Twingly statistik

lördag 26 mars 2016

Apologetik

En vän till mig skriver att vi ser olika kring vad Åke Bonnier skriver i sin debattartikel i Dagen. Om detta är sant så är det inte tillfredsställande. Det bästa vore givetvis att vi tolkade det han skriver enhetligt, i varje fall i den gemenskap och den kyrka som vi tillhör. Det är inte bra att vi spretar åt olika håll i vår tolkning av så centrala frågor som just dessa som återspeglas i det Åke Bonnier skriver. Vi måste våga att ställa frågor som banar väg för nytt tänkande utan att överge det grundläggande i vår kristna tro. När Åke Bonnier frågar om den kristna tron utesluter att Gud kan möta människor på andra sätt sätt i andra religioner, så är frågan mycket relevant i vår tid. Jag tror inte att vi är så långt borta ifrån varandra, som det låter, och som man läser, men vi sätter ofta större tilltro till vad andra tycker och uttalar oss ofta slarvigt på grund av att vi inte läst förstahandskällan. Jag skall bli konkret och ge exempel utifrån vad min vän skriver. Han meddelar mig sin uppfattning om vad de som bemött Åke Bonnier skriver och ställer sig bakom dem i stället för att debattera i de frågor han tar upp. Dessa personer som han åberopar är i ledande position i det samfund han själv är pastor. Så här skriver min vän: ”Som du märkt i kristen media har EFS ledare Stefan Holmström bemött honom och likaså EFKs ledare Daniel Norburg. Jag står bakom vad de skriver.” Jag förstår mycket väl den rädsla min vän kan känna för att gå emot dessa auktoriteter och även andra som är eller anses vara apologeter. Vad är det dessa apologeter försvarar? Om vi inte vågar samtala om det som skiljer, utan i stället förlitar oss på vad andra säger, så har vi svårt att hitta en gemensam väg. Att skriva att man är tacksam för goda apologeter är inte detsamma som att skriva vad det är som är som man är tacksam för hos dem, men helt klart är det att detta är bekvämare än att själv ta ställning. Det finns kristna sidor här på internet som utger sig för att vara goda apologeter och som hör till de mest besökta sidorna, som inte alls försvarar kristendomen på ett sunt och riktigt sätt, men de har ett oerhört ansvar för det budskap de sprider. På en del sidor som bemött Åke Bonnier för det han skrivit förekommer kommentarer som är mycket obalanserade, ibland till och med hatfyllda. Bara detta visar ju hur fel det är när man missförstår vad någon skriver och lägger in sin egen tolkning. Detta är verkligen inte någon apologetik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar