Twingly statistik

onsdag 26 november 2014

Kairos Palestine

Länk till Kairos Palestine, som kritiseras i en kommentar till mitt föregående inlägg.

Läs själv och bedöm!

söndag 23 november 2014

Terrorismen är inte ensidig

Informatörer, propagandaspridare och till och med terrorister finns sannolikt på båda sidor. Det sker när man sprider falska rykten i propagandasyfte, vilket är mycket oanständigt och oansvarigt. Vad händer när man från kristet håll deltar i sådan propagandaspridning, i synnerhet när man saknar säkra källor som bekräftar sanningshalten. Detta märker jag tydligt ibland dem som företräder det pro-israeliska propagandakriget, till exempel tidningen Världen i dag, ja i viss mån även tidningen Dagen.
Vilket syfte har man när man vill hetsa upp frikyrkorna i Sverige att delta i en orättfärdig namninsamling mot Sveriges regering för att de givit sitt erkännande till den Palestinska staten? Kyrkorna bör hållas utanför den världspolitiska debatten anser jag.

Det finns inget försvar för våldsdåd och terrorism var det än kommer ifrån. Jag kan inte begripa dem som kan försvara den israeliska statens övergrepp, hus-rivningar, bosättningar och ockupation, lika litet som jag kan begripa dem som försvarar palestinska våldsdåd.


torsdag 20 november 2014

Sjukvårdsbesök

Våra besök hos sjukvården den här veckan.

När Ulla-Britt var på väg till sitt gym för att träna, ramlade omkull, gjorde hon sig så illa i handen, så att hon måste uppsöka akutvården i Motala. Där blev hon röntgad och det konstaterades att hon antingen brutit eller fått två sprickor i vänster hand. Därför blev hon gipsad. Detta hände fredag den 14 november.

Natten mellan 15 och 16 november fick jag feber och ringde därför till Urologiska kliniken för konsultation. Tempen låg på 38,7 grader C. Jag fick rådet att komma in till avdelningen för undersökning. Vid ankomsten söndag den 16 nov konstaterades att jag fått infektion i operationssåret. Därför påbörjades intravenös antibiotika i väntan på analys av bakterierna. Jag fick stanna kvar på sjukhuset söndag till och med torsdag den 20 november, i skrivande stund. Den vätska som bildats i såret tömdes kontinuerligt och när jag sedan på onsdagen fick veta att analysen visade på en snäll bakterie, avslutades antibiotikabehandlingen. Jag fick åka hem och kommer den närmaste tiden att få omläggning och vård av distriktssköterska.
Under den tid jag vistats på sjukhuset har jag kommit i kontakt med många trevliga människor. Jag har fått tillfälle att vittna om min tro på Gud och vi har haft många givande samtal om sådant som möter oss i livet. Vi människor är nära varandra och delar smärtan av det lidande som drabbar en förgänglig värld.

Ulla-Britt hade fått en tid på Vrinnevisjukhuset i Norrköping måndag den 17 nov för koloskopiundersökning. Hon fick åka med Magnus. Under undersökningen lyckades man med att ta bort den polyp man tidigare hade upptäckt på tjocktarmen. Även denna tumör skickades för analys och svar beräknas inkomma om cirka en eller två månader.

Jag tänker på alla människor jag mött den här veckan, som alla bär på olika sorters sjukdomar. Det är skönt att vi har en sjukvård i Sverige som är så kvalificerad och där man kan göra så många olika ingrepp för att hjälpa människor till nya möjligheter.


Men även sjukvården har sin begränsning. Det finns tillfällen då man måste meddela att resurserna är uttömda. Då man inte kan göra mera utan att det bara finns en utväg. Att få dö värdigt är också en av sjukvårdens uppgifter att ombesörja.

torsdag 13 november 2014

Farlig religion?

Hur skall vi förhålla oss till en religion som vi anser vara farlig? Många är rädda för islam och ser med oro hur de utbreder sig över hela världen. Hur det blir med den saken vet vi ju inte något om, även om vi ser många skrämmande tendenser. Nu är det ju så att den våldsbenägenhet som finns hos de extrema grupperna av Islam, inte är representativt för muslimer i allmänhet. Det förhåller sig i stället så att de flesta muslimer anses tillhöra den grupp som de extrema muslimerna kallar jahili. Dit hör alla demokratier och politiska system som stiftar lagar och som är "okunniga om gudomlig vägledning" (jahiliyyah). Därför måste alla sådana samhällen förintas eller besegras enligt denna extrema, våldsbenägna grupp av muslimer. De utgör således ett hot mot både muslimer och kristna, vilket vi ju också får veta genom den rapportering som sker där t.ex. Isis är verksamma. Både muslimer och kristna avrättas.

Just därför tror jag att det är nödvändigt att möta de muslimer som kommer till vårt land med vilja att förstå deras religion och inte betrakta dem som fiender. Det finns många goda, religiösa muslimer i världen som för ett långt fredligare liv än många sekulära. Jag vill gärna vara med och och bryta den islamofobi som finns i vårt land. Inte minst bland en del kristna tyvärr.

måndag 10 november 2014

Antidepressiv psaltarpsalm som terapi

Här följer noter text och musik för blandad kör SATB. Noterna kan jag skicka i pdf-format för dem som önskar. Det skulle vara en glädje för mig om någon kör vill testa och använda den här psaltarpsalmen. Jag har själv upplevt kraften i orden och de har gett mig lugn, trygghet och tillförsikt.

söndag 9 november 2014

Prostatacancer

Jag har opererats för prostatacancer på US i Linköping Vårdtid 6-8 november.
Operationen har gått bra och min prostatakörtel och min sädesblåsa är bortopererad. Operationen utfördes med den äldre tekniken. Anledningen till detta vara att kirurgerna upptäckte att mina tarmar var sammanväxta, vilket jag inte hade en aning om. Troligtvis har detta skett som en följd av att min blindtarm blev bortopererad någon gång under min tidiga ungdom. Man kan tydligen leva med sammanväxta tarmar. Den begränsning och det obehag som detta inneburit och innebär har jag lärt mig att leva med utan att veta någon rimlig orsak. Om fjorton dagar får jag komma tillbaka till urolog mottagningen för att få veta lite mera. Då har man hunnit med att analysera den bortopererade prostatan och om det blir nödvändigt för fortsatt behandling. Jag får nu lov att dricka mycket vätska 1,5-2  liter per dygn.
Tack till de skickliga urologerna på US i Linköping och all vänlig personal för god vård på Urologavdelning 1, Universitetssjukhuset i Linköping.