Twingly statistik

fredag 19 juni 2015

Det ser ut som ett rövarnäste.

”Du får ursäkta, men här ser ut som en rövarkula” Den oväntade gästen kommer plötsligt. Du har inte ens tid att sopa något under mattan. Sanningen är den att vad där tidigare har försiggått har satt sin prägel på det oönskade tillståndet, när en gäst besöker dig.

I söndagsskolan sjöng vi förr en liten sång om ett hus och en gäst: ”Ditt hjärtas lilla hus, ditt hjärtas lilla hus. Det är någon som där fått sitt hem. Är det Jesus eller vem? Systrarna Ulla-Britt och Anna-Lena Adolphson sjöng den ofta i Norrköping, till dragspel och ukulele.

”Hjärtats hus” är något helt annat än en vanlig lägenhet med fyra väggar, golv och tak. Det är ett tempel där Herren Gud vill bo, ett Guds hus. Det är inte så farligt om det finns dammtussar i din lägenhet, men i ditt hjärtas hus är det något helt annat. Det är nämligen så att någon där har fått sitt hem. Den som bor där sätter sin prägel på hur det ser ut. Hur ser ditt hus ut? Om det ser ut som en rövarkula, så beror det på vem som bor där. Ditt hus är en andlig bostad, och det är du som bestämmer vem du släpper in. Det verkar vara lättare att släppa in den oönskade gästen än att bli av med den.

I Matteus evangelium berättas att ”Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem. Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste.” Templet skulle vara ett bönens hus, men de hade gjort det till ett rövarnäste. De hade förlorat respekten för vad templet skulle användas till, nämligen som en mötesplats mellan Gud och människor. Så är det än i dag. Kyrkor och kapell där människor firar gudstjänst är sådana heliga mötesplatser. De är kraftledningscentraler där Guds Ande verkar. Attraktionskraften är än i dag densamma. Det är när människor får uppleva förvandling och frigöras från de krafter som tidigare har härskat över dem. Då detta sker är kyrkorna vad de är avsedda för att vara.

Nu handlar min betraktelse om ett annat tempel, som också skall vara en mötesplats mellan Gud och människa. Romarbrevet 12:1”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva, som ett levande och heligt offer, som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Första Korinthierbrevet 3:16 -17”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom, ty Guds tempel är heligt och ni är det templet.”

Du är ett tempel, där Guds Ande bor. Låt inte någon förstöra det templet. Bjud in Jesus Kristus i ditt hus. Låt honom få vara herre där, så som han alltid har önskat. Han väntar på dig.

Öppna din dörr för Jesus, låt honom se ditt hus.
Smycka ditt hem med kärlek, fyll dina rum med ljus
Öppna din dörr för Jesus, låt honom bli din gäst.
Allting blir frid och glädje, allting blir liv och fest.”

(Bo Setterlind)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar