Helige Ande var utgjuten, som det syntes, över allt kött var behov efter andlig kraft och Den Helige Andes utgjutelse till väckelse…...Jag tackade Gud i tro, att jag hade, vad jag bett honom om, och efter en liten stund upplevde jag något i mitt liv, som jag aldrig skall glömma. Jag erfor huru mitt liv vilade helt i Guds hand, och han den store Mästaren, tog helt hand om mig och fyllde mig med sin Ande till helig tjänst. Jag kom in i ett tillstånd av salig vila och outsäglig fröjd. Det var, som hade jag varit höjd över jorden med dess småting; människofruktan var som bortblåst, och jag kände ett obetvingligt behov av att vittna om Jesus inför värld och vänner.”

Arthur har skrivit:

Vi samlades också i vårt eget föräldrahem till bön, och hade också planer på att bilda en "fri församling". Vid vinterns skogsavverkning avskildes lämpligt sågtimmer för ombyggnad av vår bostad, Göl i Grytgöl, med utrymme för möten. Åtta år senare bildades en pingstförsamling på orten. Under de sex år jag tillhörde Baptistförsamlingen i Grytgöl, deltog jag i söndagsskolan i Grytgöl, Stigstorp och i Boka by. Under tre år var jag också evangelist i församlingen.” 


fredag 12 maj 2023

12 maj 2023 Till minnet av Ulla-Britt

 


I dag den 12 maj 2023 skulle Ulla-Britt ha fyllt 80 år. Det är nu snart tre år sedan hon lämnade jordelivet. Vi fick femtiofem lyckliga år tillsammans. Det är min tro, som jag delar med alla kristna, att hoppet om ett återseende ligger framför.tisdag 9 maj 2023

Alla prover var bra
I dag har jag fått brev ifrån distriktsläkaren på Vårdcentralen där han skriver: ”Alla prover som togs vid ditt besök hos oss nyligen var bra.”


Jag har tidigare fått diagnosen KOL, men vid senaste besöket menade läkaren att jag inte har KOL, utan Astma. Om man har KOL, så är lungvävnaden skadad, men läkaren menar att den senaste undersökningen med spirometri inte visar några sådana tecken och det är jag naturligtvis väldigt tacksam för. Jag funderar på hur jag skall tolka detta besked. Jag tror att Gud har hört min bön i det fallet och jag kommer att fortsätta att be till Gud om ett fullständigt helande ifrån min astma, eftersom Guds möjligheter står till mitt förfogande.


Ett av mina favoritbibelställen är Romarbrevet 8:28:


Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa.”


Om jag blir fullständigt botad så är ju allt till det bästa, men även om jag inte alltid får det jag helst vill, så tror jag att Gud ändå samverkar till det bästa med allt som sker i mitt liv. Det är ju inte självklart att min väg alltid skall vara problemfri, men


Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”. 1.Kor. 10:13
söndag 7 maj 2023

Så går frikyrkligas syn på staten Israel isär

 

Så går frikyrkligas syn på staten Israel isär


"Det finns inte fog för att välsigna Israel som stat med allt de gör rent politiskt."
—  Mikael Tellbe, teolog

Citat: ”Det bibliska landet fyller 75 år - frikyrkligas syn på staten Israel går isär

Jag ber för judarnas frälsning, men det finns inte fog för att välsigna Israel som stat med allt de gör rent politiskt. Jag ber lika mycket för palestiniernas frälsning men jag tror inte Gud är klar med det judiska folket, säger Tellbe.

Jag tycker i likhet med författaren och radiojournalisten Sören Wibeck att konflikten inte är religiös utan nationalistisk. 

"Det finns alltid minst två versioner av det förflutna- den enes martyr är den andres terrorist"

Jag anser att det är fel att vi i vissa kyrkor fortfarande tolkar denna fråga som om den vore ett led i vår syn på Bibelns beskrivning av Jesu återkomst.


lördag 6 maj 2023

Jesus blev också trakasserad, mobbad och förföljd

 
Jesus blev också trakasserad, mobbad och förföljd.

