Twingly statistik

onsdag 16 mars 2022

En församling öppen för alla

 

En församling öppen för alla


Jag skulle önska att det fanns en sådan församling, men har kommit till insikt om att det inte gör det. Inte ens den församling jag själv tillhör är sådan. Ändå vill jag gärna att flera skulle kunna upptäcka att det går an att tillhöra en församling utan att till hundra procent anamma allt.


Det finns ingen som kan påstå att min församling är fri och biblisk och att de som tillhör den i allt följer efter de principer och riktlinjer som anses vara gällande för vår tid. Det är helt enkelt omöjligt att göra det utan att misslyckas.


Det vore bättre att erkänna att vi alla är i samma båt, fastän vi är olika. Vi har inte samma erfarenhet och förmåga till att bedöma det som uppfattas som rätt eller fel.


Jag anser att det inte finns någon som har rättighet att styra mitt liv efter en given mall. Min frihet är mera värd än alla styrningar där människor söker att få makt över mig.


Min enda auktoritet är Gud och inför honom brukar jag varje dag bekänna att jag kommer till korta. Gud befriar mig och hjälper mig att leva i förlåtelsen.


Detta kan ingen annan människa åstadkomma. Jag måste hela tiden vara medveten om hur lätt det är att bli styrd av andra. Ingen har rättighet att styra ditt liv heller. Inte kyrkan, pastorn eller Bibeln. De är inga styrmedel, men ibland är de vägledare när du och jag känner oss vilsna och behöver en hjälpande hand.


Hjälparen som vi får ta emot är den helige ande, som har mycket att göra i våra liv, medan vi formas för framtiden


Det måste vara möjligt att i en församling kunna leva med olika synsätt även om konflikter uppstår. Åsiktsgemenskap är inget att rekommendera. Det är sorgligt när man gör arbetet för en pastor eller församlingsledare sådant att han eller hon får lov att säga upp sin tjänst på grund av att man inte är beredd att acceptera olika synsätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar