Twingly statistik

tisdag 19 april 2016

Göran Skytte vill inte ha med honom att göra

Göran Skytte skriver i sin gästkrönika i Dagen 15 april: ”Även ondskan kan se snäll ut,”

Jag förstår vad han menar, men kan inte hålla med. Människor kan se snälla ut, men aldrig ondskan.

Jesus har sagt:
”Inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta kommer inifrån och gör människan oren.” Mark 7:21-23

Vi löper alla risk att drabbas av ondskan och den kommer inifrån våra egna hjärtan. Jesus har sagt: ”Ingen är god utom Gud.” Mark. 10:18 Vi människor bär allesammans på både ont och gott, men Jesus befriar oss från det onda när vi överlämnar våra liv åt honom. ”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.” Joh. 8:36

Ondskan är en andemakt, skriver Paulus, och därför uppmanas vi att ta på oss Guds rustning.
”Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna av denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Jesus uppmanar oss att älska alla människor, till och med våra fiender. Han vill att vi ska älska och göra gott mot dem. Vi har inte rättighet att fördöma och demonisera människor. Det är Gud som dömer.

Den rädsla och människosyn som Göran Skytte ger uttryck för i sin krönika känns främmande för mig som kristen. Så här skriver han:
”Jag vill som medborgare helst inte ha med honom att göra. Jag vill helst låsa in honom. Jag vill aldrig mer möta honom på stan.”
Han syftar på den man som är misstänkt för massmordet i Bryssel.

Undrar också vem han syftar på när han skriver att
Djävulen kan se ut som vem som helst, till och med ha skepnad av präst eller pastor. (Fråga Jesus – inför mötet i Sinai intog djävulen rollen som världsförbättrare och som teolog.)”
Det är lätt att tro att Göran Skytte menar de teologer som ger uttryck för en annan bibelsyn än den han själv har. De som i media hängs ut för att de vill ifrågasätta och ställa relevanta frågor, som i viss mån ser ut som världsförbättrande. Menar han att dessa präster eller pastorer är onda?

Jag tycker inte att Göran Skyttes människosyn i denna krönika är representativ för evangelisk och biblisk kristendom. Det han skriver spär på den ilska och det hat som råder efter det som skett i Paris och Bryssel och det är långt ifrån vad Jesus lär oss.

Eftersom detta är en Gästkrönika, så undrar jag om den är i linje med tidningens ledarpolicy?

Rolf Ericson, Motala

onsdag 6 april 2016

Vad är det som Åke Bonnier skriver egentligen?

Jag fick en kommentar på min blogg Ökenkällan på inlägget ”Varning för andligt högmod” av en anonym med namn Tomas. Läs gärna hans kommentar och mitt svar. Det är väldigt viktigt att vi engagerar oss i denna debatt, men det måste ske med fullständig ärlighet och med absolut rena motiv. Det får inte finnas minsta spår av lögn. Om man har missförstått bör man också vara ärlig och erkänna det. Jag har lagt ned mycket tid på den här debatten därför att jag anser att en del förivrat sig i sin iver att ha anspråk på en sanning som inte är helt uppenbar. Sprid gärna mitt inlägg, eller visa om ni har andra uppfattningar.

Så här skriver Tomas som är anonym:

Hej, Bonniers retorik är väldigt otydlig. Jag skulle vilja påstå att varför ni verkar tolka så olika är att han ställer retoriska frågor som han inte tydligt svara på. Istället ska vi svara själva och det är ganska uppenbart att han tycker vi ska bejaka dem. Däremot är han tydlig på att den kristna tron inte är exklusiv, vilken den är. Jesus krävde att man följde honom och ingen annan. Tog man inte emot honom så tog man inte emot Gud. Det är det som problemet med Bonniers text. Vi kan naturligtvis inte veta om Gud i sin barmhärtighet väljer att göra på något annat sätt, men det verkar tydligen Bonnier veta. Genom sina retoriska frågor t.ex. om att vi annars har en omöjlig uppgift (och det underförstådda svaret är att så kan det så klart inte vara). /Tomas

Hej Tomas! Tack för att Du skriver på min blogg Ökenkällan. Det gläder mig. Jag accepterar att du är anonym, men är trots detta nyfiken på vem du är. Skriv gärna till min epost rolfericson@boremail.com Jag tycker inte att Bonnier skriver retoriska frågor, men det är sant att han ställer frågor. Det är inga frågor som vi behöver ha ett svar på, men som vi utan rädsla behöver ställa. Vi har länge haft svårt med att ställa frågor, men allt för lätt att ha snabba svar utan att först brottas med frågorna. Det är ett stort missförstånd att tro att Bonnier skulle ha dolda avsikter med sina debattinlägg. Han efterlyser med stor glädje den stora respons han fått på det han skrivit. Anledningen till detta är naturligtvis att han är en känd person och därtill Biskop i Skara stift. Nej han är inte tydlig som du skriver att den kristna tron inte är exklusiv. Då har du läst fel och lagt in det som en del andra felaktigt har gjort. Så här skriver han:

”Men den intressanta grundfrågan är om det är nödvändigt att denna tro och övertygelse­ har monopol på sanningen? Kan det vara så att Gud också möter på andra sätt i andra religioner eller utesluter en kristen tro detta? ”

Detta är inte en retorisk fråga, utan däremot en mycket relevant fråga i vår tid, eftersom den religiösa kartan så fullständigt håller på att förändras i vårt land. Då är det mycket viktigt att vi genom att vara fyllda av Jesu Kristi kärlek och sinnelag kan vinna terräng i andra människors liv utan att fråga vilken lära de bekänner sig till. Det är kärlek som världen behöver och det är bara nåden som kan bära oss i en tid som denna. Det skyttegravskrig som pågår är inte kärleksfullt. Vi förlorar när vi inbillar oss att vi vet hela sanningen, för det gör vi inte.