Inte av den egna lilla krets som följde honom. De skulle ju liksom han bli trakasserade, mobbade och förföljda, ja till och med få lida martyrdöden för sin tro. En del av dem skulle ju till och med bli korsfästa på samma sätt som Jesus.

Den förföljelse som Jesus fick utstå kom inte utifrån i första hand. Nej den kom ifrån de religiösa fariséerna och de skriftlärda. Jesus anklagades av dem för att de trodde att hans avsikt var att tillintetgöra lagen. Men Jesus förklarade att hans avsikt inte vara att upphäva lagen utan att fullborda den. Jesus kom för att fullända lagen. Det är stor skillnad på ordet upphäva och fullborda. Jesus har inget överseende med lagens bokstav och vi läser att han till och med bröt mot lagen. Han visade dem en helt ny väg genom att röra vid det som tidigare hade ansetts för orent. Han åt och drack med syndare och han förlät kvinnan som begått äktenskapsbrott, i stället för att tolerera dödsdomen som Mose lag föreskrev.


Paulus skriver i Romarbrevet två vers tjugotre:


Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud, genom att bryta mot lagen”


Jesus har visat oss och Paulus bekräftar det att det är omöjligt för oss att uppfylla lagens krav. Lagen med alla dess bokstäver och krav kan inte befria oss. Därför behövdes något mer. Paulus i Romarbrevet åtta och två.


Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.”


Lagens krav har byggt höga trösklar till kyrkorna även i vår tid. För en tid sedan skrev jag i min blogg en artikel


SOM KAN LÄSAS HÄR.DEN HAR RUBRIKEN EN FÖRSAMLING ÖPPEN FÖR ALLA

Jag skulle bli väldigt glad om ni mina läsare vill kommentera det jag där har skrivit. Jag har fått kritik för artikeln. Det finns de som anser att den är obiblisk och aggressiv. De som skriver så menar också att de församlingar som finns i vårt land saknar identitet och att liberalteologiska pastorer bidragit med att göra Kyrkan mer tillgänglig. Ja de menar till och med att Kyrkan inte längre går att rädda i vårt land just därför. De förespråkar i stället ett slags splittring där de anser att grupper utanför församlingen bör bildas där man menar att Bibeln i varje bokstav skall läsas och förstås. De har anklagat mig för att sprida obiblisk lära med ganska hotfulla ord och fraser. De tänker att


Bönegrupper som tror att Bibeln, precis så som den är skriven, är Guds ord kommer att vinna mark och möjligen bilda nya livskraftiga församlingar förankrade i Guds ord utan någon teologi!”


Denna förrädiska rörelse har jag tidigare varnat för. Den menar att Kyrkan i vårt land, (och med Kyrka menar man både den Svenska Kyrkan i synnerhet och de övriga frikyrkorna i allmänhet) bör krackelera och splittras. Den bör som någon har sagt bete sig som det encelliga djuret amöba. Detta djur fortplantar sig genom delning. Men vad händer när man plötsligt upptäcker att gräset inte var grönare på den andra sidan.


Jag svarade den som gav rum för en sådan splittring:


Om du tror att det blir bättre av att exkludera människor och skrämma bort dem från att komma till kyrkan, så är du inne på en farlig väg. En sådan verksamhet skapar förbränd mark bakom sig och är till skada för människor som överger sin församling och tror sig finna biblisk förankring ibland dem som är missnöjda kverulanter. Jag har varit med i församlingen sedan år 1950 då jag döptes och är nu 81 år. Under hela mitt liv har jag med stor sorg upptäckt att församlingar skadats av sådana som vill att Kyrkan/ församlingen skall krackelera. Jag vill betona att jag tror på Guds ord, men främst av allt tror jag på Gud. Jag tror som det står att summan av ditt ord är sanning.”


De pastorer och församlingsledare som nu är verksamma har inte upplevt den splittring som vi tidigare upplevt, speciellt under nittonhundrasextio och sjuttiotalet, och jag blir så ledsen när jag märker att de saknar förtroende för min livserfarenhet på detta område och dessvärre i stället angriper mig för att jag vill varna för följderna.

