Twingly statistik

lördag 2 april 2016

Gillar vi det Rolf Ericson gillar?

Jag har upptäckt att det bildas grupper på Facebook med texten ”Vi gillar...”. Jag är själv med i några grupper. De grupper jag gått med i fokuserar på olika intressen, som jag vill vara uppdaterad med, men jag har aldrig gått med i någon grupp där man gillar en människa och jag har inte heller känt något behov av det. Jag frågar: ”Varför bildar man sådana grupper?” Om jag själv skulle komma på idén att bilda en grupp som är fokuserad på mig själv,så har jag full frihet att göra det. Den skulle i så fall heta: ”Vi gillar det som Rolf Ericson gillar” eller också ”Vi gillar inte det som Rolf Ericson inte gillar.” Säkert skulle jag få en del anhängare, men syftet med en sådan grupp anser jag vara helt fel. Vad skulle Jesus ha sagt om något liknande ofog? Det fanns de som gjorde så på Jesu tid Om dem sa han så här: ”Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på era axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas ”rabbi” av alla människor. MEN NI SKALL INTE LÅTA ER KALLAS RABBI, TY EN ÄR ER LÄROMÄSTARE OCH NI ÄR ALLA BRÖDER.......DEN SOM UPPHÖJER SIG SKALL BLI FÖRÖDMJUKAD, OCH DEN SOM ÖDMJUKAR SIG SKALL BLI UPPHÖJD.” Matt. 23:3-8, 12. I have discovered that the formation of groups on Facebook with the text "We like ...". I myself joined groups. The groups I joined focus on different interests, I want to be updated with, but I have never joined any group where you like a human being and I have not felt any need for it. I ask: "Why do you form such groups?" If I myself would get the idea to form a group that is focused on myself, so I have the freedom to do it. It would then be called: "We like it as Rolf Ericson like" or "We do not like it as Rolf Ericson not like." Certainly, I would get some followers, but the purpose of such a group, I consider to be completely wrong. What would Jesus have said such a thing? There were those who did so in Jesus' time, if them he said this: ”All therefore whatsoever they bid you observe that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men´s shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men; they make broad their phylacteries, and enlarge te borders of their garments. And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, And greetings in the markets, and to be called of men., Rabbi. But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren......And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.” St Matthew 23:3-8, 12 .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar