Twingly statistik

fredag 19 juni 2015

Det ser ut som ett rövarnäste.

”Du får ursäkta, men här ser ut som en rövarkula” Den oväntade gästen kommer plötsligt. Du har inte ens tid att sopa något under mattan. Sanningen är den att vad där tidigare har försiggått har satt sin prägel på det oönskade tillståndet, när en gäst besöker dig.

I söndagsskolan sjöng vi förr en liten sång om ett hus och en gäst: ”Ditt hjärtas lilla hus, ditt hjärtas lilla hus. Det är någon som där fått sitt hem. Är det Jesus eller vem? Systrarna Ulla-Britt och Anna-Lena Adolphson sjöng den ofta i Norrköping, till dragspel och ukulele.

”Hjärtats hus” är något helt annat än en vanlig lägenhet med fyra väggar, golv och tak. Det är ett tempel där Herren Gud vill bo, ett Guds hus. Det är inte så farligt om det finns dammtussar i din lägenhet, men i ditt hjärtas hus är det något helt annat. Det är nämligen så att någon där har fått sitt hem. Den som bor där sätter sin prägel på hur det ser ut. Hur ser ditt hus ut? Om det ser ut som en rövarkula, så beror det på vem som bor där. Ditt hus är en andlig bostad, och det är du som bestämmer vem du släpper in. Det verkar vara lättare att släppa in den oönskade gästen än att bli av med den.

I Matteus evangelium berättas att ”Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem. Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste.” Templet skulle vara ett bönens hus, men de hade gjort det till ett rövarnäste. De hade förlorat respekten för vad templet skulle användas till, nämligen som en mötesplats mellan Gud och människor. Så är det än i dag. Kyrkor och kapell där människor firar gudstjänst är sådana heliga mötesplatser. De är kraftledningscentraler där Guds Ande verkar. Attraktionskraften är än i dag densamma. Det är när människor får uppleva förvandling och frigöras från de krafter som tidigare har härskat över dem. Då detta sker är kyrkorna vad de är avsedda för att vara.

Nu handlar min betraktelse om ett annat tempel, som också skall vara en mötesplats mellan Gud och människa. Romarbrevet 12:1”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva, som ett levande och heligt offer, som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Första Korinthierbrevet 3:16 -17”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom, ty Guds tempel är heligt och ni är det templet.”

Du är ett tempel, där Guds Ande bor. Låt inte någon förstöra det templet. Bjud in Jesus Kristus i ditt hus. Låt honom få vara herre där, så som han alltid har önskat. Han väntar på dig.

Öppna din dörr för Jesus, låt honom se ditt hus.
Smycka ditt hem med kärlek, fyll dina rum med ljus
Öppna din dörr för Jesus, låt honom bli din gäst.
Allting blir frid och glädje, allting blir liv och fest.”

(Bo Setterlind)

onsdag 3 juni 2015

Ännu ser vi inte, men vi vet.

Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden.” Hebr 2:8-9

En kvinna som blev över hundra år fick en gång en fråga, vad hon skulle göra, om hon fick leva om sitt liv. Hon svarade att hon skulle leva som hon hade gjort, med ett undantag. Hon skulle inte oroa sig för sådant hon inte visste så mycket om.

I vår tid oroas vi, inte bara över det vi inte vet så mycket om, utan även om det vi vet. Den vetenskapliga forskningen upplyser oss om hur tillståndet ser ut i skapelsen Hotfulla rapporter fyller oss med oro. Vad kommer att hända i framtiden och hur skall vi förhålla oss till det? När ondskan accelererar vill vi veta vad vi ska göra, i stället för att resignera. Vi kan inte skjuta över ansvaret till någon annan.

Alla ödesfrågor på vår jord kommer slutligen att avgöras av Jesus enligt denna bibeltext. Att tro på Jesus innebär därför att inte behöva oroas för framtiden. Allt är under kontroll, och utgången är viss, eftersom allt har lagts under honom. Därför vill jag ställa två frågor till dig som läser detta.

1.Vad vet du om Jesus? Kanske du tror och vet att han är en historisk person, vilket vi även kan bevisa. Du tycker kanhända att det räcker med detta för att du ska förstå vem han är.

2. Hur skall du kunna veta att detta är sant? Du behöver också lära känna Jesus, som din egen personlige Frälsare. Det var för din skull, som han lämnade himmelens härlighet, där han ägde Guds gestalt. Det var för din skull,

..som han inte vakade över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig, ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre Gud fadern till ära.” Fil. 2:6-11.

Vi vet alltså att ”Jesus nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden.”

Guds ord, talar om allt detta för oss. Jesus har vunnit en evig seger och allt är honom underlagt. Om du inte nöjer dig med detta, så vill jag ge dig ett råd, och om du följer detta, så kommer du att bli fullkomligt viss att detta är sant.

Du kanske tror att du måste bli religiös. Nej, säger jag, det behöver du inte. Om du blir religiös, så är jag rädd för att bibeln bara blir dogmer för dig. Ord som är i avsaknad av liv. Bibeln kan vägleda dig, fram till den andliga upplevelse som kan bli din erfarenhet, och den sker på ett personligt sätt. Ett som är helt anpassat för din form. Frälsningens kläder blir skräddarsydda just för dig.

