Twingly statistik

tisdag 19 april 2016

Göran Skytte vill inte ha med honom att göra

Göran Skytte skriver i sin gästkrönika i Dagen 15 april: ”Även ondskan kan se snäll ut,”

Jag förstår vad han menar, men kan inte hålla med. Människor kan se snälla ut, men aldrig ondskan.

Jesus har sagt:
”Inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta kommer inifrån och gör människan oren.” Mark 7:21-23

Vi löper alla risk att drabbas av ondskan och den kommer inifrån våra egna hjärtan. Jesus har sagt: ”Ingen är god utom Gud.” Mark. 10:18 Vi människor bär allesammans på både ont och gott, men Jesus befriar oss från det onda när vi överlämnar våra liv åt honom. ”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.” Joh. 8:36

Ondskan är en andemakt, skriver Paulus, och därför uppmanas vi att ta på oss Guds rustning.
”Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna av denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Jesus uppmanar oss att älska alla människor, till och med våra fiender. Han vill att vi ska älska och göra gott mot dem. Vi har inte rättighet att fördöma och demonisera människor. Det är Gud som dömer.

Den rädsla och människosyn som Göran Skytte ger uttryck för i sin krönika känns främmande för mig som kristen. Så här skriver han:
”Jag vill som medborgare helst inte ha med honom att göra. Jag vill helst låsa in honom. Jag vill aldrig mer möta honom på stan.”
Han syftar på den man som är misstänkt för massmordet i Bryssel.

Undrar också vem han syftar på när han skriver att
Djävulen kan se ut som vem som helst, till och med ha skepnad av präst eller pastor. (Fråga Jesus – inför mötet i Sinai intog djävulen rollen som världsförbättrare och som teolog.)”
Det är lätt att tro att Göran Skytte menar de teologer som ger uttryck för en annan bibelsyn än den han själv har. De som i media hängs ut för att de vill ifrågasätta och ställa relevanta frågor, som i viss mån ser ut som världsförbättrande. Menar han att dessa präster eller pastorer är onda?

Jag tycker inte att Göran Skyttes människosyn i denna krönika är representativ för evangelisk och biblisk kristendom. Det han skriver spär på den ilska och det hat som råder efter det som skett i Paris och Bryssel och det är långt ifrån vad Jesus lär oss.

Eftersom detta är en Gästkrönika, så undrar jag om den är i linje med tidningens ledarpolicy?

Rolf Ericson, Motala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar