Twingly statistik

torsdag 30 januari 2020

I sällskap med gycklare


Jag hade en dröm som jag bara kan minnas fragment av. Jag befann mig själv i centrum av ett gyckelsällskap där jag blev häpen över att jag var. Jag har alltid betraktat sådana sällskap som främmande miljöer där jag inte hör hemma. Nu kände jag mig plötsligt förflyttad in i en värld där jag såg omgivningen från en helt annan horisont än förut. I drömmen hade jag plötsligt bytt sida och till min stora förvåning upptäckt saker jag tidigare inte hade sett i den värld där jag tidigare levt. Jag kunde synliggöra saker som jag tidigare inte hade upptäckt och visa det för min omgivning.

Det är svårt att minnas alla detaljer ur drömmen, men det jag upptäckte var ett utpräglat drag av hyckleri hos en del av dem som befann sig på andra sidan och min uppgift blev att avslöja det tillstånd som tidigare hade varit dolt för mig. Mitt sätt att göra det i drömmen var både tragiskt och komiskt. Jag kunde både skratta och gråta över tillståndet jag såg. Min uppgift blev att med varsamhet medvetandegöra mina vänner på samma sätt som jag själv blivit medvetandegjord. Jag blev förbjuden att använda aggressivitet, men fick gärna klä mina ord och handlingar som en gycklare. Jag fick lära mig att det behövdes både tålamod och ömhet för att orka med uppgiften jag fått.

Tro inte att jag befinner mig i en identitetskris. Jag vet på vem jag tror och jag vet var jag hör hemma, men kanske det är så att mina gränser mot den värld som jag tidigare har varit rädd för nu i stället ser annorlunda ut än tidigare. Det har tagit lång tid för mig att komma till den insikt jag har i dag och jag påstår inte fördenskull att jag är färdig. Jag tror att jag lär mig en del i sällskap med gycklare.

onsdag 29 januari 2020

Är detta ett budskap från Gud?


"Detta budskap är viktigt. Om någon profeterar något annat så är det inte från Gud! "

Kan man vara så tvärsäker på att något är från Gud? Har vi rättighet att säga eller skriva: "Så säger Herren?" Det är detta som kallas att profetera. Paulus skriver om detta i 1.Kor 14:31:

"Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran"

I samma kapitel uppmanar Paulus alla att söka vinna profetians gåva. Det är alltså denna gåva som är verksam i församlingen när någon använder sig av orden: "Så säger Herren!"

Paulus skriver också i detta kapitel om vikten av att låta allt ske värdigt och med ordning. Den som tror sig vara en profet skall veta om det han säger är ifrån Gud eller inte. Hur kan detta vara möjligt kanske du frågar? Kan någon med fullkomlig visshet hävda att något är eller inte är ifrån Gud?

För att veta svaret måste vi ta reda på vad Bibeln säger om detta.

Så här står det i Hebreerbrevets första kapitel. Kapitlet har rubriken Guds ord vid tidens slut. Det handlar om hur Gud talar till oss i vår tid och på vilket sätt det sker.

"Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son,"

I gamla förbundets tid talade Gud genom profetgestalter, sådana vi läser om i gamla testamentet i Bibeln. I vår tid står det att han har talat till oss genom sin son.

Vi skall inte lägga till eller ta bort någonting ifrån det som Gud redan har talat till oss om genom sin son, men när vi profeterar i vår tid så sker det med de ord som en gång redan är uttalade av Gud.

Guds ord är det profetiska ordets måttstock. Om någon profeterar sina egna ord eller sina egna utsagor och de inte överensstämmer med Guds ord, så kan vi med frimodighet säga att detta är inte ifrån Gud.

När Gud talar i vår tid så säger han inte något som inte stämmer med det han en gång har talat genom sin son. Därför uppmanas vi i Bibeln att pröva profetiskt tal. Vi uppmanas också att pröva syftet med det profetiska talet. Allt skall syfta till att bygga upp och vara till uppmuntran skriver Paulus i det ovan citerade kapitlet. När Gud talar i vårt tid genom sin son så sker det genom Kristi kropp där Jesus är huvudet. Gud talar fortfarande och använder sin församling som sitt utvalda redskap. Han fördelar de andliga nådegåvorna till församlingen så också profetians gåva för att de skall bygga upp Kristi kropp fram till dagen för hans ankomst.


tisdag 28 januari 2020

Vilken fred det ska bli?


En president som är ställd inför riksrätt och en premiärminister som är åtalad för korruption slår sig samman och pratar om fred medan de legaliserar en trubbig kolonialism av beväpnade nybyggare som anser sig ha rätt att använda sig av Bibeln för att försvara sitt tilltag medan de demoniserar den ursprungliga befolkningen och förankrar ett apartheid system. Allt för att utvidga sina gränser. Hur kan man tro att detta skall leda till fred i morgon?

Du är min tjänare Guds Israel!


 Till dig som tycker att allt och alla är emot dig. Hör här Guds löftesord:

Jes. 41:10-11. "Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. 10Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. 11Alla som vänder sin vrede mot dig får blygas och stå med skam. De män som ligger i fejd med dig skall bli till intet och förgås."

Rom. 8: 31- 39 "Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? 32Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? 33Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, 34vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 35Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 36Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. 37Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. 38Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, 39varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. "

Vem får nu räkna med att vara föremål för detta budskap? Vem är det som kallas Guds tjänare och Guds utvalda? Om detta kan det inte råda någon tvekan. Det handlar om Guds Israel och vilka är dessa enligt bibeln? Det tydligaste svaret återfinner jag i Romarbrevets nionde kapitel från vers 1:


"Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det, 2ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. 3Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. 4De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, 5de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.
6Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare, 8det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande."
Enligt detta bibelord så förstår vi att Kristus är början på något nytt. Genom honom så förenas alla folkslag på jorden, som enligt Uppenbarelseboken en gång tillsammans förenade skall tillhöra den skara av människor som ingen kan räkna. Det är tron på Jesus Kristus som är nyckeln och inträdet till Guds Israel.måndag 27 januari 2020

Den svenska hållningen mot antisemitism och till Israel


Det talas väldigt mycket om den svenska hållningen till Israel, men tyvärr inte lika mycket om den israeliska hållningen till Sverige, vilket vore önskvärt. Det talas väldigt mycket om vissa former av kritik mot Israel som antisemitism, men tyvärr inte lika mycket om den apartheid som råder i Israel, vilket vore önskvärt.

Elisabeth Sandlund skriver i tidningen Dagen att: "Det är ett välkommet besked att även Sverige nu formellt ansluter sig till den definition av antisemitism och lista på exempel som antagits av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och som pekar ut även vissa former av kritik av Israel som antisemitism."

Har inte Sverige alltid ställt sig bakom IHRA? Om jag inte är fel underrättad så var det den förre statsministern Göran Persson som var initiativtagare till denna organisation. Antisemitism är lika avskyvärd som all annan främlingsfientlighet

tisdag 7 januari 2020

Vad tror du?

Om inte alla tror som du och jag gör, så borde vi vara noga med att ta reda på hur de tror. Kanske vi då kan finna en bro och att murarna mellan oss rasar.
Ur Anders Frostenssons psalm: "Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag"

måndag 6 januari 2020

Bibelord med förklaringar

Se denna länk

Förkunnelse i strid med det som anses bör förkunnasDialog ifrån Facebook mellan Rolf, Bo och Anders.

Rolf: "Jag undrar hur det skulle se ut om din övertygelse stod i strid med vad som förkunnas i Pingst. Skulle du då bli accepterad för din övertygelse. Jag har svårt att tro det"

Bo: "Om Pingst skulle komma ut med ett "dekret" om vad som skall förkunnas och det strider mot min övertygelse, ja- då har jag inget annat val än att acceptera att jag inte blir accepterad. Dessutom kan Pingst centralt inte lägga sig i vad som förkunnas i en lokal församling."

 Rolf: "Innebär detta att du har större frihet som pastor i Pingst att förkunna det du själv kan stå för om det inte är förankrat i ett större sammanhang?

Rolf: "Kan en pastor i Pingst predika helt efter sin egen uppfattning utan att bli avstängd? Detta är i så fall väldigt problematiskt och kan på så sätt spegla mycket av den vilsenhet som råder i vår tid."

Bo: "Det är väl detta som är den stora fördelen - att teologin inte avgörs i någon högre instans, utan att den får prövas av det lokala ledarskapet i den lokala församlingen. I den församling jag tillhör har vi i äldstekåren regelbundna samtal om teologi och hur vi ser på vad den Heliga Skrift säger. Skulle jag bli "avstängd" p.g.a. mitt eget samvetes övertygelse, får jag förstås acceptera det. Det vore en omöjlighet för mig att förkunna något som strider mot min övertygelse."

Rolf: Jag är inte helt främmande för det du skriver. Jag vet att det är så det lokala ledarskapet fungerar i Pingst. Detta ställer stora krav på kunskap och erfarenhet hos både pastor och äldstekår. Det finns alltid risker att en församling kan bli isolerad om den är allt för självständig. Det finns också risk att en stark ledare får allt för stort inflytande över en liten grupp, om inte församlingen har samverkan med andra församlingar.

Anders: Skönt att vi har den ordningen och har den respekten för Guds Ord!

Bo: Jag tror det är viktigt att det fortgår ett samtal omkring teologi och omkring vad den Heliga Skrift säger. Jag tror också det är viktigt att det samtalet förs både "centralt" och i ledarskapet i den lokala församlingen. Men jag tror definitivt inte att något centralt "organ" skall fastställa vad man kan förkunna och inte.

Rolf: Innan jag helt lämnar denna tråd skulle jag gärna vilja ha ett svar på frågor jag ställt bland annat till Anders: " Har jag fel när jag skriver om riskerna för det du Anders kallar för ordningen? Respekten för Guds Ord måste väl ändå vara underordnad oss som genom Andens hjälp fått gåvan att tolka Guds Ord. Om riskerna för lokala församlingsledares tolkning skrev jag: "Det finns alltid risker att en församling kan bli isolerad om den är allt för självständig. Det finns också risk att en stark ledare får allt för stort inflytande över en liten grupp, om inte församlingen har samverkan med andra församlingar. " Har vi inte sett hur det har skett tidigare? Jag behöver inte gå in i detaljer utan att bli förstådd."

 Bo: "Du har naturligtvis rätt Rolf, när du påpekar riskerna med isolerade lokala församlingar och enskilda starka ledare."

Rolf: "Jag högaktar dig för det erkännandet."

 Bo: "Anders får svara för sig själv, men hur eliminerar man bäst dessa risker? "

Rolf: "Det vore naturligtvis roligt om han ville göra det."

Bo: "Bör t.ex. Pingst ha en central "läronämnd", dit folk kan anmäla det man anser vara fel förkunnelse? "

Rolf: "Det finns ju redan en teologisk samsyn i Pingst fria församlingar i samverkan som uttrycks så här:

"Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.
Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro ""


Bo: "Trots bristerna och riskerna ser jag ingen bättre modell än att bibelsyn och teologi bearbetas i öppna, ödmjuka och ärliga samtal i den lokala församlingens ledning."

Rolf: "Dessa samtal får aldrig ske i strid med den samverkansmodell som redan finns för då kan det gå riktigt illa, vilket vi har sett under historiens gång."

Bo: "Och jag vill gärna tro att de flesta församlingsledningar inte består av en samling ja-sägare, utan har modet och kraften att säga ifrån om det dyker upp tveksam förkunnelse från både den egna pastorn eller gästande förkunnare."

Rolf: " Även om du tror det, så är det min erfarenhet att detta är svårare att hantera i den lilla gruppen, som ofta består av lekmän utan teologisk kunskap. Det är inte heller så lätt att ifrågasätta starka ledare som genom sin personlighet utövar ett auktoritärt ledarskap.
onsdag 1 januari 2020

Ulla-Britts hjärtsvikt del 6

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12
1 januari 2020. Läget är just nu oförändrat, men den kraftiga hudrodnaden på höger ben har inte försvunnit trots att Ulla-Britt fortfarande tar antibiotika. Ulla-Britt är trött och sover mycket. I går tog vi elrullstolen till affären i det vackra vädret. Vi vakade inte in nyåret, utan unnade oss möjligheten att sova gott. I morse fick vi lite mer kontakt med en syrisk man som arbetar i hemtjänsten. Han har kommit till vårt land helt ensam ifrån det krigsdrabbade Syrien. Nu finns han med i våra förböner. Vi önskar er alla ETT GOTT NYTT ÅR 2020!


2 januari 2020. I dag var jag på synundersökning hos optiker. Den dimsyn jag tidigare haft vid flera tillfällen den sista tiden fanns inte kvar vid undersökningen, men när optikern hade undersökt mig syntes en tydlig förändring på vänster öga, jämfört med undersökningen i juni år 2019. Denna förändring kan möjligen bero på ökad grå starr, men inte så mycket att operation skulle vara nödvändig just nu.


Vid eftermiddagens besök ifrån LAH meddelades att Ulla-Britt skulle bli mera försiktig med sin kroppsviktsökning i relation till vad hon äter. Tidigare har vi fått höra att det är mindre viktigt att lägga fokus på detta. Möjligen beroende på att det resterande livet får ha så mycket livskvalitet som möjligt. Det viktigaste är att hon måste vara försiktig med intag av vätska. Den ökade kroppsvikten beror i första hand på att hjärtat inte orkar med.


10 januari 2020. Ulla-Britt fick redogöra för den senaste veckan vid besöket ifrån LAH. Kroppsvikten har inte förändrats nämnvärt. Hon tycker själv att hon hela tiden blir tröttare och en del nätter uteblir sömnen. Kroppssvullnaden är besvärande och hon har ofta svårt med andningen. Ulla-Britt samtalade med sköterskan om den frustration hon upplever vid sin begränsade frihet där hon hela tiden är beroende av andra.

Vi har varit på besök vid Universitetssjukhuset i Linköping där vi fått byta till en ny CPAP, eftersom den förra haft en del defekter.

Några anteckningar ifrån min (Rolfs) journal från Mina vårdkontakter med anledning av mitt besök den 30 december:

Hjärtinfarkt 2008 med PCI mot LAD. Opererad i vänster karotis på grund av signifikant stenos. Bältros höger tinning. Prostatacancer. Tidigare flera TIA-attacker.
Dimsyn som kommer och går sedan flera veckor tillbaka. Har även haft en tryckande känsla över vänster tinning. Har känt yrsel och beskriver ostadighet vid uppresning som funnits sedan länge. Haft flertalet TIA-attacker tidigare och då även haft dimsyn som hållt i sig i några minuter och sedan spontant försvunnit, nu flera år sedan.
Beskriver en hemsituation med sjuk fru som han får ta hand om mycket. Således inte velat söka för sina egna besvär. Står sedan innan på Escitalopram och har haft flertalet episoder av ångest- och depressionstillstånd tidigare.
Äter allsidig kost, nykterist sedan många år tillbaka. Icke rökare, brukar inga droger.

Gör en DT huvud som visar centimeterstort område vänster lillhjärnshemisfär som vid gammal infarkt. Ultraljud halskärl utan signifikant stenos.

Således enligt bedömning doktor Bergmark Hallén samt i samråd med doktor Freland inte sannolikt med ny TIA eller stroke. Låg sannolikhet för temporalisarterit. Oklart vad patientens dimsynthet står för, även en tryckande känsla över huvudet sedan flera veckor tillbaka. Remiss till vårdcentral för vidare uppföljning.
16 januari 2020 Lägger ut en bild på Ulla-Britts ben. Så har det sett ut ganska länge. Bilden togs i går den 15 januari.