Jesus kräver inte något av oss, men han erbjuder oss att följa honom. Valet ligger hos oss. Åke Bonnier har följt Jesus ända sedan han var tonåring och han följer Jesus även nu. Det är min absoluta uppfattning. Detta är vad jag läst om honom och varför skulle jag tvivla på det.

Du skriver helt riktigt att vi inte kan veta om Gud i sin barmhärtighet väljer att göra på annat sätt, och det är väl just det som Åke också skriver. Han utger sig inte för att veta. Där har du fel, när du skriver att Bonnier tydligen vet detta. Det är ju fullständigt orimligt. Hur skall han kunna veta det. Nej du käre Tomas läs inte vad andra har skrivit om Åke, utan gå till orginalkällan, så får du en annan uppfattning

Läs även detta http://rolferic.blogspot.se/2016/04/logner-och-pahopp-i-dagen.html

tisdag 5 april 2016

Lögner och påhopp i Dagen

Tyvärr kan jag ej bemöta Bo Branders inlägg i Dagen med rubriken ”Kristen bekännelse bryts ner” på mer än två punkter eftersom mitt utrymme är begränsat på debattsidan i Dagen. Bo Brander har svårt att läsa vad det är Åke Bonnier skriver i båda sina debattinlägg. Förresten vem har rättighet att tillrättavisa honom? Inte kan det väl vara alla de som inte har lärt sig att läsa innantill.

Det är en mycket allvarlig och osann anklagelse som Bo Brander riktar mot Bonnier när han påstår att han företräder ett nytt paradigm som innebär att Jesus bleknar bort. Vart får han det ifrån?

1. När Åke Bonnier blir beskylld för att ha förnekat den kristna bekännelsens kärna att Jesus är Guds son, så måste jag få försvara honom. Så har han inte skrivit! Läs på lite bättre Brander med flera.Det här är mycket allvarligt. Sanning och ärlighet borde vara viktigt när man debatterar.

2. Så här skriver Bo Brander: ”Men när han hävdar att det innebär att Anden är verksam i andra religioner tornar frågorna upp sig. Hur vet Bonnier det?” Detta påstående blir en utstuderad lögn när man undviker att skriva exakt det Åke Bonnier har skrivit: ”Om nu den helige Anden är verksam utanför Kyrkans ram, i andra religioner, borde det betyda att Gud på olika sätt möter i andra religioner.” Innehållet blir helt annorlunda när man trycker på orden: ”Om nu den helige Anden...” Han skriver inte att han vet något om det, för vem gör det egentligen?

Är det ett slags åsiktsmobbing som pågår i media där kända kristna profiler tar sig friheten att beskylla varandra på ett mycket orättfärdigt sätt. Jag förväntar mig ett svar på detta?

Rolf Ericson, Motala

lördag 2 april 2016

Gillar vi det Rolf Ericson gillar?

Jag har upptäckt att det bildas grupper på Facebook med texten ”Vi gillar...”. Jag är själv med i några grupper. De grupper jag gått med i fokuserar på olika intressen, som jag vill vara uppdaterad med, men jag har aldrig gått med i någon grupp där man gillar en människa och jag har inte heller känt något behov av det. Jag frågar: ”Varför bildar man sådana grupper?” Om jag själv skulle komma på idén att bilda en grupp som är fokuserad på mig själv,så har jag full frihet att göra det. Den skulle i så fall heta: ”Vi gillar det som Rolf Ericson gillar” eller också ”Vi gillar inte det som Rolf Ericson inte gillar.” Säkert skulle jag få en del anhängare, men syftet med en sådan grupp anser jag vara helt fel. Vad skulle Jesus ha sagt om något liknande ofog? Det fanns de som gjorde så på Jesu tid Om dem sa han så här: ”Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på era axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas ”rabbi” av alla människor. MEN NI SKALL INTE LÅTA ER KALLAS RABBI, TY EN ÄR ER LÄROMÄSTARE OCH NI ÄR ALLA BRÖDER.......DEN SOM UPPHÖJER SIG SKALL BLI FÖRÖDMJUKAD, OCH DEN SOM ÖDMJUKAR SIG SKALL BLI UPPHÖJD.” Matt. 23:3-8, 12. I have discovered that the formation of groups on Facebook with the text "We like ...". I myself joined groups. The groups I joined focus on different interests, I want to be updated with, but I have never joined any group where you like a human being and I have not felt any need for it. I ask: "Why do you form such groups?" If I myself would get the idea to form a group that is focused on myself, so I have the freedom to do it. It would then be called: "We like it as Rolf Ericson like" or "We do not like it as Rolf Ericson not like." Certainly, I would get some followers, but the purpose of such a group, I consider to be completely wrong. What would Jesus have said such a thing? There were those who did so in Jesus' time, if them he said this: ”All therefore whatsoever they bid you observe that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men´s shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men; they make broad their phylacteries, and enlarge te borders of their garments. And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, And greetings in the markets, and to be called of men., Rabbi. But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren......And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.” St Matthew 23:3-8, 12 .