Twingly statistik

lördag 31 augusti 2013

Om vi ber om något efter hans vilja

1 Joh 5:14-15: "Och vår frimodiga tro på Gud är denna, om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om."

Förutsättningen för bönesvar ligger i hurudan vår bön är enligt detta bibelord. ”Om vi ber om något efter hans vilja.” Vet vi hurudan vår bön skall vara? Svar: ”Nej” Så här står det i Rom. 8:26: ”Vi vet iu inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.”
Om Anden får vara vår sufflör så formas bönen i våra hjärtan. Det vill säga om vi tillhör honom. Gud har gett oss bönens ande om vi har blivit hans barn. Så här står det i Gal.4:6: ”Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta.”

Det stod i texten från Romarbrevet att han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar. Hur skall han kunna veta detta om han inte får plats i våra hjärtan? Har du som läser detta tagit emot Herren Jesus Kristus som din Frälsare? Då kan du vara viss om att han bor i ditt hjärta med sin Ande. Låt ingen ta ifrån dig denna visshet. Det handlar inte om hur du känner dig. Nej det handlar om hur du vill ha det. Jesus själv betonar viljans betydelse i Joh. 7:17: ”Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå..”

Bibeln säger att vi kan bedröva Guds heliga ande med våra ord. Så här står det i Ef.4:29-32: ”Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för den som hör på. Gör inte Guds helige Ande bedrövad, den är sigillet som utlovat frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.”
”Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat”, säger Jesus i Matt 15:18 Då handlar det om människohjärtat från vilket alla onda tankar kommer, tankar som blir ord och gärningar.

Men om Gud har sänt sin sons ande in i vårt hjärta så förstår han vad Anden menar med vår bön. I Psaltaren 139:1 står det: ”Herre, du utrannsakar mig och känner mig, vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.”

Även om vi inte vet hurudan vår bön egentligen skall vara, så uppmanas vi ändå att bedja och lägga fram alla våra önskningar, ja vi uppmanas till och med att vara uthålliga i vår bön. Så här står det i Fil. 4:6: ”När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.”

Om vi har tagit emot Andens vittnesbörd i våra hjärtan så vet vi att vi är Guds barn. Så här står det i Rom.8:16: ”Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn.” Om vi har det på det viset i våra liv, så kan vi med frimodighet bedja och lägga fram allt för Gud..

Gud vill att vi ska bedja efter hans vilja, men det är han som utför detta verk i oss. Så här står det i Fil. 2:13. ”Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte.”

Det är många gånger svårt att förstå vad Gud vill och varför han inte griper in så som vi vill. Vårt korta jordiska tidsperspektiv räcker inte för att förstå den plan som Gud har för våra liv. Det enda vi vet är att "Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan." Rom. 8:28, eller som det stod i den gamla översättningen: "För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa." Det finns i det långa perspektivet en mening med allt som sker, även om vi ofta har svårt att förstå det.tisdag 27 augusti 2013

Samme Gud

Gud förändras inte!


Den Gud jag tror på är samme Gud som han alltid varit. Han är varken mindre eller större. Han förändras inte, eftersom han är den han är, men han kan förändra oss om vi låter honom göra det. Om vi säger att vi förminskar Gud, så menar vi något helt annat. Då menar vi antagligen att vår tro på Gud förminskas. Detta innebär så långt jag förstår inget hinder för Gud att ändå i sin stora makt och kärlek gripa in och göra det han vill med oss människor. Gång på gång ser vi hur detta sker när människors liv förvandlas. Trots liten eller stor tro eller som det ibland ser ut, en helt obefintlig tro kan Gud gripa in, men han gör det inte utan vår egen tillåtelse. Varje människa har en fri vilja. Vi är fria att säga ”ja till Gud och säga nej.” Vill du som läser detta säga ja till Gud och vara med om att låta Gud förvandla ditt liv?


söndag 25 augusti 2013

Gud hör bön och gör under!

I dag har vi firat gudstjänst med dopförättning i vår församling. Vi har anledning att vara tacksamma för det Gud gör i vår församling. Människor kommer till tro och blir döpta och sjuka blir friska. Den cancersjuka kvinna som vi tidigare har bett för, vilket du kan läsa om här, har fått besked om att hon är fri från cancer. Vi ser fram emot en höst då vi får glädjas åt att människor tar emot evangelium, som är en Guds kraft till räddning för var och en som tror.

tisdag 13 augusti 2013

Mindfullness och Yoga

Jag har tidigare skrivit om min uppfattning om mindfullness LÄS HÄR!
Just nu pågår debatt i tidningen Dagen  som handlar om yoga och mindfullness LÄSHÄR!

