Twingly statistik

måndag 12 augusti 2013

Bed att Guds vilja får ske

När vi ber till Gud för någon som är sjuk, så har vi en önskan att ett under skall ske. Löftet om helande står skrivet och Gud vet att behovet finns, men han gör aldrig under för att bevisa att han är Gud. Vi kan be till Gud om att ett helande skall ske, men det är Gud som helar och det kan ske antingen vi har liten eller stor tro. Helande kan ske även i samverkan med läkarvetenskapen, men det händer att läkare säger att vissa sjukdomar är obotliga och att det inte finns något hopp. Sanningen är att för Gud är allting möjligt och vi kan förlita oss på hans underbara löften om helande även för sjukdomar som är obotliga. Löftet står skrivet som om det gällde alla människor. Trots detta vet vi att alla människor inte blir helade, även om de har varit föremål för förbön. Detta får inte hindra oss i vår uppgift att be för den som är sjuk. Vi måste hela tiden vara inriktade på att ett under kan ske Obs! Inte skall ske.
Om Gud önskar att människor skall vara friska varför blir då inte alla som vi ber för helade?  Det är omöjligt att besvara den frågan. Det är ett mysterium, som ingen kan förstå Vi kanske frestas att tänka att det är något fel på vår bön eller vår tro. Nej, så kan det inte vara. Sjukdom och död finns i den värld vi nu lever och när ett helande sker så är det för att Gud vet att behovet finns och att helandet sker till hans ära. När en människa står i centrum för helandet så blir det fel. 
För mig som kristen är inte det viktigaste att en människa blir helad från sjukdom. Det viktigaste är att människor blir räddade – frälsta och är redo att efter jordelivet möta Gud.
Just nu ber vi för en kvinna i församlingen som har cancer. Vi ber också för en nära släkting som har cancer. Vi vet att Jesus förmår och vi ber att Guds vilja skall ske.

Se även debattartikel i Dagen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar