Twingly statistik

lördag 31 augusti 2013

Om vi ber om något efter hans vilja

1 Joh 5:14-15: "Och vår frimodiga tro på Gud är denna, om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om."

Förutsättningen för bönesvar ligger i hurudan vår bön är enligt detta bibelord. ”Om vi ber om något efter hans vilja.” Vet vi hurudan vår bön skall vara? Svar: ”Nej” Så här står det i Rom. 8:26: ”Vi vet iu inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.”
Om Anden får vara vår sufflör så formas bönen i våra hjärtan. Det vill säga om vi tillhör honom. Gud har gett oss bönens ande om vi har blivit hans barn. Så här står det i Gal.4:6: ”Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta.”

Det stod i texten från Romarbrevet att han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar. Hur skall han kunna veta detta om han inte får plats i våra hjärtan? Har du som läser detta tagit emot Herren Jesus Kristus som din Frälsare? Då kan du vara viss om att han bor i ditt hjärta med sin Ande. Låt ingen ta ifrån dig denna visshet. Det handlar inte om hur du känner dig. Nej det handlar om hur du vill ha det. Jesus själv betonar viljans betydelse i Joh. 7:17: ”Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå..”

Bibeln säger att vi kan bedröva Guds heliga ande med våra ord. Så här står det i Ef.4:29-32: ”Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för den som hör på. Gör inte Guds helige Ande bedrövad, den är sigillet som utlovat frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.”
”Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat”, säger Jesus i Matt 15:18 Då handlar det om människohjärtat från vilket alla onda tankar kommer, tankar som blir ord och gärningar.

Men om Gud har sänt sin sons ande in i vårt hjärta så förstår han vad Anden menar med vår bön. I Psaltaren 139:1 står det: ”Herre, du utrannsakar mig och känner mig, vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.”

Även om vi inte vet hurudan vår bön egentligen skall vara, så uppmanas vi ändå att bedja och lägga fram alla våra önskningar, ja vi uppmanas till och med att vara uthålliga i vår bön. Så här står det i Fil. 4:6: ”När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.”

Om vi har tagit emot Andens vittnesbörd i våra hjärtan så vet vi att vi är Guds barn. Så här står det i Rom.8:16: ”Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn.” Om vi har det på det viset i våra liv, så kan vi med frimodighet bedja och lägga fram allt för Gud..

Gud vill att vi ska bedja efter hans vilja, men det är han som utför detta verk i oss. Så här står det i Fil. 2:13. ”Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte.”

Det är många gånger svårt att förstå vad Gud vill och varför han inte griper in så som vi vill. Vårt korta jordiska tidsperspektiv räcker inte för att förstå den plan som Gud har för våra liv. Det enda vi vet är att "Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan." Rom. 8:28, eller som det stod i den gamla översättningen: "För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa." Det finns i det långa perspektivet en mening med allt som sker, även om vi ofta har svårt att förstå det.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar