Twingly statistik

måndag 6 februari 2023

Tala gott om ditt andliga hem

 Mitt andliga hem har jag i Pingstkyrkan i Motala. Där möter jag mina bröder och systrar i Guds familj. De ger mig feedback på många sätt. I dag fick jag ett sms med uppmuntrande ord om att någon tyckte om att se mig i går på gudstjänsten. Häromdagen fick jag en uppmuntrande hälsning ifrån en broder i församlingen på min blogg. Söndagens predikan av Mika gav mig mycket och Josefinas trosfriska vittnesbörd om hur bibelläsningen fört henne närmare Gud och en ökad förståelse av hurudan Gud är. Sångkörens medverkan under ledning av Lisen Forslund gav också en fin prägel på gudstjänsten. I dag fick jag tillfälle att berätta om allt detta för en god vän. Hon höll med mig om att det är värdefullt med en sådan  församling där det råder kärlek och ömsesidig respekt för varandras integritet. Ja så är det. Tack Gud för att detta har blivit mig förunnat. Låt alla som läser detta få en längtan efter Gud och efter den kärlek som låter sig finnas när vi söker den. Gud är inte långt borta. Han är vår pappa och vi får vara hans barn. 

fredag 3 februari 2023

Gudstjänst i Pingstkyrkan Motala

 I helgens gudstjänst kommer vår kör att sjunga och han (Mika Juurikivi) som sitter längst till höger i bild, predikar. Välkommen med!

Söndag 5 februari 10.30 i Pingstkyrkan Motala


Jag tror på mig själv

 

När jag för många år sedan var ute på stan och evangeliserade träffade jag ofta människor som sa att de inte trodde på Gud. När jag frågade dem vad de trodde på så blev ofta svaret: ”Jag tror på mig själv.” Jag brukade svara att det är absolut inte något fel med att tro på sig själv. Det kan till och med vara en förutsättning för att lära känna Gud och komma till tro på honom.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att:

tron på Herren blir möjlig först när människor tror på sig själva och på sin förmåga att uppleva trons och Andens vittnesbörd i sitt eget hjärta och inte från utifrån givna texter och trosformuleringar”

Min önskan är att många människor som finns i min närhet skall komma till tro på Gud. Att de själva ska få uppleva den kristna trons vittnesbörd samtidigt med Andens, Guds Andes vittnesbörd i sina egna hjärtan. Jag skrev i mitt tidigare inlägg:

att det finns en del som menar att vi lever i en kultur som har avvisat den kristna tron och nu försöker ersätta den med sekulär humanism. Jag menar att den kristna människosynen faktiskt delas också av de sekulära humanisterna. Där har vi något gemensamt med undantag av ateismen som förnekar Guds existens.”

Det går aldrig att ersätta den kristna människosynen utan en levande tro på Gud.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.” Hebr. 11:6

Därför tror jag på Gud men jag tror också på mig själv. Jag bejakar mitt värde och min uppgift att få vara den jag är och dagligen formas till Guds avbild där kärleken blir synlig för andra.