Man är å ena sidan väldigt rädd för något som man inte vet tillräckligt mycket om. Min uppfattning är att rädslan är värre än själva fenomenet. Somliga kristna vill förkasta dessa former av andlighet bara för att de kommer från fel håll, men det finns andra som använt sig av mindfullness som en väg till bön och inre samling. Det är tråkigt om andligheten som folk längtar efter hålls utanför kyrkorna. Alla kyrkor har ett ansvar för att tillgodose människors längtan efter andlighet

Arbete i Peru

Våra vänner Anita och Göran Olsson, som vi lärde känna när vi var i Jämjö i Blekinge, har under många år arbetat som missionärer i Peru. De har nu återvänt till den plats i Peru där de under många år tidigare varit verksamma för en fyra månaders arbetsinsats. Deras arbete kan följas med text och bilder på en blog.
Vi ber till Gud för dem och deras betydelsefulla arbete! http://www.carlosyanita.wordpress.com

måndag 12 augusti 2013

Bed att Guds vilja får ske

När vi ber till Gud för någon som är sjuk, så har vi en önskan att ett under skall ske. Löftet om helande står skrivet och Gud vet att behovet finns, men han gör aldrig under för att bevisa att han är Gud. Vi kan be till Gud om att ett helande skall ske, men det är Gud som helar och det kan ske antingen vi har liten eller stor tro. Helande kan ske även i samverkan med läkarvetenskapen, men det händer att läkare säger att vissa sjukdomar är obotliga och att det inte finns något hopp. Sanningen är att för Gud är allting möjligt och vi kan förlita oss på hans underbara löften om helande även för sjukdomar som är obotliga. Löftet står skrivet som om det gällde alla människor. Trots detta vet vi att alla människor inte blir helade, även om de har varit föremål för förbön. Detta får inte hindra oss i vår uppgift att be för den som är sjuk. Vi måste hela tiden vara inriktade på att ett under kan ske Obs! Inte skall ske.
Om Gud önskar att människor skall vara friska varför blir då inte alla som vi ber för helade?  Det är omöjligt att besvara den frågan. Det är ett mysterium, som ingen kan förstå Vi kanske frestas att tänka att det är något fel på vår bön eller vår tro. Nej, så kan det inte vara. Sjukdom och död finns i den värld vi nu lever och när ett helande sker så är det för att Gud vet att behovet finns och att helandet sker till hans ära. När en människa står i centrum för helandet så blir det fel. 
För mig som kristen är inte det viktigaste att en människa blir helad från sjukdom. Det viktigaste är att människor blir räddade – frälsta och är redo att efter jordelivet möta Gud.
Just nu ber vi för en kvinna i församlingen som har cancer. Vi ber också för en nära släkting som har cancer. Vi vet att Jesus förmår och vi ber att Guds vilja skall ske.

Se även debattartikel i Dagen


tisdag 6 augusti 2013

Angår det?

”Vem säger folket att jag är?,” sa han till dem och ”Vem säger ni att jag är?” Den som ställde frågan väntar på svar och det svar du ger kommer att prägla hela ditt liv. Detta kan verka underligt för den som haft distans till honom. Man vet inget om honom på avstånd. Han har visserligen på ett mycket radikalt och bestämt sätt uttalat sig om vem han är. Han har sagt att han är världens ljus, att han är livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Man behöver ju inte förneka detta, men man kan förhålla sig till sanningen, på ett sätt som gällde det någon annan. Men han angår dig i allra högsta grad. Han har givit sitt liv för att du skall bekänna honom och ta emot honom som Herre över ditt liv.
”Om du betraktar Jesus som en vishetslärare, en profet, en stor filantrop och inte mer än det, gör du honom till en lögnare. En människa, vilka fantastiska egenskaper hon än har, kan ju inte göra sådana uttalanden om sig själv. Bara Gud kan det.
Antingen accepterar du allt som Jesus säger, och då blir ditt svar: ”Du är mitt liv, min frid, min Förlossare, min Herre och Gud.” Eller också gör du ett godtyckligt urval bland hans ord och uttalanden, men då kan du inte möta och lära känna honom sådan han verkligen är.
Ingen kan lära känna Gud utifrån eget tyckande. Det är han som måste få tala om vem han är.” (Wilfrid Stinissen: I dag är Guds dag.)

Nyckeln till ditt svar sitter på insidan av ditt hjärtas dörr. ”Öppna din dörr för Jesus låt honom se ditt hus, Smycka ditt hem med kärlek, fyll dina rum med ljus.” Bo Setterlind


När jag öppnade för Jesus så sattes första spadtaget till mitt livs bygge, som är förankrat hos Gud. ”Jag är född på nytt till ett himmelskt leende, och har min ankare vid en annan kust. Här en liten tid planterar jag för framtid, ett hoppets träd, som fyller all min lust. Igenom Jesus jag leva kan ett heligt liv. Han ger mig nåd till ett alltigenom heligt liv. Sätter allt mitt hopp till Herren Jesus Kristus, och all den nåd som kommer mig till del.” Rolf Ericson

"Vem säger ni att jag är?" "Petrus svarade:"Guds Messias." Luk. 9:20