Det är så som det står i Uppenbarelseboken att:


Du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.”

fredag 5 maj 2023

Dear relatives in USANils Peter Ericson 1822-1888 Our great grandfather


 I am working on a book script based on my genealogy research. Now I wonder if it is possible to get information from the American part of our family and especially those of the siblings Ericson and Sundin who emigrated at the end of the 19th century. The sisters Anna Lovisa Sundin and Frida Sundin emigrated from Sweden to Chicago as early as 1869. It must have happened before the great fire in Chicago. Could there be a living relative who has heard of them and how their lives turned out? I am writing this letter to those of you whom I am friends with on Facebook and would be very happy and grateful if you would write back and tell stories you have heard about them and others in our family. I am also interested in connecting with more descendants and am happy to share what I know. If you want access to our family tree on Ancestry, you are welcome to have it. I will also gladly accept invitations to the family trees you have created there. I also accept questions about our family.

Dear greetings from your loved ones
Rolf in Motala Sweden

torsdag 4 maj 2023

Mitt läkarbesök på Vårdcentralen.

Så här skrev jag tidigare om mitt hälsotillstånd

Vid mitt besök på vårdcentralen har jag tidigare blivit diagnosticerad med KOL och ASTMA. 
I dag har jag fått nya besked. Mitt nuvarande tillstånd kan inte diagnosticeras som KOL. Det innebär inte att mitt hälsotillstånd är bättre, eftersom samma besvär kvarstår. Den behandling som jag under många år har fått för min astma är densamma som den som ges för KOL enligt min läkare. 
Läkaren sade att jag inte ska fästa så stort avseende med anledning av diagnosen. Han tyckte att jag skulle fortsätta med de mediciner jag har och ordinerade inte något nytt. Mina värden är bra efter omständigheterna och jag fick lämna nya blodprov bland annat  PSA prov, sköldkörtelprov och får invänta resultat och svar från läkaren inom kort. 

Här är diagnoserna som antecknats i min journal under år 2023:


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 2023-04-17 

Essentiell hypertoni (högt blodtryck) 2023-04-17

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 2023-04-17 

Myalgi skuldra/axel höger sida 2023-02-17 

Navelbråck 2023-01-23 1

Reflux 2023-01-05 

Gammal hjärtinfarkt 2023-01-05 

Lipidrubbning =(högt kolesterol )2023-01-05 

Irritabel tarm som domineras av förstoppning [IBS-C] 2023-01-05 

Hypotyreos 2023-01-05 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 2023-01-05

Astma 2023-01-05

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 2023-01-05 

måndag 1 maj 2023

Sanningen är inte detsamma som sanningarna.

 Sanningen är inte åsikten. När Evangelisten Johannes lägger orden i Jesu mun: 

"Jag är Vägen, Sanningen och Livet" 

så handlar det om att Jesus är Sanningen personifierad. Om vi räknar åsikterna så kan de vara många och även sanningarna, men Sanningen med stort S är bara en. Jesus kallar den helige ande för Sanningens Ande. Gud är en i tre: Faderns, Sonen och Den Heliga Anden
Det finns många sanningar, men det finns bara en Sanning. För mig är den Sanningen Jesus

"När han kommer som är Sanningens Ande så skall han leda er fram till hela Sanningen."

"Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd"

"Min Gud är nära, han har sagt till mig så:
Jag är den jag är nu. Jag är Herre och Gud.

Min väg den är Jesus, som är Sanningen, Livet.
Den kraften som bär mig. Den vägen är Gud

Min Jesus lever, Han är människa och Gud.
Jag går nu med honom, och jag vet vem han är.

Jesus har sagt oss, att när Hjälparen kommer,
som är Sanningens Ande, ska han vägleda oss.

Han skall visa på Jesus, som är Sanningen, Livet.
Den kraften som bär mig. Den vägen är Gud

Känner du Jesus? Ja då känner du Gud.
Han är alltid oss nära, med sitt liv och sitt ord.

Din väg kan bli Jesus, som är Sanningen, Livet
Den kraften som bär dig. Den vägen är Gud