20 januari 2020. Eftermiddagens promenad till ICA Maxi.

26 januari 2020. I går lördag eftermiddag firade vi två av våra födelsedagsbarn. Vega 5 och Susanne 54. Susanne hade bakat en laktosfri tårta och Ulla-Britt hade förberett en fruktsallad. Alla tyckte att Ulla-Britt var ovanligt kry och hon gjorde nog även sitt bästa för att bjuda på sig själv. På kvällen märkte jag att hon hade det jobbigt med andningen och även under natten. På morgonen hade hon ökat mer än vanligt och var ordentligt uppsvälld. Det tyckte även kvinnan från Hemtjänsten. Jag kontaktade LAH och de lovade att komma ut på förmiddagen för att bedöma situationen. Vid det första besöket bedömdes att Ulla-Britt skulle få en så kallad furixpump installerad så att läkemedlet får göra verkan subkutant under huden. Vid det andra besöket gjordes detta ingrepp av en sjuksköterska. Målet är att minska kroppssvullnaden. Hon får ha den första etappen fram till i kväll och i början av nästa vecka i flera omgångar

27 januari 2020. Jag har tidigare skrivit om fördelarna med att Ulla-Britt är ansluten till LAH. Det innebär att hon får professionell sjukvård i hemmet utan att behöva bli inlagd på sjukhus. I dag har en sjuksköterska varit här och hjälpt oss med den andra etappen av den subkutanta furixbehandlingen. Ulla-Britt har minskat 2 kilo efter den första etappen.


28 januari 2020.

"Varje liten morgon ger han mod att vara vaken Varje liten afton ger han ro att somna in Hela långa dagen ger han kraft att klara av den Därför att han älskar dig och kallar dig för sin

När din vardag blir för pressad När problemen hopar sig Vet att Gud blir aldrig stressad Han har alltid tid för dig

Varje liten morgon ger han mod att vara vaken Varje liten afton ger han ro att somna in Hela långa dagen ger han kraft att klara av den Därför att han älskar dig och kallar dig för sin" (Kan det vara Ingemar Olsson som skrivit texten? Sången finns inspelad på grammofonskiva med Evie Thornqvist-Karlsson.)

Så tacksam för varje dag vi får leva tillsammans. Klockan är nu strax efter 17,00. Efter lunchen har vi varit ute och handlat. Det har gått bra. Ulla-Britt blir trött naturligtvis. Just nu hör jag hennes andetag när hon sover. Vänner har vi som tänker på oss. En av dem är Linda. Hon skickade en vacker blombukett till Ulla-Britt i dag genom blomsterbud. Hon håller regelbundet kontakt med oss på telefon. Ing-Britt en av våra vänner i Pingstkyrkan ringde också och hälsade till Ulla-Britt. Vi hade besök vid lunchtid från LAH och de satte in en ny furixbehandling. Den hjälper till att få henne att må bättre då vätsketrycket lättar.

Ulla-Britt har fått gåvan att orka leva och känna lust till livet. En av läkarna har sagt att hon lever på sin reservkraft. Det kanske beror på att "han ger kraft att klara av den." Ja, så är det förvisso.


31 januari 2020 I skrivande stund inväntas Magnus, som lovat ta med Ulla-Britt på en tur till affären. Vi har haft rutinmässigt fredagsbesök av två sköterskor från LAH i eftermiddag. I onsdags eftermiddag fick vi besök av Linnea S. församlingens pastor. Vi är så tacksamma för henne och hennes familj. De har en betydelsefull uppgift i vår stad och vår församling. Ulla-Britts hälsotillstånd är efter omständigheterna ganska bra. Hon har en del problem med sömnsvårigheter och oregelbunden dygnsrytm.
DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12