Twingly statistik

torsdag 3 mars 2022

Trons Ande

 

Psaltaren 116:1-11 SFB98

1Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. 2Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom. 3Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och bedrövelse. 4Men jag åkallade Herrens namn: "O, Herre, rädda min själ!" 5 Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. 6 Herren bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig. 7Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. 8Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. 9Jag skall vandra inför Herren i de levandes land.

10Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt,

11jag som sade i min ångest: "Alla människor är lögnare."

Paulus referar till denna text när han skriver:

2. Kor. 4:13-15

 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. 14 Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

När jag skriver den här texten om trons ande, så är jag medveten om att vi just nu lever i en tid då stor ångest och oro råder över det allmänna tillståndet i världen. Det råder en global oro och världen befinner sig i ett tillstånd av kaos. Man talar mycket i vår tid om desinformation Det vill säga man skapar oro genom att sprida lögner och felaktiga budskap. Psalmisten hade upplevt något liknande när han skriver att alla människor är lögnare.

Vem ska jag tro på sjunger Thomas di Leva: ….”.för jag vet ju vad som pågår, men inte hur det slutar. Vem ska jag tro på när allt är så här?”
Thomas Di Leva hoppas på ett lyckligt slut och vem gör inte det, men var finns svaret på dessa ångestfyllda frågor vi alla bär på i denna tid. Finns det överhuvudtaget något svar?

Det är inte så svårt att tvivla på det när man ser allt som pågår. Det råder en kamp mellan det onda och det goda, mellan mörker och ljus och risken finns att man resignerar och lägger sig ner.

Psalmisten i den ovan citerade texten hade räddats ifrån döden och upplevt att hans tillstånd förändrats genom tron. Därför kunde han säga: ”Jag tror, därför talar jag, jag som har plågats svårt” Detta vittnesbörd har tusen och åter tusen människor kunnat säga och så länge de finns kvar på jorden kommer deras vittnesbörd att höras. Trons ande talar genom människor som upplevt verkligheten bakom orden. Den tiger inte. Den vet vad som skall ske. Den är inte desinformerad av människors lögner. Den är inte heller rädd för döden eftersom den vilar på löftet att livet slutligen kommer att segra över döden.

Jag är inte stark, men min tro är stark. Min tro kan också bli din tro käre vän som har läst detta. Tveka inte. Hör av dig till mig om du vill veta mera. Gud välsigne dig!

Om den tro som jag förmedlar till andra har jag skrivit i en av mina senaste sånger som ni gärna får beställa från mig med text och noter. Så här lyder texten:

JAG TROR DÄRFÖR TALAR JAG, JAG TROR OM JAG ÄN ÄR SVAG, SAMMA HÄRLIGA TRO SOM DE HELIGA HAR, NÄR JAG SEGRANDE HEMÅT FAR

DU HAR RÄDDAT MIN SJÄL FRÅN DÖDEN, MITT ÖGA FRÅN TÅRAR MIN FOT FRÅN FALL. JAG SKALL FÅ VANDRA INFÖR HERREN I DE LEVANDES LAND. JAG TROR DÄRFÖR TALAR JAG.

JAG TROR OCH MIN TRO ÄR STARK, DEN VILAR PÅ SÄKER MARK. JAG SEGLAR MOT HAMNEN TILL RUM UTAV LJUS, GENOM SVALLANDE VÅGORS BRUS.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar