Twingly statistik

tisdag 21 juni 2016

Ebba Busch Thor och prideparaden

Jag har läst att KD:s partiledare Ebba Busch Thor går med i Prideparaden i år. Detta borde vara självklart för en partiledare i ett parti som säger sig företräda kristna värderingar. Hon går i tåget därför att hon känner ansvar för medmänniskor och utsatta grupper.

För tidningen Världen i dag har hon sagt: "I en tid när vi märker att dessa värderingar utmanas och ifrågasätts i många delar av samhället - och mot bakgrund av masskjutningarna i Orlando - så tycker jag att det är viktigt att vi, också i Pridetåget, markerar att vi tar kampen för allas lika värde." Det är första gången, som någon partiledare för Kristdemokraterna går med i denna parad.

Att Ebba går med i Prideparaden innebär inte att hon sviker sitt parti. Tvärtom markerar hon de värden som borde prioriteras högst i hennes parti. Kritiken för det beslut hon fattat kommer tyvärr ifrån de kristna leden, ja en del av dem som kritiserar henne anser sig veta att hon absolut inte kan vara en verklig kristen. I så fall känner jag mig också fördömd. Detta anser jag vara brist på ödmjukhet inför den Gud, som ser våra motiv och dömer rättvist. En del så kallade kristnas bloggar har redan avrättat henne. Det är en sorglig läsning som jag helst undviker.

Det finns inga kristna politiska partier, trots att en del har fått för sig att Kristdemokraterna är ett sådant. Däremot förekommer en del kristna värderingar i de olika politiska partierna, så även hos KD. Hoppas att alla Kristdemokraterna stöder sin partiledare i detta modiga beslut. Än finns det hopp för KD!

måndag 13 juni 2016

Handpåläggning och förbön

Lägg inte förhastat dina händer på någon. 1. Tim. 5:22

I Nya testamentet i Bibeln talas det om handpåläggningen som ett sätt att förmedla Anden. Bland de första kristna lade man händerna på dem som skulle invigas till speciella tjänster. Ett exempel på detta kan vi läsa om i Apostlagärningarna 6. Man hade utsett sju medhjälpare, som var fyllda av ande och vishet. De skulle hjälpa till vid den dagliga utspisningen. Till denna speciella tjänst, som vi senare kallat diakonitjänst, skulle man inviga människor genom handpåläggning. När Paulus varnar Timoteus att inte förhasta sig med handpåläggning, så kan det tänkas syfta på att inte ha för bråttom med insättandet av dessa tjänster, så att fel personer blev utvalda. Det ställdes stora krav på deras renhet och oförvitlighet.

Jag tror att det är lika viktigt att inte förhasta sig till bruket av handpåläggning även i andra sammanhang. Till exempel vid bön för sjuka. Vi får frimodigt använda oss av den gåvan, om vi har fått den, men det får inte ske förhastat. Vi måste utbedja oss vishet från Gud, som vill att det skall ske värdigt och med rent uppsåt. Ett visst mått av återhållsamhet behöver inte tydas som brist på frimodighet.