Men bibeln säger att du först måste bli född på nytt.
Du behöver bli en ny människa och den andliga upplevelsen som du får erfara kommer att förvandla ditt liv. Detta är något helt annat än att bli religiös

Många söker nu för tiden andlighet på fel platser. Orsaken kan vara att man saknar andligheten i en kyrka, som inte längre motsvarar det behov som man har av en fördjupad andlighet. Det finns en nyfikenhet på ockultism, men kom ihåg att det finns inga oskyldiga lekar med demoner. Så jag vill verkligen varna dig som läser detta. Befatta dig inte med ockultism och demoners inflytande. Öppna i stället för Herren Jesus, Kristus! Han kommer att ta sin andliga boning i ditt inre och befria dig från syndens och dödens makt.

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden” 1.Joh.3:14.


Här talas det också om något som har hänt, nämligen att några har gått över från döden till livet.

Bibeln talar tydligt om dessa två tillstånd 1. dödens tillstånd och 2. livets tillstånd.
Observera ordningsföljden. Vanligtvis talar vi om det motsatta. Livet först och döden sedan, men här är det precis tvärtom. Döden först och livet sedan. Döden har satt sin stämpel på oss alla och på den värld vi lever i. Vi är födda i synd och syndens lön är döden. Bibeln talar om för oss att vi redan i början av vårt liv är andligt döda, men jag är glad att jag inte behöver sätta punkt efter detta, eftersom det också står att

Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre.” Rom 6:23

Hur kan vi då veta att vi har gått över från döden till livet? Jo vi älskar våra medmänniskor Det är en kärlek som inte bara består i ord, utan också i handling

Kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud.” 1.Joh. 4:7

Kan man inte älska sina medmänniskor utan att vara född av Gud frågar du kanske? Jo då, visst kan man det, det är ju galet påstå något annat. Kärleken finns i världen, än så länge och den utbreder sig genom oss människor, men vi vet ju också att hatet utbreder sig alltmer i världen och det är ju detta som gör oss så frustrerade. Kärleken är Guds gåva, och vi kan vara bärare av den antingen vi tagit emot Jesus eller inte, men det motsatta är omöjligt. Vi kan inte vara bärare av hat, om vi är födda av Gud, och tagit emot Jesus. Det vill säga vi kan inte hata en annan människa, vän eller fiende, om vi är födda av Gud.

Gud hatar inte syndaren, men han hatar synden.

Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet.” Rom.1:18.

Även vårt hat får inte riktas mot människor, utan direkt mot ondskan, synden, ogudaktigheten. Så här skriver Nils Bolander i sin dikt: ”Det kriget får aldrig stanna.”:

Det hatet får aldrig kallna, som gäller den Ondes sak. Vi sågo så många fallna i drabbningens dån och brak. Det svärdet får aldrig kastas, som heter Andens svärd. Blott kärlekens blanka vapen, kan övervinna en värld.”

Åter igen handlar det om kärlek som besegrar hatet och ondskan.

Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud”, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.” 1.Joh.4:19-20

Gud har gett oss Andens svärd, som är kärlekens blanka vapen. Guds eget ord.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” Hebr. 4:12

Om vi säger att vi har gemenskap med honom, men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet” 1.Joh.1:6.

Alltså kan vi se att Bibeln tydligt beskriver dessa två tillstånd. Dödens tillstånd och livets

Jag hoppas att du förstår att det enda du behöver göra för att bli frälst är att ta emot Jesus, bjuda in honom i ditt liv. Om du gör det, så kommer han att göra resten. Det är inte du som frälser dig. Det är han som gör det och du kan lita på att han gör det ordentligt. Kan du förstå att han älskar dig och är angelägen att du skall få möta honom och uppleva hans gudomliga kraft i ditt liv

Om du har följt mitt råd, så innebär det att du nu är med ibland dem som är med i Jesu segertåg, ty liksom han har segrat så kommer också vi att segra.

Ännu ser vi inte att allt är honom underlagt” citerade jag inledningsvis
Den andliga striden fortsätter. Men utgången är viss. Den avgjordes när Jesus vann segern på Golgata.

Jesus är nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden”. Hebr 2:8-9

Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.” 1.Kor 15:25

Den som inte märker att striden fortsätter måste vara blind. Spänningen fortsätter mellan tro och otro och vi är med på arenan i denna kamp. Vi vet inte hur länge det kommer att fortsätta så, men Guds löfte står kvar. Han kommer att segra fullständigt och vi kommer också att segra, inte i vår egen kraft, men med den helige Andes kraft Vi väntar på att Jesus skall komma tillbaka.

Liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.” Hebr 9:27-28

Han, som är den levande Gud i himmelen har förut vakat över sitt löfte tills det gick i fullbordan, när Jesus kom första gången. Han skall även i den andra tidsperioden, i vilken vi nu befinner oss, vaka över sina löften, under vår väntan på att Jesus ännu en gång skall träda fram i makt och härlighet.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.” Upp. 21:1-8.