Twingly statistik

torsdag 15 mars 2012

En underbar källa.

Jag hittade en länk på en blogg med namnet Tinas tankar och tar mig friheten att kopiera en youtubefilm som fanns där. Det tar fem och en halv minut att se den och jag rekommenderar dig att göra detta.


GUDS KÄRLEKSBREV TILL DIG!

torsdag 8 mars 2012

Att se Guds härlighet

Mina ögon föll på orden i Johannesevangeliet 11:40, där Jesus säger till Marta: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet” Martas bror Lasaros hade legat död i fyra dagar och det var sannerligen inte så lätt att tro att han skulle få liv igen. Det som skulle ske var ett led i Guds plan. ”v3 Den sjukdomen leder inte till döden, utan skall visa Guds Härlighet.”

Behovet att se Guds härlighet borde vara lika stort i dag som på Bibelns tid.
Det är ett tema i hela Johannesevangeliet att Jesu uppgift på jorden var att visa Guds härlighet.

Människan ägde från början denna härlighet, men miste den genom syndafallet. ”alla har gått miste om härligheten från Gud.” Rom 3:23. Ingen kunde se Guds härlighet, men när Jesus kom inträffade det som förändrade allt.
I Joh. 1:14 står det: ”Ordet blev människa och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader.” Den osynlige Gud tar gestalt i en människa och Guds härlighet blir synlig. ”v.18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.”
I 2.Kor. 3:14 talas om en slöja som döljer Guds härlighet. ”Det är genom Kristus den försvinner.” Det har redan skett, men det är också något som skall ske. ” 2.Kor. 3:18: ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” Det är alltså genom Jesus som människan får återglansen av Guds härlighet tillbaka.

Hur skall man kunna se det här? När Paulus skriver detta brev till församlingen i Korint så använder han metaforer för att beskriva det. Han skriver att de är brev från Kristus, skrivna inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Detta brev är känt och läst av alla människor.

Guds härlighet skall inte döljas eller gömmas undan för världen. Jesus säger i sin bergspredikan i Matt. 5:14: ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”Detta är meningen med vårt liv. Att vi skall återspegla Guds härlighet, så att den blir synlig för våra medmänniskor. Det finns inte någon slöja som döljer den. Därför behöver jag leva så att Guds härlighet blir synligt i mitt liv. Behöver du det? Det handlar inte om något som jag själv kan åstadkomma, men jag måste tillåta Gud att få utföra sitt verk genom mig. 2.Kor4:6-7: "Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig."

Det står också talas om den Guds härlighet, som skall ges till Guds barn i Rom. 8:19-21. Då handlar det om framtiden.: ”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.”

Sammanfattningsvis vill jag skriva att vi kan se Guds härlighet, eftersom Jesus har uppenbarat den för oss. Att se Guds härlighet innebär att genom tron förenas med honom redan här och nu, men det innebär också att vänta på den befrielse som sker vid tidens slut när Guds härlighet blir synlig på ett fullkomligt sätt.
”……och snart den slöjan brister som dolt det för min syn….”(Strof ur sången Jag vet en väg som leder)

Nu vill jag betona att det jag skrivit här är mina formuleringar av den tro som jag har. Det är viktigt för mig att också förstå att andra kanske söker efter andra formuleringar där jag får vara beredd att både lyssna och förstå.

Så här skriver KG Hammar i sin bok "Ecce homo efter två tusen år." sidan 95:
"Varje människa tiderna igenom bör ha rätt att få möta Jesus som människa ansikte mot ansikte. Tolkningar som förutsätter ett långt livs gemenskap med denne Jesus och som helt och hållet gåva får inte framstå som några trons`måsten´. Kyrkan måste framstå som växtplatsen, där vi i en fri rymd byter erfarenheter med varandra och tillsammans inspireras av evangeliernas mångfasetterade skildringar och trosbekännelser. Ingen hållbar jordisk kunskap kan vara fiende till tron. Det är upp till Gud att ständigt på nytt göra sig synlig i Jesus Kristus, (min markerade fetstil)mötesplatsen och vägen. Och detta sker ständigt"